Galvenie » 2013 » Maijs » 12 » Radītāja Vēstījums 09.05.13. Gara Uzvara pār Tumsu
01:01
Radītāja Vēstījums 09.05.13. Gara Uzvara pār Tumsu
Radītāja Vēstījums 09.05.13. Gara Uzvara pār Tumsu

1. Šajā vēsturiskajā dienā, kā neatcerēties VISU, kas notika ar Dižu Etnosu, tikai vienas simtgades laikā, notikušu tikdaudz neiedomājamu pārbaudījumu un, pie visa, palikuša Dievišķās tīrības pirmveidolā, lai cik dīvaini tas skanētu, Garīgā nevainībā, jo cilvēku patiesums, Manis sapulcinātu uz šīs milzīgās teritorijas, līdz šim laikam pārsteidz citas tautas uz Planētas, liekot vienām sajūsmināties, citām viņus neieredzēt!
2. Cilvēces vēsturē GLĀBĒJUS vienmēr pieņēma, jo viņi nesa Garīgo BRĪVĪBU, bet precīzāk, aicināja uz iekšējo, tātad, Gara BRĪVĪBU. Starp citu, tas nekad neapmierināja varuturošos jebkurā teritorijā uz Planētas, taču īpaši tur, kur Dievišķais Sākums ne tikai jūtams, bet arī bija PirmRadītāja apstiprināts PAREDZĒJUMU veidā un Garīgo Spēka vietu pastāvēšanā, bez kurām cilvēcei būtu vienkārši neiespējami izdzīvot sarežģītajos Blīvā plāna zemo vibrāciju apstākļos!
3. Lūk, kādēļ vēl nekad cilvēki, tanī skaitā Hiperboreji nebija pa-īstam Garā, jo sasniegt Garīgā līdzsvara apstākļus, bet precīzāk, Garīgo NEITRALITĀTI, neiespējami bez pastāvīgas iekšējās domnodarbes TUR, kur cilvēce iziet pārbaudījumus!
4. Zināms, ka Blīvais plāns ir priekš cilvēkiem pārbaudījumu Telpa uz patstāvību, bet precīzāk, uz PILNVEIDOŠANU apstākļos, kad PILNVEIDOŠANA ir apbalvojums cilvēkiem, izgājušiem Garīgās EVOLŪCIJAS ceļu no cilvēka līdz (līmenim) cilvēks-Dievs!
5. Izejot no Augstākā taisnīguma Kanona, vēl nekad cilvēki, bet jo vairāk, vesels Etnoss, nesaņēma no Manis uzdevumu, kuru nevarētu izpildīt, tādēļ visi kari, ieskaitot pasaules karu, bija un ir ne tikai rezultāts cilvēciskai lepnībai, bet arī rezultāts tās EksāmenProgrammas īstenošanai, kurai cilvēki piekrita būdami vēl Smalkajā plānā!
6. Atkārtoju: visi kari, visi starpnacionālie konflikti pavisam viegli prognozējami tiem no cilvēkiem, kuri sekmīgi izgāja personīgo Eksāmenu uz ApZiņas PILNĪBU un uz LīdzSadarbību ar Pašu Absolūtu!
7. Šie cilvēki aizplīvurotā formā, bet dažreiz arī tiešā tekstā, ne vienreiz vien brīdināja cilvēci par tām briesmām, kas tai draud pie Mūžīgās kustības miera Kanona neievērošanas/pārkāpšanas, apstiprinot, ka tikai iekšējā PILNVEIDOŠANA , bet tas nozīmē, LīdzZiņas evolūcija, var viņiem palīdzēt saprast Blīvā plāna pārbaudījumu jēgu, kas cilvēkiem izejami tādā mērā, kādā viņi pakāpušies pa evolūcijas kāpnītēm no inkarnācijas inkarnācijā, tuvojoties cilvēka-Dieva LīdzZiņai, spējīga pie Garīgās VIENOŠANĀS radīt Radošo Sākuma Sākumu!
8. Cilvēki negrib, bet dažreiz vienkārši baidās, pacelties virs cilvēciskās LīdzZiņas līmeņa un ieraudzīt Dieva DOMNODARBI, bet tieši tur ielikts Galvenais mērķis Manis, jūsu Radītāja, Izpausmei Blīvajā plānā!
9. ES taču gribu redzēt, ka katra Paša Absolūta ELEMENTĀRĀ daļiņa varēs, uz veselas virknes ērkšķu iziešanas rēķina, izdzīvojot un evolucionējot, sasniegt DievJaunrades līmeni un pie visu ELEMENTĀRO daļiņu (Manu Izpausto plānu) VIENOŠANĀS, tomēr, RADĪT Radošo Sākuma Sākumu, esošu patiesi LĪDZĪBU Absolūtam!
10. Ticiet Man, kad ES to runāju (bet tas visos Svētos Rakstos skan vienādi), tad ar to domāju cilvēka (ELEMENTĀRĀS DAĻIŅAS) FRAKTĀLO LĪDZĪBU Pašam Absolūtam un, protams, PERSONĪGĀS Izpausmes visu daļiņu POTENCIĀLĀS iespējas Blīvajā plānā, jo zinu, ka tikai pie visu Manu izpausmju VIENOTĪBAS var radīt apstākļus, kad pie VIENOTA VEKTORA, vai energoinformatīvo plūsmu vienas virzības, var noformēties EGREGORS pēc līdzības Man, bet jau pašas cilvēces!
11. Saprotiet, cilvēki redz tikai vienu pusi, vai vienu Varenā Saprāta OKEĀNA projekciju, jo cilvēciskais Saprāts pašreizējā veidā nav spējīgs ielūkoties aiz Pasauļu robežas, vai citiem vārdiem, nevar ieraudzīt Augstākā Kosmiskā Saprāta DAUDZDIMENSIJU Telpu, kaut vai tādēļ, ka neadaptētais Saprāts atsevišķai ELEMENTARAI daļiņai nav spējīgs bez VIENOŠANĀS Garā iesoļot daudzlīmeņu Veselumā!
12. Jā, katra Absolūta Izpaustā daļiņa apveltīta ar visām Veseluma (Sākumu Sākuma) spējām un raksturojumiem, taču radīt VESELUMU no daļiņām cilvēki var tikai tad, kad spēku pievienošanas vektors vai APZINĀŠANĀS VIENOTĪBAS sasniegšanas nepieciešamībai, kļūs Kolektīvās PirmApziņas, tātad, Bezpersoniska Veseluma VIENOTA DOMINANTE!
13. Cilvēki iziet pārbaudījumus uz PILNĪBU ne tikai atsevišķi, bet arī KOLEKTĪVI. Tādi pārbaudījumi var būt arī pasaules kari, liekoši saprast, ka tikai VIENOŠANA ir tā apzinātā nepieciešamība, kam miera laikā jākļūst par DOMNODARBES pamatu tām Absolūta (cilvēku) daļiņām, kuras, izejot visas Blīvā plāna mokas, var PATSTĀVĪGI un BRĪVI iziet tā APZINĀŠANOS, ka VIENOŠANA Garā ir cilvēku-Dievu DOMNODARBE!
14. Civilizācija, sastāvoša no miljardiem Absolūta ELEMENTĀRĀM daļiņām, var izdzīvot (glābties) tikai tad, kad šīm daļiņām atnāks APZINĀŠANĀS, ka VIENOŠANĀS Garā ESMU tas GALVENAIS uz ko jātiecas cilvēkiem, izejot, kā ES runāju, Blīvā plāna sarežģītos pārbaudījumus!
15. ES jau cilvēkiem runāju, ka Blīvais plāns ESMU Telpa ne tikai pārbaudījumiem, BET ARĪ apzināšanās FORMĒŠANA , ka tikai KATRAS ATSEVIŠĶAS (elementārās) DAĻIŅAS pilnveidošana var aizvest līdz VESELUMA formēšanai, tātad, arī Paša Absolūta!
16. Šodien ES jums varu teikt, ka Programma "Svētā Krievzeme" ESMU Mana DOMNODRBE, jo priekš cilvēkiem pienāca "LAIKS akmeņu savākšanai", bet priekš Manis sākas LAIKS rezultātu apkopošanai Telpas Pārveidošanas Visuma Programmā, visu Savu Izpausto plānu LīdzZiņas ilgajai evolūcijai, spējīgai radīt Radošā Sākuma Sākumu - vienu no Augstākā Kosmiskā Saprāta Telpas līmeņiem!
17. Tagad cilvēki, vai Mani izpaustie plāni, tikai tuvojas Dievu APZINĀTĪBAI, pagaidām pat vēl nenojaušot par to, ka Blīvais plāns, kurā formējās fraktālās līdzības APZIŅA, transmutē un uz cilvēces vēstures skatuves tagad uzstādās Jauna PILNVEIDOŠANAS Programma augstu vibrāciju apstākļos, kas priekš Piektās rases cilvēkiem izrādījās sarežģīta!
18. Tikai tagadējie cilvēki, pārsoļojuši Neatgriezenības punktu, izrādījās sagatavoti pārejai uz Jaunu LīdzZiņas evolūcijas vītni un stāties pie LīdzSadarbības ne tikai savstarpēji, bet arī ar Pašu Absolūtu!
19. Analizējot cilvēces evolūciju, var konstatēt, ka Slāvu-Arijevu Etnoss tomēr izgāja visus savus pārbaudījumus un kopumā uz "teicami"!
20. ES tikai aicinu jūs saprast, ka pārbaudījums ar kariem ir visgrūtākais, tādēļ, ka aizskar vissmalkākās cilvēciskās psihes un ApZiņas notis, bet tātad, (ES to zinu) ļoti slimīgi atsaucas uz Planētas morāli tikumisko klimatu.
21. Ticiet, VISS var izmainīties MIRKLĪGI, ja cilvēki pacentīsies atraut sevi no cilvēciskās LīdzZiņas līmeņa un pacelties virs tā, un ieraudzīt sevī DIEVA KLĀTBŪTNI, tātad, pacentīsies ieraudzīt (sajust) Dievišķo DOMNODARBI un tad, lūk, visi Blīvā plāna pārbaudījumi izrādīsies pavisam ne Dieva pārbaudījumi, bet personīgās kļūdas, izaugušas no cilvēku LīdzZiņas nepilnības un, kā viņu personīgās NETICĪBAS rezultāts!
22. Kad ES prasīju cilvēkiem atgriezt Dievam DIEVADAĻU, tātad, atgriezt Man Blīvo plānu PILNĪGU, tad Mana prasība bija izvirzīta katrai PERSONĪGI IZPAUSTAI daļiņai, apzinošai, ka tikai PILNVEIDOŠANA var cilvēku evolūcijas vektoru pagriezt uz Dievu!
23. Atkārtoju: ES nekad neplānoju karus, bet jo sevišķi Savu Izpausto plānu slepkavību! Kari ir iekšējās NEPILNĪBAS atspoguļojums, tādēļ neviens, izņemot pašus cilvēkus, nav vainīgs, ka cilvēku miljoni nespēja iziet pārbaudījumus Blīvajā plānā līdz galam!
24. Atzīmējot Svētkus Gara UZVARAI pār Tumsu, kas arī īstenībā ESMU TAISNĪBA, vajag svinēt PILNĪBAS UZVARU pār NETICĪBU, jo tikai Neticība noved cilvēkus pie etniskiem konfliktiem, atbilstoši pie lokāliem un pasaules kariem!
25. Šodien, kārtējā pasaules kara perēkļi ne tikai gruzd, bet tie periodiski vēl arī uzliesmo, liekot cilvēkiem atcerēties par Dievu, kā par pēdējo CERĪBU, jo visi saprot, ka GLĀBŠANA vienalga atnāks no Dieva, jo neviens taču nav tik ieinteresēts pasaulē uz Planētas, kā ES Pats, tādēļ, ka kari, kā arī revolūcijas vienmēr pārkāpa/izjauca Manu Izpausto plānu (daļiņu) LīdzZiņas EVOLŪCIJAS procesu, bet tas nozīmē, arī Mani Pašu!
26. Priekš tā, lai tagad jau uz Mūžīgiem laikiem pārtrauktu šo Garīgo vakhanāliju, tātad, NETICĪBAS uzplaukumu, Man nācās ņemt Planētas vadību Savās rokās un novest Telpas Pārveidošanas Visuma Programmu līdz veiksmīgām beigām, ar to pašu sniedzot Planētas cilvēkiem Brīvās Gribas Tiesību realizēšanu!
27. Pirmoreiz cilvēces vēsturē Pats ABSOLŪTS uzņēmās VIENOTAS GARĪGĀS TELPAS formēšanas procesu priekš tā, lai no VIŅA Izpaustajām daļiņām varētu ne tikai noformēties Varenais Radošais Veselums, bet varētu tikt realizēts viņās ieliktais Dieva Potenciāls!
28. Ja Blīvais plāns (Planēta) ilgu laiku bija pārbaudījumu Poligons iekšējai PILNVEIDOŠANAI priekš visām Absolūta daļiņām, tad tagad pie Telpas un paša cilvēka transmutācijas, viņš kļūst, un jau uz mūžiem, CELTNIECĪBAS POLIGONS, uz kura galvenā DOMINANTE kļūst RADĪŠANA - RADĪŠANA cilvēka-Dieva līmenī, sākumā Svētās Krievzemes Telpā, bet pēc tam arī Mūžības Jaunajās pasaulēs!
29. Atkārtoju: pārbaudījumu laiks AIZGĀJA PAGĀTNĒ atdodot vietu RADĪŠANAS LAIKAM ne tikai cilvēku Jaunas LīdzZiņas, bet arī Jaunu pasauļu Mūžībā, bet tur arī ESMU GARA UZVARA pār Tumsu!

Avots: http://www.otkroveniya.ru/tolk3/t3-09.05.13.html , pierakstīja Leonīds Maslovs, latviskoja, intuitīvi, Eslauma 10.05.2013., latviskojums ievietots: http://spekavots.ucoz.ru/ 12.05.2013.
Skatījumu skaits: 509 | Pievienoja: Eslauma | Reitings: 0.0/0
Komentāru kopskaits: 0
Vārds *:
Email *:
Kods *: