Galvenie » 2013 » Maijs » 17 » Radītāja Vēstījums 15.05.13. Grūtais ceļš pie Dieva
00:17
Radītāja Vēstījums 15.05.13. Grūtais ceļš pie Dieva
Radītāja Vēstījums 15.05.13. Grūtais ceļš pie Dieva

1. ES, protams, zināju, ka priekš cilvēkiem viss būs ne tik vienkārši un pat šajos, Manis radītajos "inkubatora" apstākļos, pastāvīgā Manā aizbildniecībā, cilvēki, saucoši sevi par LīdzRadītājiem, pamanās atteikties no Dieva, grēkojot ar egoismu, bet, ja precīzi,- pilnīgu Neticību.
2. Jā, Slāviem-Arijiem uzdevums izvirzīts nevienkāršs, īpaši, ja to konkretizēt tajos Vārdos, kurus ES cilvēkiem devu kā Savus ceļavārdus, skanošus gandrīz kā pasakā - Svētā Krievzeme!
3. Pamatā, daudzi, pavisam ne Slāvi un, protams, ne Ariji, jau apšaubijās Manos Vārdos, cenšoties izraisīt diskusiju par dziļumu tēmai un Manu diktātu pareizību. Šiem cilvēkiem ES varu teikt tikai vienu: tā Mana Nodarbe un man lemt kādam Etnosam, tieši Etnosam, tātad tautām, apvienotām zem Dieva un, atzīstošām ne tikai Dievišķo Sākumu, bet arī Dievišķās Telpas Vienotību priekš visām Pasaules tautām, būt izredzētām, jo Pasaule Manis radīta un pēc Mana Scenārija.
4. Tādēļ neviens nevienu nespiež, taču ES esmu spiests vēlreiz brīdināt Manas Kustības dažus dalībniekus (pasvītroju: Manas) par to, ka Lielā mērķa vārdā, nodibināšanai uz Planētas DIEVVALSTĪBU, Pasaule tiks pārkārtota tā, lai pilnībā atbilstu tai paradigmai, kurai jākļūst par pamatu cilvēces Sestajai rasei!
5. Jautājums par Sestās rases eksistēšanu jau sen izlemts un, kā ES runāju, Man jau ir nepieciešamais Gaismas Pulks, taču jautājums par šaubījošos un Neticības cilvēku nākotni, kā arī to, kuri šodien Manās rindās sēj neskaidrību, vēl atklāts, un Mana, šo cilvēku LīdzZiņas evolūcijas analīze tikai apstiprina, ka viņi visi atrodas Garīgā regresa stadijā, bet viņu agresivitāte, ļoti līdzīga mirstoša zvēra histērijai.
6. Ticiet Man, netaisnības gadsimts un zelta varas/valdonība aiziet pagātnē un visi, kuri turpina sludināt Garīgo vardarbību (bet tas attiecas uz visiem cilvēciskās regularitātes atzariem) pirms aiziešanas būs jāsamaksā "pēc rēķina", jo Dievam nav ne nabago, ne bagāto, bet ir tikai Ticības cilvēki, tātad, Patiesības turētāji un Neticības cilvēki, kalpotāji Atturības spēkiem.
7. Cilvēki ļoti slikti lasa Dieva Atklāsmes jaunā laikmeta cilvēkiem, bet var teikt, pēdējā laikmeta, jo sākas pārejas periods starp Tumsas laiku un Gaismas laiku, un tas, ko cilvēki pašreiz izjūt, skaitās ATTĪRĪŠANĀS, jo tikai pārejas sāpes var likt Neticības cilvēkiem un, par nožēlošanu, daļai arī Ticības cilvēku, attīrīties no grēkiem un netikumiem Mamona varas laikā un ieraudzīt, ka viss iznīcīgs, izņemot cilvēcisko dzīvību, kura (pēc Manas fraktālās līdzības) MŪŽĪGA!
8. Šodien jūs visi krustceļos; neticība, neīstums, Garīgie maldi pārvērta Dievišķo līdzību bioloģiskos monstros, kuri nodarbojas ar pašiznīcināšanos, sējot nāvi arī Dabai, kuru ES sagatavoju cilvēkiem-Dieviem.
9. Skumji, taču Slāvi-Ariji joprojām vēl "guļ", pat neapjaušot, ka priekšā stāvošā LīdzSadarbības nodarbe - tomēr darbs un darbs vispirms jau ar sevi, jo, lai cik arī ES censtos, bez jūsu atsaucības, bez jūsu vēlēšanās uz LīdzSaskaņu ar Mani, pāreja uz Jaunām augstām vibrācijām var "izgāzties", kaut vai tādēļ, ka cilvēki turpina "skatīties sev zem kājām"!
10. Atkārtoju: nevar skatīties zem kājām tad, kad jūs ejat kopsolī ar Pašu Absolūtu! Saprotiet, jūs cilvēki-Dievi, tad arī izvirziet sev Dievu cienīgus uzdevumus, gribu pasvītrot: Dievam nav projektu, Mana Nodarbe izkārtota ne tā, kā cilvēkiem, īpaši tiem, kuri tā arī nepiegāja pie Dieva, tātad neapzinājās savu iekšējo "Es" esam Dieva daļiņu!
11. Cilvēki tik ļoti cilvēkoti, ka nekādi nevar pacelties virs sadzīves un ieslēgties Radītāja Domnodarbē, ES taču piedāvāju, un tagad piedāvāju, klausīties sevi, jo caur intuīciju (bet tas ir Mans galvenais instruments iedarbībai uz jūsu ApZiņu) cilvēki (katrs cilvēks) spējīgi dzirdēt sevī Dievu un, protams, kļūt Dievi!
12. Atkārtoju: ES zinu jūsu nosacītību un pseidomorālo pazīmju komplektu, bet galvenais, stingru bara principa ievērošanu, starp citu, bara tieksme - tā nav vienošana, nav Vienošana Garā, tas izdzīvošanas pamatprincips, taču jums izvirzīts cits uzdevums - ne izdzīvot, bet pilnveidoties, jo PILNĪBAS/PILNĪBAI radīti.
13. Tādēļ, pat necenšaties filozofēt par Kustības tēmu, jo šī tēma priekš apspriešanas slēgta un tiks atklāta tikai tad, kad cienīgi partneri (gribat - LīdzRadītāji) parādīsies Kustībā un saformēs to PILNĪBAS KLASTERU, kurš dos impulsu ar Dievišķu spēku - LīdzJaunrades spēku, bet ne postīšanas!
14. ES cilvēkiem izvirzīju, kā viņiem šķiet, uzdevumus ne pa spēkam un nereālus, taču ES zinu un tas Mans galvenais princips, ka nav uzdevumu, kurus nevarētu atrisināt Mani Izpaustie plāni (ES gribu pasvītrot, ka tieši Mani Izpaustie plāni, bet ne cilvēku, pazaudējušu radniecību ar Dievu uz mūžu un tagad skraidelējošu starp Elli un Paradīzi).
15. ES, kopā ar patiesiem LīdzRadītājiem, izveidoju uz Zemes Paradīzi, tātad, tiešām Augstākā taisnīguma Telpu un tagad nekas nevar patraucēt Pašam Dievam izpildīt Radošā Sākumu Sākuma nodarbi; jautājums var tikt virzīts tikai cilvēkiem, kuri gatavi ieraudzīt jēgu savai dzīvei, ne vienkārši, kalpošanā Dievam (ticiet, Man tas pavisam nav interesanti), bet LīdzSadarbībai ar Dievu, radot Jaunas Pasaules un Jaunas Galaktikas!
16. Starp citu, lai to apzinātos un būtu Lielā Dieva apzināšanā, nepieciešams ne Blīvā plāna, pagātnē aizejoša plāna, apspriešana, bet domāt tajās kategorijās, kurš rada Pasaules un kuram ESMU tās tehnoloģijas, kas nevar ietilpināties Ticības cilvēka ApZiņā (ES jau nerunāju par "mazā" cilvēka LīdzZiņu).
17. Lūk, arī Vienošana Garā atkal palika gaisā karājoties, jo Garīgumu nomainīja interešu sadalīšanās un Garīgās prakses, kas Kustībai vienkārši nāvējoši. Pie tā gribu atgādināt, ja Kustība būs slēgta vai apturēta, tad tas būs pēdējais piliens Manai pacietībai un ES būšu spiests pārsvītrot Telpas Pārveidošanas Visuma Programmu.
18. ES taču par to brīdināju, ka eksistences apstākļiem Blīvajā plānā pasliktinoties, daudzi no Kustības aizies, nododot Dievu un Viņa Visupiedodošo Mīlestību uz Saviem Izpaustajiem plāniem, un tagad aicinu (jau kuro reizi) būt ļoti uzmanīgiem pret ārējām Atturības spēku Izpausmēm, kuras joprojām eksistē un ne vienkārši eksistē, bet eksistē koncentrēta spēka veidā, spējīga atmest cilvēka LīdzZiņas evolūciju tālu atpakaļ, bet priekš dažiem, pat uz visiem laikiem.
19. Ticiet Man, Visuma saeimas sanāksme turpinās un vēl neviens no kaujas lauka starp Gaismu un Tumsu neaizgāja, un jūsu uzdevums - nekad neatkāpties Atturības spēku priekšā, kaut vai tādēļ, ka ar jums Pats Dievs un jūs visi (protams, ja uz to ir vēlēšanās) Mani palīgi, kuriem neiespējami kāpties atpakaļ.
20. Jums jāvar, vadot virkni Saeimas sanāksmju, iziet cilvēkos ar katram cilvēkam saprotamu Paradigmu; ES jums ļāvu Saeimas sanāksmēs to apspriest, taču pagaidām ES izdzirdēju tikai klusus čukstus, skaļas Patiesības balss vietā, jo aiz jums īsta Patiesība un Absolūta Karogs!
21. Grūti, ļoti grūti, taču cilvēkiem jāvar patstāvīgi (lūk,šeit ES jums nevaru palīdzēt) izraut sevi no Mamona tīkliem un tad Pasaule jums atklāsies savlaicīgi, jo jūsu Visuma KopDomei (Veče ?) jābūt Gaismas uzvaras Svētkiem pār Tumsu! Un par to nevajag aizmirst, jo, ja ne jūs, kas tad glābs Pasauli?!
22. Ticiet, nākotne tiešām Dieva rokās, ES taču ņēmu varu uz Zemes tikai dēļ tā, lai radītu apstākļus iekšējai pilnveidošanai. Taču ES izveidoju tikai apstākļus priekš šīs pilnveidošanas, bet tālāk viss jūsu pašu ziņā, jo bez jūsu vēlēšanās izpausmes nekas nepiepildīsies, un tas, ka tik maz cilvēku atsaucas (aizdomājaties!) uz Paša Absolūta Vārdiem, runā par to, ka garīgā gulēšana turpinās, izsaucot negatīvisma apļus attiecībā uz Atklāsmēm.
23. Saprotiet, jūs jau izgājāt visus ... (repernije ?) punktus un griezties atpakaļ jau vispār neiespējami, tādēļ (šī vārda labā nozīmē) jūs jau situācijas ķīlnieki un jūsu ceļš vienīgais - ceļš uz Templi.
24. Daudzi cilvēki atbalsta Kustību, taču tas nepietiekami; ES ievēroju, ka Kustība iegūst pašpietiekamības raksturu un var attīstīties (evolucionēt) un tas, ticiet Man, visīstākā Himna Garīgai Vienošanai, kas saliedē ne tikai cilvēkus, bet veselas tautas.
25. Vienošana glābs Kustību un šo Vienotību nepieciešams pasargāt no Tumsas, tādēļ pasargāt Garīgos stādiņus no Mamona ietekmes, kas noteikti centīsies atgriezt sev zaudētās pozīcijas!

Avots: http://www.otkroveniya.ru/tolk3/t3-15.05.13.html , pierakstīja Leonīds Maslovs, latviskoja, intuitīvi, Eslauma 16.05.2013., latviskojums ievietots: http://spekavots.ucoz.ru 17.05.2013.
Skatījumu skaits: 508 | Pievienoja: Eslauma | Reitings: 0.0/0
Komentāru kopskaits: 0
Vārds *:
Email *:
Kods *: