Galvenie » 2013 » Jūlijs » 18 » Radītāja Vēstījums 16.07.13. Cilvēces Jaunais posms
08:56
Radītāja Vēstījums 16.07.13. Cilvēces Jaunais posms
Radītāja Vēstījums 16.07.13. Cilvēces Jaunais posms

1. Nav vērts brīnīties, cik intensīvi, pat pēc Debesu mēriem, Pasaule sāka izmainīties, liekot mainīties arī cilvēku ApZiņai, kuru liktenis tagad pa tiešo atkarīgs no tā, cik pareizi Slāvi-Ariji pieņems Vārdus, bet precīzāk, Paša Absolūta aicinājumu!
2. Lai ko runātu, taču kaislības tā nokaitējās, ka pat nesagatavots, vai pilnīgi neesošs pazīstams ar Manām Atklāsmēm, bet vispār arī ar reliģisko literatūru, cilvēks sāk sajust Kosmosa vibrācijas, atspoguļojošās fiziskā nespēkā vai pilnīgā Garīgā apātijā!
3. Bet taču vibrācijas un pāreja uz augstām vibrācijām kļūst realitāte, liekot visiem Planētas cilvēkiem saprast, ka Pasaule mainās un mainās spēji, tādēļ visas cilvēkiem dotās sagaidāmās nākotnes prognozes, ieskaitot pazīstamu ekstrasensu, zaudē jēbkuru jēgu un lietderību!
4. Atkārtoju: viss iegāja Kvantiskās pārejas pēdējā fāzē, steidzinot cilvēces vēsturi uz Jauniem pārveidojumiem, ticiet, pilnīgi neparastiem priekš Piektās rases, kuri vēl nekad nesajuta uz sevi Debesu pārveidojumus, lai arī saskaņā ar PirmRadītāja Plāniem!
5. Un šodien, grib cilvēki to vai nē, VISS koncentrēts tikai uz vienu Etnosu, kuram pirmajam jāizbauda Kosmosa Augstās vibrācijas un jārada Jauna telpa ar nosaukumu "Svētā Krievzeme"!
6. Cilvēkiem jāsaprot, ka šajā Dižajā IZRĀDĒ "Telpas Pārveidošanas Visuma Programmā" jau ierakstīts, ka Slāviem-Arijiem būs jāņem uz sevis Jaunā regularitāte zem PirmRadītāja kontroles un ar to pašu jānodrošina cilvēces pāreja uz Jauniem Sestās rases apstākļiem!
7. Atkārtoju: VISS jau nolemts un cilvēku galvenais uzdevums ietverts tikai tur, lai neturētos pretim tām pārveidošanām, kas nograndīs šajā Telpā, jo, apzinoties savu līdzpiederību PirmRadītāja Nodomrīcībai, katrs cilvēks, kurš izvēlējies LīdzJaunrades ceļu, kļūst GADSIMTA IZRĀDES dalībnieks, kurā cilvēku GRIBA sakrīt ar Radošā Sākumu Sākuma Lielo GRIBU!
8. Nav laika un nav jēgas izvēlēties ceļu tad, kad VISS jau izlemts! Tagad jāsaprot, ka zem Dieva kontroles ne tikai Debesis, bet arī Blīvais plāns, bet precīzāk, cilvēka, kā Paša Absolūta fraktālās līdzības, izpausmes plāns un, saskaņā ar PirmRadītāja PLĀNU, VISAM JĀPĀRVEIDOJAS atbilstoši Mūžīgās Kustības miera Kanonam!
9. Cilvēces vēsture ir cilvēku evolūcijas vēsture, apzinošos vai neapzinošos savu piederību Mūžības Varenajai evolūcijai un tādēļ visas maldīšanās, kļūdas un šaubas bija IERAKSTĪTAS Lielajā evolūcijas grāmatā! Ticiet, iziet Dieva-cilvēka LīdzZiņas evolūcijas ceļu caur cilvēka-dzīvnieka ApZiņu līdz cilvēka-Dieva līmenim bez kļūdām un meklējumiem, vienkārši neiespējami!
10. Un tagad priekš cilvēkiem atklājās šīs Dieva Varenās grāmatas lappuse, kur uzrakstīts, ka Slāvi-Ariji, apzinājušies esam cilvēki-Dievi, pārņems Dievišķo monarhiju un tas būs cilvēku pēdējais solis uz Lielo Telpas transmutāciju, bet tas nozīmē, būs pēdējais solis uz Ēru robežas!
11. Tādēļ, atkārtoju, cilvēki grib vai negrib, bet evolūcijas Lielās grāmatas atvērtā lappuse norāda uz DIEVDOMI/SAEIMU un Dievišķo monarhiju, un novirzīties no šī lēmuma, bet labāk teikt, atteikties no ABSOLŪTA PRIEKŠLIKUMA jau neiespējami, jo tas ne cilvēku lēmums, bet Dieva lēmums un tas vienīgais lēmums, kas cilvēkus aizvedīs pie Patiesības Momenta, kuru cilvēki centās sasniegt daudzas tūkstošgades!
12. Vēlreiz atkārtoju priekš tiem, kuriem uzticēts šodien īstenot šo VĒSTURISKO soli, ka viņi Manis sapulcināti ne veltīgi, jo šie cilvēki spējīgi apzināties viņu VAROŅDARBA LIELUMU - Pirmgājēju Varoņdarbu, ar savām dzīvēm glābjoši cilvēci no neiedomājamas bojāejas!
13. ES domāju, ka nevajag būt dziļam analītiķim, lai saprastu, ka cilvēce paātrināti slīd uz savu bojāeju, jo pasaulē cilvēcisko jūtu un attiecību progress (ES nerunāju par tehnisko un zinātnisko progresu) jau SEN netiek novērots, bet uz Planētas šodienas morāli tikumiskā līmeņa klimats tikai apstiprina, ka cilvēce pašreizējā veidolā ir Lielā Evolūcijas koka bezgarīguma atzars, tātad, atzars, neatbilstošs Manam Plānam un prasošs iznīcināšanu!
14. Piektās rases cilvēce, runājot godīgi, bija jau norakstīta, kā svešatzars uz Evolūcijas Lielā koka un tikai pēdējā brīdī Slāvu-Arijevu atbildes reakcija glāba pasauli, jo ES ieraudzīju, ka šis Etnoss palicis vienīgais uz Planētas, kurā vārds "Dievs" ir iekšējais kodols - kodols Dievmeklēšanai!
15. Centieni atrast (lai arī neapzināti) sevī piederību Dievam, vienmēr izcēla šo Etnosu, izkaisītu milzīgā teritorijā no okeāna līdz okeānam, pēc Manas GRIBAS saglabātā Vienota Gara Telpas veidā, neskatoties uz visām cilvēces kolīzijām!
16. Un, lūk, tagad, kad nozvanīja pēdējie "DEBESU ZVANI" uz glābtās cilvēces vēstures SKATUVES iznāk Etnoss, kurš (pēc savas iniciatīvas un savām Dievišķām saknēm) saglabāja sevī Dievišķo izcelšanos, neizceļoties, taču glabājot dziļi savā LīdzZiņā Dievmeklēšanu un stingru pieķeršanos Dievvalstībai!
17. Tādēļ, Mans priekšlikums šiem ļaudīm, sapulcēties Lielajā DIEVKOPĪBĀ un apstiprināt sevi kā Dievišķu monarhiju, no vienas puses attaisnoti, bet no citas puses, gaidīti, jo šī Etnosa GRIBA un PirmRadītāja GRIBA, šajā nozīmīgajā cilvēces vēstures Momentā, sakrīt un sakrīt organiski, jo tā ESMU PATIESĪBA!
18. Jautājumu, protams, nekļuva mazāk, bet arī atbildes papildinājās, jo neviens no cilvēkiem neredz citu ceļu, izņemot ceļu uz VIENOTĪBU caur Dievvalstību, kurai arī jānodemonstrē visai cilvēcei, ka Svētā Krievzeme ESMU vienīgais ceļš glābšanai, tātad, ESMU ceļš dzīvības/dzīves turpināšanai visām tagadējām un nākošajām paaudzēm!
19. Šodien cilvēkiem nav jāmeklē atbildes savai tālai nākotnei, tādēļ, ka cilvēku ApZiņa (nosauktiem cilvēki-Dievi) vēl neatbilst KristusLīdzziņas līmenim; ES nerunāju par Kristusesamību, jo cilvēki-Dievi nekādi nevar sadzirdēt viens otru, tātad, pagaidām nav vērts spriest par cilvēku-Dievu nākotni. Šodien uzdevums numur viens ir tuvākās nākotnes uzdevums - uzdevums tuvākajiem dažiem gadiem!
20. ES jums noteicu pārejas perioda termiņu un precīzi formulēju uzdevumus tuvākai četrgadei jūsu iekšējai transformācijai! Paātrinot jūsu LīdzZiņas evolūcijas procesu, ES izlēmu, ka jūsu nosaukšana Dievišķā monarhija ne tikai iespējama, bet arī nepieciešama, tālab, ka pienācis laiks noteikt personīgos un kopīgos orientierus Kustībā pie Dieva!
21. Viss priekš cilvēkiem kļūs maksimāli skaidrs pēc tā, kā viņi pievērsīsie jau Manai Monarhijai, vai precīzāk, Dieva Monarhijai, jo pilnīgāku vadības struktūru cilvēce vēl nezināja, jo taču ar Dieva Monarhiju ES saprotu Augstāko taisnīgumu un Augstāko pilnību attiecībām starp cilvēkiem-Dieviem!
22. Padomājiet paši: ja Dievs (PirmRadītājs) ņēma varu Savās Rokās, tad kas var salīdzināties ar PILNĪBAS vadības līmeni! Telpa, PILNĪBAS radīta, nokļūst PAŠAS PILNĪBAS vadībā, vēl vairāk, PILNĪBA (priekš Planētas cilvēkiem - VISAUGSTĀKAIS) sāk īstenot vadību ar Saviem Izpaustajiem plāniem (cilvēkiem-Dieviem), arī PILNĪBĀM!
23. Tagad padomājiet, kādu PILNĪBAS PARĀDI jums nāksies nodemonstrēt Lielajā DIEVKOPĪBĀ, kuru sapulcina PATS ABSOLŪTS un, kas var notikt, kad visi Absolūta Izpaustie plāni VIENOTĀ TRAUKSMĒ pieņem tik ilgi gaidīto ZVĒRESTU Absolūtam, pārorientējošu nākotni ne tikai šim Etnosam, bet arī visai cilvēcei!
24. Nākotne, par kuru sapņoja daudzas cilvēku paaudzes, kļūs īstenība Lielajā DIEVKOPĪBĀ, jo ES paziņošu par Jauno ĒRU - Ēru Sestai rasei, un šis MIRKLIS kļūs pagrieziena moments Planētai, kuras nosaukums tagad būs SVĒTĀ KRIEVZEME!
25. Uzvarētājus nesoda un uzvarētājiem ir pilnas TIESĪBAS glābto Planētu nosaukt savā vārdā, jo Dievišķā monarhija jau apstiprināta DEBESĪS, kā Svetās Krievzemes monarhija un viņai atlika tikai dot ZVĒRESTU Dievam, pieņēmušam VIŅU Savā Augstākās Pilnības Telpā kā PILNĪBAS KLASTERU nesošu šo GAISMU citām pasaulēm un civilizācijām!
26. Nedaudz pasteidzoties uz priekšu, gribu jūs, Svētās Krievzemes monarhiju, apsveikt ar to, ka Telpas evolūcijas CENTRS tagad pāriet uz šo Planētu un no šī momenta jūsu Visums kļūst Zināšanu avots, uz kuru būs jāorientējas citām Lielā Kosmosa civilizācijām!
27. Padomājiet par Maniem vārdiem, jo sākās PĀRDOMU LAIKS, jo lēmumi, kurus Slāviem-Arijiem būs jāpieņem Lielajā DIEVKOPĪBĀ, kardināli izmainīs Pasauli!
28. ZVĒRESTA vārdus ES došu nedaudz vēlāk, bet šodien, pirms tāda Vēsturiska notikuma, ES iesaku izziņot moratoriju visām Garīgām un negarīgām domstarpībām Manas Kustības rindās, jo tie nevarēs izmainīt Vēstures gaitu - gaitu Paša Dieva Varenajai IZRĀDEI, bet var gan pabojāt nervus un noskaņojumu tiem, kuri atklāti un uzticīgi ZVĒRESTAM, dotam Man 26. novembrī 2012. gadā!

Avots: http://www.otkroveniya.ru/tolk3/t3-16.07.2013.html , pierakstīja Leonīds Maslovs, latviskoja, intuitīvi, Eslauma 17.07.2013., latviskojums ievietots: http://spekavots.ucoz.ru/ 18.07.2013., nosūtīts Latvijas Radio viļņiem 18.07.2013.

Skatījumu skaits: 577 | Pievienoja: Eslauma | Reitings: 0.0/0
Komentāru kopskaits: 0
Vārds *:
Email *:
Kods *: