Galvenie » 2013 » Marts » 15 » Radītāja Vēstījums 13.03.13. Kanāls?
12:09
Radītāja Vēstījums 13.03.13. Kanāls?
Radītāja Vēstījums 13.03.13. Kanāls?

1. ES jums par to runāju, ka šajā Varenajā Kvantiskās pārejas un Telpas transmutācijas laikā, daudziem, ļoti daudziem cilvēkiem atklāsies spējas nodibināt sakarus ar Smalkajām Pasaulēm, vai citiem vārdiem, atvērsies KANĀLI, nodrošinoši cilvēka, viņa LīdzZiņas kontaktus ar Kosmosa Augstākās informācijas Telpu!
2. Tas, kas notiek tagad uz Planētas un īpaši uz Slāvu-Arijevu Etnosa teritorijas, kad praktiski katram cilvēkam viņa LīdzZiņā notiek brīnumi cilvēka un Dievišķās Telpas savstarpējā saplūsmē, tikai apstiprina cilvēka LīdzZiņas transmutācijas faktu, atklājošu sevī iespējas LīdzSadarbībai ar Dievu!
3. Tas ir apstiprinājums tam, ka cilvēku ApZiņa izmainās, tātad notiek viņu adaptācija tajos Telpas frekvenču raksturojumos, kuri atbilst šim Varenajam pārejas periodam!
4. Ļoti svarīgi, lai cilvēki beidzot saprastu savu NESARAUJAMO SAISTĪBU ar Dievišķo Telpu (Augstāko Kosmisko Saprātu), jo tikai šādos apstakļos cilvēki var kļūt cilvēki-Dievi, atklājoši sevī sava Radītāja patiesās VELTES!
5. Tagad notiekošā ApZiņas transmutācija, ne atsevišķas Būtnes, bet veselas Tautas, bet precīzāk, lielākā vairuma Slāvu-Arijevu Etnosa, tikai apstiprina faktu, ka cilvēku ApZiņa izmainās un ļoti strauji, radot apstākļus vai priekšnosacījumus tiešām Garīgai VIENOŠANAI! Jo bez LīdzZiņas atklātības nodrošināšanas, cilvēkam nekad neizdosies sadzirdēt un saprast otru cilvēku, ka VIENOTĪBA GARĀ ESMU vienīgais ceļš uz Patiesību, bet tas nozīmē, vienīgais ceļš sasniegt VIENOTO VESELUMU - Radošo Sākumu Sākumu!
6. Cilvēks ar izmainījušos ApZiņu (Es nerunāju "ar izmainītu", jo priekš tā vajadzīgs laiks) ESMU cilvēks, nonācis pie LĪDZSASKAŅAS ar Dievu, tātad, nonācis pie tā iekšējās Harmonijas stāvokļa, kad Kosmosa Mūzika sāk skanēt viņa iekšējā Augstākajā "Es", bet viņš sāk apzināties, ka KOSMOSA MŪZIKA pie visas viņas daudzveidības ESMU, vispirms jau, MĪLESTĪBA UN MŪŽĪGĀ HARMONIJA!
7. Cilvēks, kuram pēkšņi atklājas spējas kā fraktālai līdzībai, savai līdzdalībai ar Dievu, Viņa NODARBĒ, apstiprina, ka viņš ESMU Radošā Sākumu Sākuma daļiņa, spējīga izpaust sevī visas PirmRadītāja spējas!
8. Šajos Viskopīgās Garīgās APSKAIDRĪBAS apstākļos cilvēkiem ļoti svarīgi saprast, ka izveidojies sakaru KANĀLS cilvēkam ar Dievišķo Telpu arī ir viens no "izlaiduma" Eksāmeniem, pie tam, ne vienkārši viens no Eksāmeniem, bet, droši vien, visgrūtākais, jo šajā momentā cilvēciskā Dualitāte un cilvēciskais Ego var ar viņu izspēlēt "ļaunu joku", kad patība un lepnums ņem virsroku pār pašanalīzi un atbildību par informatīvā kanāla tīrību!
9. Tādēļ šodien, kad notiek vai novērojama Telpas transmutācijas aktīvā fāze un vienlaicīgi cilvēka ApZiņas transmutācija, rodas akūta nepieciešamība palīdzēt cilvēkiem pareizi orientēties savos iekšējos pārveidojumos, kurus viņi saista ar Telpas daudzlīmenības izmaiņām.
10. Vispirms ES vēlos pasvītrot, ka visi cilvēki kaut kādā veidā kontaktieri pat tad, kad viņi nesajūt tiešu kontaktu ar Dievu!
11. Jūsu kontakts ar Mani, jūsu Radītāju, nepārtrūka ne uz mirkli no cilvēciskās Būtnes LīdzRadīšanas, jo jūsu LīdzRadīšana bija Manas Brīvās GRIBAS izpausmes rezultāts, bet tas nozīmē, ka cilvēkos tika ieliktas tās pašas pasauļu radīšanas spējas, kādas ESMU Absolūtam, izpaudušam Gribu kļūt PirmRadītājam!
12. Pats galvenais, ka cilvēkos, kā Manās fraktālajās līdzībās, ielikts viss, kas nepieciešams priekš tā, lai RADĪTU jaunas pasaules, taču šī Dieva VELTE var tikt atklāta cilvēkā tikai (Telpas transmutācijas apstākļos) pie rūpīgas personīgās nodarbes Patiesības izprašanā!
13. Tādēļ atkārtoju: KANĀLS vai sakars ar Dievu, nekad nepārtrūka katrā cilvēkā un intuīcija vai negaidīti lēmumi, kā reizi arī apstiprinājums tam, ka ES VIENMĒR gatavs cilvēkam palīdzēt, kad viņš izzina Patiesību!
14. Viss kas ar cilvēkiem notiek Telpā, ESMU MANA NODARBE, jo ES vienmēr kontrolēju cilvēku nodarbes, tiecošos saprast (katrā inkarnācijā) savas dzīves jēgu, tātad savu piederību Dievam!
15. Cilvēkiem atvērušies KANĀLI ir ne tikai iespēja sajust savu līdzpiederību Dievišķai NODARBEI, bet arī, kā ES teicu, kārtējam sarežģītajam Eksāmenam TICĪBĀ , jo LīdzSadarbība daudzlīmenīgā Telpā nes sevī bīstamību tikties ar Smalkā plāna Būtībām, kuras ļoti viegli var cilvēku aizvest no Patiesības, no Dieva!
16. Cilvēkiem jāsaprot, ka Dievišķā Telpa sastāv, kā ES iepriekšējā diktātā runāju, no Radīšanas spēkiem un Atturības spēkiem, tādēļ priekš cilvēkiem ar nesagatavotu ApZiņu, pastāv bīstamība kļūt par kontaktieri Tumsas spēkiem, kuri šobrīd aktīvi darbojas savu rindu papildināšanā, saņēmušu Visuma saeimas sanāksmē triecienu vai sakāvi, no Gaismas spēkiem, kuri nodemonstrēja visai pasaulei, ka Garīgā VIENOŠANA ne tikai iespējam, bet arī ESMU vienīgais ceļš Dievu Dižās NEITRALITĀTES sasniegšanai!
17. Tādēļ KANĀLS, ļoti bieži cilvēkiem atklājies pavisam negaidīti Telpas transmutācijas periodā, ir tikai apstiprinājums tam, ka cilvēka ApZiņa, viņa iekšējais Augstākais "Es" ESMU Lielā Radošā Saprāta daļa, tādēļ sakaru KANĀLS var kļūt par cilvēka un Dieva LīdzSadarbības KANĀLU tikai pie cilvēka skrupulozas nodarbes, kad LīdzSadarbība kļūst viņa dzīves jēga un mērķis.
18. ES to runāju priekš tā, lai KANĀLA parādīšanās eiforija nevarētu cilvēku aizvest Ego un lepnības džungļos, jo īsts KANĀLS, bet labāk teikt, cilvēki kuri pēc Mana VIEDOKĻA spējīgi kļūt par īstu Dieva KANĀLU, gatavojas pat ne gadiem, bet simtgadēs, jo tas ir ļoti smags Krusts, vibiežāk ar pilnīgu pašatteikšanos!
19. Atkārtoju: tas, ka tagad daudziem cilvēkiem sāk parādīties Līdzpiederības Dievam jūtas, ir vislabākā liecība tam, ka ne tikai Telpa, bet arī paši cilvēki iegāja aktīvā transmutācijas fāzē, tātad, Kvantiskās pārejas aktīvā fāzē un tagad cilvēkiem ļoti svarīgi saprast cilvēka un Dieva sakaru KANĀLA uzdevumus!
20. Lieta tā, ka visiem cilvēkiem, Manis izvēlētiem iziet Kvantisko pāreju, jāsaprot ka pats galvenais uzdevums viņiem ir PAŠPilnveidošanās, tādēļ atvēries KANĀLS ESMU vispirms mācību KANĀLS, KANĀLS Zināšanu apgūšanai, kā jūs sakiet "priekš iekšējas lietošanas", jo tas atvērts cilvēkiem tikai priekš viņu LīdzZiņas evolūcijas!
21. Atgādinu Manus vārdus par to, ka "kā domāsiet, tā dzīvosiet", jo šodien, kad cilvēkiem jānodemonstrē pašiem sev Garīgas VIENOŠANAS spējas, tātad VIENOTA GARĪGA VESELUMA formēšana, bez Zināšanām, bez sava iekšējā "Es" pilnveidošanas, nevienam no viņiem neiztikt!
22. Tādēļ atvērušies KANĀLI priekš cilvēkiem vispirms ir Zināšanu KANĀLI tikai priekš personīgās pilnveidošanās, bet pavisam ne priekš tā, lai cilvēki, viss Etnoss zinātu viņu individuālo ceļu pie Patiesības, jo tos cilvēkus, kuriem ES uzticu nest Zināšanas cilvēkiem (visai cilvēcei), ESMU Vieninieki un visi viņi Manis atzīmēti ar īpašu zīmogu, jo viņu pārbaude uz KĀNĀLA tīrību un īstumu ilgst, kā ES runāju, ne vienu simtgadi!
23. Aicinu jūs saprast, ka KANĀLI, kas tagad atveras lielos daudzumos un milzīgu daudzveidību informācijas plūsmu pārraidīšanas formās, ir cilvēka, kurš tiecas uz LīdzSadarbību ar PirmRadītāju, Garīgās paaugstināšanas iekšējais KANĀLS.
24. Atkārtoju, ka pie iekšējā KANĀLA atvēršanās pastāv bīstamība, ka cilvēks bez iekšējās PAŠkontroles var pieslēgties Smalkajam plānam, pats dažbrīd pat nesaprotot to, no kā un kādu informāciju viņš uztver!
25. Tādēļ, ja KANĀLS atveras patiesas TICĪBAS cilvēkam, tad praktiski var neraizēties par tāda kanāla tīrību, jo ES PATS kontrolēju šo procesu, jo pat Man būs pārāk izšķērdīgi atļaut Atturības spēkiem sagrābt to cilvēku Dvēseles, kuri ilgi un neatlaidīgi iet pie Dieva!
26. Atkārtoju, ka pat pie iekšējās PAŠpilnveidošanās KANĀLIEM bez PAŠkontroles vienkārši neiztikt, jo cilvēks - atklāta energoinformatīvā sistēma - var kļūt viegls loms enerģētiskām Būtībām, ne no Radīšanas spēkiem, spējīgām pārvaldīt cilvēku bez kādām priekš viņa izredzēm atgriezties pie savas Sākotnes!
27. Tāda bīstamība pastāv vienmēr, tādēļ cilvēkam vienkārši pienākums, ja viņš negrib pazaudēt savu personīgo sakaru ar Dievu, kontrolēt KANĀLA TĪRĪBU, katru reizi vairākkārt pārprasot par informācijas avotu, jo ES, jūsu Radītājs, nekad neslēpju Savu dalību šī kontaktiera liktenī!
28. Pats galvenais, ES un Gaismas Hierarhija cilvēkiem dodam Zināšanas par PAŠPilnveidošanos, bet pavisam ne priekš tā, lai šis dialogs kļūtu sabiedrības īpašums, jo kā ES runāju daudzkārt, cilvēka un Dieva sakaru KANĀLS ESMU zināmā mērā cilvēciskās LīdzZiņas ar Augstākā Saprāta Telpu intīms sakars, kuru ne vienmēr lietderīgi pasniegt sabiedriskai apspriešanai!
29. Vēl vairāk, pats cilvēks nes vēl arī atbildību par saņemtās informācijas konfidecialitāti, jo katram cilvēkam savs individuālais ceļš pie Dieva un šī neatkārtojamība pavisam ne obligāta būt apspriešanas tēmai!
30. ES pats atbildu par Sava Vēstneša KANĀLA tīrību, jo šis KANĀLS Zināšanu Skola, ESMU KANĀLS Augstākās GUDRĪBAS Skolai, bet, lūk, par cilvēku iekšējo KANĀLU tīrību Dievs nevar atbildību nest, bet jo vairāk nevar nest atbildību par Atturības spēku kanālu tīrību!
31. Vēlreiz atgādinu, ka cīņā par cilvēka ApZiņu Atturības spēki nekad, īpaši tagad, Patiesības Momentā, neievēroja sasniegto norunu starp Dievišķiem spēkiem, saskaņā ar Telpas Pārveidošanas Visuma Programmas noteikumiem!
32. Bet tas nozīmē, ka daudzlīmenīgās Telpas KANĀLI, tie, kurus kontrolē Pats PIRMRADĪTĀJS, PATS ABSOLŪTS, atvērti priekš citu cilvēku LīdzZiņas evolūcijas, jo ie Dieva informatīvie KANĀLI, formējoša uz viņiem Sestās rases cilvēku-Dievu pamatu! Taču izkropļotas LīdzZiņas kanāli, piepildīti ar Ego un lepnumu, ir Atturības spēku KANĀLI, bremzējoši Garīgās VIENOŠANAS iespējas, bet tātad, Augstākā taisnīguma Telpas formēšanu!

Avots: http://www.otkroveniya.ru/tolk3/t3-13.03.13.html / pierakstīja Leonīds Maslovs, latviskoja, intuitīvi, Eslauma 14.03.2013., ievietots saitā: http://spekavots.ucoz.ru/ 15.03.2013.
Skatījumu skaits: 391 | Pievienoja: Eslauma | Reitings: 5.0/1
Komentāru kopskaits: 0
Vārds *:
Email *:
Kods *: