Galvenie » 2012 » Decembris » 20 » Radītāja Vēstījums 18.12.12. Visuma saeimas sanāksme pagāja. Bet, kas tālāk?
12:33
Radītāja Vēstījums 18.12.12. Visuma saeimas sanāksme pagāja. Bet, kas tālāk?
Radītāja Vēstījums 18.12.12. Visuma saeimas sanāksme pagāja. Bet, kas tālāk?

1. Iestājas paceltā augstuma "paģiras", kam jāparāda, ka Visuma saeimas sanāksmes AUGSTUMS un šīs Garīgās Vienošanas LATIŅA jau nedrīkst tikt pazemināta, jo tikai tā arī nākotne ESMU ne tikai Svētajai Krievzemei, bet arī visai cilvēcei!
2. Jūs tiešām, kaut arī tikai uz mirkli, taču nodemonstrējāt paši sev, visai PASAULEI, ka Garīgā Vienošana izdevās un notikums, kuru jūs paši nosaucāt par Visuma saeimas sanāksmi, bija patiesi EPOHĀLS, bet pieci tūkstoši cilvēku kļuva par laimīgiem personīgās VIENPRĀTĪBAS "ķīlniekiem", un Kustības līderis apstiprināja savas tiesības nest vārdu Mesija, kuram Augstākie Spēki uzticēja būt par Kuratoru ne vienkārši Kustībai, bet visas civilizācijas nākotnei.
3. Un, lūk, tādos cilvēku iekšējās LīdzZiņas pacēluma apstākļos nepieciešams, nepazeminot, kā ES teicu, Garīgās Vienprātības "latiņu", stāties pie visīstākā darba izpildīšanas un vispirms - pie darba ar sevi, jo, lai cik arī runātu par Vienošanu, viņai jātiek iemiesotai realitātē, vai arī "latiņa" tā arī paliks "latiņa", līdz kurai Slāvu-Āriešu Etnoss vienreiz spēja pārvarēt sevi un PACELTIES tik augstu, par spīti Blīvā plāna problēmām un, protams, Tumsas spēkiem!
4. ES negribu un nevaru dot (cilvēkiem priecīgi pieņemamas) instrukcijas, jo instrukcijas priekš tam arī radītas, lai paralizētu cilvēku personīgo iniciatīvu (dotajā gadījumā - LīdzRadītāju) un sagatavotu viņus varas spēka lēmuma pieņemšanai jebkurā valstī. Īpaši jau teritorijā no okeāna līdz okeānam.
5. Tomēr uzskatu par nepieciešamu pasvītrot virkni momentu, kuri izskanēja Atklāsmēs, taču, par nožēlošanu, palika LīdzRadītāju neievēroti, kuri Vienprātīgi zvērēja Man nest Pirmgājēju Krustu un, nemainot ritmu, iesoļot Sestajā rasē!
6. Sākšu ar to, ka priekš jebkura cilvēka ESMU, Mūžības KANONU ZINĀŠANA ir nepieciešams noteikums, kas ļauj pacelt cilvēku LīdzZināšanu līdz LīdzRadītāja LīdzZiņas līmenim, jo viena lieta ir nosaukt cilvēku LīdzRadītājs un pavisam cita lieta, atbilst tai augstajai "latiņai", kurai tagad jābūt par mērauklu starp vārdiem un darbiem (rīcību).
7. Tādēļ šodien, kā parādīja dzīve, cilvēki, kuri iestājas Manā Kustībā, bet ja būt pilnīgi atklātam, tad cilvēki, kuri piekrita nest LīdzRadītāja Krustu, Atklāsmes (vai Zināšanas no Atklāsmēm) jāzin tik labi, ka jebkurš jautājums jāizlemj ne diskusijās (visbiežāk tukšā pļāpāšanā), bet cilvēku-LīdzRadītāju VIENPRĀTĪBĀ, kuri PirmRadītāja Vārdus izlaiduši caur savu sirdi!
8. Jums tagad nav tiesību ielaisties diskusijās ar konebūt, nesagatavojot argumentāciju, kas pamatota uz Mūžības Kanonu bāzes, jo jūs Visuma saeimas sanāksmē piekritāt dzīvot pēc Maniem Kanoniem, bet jo īpaši - pēc Kanoniem uz kuru pamata būvēta arī pati Mūžība!
9. Gribat jūs vai nē, taču jūs visus gaida un cita ceļa vienkārši nav, visu to Kanonu pamatīga izzināšana, kurus ES priekš jums apkopoju Atklāsmēs un tieši tādā secībā, kāda svarīga Vienotas Kolektīvas LīdzZināšanas formēšanai, kas dod tiesības uzskatīt sevi par Svēto Krievzemi - teritoriju, vai labāk teikt, Augstākā taisnīguma Telpu!.
10. Tādēļ VĒSTĪJUMU/NODOMU laikā pat nemēģiniet fantazēt par Manu Vārdu tēmu, kaut vai tādēļ, ka visi cilvēki dažādi, tātad, LīdzZināšanu līmenis arī dažāds, un, ja kādam šķita, ka viņš jau zina Mūžības Kanonus, tātad, arī Planētas nākotni, labāk par Pašu PirmRadītāju, tad viņš, vai nu vienkārši kļūdās (un tas labākajā gadījumā), vai arī, pašam nemanot, sāka kalpot Atturības spēkiem, kuri, ticiet, vēl nav galīgi nekaitīgi un lolo cerības atmaksāt cilvēkiem par Visuma saeimas sanāksmes fanfārām!
11. Tādēļ pirmais un galvenais, kas izriet no Visuma saeimas sanāksmē jūsu pieņemtajiem lēmumiem: Svētā Krievzeme Svētajā Garā apstiprinājās, taču kļūt par realitāti Viņa var tikai tādā gadījumā, kad katrs cilvēks (katrs LīdzRadītājs) savas Brīvās Grības Tiesības apstiprinājis, tagad lielu pūļu, pacietīgā darbā, personīgajās Mūžības Kanonu IZZINĀŠANAS darbībās (vēlaties - iegremdējies), pacels savu personīgo Garīgās pilnības "latiņu" līdz LīdzRadītāja Garā līmenim!
12. Gribu vērst jūsu uzmanību uz to, kas izskanēja Atklāsmēs un Visuma saeimas sanāksmē jūsu Garīgā līdera - Mana Sūtņa uzstāšanās laikā: izskanēja nepieciešamība formēt ne tikai un ne tik daudz Vienotu Kolektīvo LīdzZiņu (uz Garīgās Vienošanas pamata), cik VIENOTU KOLEKTĪVO SAPRĀTU, kuram arī jāpalīdz izveidot REALITĀTI ar nosaukumu "Svētā Krievzeme", kurai jāparāda Planētas cilvēkiem viens un vienīgais ceļš uz glābšanu.
13. Atceraties, kā vēl nedaudz gadus atpakaļ, ES ne vienkārši devu mājienu, bet tieši runāju par to, ka cilvēkiem pilnīgi apzināti jātiecas uz Beznosacījuma VESELUMA formēšanu, kas izraisīja zināmu pretreakciju zinātnes pasaules vidē, jo neviens nevēlējās pat domāt par personības zaudēšanu, īpaši zinātnē.
14. Taču jautājums netika tā virzīts, starp citu, notika gatavošanās tā apzināšanai, ka pie jaunās realitātes formēšanas, tātad, pie Pasaulēkas (uz Planētas Gaja-Zeme) Jaunās celtniecības un tagad arī bez Manas TIEŠAS palīdzības, cilvēkiem nāksies, un cita ceļa nav, radīt Jaunas attiecības Slāvu-Āriešu ETNOSĀ, kad domformu veidošanā atsevišķai Būtībai (vai Būtnei) jāpakļaujas kopīgam mērķim, bet tas nozīmē, VIENOTAI rīcībai!
15. Šī gada, Dieva gada, pēdējos diktātos, ES jau runāju daudz konkrētāk un jūsu līderis Manus Vārdus atskaņoja Visuma saeimas sanāksmē, ka sākas ne tikai PĀRMAIŅU LAIKS, bet arī LAIKS pilnīgi Jaunu attiecību veidošanai starp cilvēkiem, spējīgiem vienam ar otru kontaktēties zemapziņas līmenī, kas arī saucas Kolektīvais Saprāts.
16. Tādēļ gribu atvēsināt "karstās galvas" (bet viņu pēc Visuma saeimas sanāksmes kļuva pārāk daudz) un teikt, ka Brīvās Gribas Tiesības vajag ne tikai nopelnīt, bet arī pierādīt, ka jūs saprotiet vārda "TIESĪBAS " jēgu un jēgu vārdam "ATBILDĪBA"!
17. Šie vārdi VIENMĒR stāv blakus, tādēļ, tikai uzņemoties atbildību, bet tas nozīmē, saprast jūsu lēmumu (domformu) sekas, var izmantot Brīvās Gribas Tiesības!
18. Tas attiecas arī uz vārdu "SAEIMAS DOME" (SOBORNOSĶ ?), jo saeimas dome nevar būt uzskatu un cilvēciskā Ego vakhanālija, kas kaut kādu iemeslu dēļ sāka plaukt LīdzRadītāju rindās!
19. Jā, atkārtoju, jūs Visuma saeimas sanāksmi novadījāt brīnišķīgi un pacēlāt Garīgumu uz Planētas  nebijušā augstumā, taču tas viss jums nedod tiesības radīt pasauli neņemot vērā nepārdomātu lēmumu sekas, bet tas nozīmē, bez PirmRadītāja GUDRĪBAS izmantošanas, jo Dieva Gudrība un Dieva ESMU Mīlestība ir divas sapratnes, kuras sadalīt vienkārši neiespējami.
20. Tādēļ "VEČE", kuras valodā jūs jau sākāt runāt, ne tikai ESMU Vienprātība, bet arī SAPRĀTA KOPĪGUMS, iemantots caur Mūžības Kanonu zināšanām; tādēļ nākotnes "VEČE", bet ne pagātnes, ESMU Kolektīvais Saprāts, pie kura visas PirmRadītāja daļiņas RADA, tieši RADA Jauno pasauli, neatskatoties uz  visu aplenkumu, jo zina un saprot KOPĪGUMA mērķus un rīcību! 
21. Ticiet Man, bez tādiem noteikumiem, tas ir, bez Mūžības Kanonu izzināšanas un izpratnes un bez domformu KOPĪBAS formēšanas vai Koletīvā Saprāta Vadības, cilvēki neatrisinās tos uzdevumus, kurus viņi paši noteica Visuma saeimas sanāksmē 2012. gada 26. novembrī.
22. Jāsaka jums, ka katram LīdzRadītājam, bet viņu skaits tikai pieaug, uzkrājas milzīgs darba apjoms un, vispirms pašam ar sevi, bet laika līdz Kvantiskās pārejas pirmā etapa noslēgumam paliek arvien mazāk un mazāk!
23. Nepazeminiet Visuma saeimas sanāksmes "latiņu" zemāk, sāciet strādāt ar sevi (savu LīdzZiņu), bet ES no savas puses, radīšu apstākļus Garīgai paaugstināšanai, jo saprotu, ka ne visi LīdzRadītāji spējīgi izturēt tādu titānisku darbu (Garīgu Cirpumu) (Postrig ?) kaut no viņu rīcības atkarīga visas civilizācijas nākotne.
24. Pievērsiet uzmanību: ES šodien neko neteicu par trīs dienu klusumu, jo pat šis sagaidāmais notikums atvirzījās otrajā plānā, tādēļ, ka "notikumam" un "nākotnei" ir ļoti dažādi seku horizonti!
25. Varu jums tikai atgādināt, ka planetāras katastrofas ES nevaru pieļaut, kaut vai tādēļ, ka jūs pacēlāt Visuma saeimas sanāksmi tādā augstumā, ka dabaskatastrofām nav nekā kopēja ar tām sekām, kādas ES un visa Gaismas Hierarhija sagaida no LīdzRadītāju rīcības, kuri pieņēmuši saeimas sanāskmē lēmumu MATERIALIZĒT Dieva Programmu ar nosaukumu "Svētā Krievzeme"!
26. Tagad cilvēkiem jāsaliedējas ap Zināšanām, kas dotas caur Atklāsmēm, jo stratēģiskā iniciatīva viņu rokās un nav nekā svarīgāka par VIENPRĀTĪBU un VIENDOMĀŠANU, un to ATBILDĪBAS mēru, kādu cilvēki paši pieņēma  Visuma saeimas sanāksmē, kā cilvēku-Dievu - cilvēku dzīves jēgu, radošu Jaunu Realitāti brīvprātīgi un apzināti!

Avots: http://www.otkroveniya.ru/tolk3/t3-18.12.12.html pierakstīja Leonīds Maslovs, latviskoja, intuitīvi, Eslauma 12.12.2012.
Skatījumu skaits: 424 | Pievienoja: Eslauma | Reitings: 0.0/0
Komentāru kopskaits: 0
Vārds *:
Email *:
Kods *: