Galvenie » 2013 » Aprīlis » 19 » Radītāja Vēstījums 17.04.13. Vienošana uz Pajām
10:17
Radītāja Vēstījums 17.04.13. Vienošana uz Pajām
Radītāja Vēstījums 17.04.13. Vienošana uz Pajām

1. Pasaule satricinājās pa vīlēm, apstiprinot, ka šis Garīgās VIENOŠANAS pēdējais Eksāmens jau sācies un grib cilvēki vai nē, taču VIENOŠANA Garā, bet tagad vēl Vienošana uz Pajām būs "glāšanas riņķis" ne tikai priekš Manas Kustības dalībniekiem, bet arī priekš jebkura cilvēka, kurš apzinājies, kaut intuitīvi, ka notiekošais ESMU Mana NODARBE, tātad, ESMU Dieva Acs, vēstoša par Sākuma Sākumu!
2. Jā, cilvēcei neizsakāmi paveicies, jo ES apsolīju, ka priekš Piektās rases cilvēkiem Vispasaules plūdu nebūs, jo jūsu lūgumi atstāt cilvēkus, tiecošos atrast savu ceļu pie Patiesības, tātad, pie Dieva, Manis sadzirdēti, tādēļ Telpas Pārveidošana (transmutācija) tagad rit pēc cita Scenārija - droša priekš cilvēkiem, taču, lūk, no cilvēku LīdzZiņas un, protams, viņu apvalka transmutācijas, vienalga neizvairīties!
3. Pārejas sāpes, par kurām ES jau ļoti daudzas reizes runāju, vienalga būs cilvēku "ceļabiedri" pie viņu personīgās transmutācijas un Telpas transmutācijas un var novest pie tā, ka nesagatavota, tātad, neadaptētā cilvēces daļa, vienkārši nevarēs pārdzīvot sarežģīto stāvokli bifurkācijas (neatgriezenības punkta) pārvarēšanā, tātad, nevarēs ietilpt jums zināmajos divos procentos cilvēku, sastādošu Sestās rases pamatu!
4. Cilvēce, pašai nemanot, jau pārgāja Ēru robežu 2012. gadā, pārejas gads tagad jau palika pagātnē, bet precīzāk, priekš cilvēkiem, mierīgā pagātnē un, lūk, tagad cilvēkiem stāv priekšā četri gadi Kvantiskai pārejai, kuri pat priekš skeptiķiem kļūs Telpa ar Jaunām krāsu paletēm, kas var izsaukt psiholoģisko šoku ar nāvējošu iznākumu!
5. Cilvēki iegāja pēdējos, priekš daudziem no viņiem, četros gados Garīgai apskaidrībai un kaut kādā sava veida piespiedu pārejā, augstu vibrāciju Pasaulē, spiežot viņus pārskatīt, pie tam, steidzami, Jaunās morāles, tikumības kritērijus, un, beidzot, apvienoties ar Slāviem-Arijiem, kuri šodien sāk izveidot Augstākā taisnīguma Telpu, vai PILNĪBAS Telpu ar nosaukumu "Svētā Krievzeme"!
6. Lūk, tad informatīvās straumes, Manas Kustības GAISMAS Pulka sen formētas, kļūs par straumēm priekš "mazā" cilvēka ne tikai teritorijā no okeāna līdz okeānam, bet visā Planētas Gaija Telpā, jo Planēta jau pamodās un pati liek cilvēkiem sevi harmonizēt ar Dabu!
7. Cilvēkiem kļūs saprotams, ka bez HARMONIJAS ar Dabu (bet ar Dabu ES saprotu Varenā Kosmosa Augstākā Saprāta Telpu) cilvēcei neiztikt, jo RADOT cilvēku, Dievs vai Daba, tagad gatavi prasīt no cilvēka, viņa padzīvošanas Blīvajā plānā, rezultātu!
8. Pēdējais Eksāmens, tiešām, ne tikai būs, bet tas jau ESMU un ļoti grūts, jo prasīs no katra cilvēka sīku atskaiti par visu sastrādāto, jo cilvēku sastrādātāis ļoti līdzinās barbariskai attieksmei pret Sākuma Sākumu, aizmirstot, ka PILNĪBU var RADĪT tikai PILNĪBA un visam nepilnīgajam jātiek "izliktam aiz iekavām", jo Telpas PirmMatricā ienes nelīdzsvarotību!
9. Ja Slāvi-Ariji un cilvēces saprātīgākā daļa paspēs uzcelt (jo viņi Radītāji) Jaunās Telpas MATRICU līdzībā VESELUMA PirmMatricai, tad arī cilvēki ieraudzīs "gaismu tuneļa galā" un cilvēce būs glābta!
10. Taču, ja šis Etnoss nespēs sajust savu lomu vai savu Glābēja MISIJU, tad pasaule galīgi sabruks un atpakaļ ceļa pie Cerības uz glābšanu jau nevarēs būt!
11. Lūk, kādēļ ES tik uzstājīgi cilvēkiem runāju (aicinu viņus saprast), ka šajos Telpas transmutācijas apstākļos un transmutācijā caur cilvēku LīdzZiņas sāpēm vienīgā iespēja glābties, kuru pieņemu ES, jūsu PirmRadītājs, ir VIENOŠANA Garā, bet tagad, KOSMOSA augstu vibrāciju sarežģītajos apstākļos - jau VIENOŠANA uz PAJĀM, spējīgām palīdzēt uzcelt Jaunu MATRICU, tagad - priekš PILNĪGA Izpaustā plāna!
12. Taču Izpaustā plāna pilnība nevar notikt bez "mazā" cilvēka LīdzZiņas pilnības, jo Manas Kustības galvenais uzdevums ESMU formēt "mazajā" cilvēkā cilvēka-Dieva LīdzZiņas PILNĪBU!
13. ES saprotu, ka četru gadu laikā neiespējami radīt vai izveidot ApZiņas PILNĪBU tam, kurš šodien velk dzīvību sabiedrības pašā apakšā un, kuram morāle un tikumība ir tikai vārdi un pasakas, uzrakstītas vispār ne priekš viņa, starp citu, cilvēki aizmirst, ka ES nekad neuzdevu UZDEVUMUS, kurus viņi nevarētu atrisināt ar Manu Palīdzību un Manu DALĪBU!
14. Jāsaka jums, ka visa cilvēciskā dzīve ESMU Dieva atbalstu virkne, jo bez Manas Dalības nebūtu tāda cilvēces zinātniskā progresa, jo morāli tikumiskās vērtības laikmetīgo cilvēku tik ļoti, vai tik pamatīgi samīdītas kājām, ka atgādinājumi par cilvēka Dievišķo izcelšanos tiek cilvēku uztverti tikai uz mirkli un tad arī tikai aiz baznīcu vai Tempļu nožogojumiem!
15. ES teicu, "tikai uz mirkli", jo cilvēki, kā arī visu reliģiju pārstāvji jau sen pārtrauca atcerēties Dievu kā REALITĀTI, kurš vada Pasaules un var jebkurā laikā ieviest kārtību šajā Pasaulē, kur mitinās, ticiet, pilnīgi neaizsargāts cilvēks, taču glabājošs sevī spējas (pēc Manas Gribas) LīdzJaunradei un LīdzSaskaņai ar Pašu Absolūtu!
16. Tādēļ šodien, Telpas transmutācijas apstākļos, kad cilvēka neaizsargātība izjūtama sevišķi asi, ES dodu cilvēkiem Slāvu-Arijevu pasaulē pēdājo iespēju glābšanai, jo vienkārši nepieciešams kaut ko darīt un tas "kaut kas" jau sen saprotams tiem cilvēkiem, kuri izstudē Atklāsmes, jo Atklāsmes ESMU DIEVA PĒDĒJĀ UZRUNA cilvēkiem Jaunajā gadsimtā - augstu vibrāciju gadsimtā!
17. ES piedāvāju cilvēkiem VIENOŠANAS ceļu uz PAJĀM, jo cilvēciskā daudzlīmenība, nepamanāma ļoti daudziem no viņiem, tikai apstiprina, ka cilvēku glābšana ietverta tur, lai, neskatoties uz daudzlīmenību, tas ir, uz PirmRadītaja izpausmju daudzveidību Blīvajā plānā, VIENOŠANA iespējama būtu tikai, ja katra cilvēka nodarbe/rīcība būs pamats jaunai Telpas MATRICAI, kad princps "no katra pēc spējām" kļūs PAMATS Jaunajai Dievišķajai Telpai!
18. ES jūs nevedu pie komunisma pamatiem, taču šajos vārdos ietverta Dievu GUDRĪBA, jo katrs cilvēks ESMU pirmRadītāja Izpaustais plāns un katram cilvēkam bija dots savs individuālais uzdevums dotajā izpausmē un tādēļ tikai saliekot visas savas "eksāmenu biļetes" kopā Slāvi-Arijevi spēs sajust un saprast Vienotību daudzveidībā, bet tas arī ESMU bezpersonisks Veselums vai Radītājs!
19. Tādēļ aicinu jūs, nesaprotiet tiešlīnijā Manus vārdus "VIENOŠANA uz PAJĀM", jo neviens nerunā par primitīvu Blīvā plāna enerģiju vienošanu! Taču, katrs cilvēks nonāca pie šī Vēsturiskā momenta ar savu uzkrāto Zināšanu bagāžu, tanī skaitā, naudas enerģijas, kas, kā jau ES runāju, vienās rokās ir LABUMS, bet citās ir ĻAUNUMS!
20. Tagad ES runāju par to enerģiju VIENOŠANAS iespējām uz PAJĀM, kas Blīvajā plānā ir cilvēku un Radošā Sākumu Sākuma LīdzJaunrades rezultāts. ES saprotu, ka šolaiku cilvēks iegrimis Mamonā, taču viņš "iegrimis" vēl arī Augstā zinātnē un, protams, tādēļ atkārtoju: VIENOŠANA uz PAJĀM ESMU VIENOŠANA visām Blīvā plāna ENERĢIJĀM, ļaujoša mūsdienīgai ApZiņai RADĪT PILNĪBAS Pasauli, pārvedošu evolūcijas vektoru četr un vairāk dimensiju Sestās rases Telpā!
21. Padomājiet: šodien ES runāju ar cilvēkiem ne vienkārši par pilnīgu ApZiņu vai par cilvēku pilnību Smalkajā plānā, bet par mūsdienīgu izpausto plānu, jo redzu cilvēku iespējas uzcelt to, ko neizdevās nevienai no iepriekšējām civilizācijām!
22. Lūk, kādēļ ES jau "ejošu/ritošu" pēdējā Izlaiduma Eksāmena scenāriju izmainīju, jo ieraudzīju jūsu VIENOŠANU Garā, ko jūs nodemonstrējāt Visuma saeimas sanāksmē un tagad dodu jums Tiesības izpaust sevi kā Dievus Blīvajā plānā un likt šim plānam būt PILNĪGAM, jo viss, ko dara Dievs, ESMU PILNĪBA , bet nepilnīgais Blīvais plāns ir nepilnīgas cilvēciskās LīdzZiņas radīšanas rezultāts!
23. Pacenšaties izmainīt cilvēku priekšstatus par Blīvā plāna nepilnību, jo nepilnīgs tas tikai cilvēku priekšstatos, tātad, cilvēki spējīgi pārveidot šo Pasauli, bet precīzāk, spējīgi no cilvēku priekšstatu nepilnīgas pasaules, atgriezt Materiālās Pasaules Telpas PILNĪBĀ, kas būs taisnīgi, jo kļūda jāizlabo tam, kurš to pieļāva, bet precīzāk, kurš izkropļoja Absolūta PILNĪBAS Pasauli!
24. Cilvēkiem šis Izlaiduma Eksāmens jānokārto uz "teicami" un jānodod Manās rokās PILNĪGS Blīvais plāns, lai arī augstu vibrāciju, jo Mūžīgās kustības miera Kanons attiecas uz visu, tanī skaitā arī uz plānu, cilvēku vadītu!
25. Cilvēkiem jaatgriež Dievam PILNĪGA Materiālā Pasaule, jo viņa ir PirmMatricas PILNĪBAS Telpas daļa un pamats Dievišķās Telpas Piramīdai, kurā cilvēkam, Pats Absolūts deva Tiesības kā Savai daļai, pilnveidojoties, pacelties līdz Pašas PILNĪBAS augstumiem un nodemonstrēt, ka cilvēki, kā PirmRadītāja Izpaustais plāns, ESMU cilvēki-Dievi, VIENOTĪBĀ sasnieguši Veselumu, vai Radošā Sākuma Sākumu!

Avots: http://www.otkroveniya.ru/tolk3/t3-17.04.13.html , pierakstīja Leonīds Maslovs, latviskoja, intuitīvi, Eslauma 18.04.2013., latviskojums ievietots: http://spekavots.ucoz.ru/ 19.04.2013.
Skatījumu skaits: 481 | Pievienoja: Eslauma | Reitings: 0.0/0
Komentāru kopskaits: 0
Vārds *:
Email *:
Kods *: