Galvenie » 2013 » Maijs » 23 » Radītāja Vēstījums 21.05.13. Mūžība
01:21
Radītāja Vēstījums 21.05.13. Mūžība
Radītāja Vēstījums 21.05.13. Mūžība

1. Visi cilvēki, protams saprot, ka Mūžību rada Pats Absolūts un tikai atsevišķus Mūžības fragmentus tiek uzticēts radīt Gaismas Hierarhijai, jo Mūžībai, kā VISAM Telpā, ir daudzlīmeņu uzbūve, jo no Mazuma veidojas Lielais, tāpat kā Lielais arī sastāv no Mazuma!
2. Un, lūk, tagad, šajā pārejas periodā starp Ērām, parādās tas, kādēļ izveidojās Telpas Pārveidošanas Visuma Programma un tas ESMU CILVĒKS, ESMU Lieliskākais un Labākais Dabas radījums, bet precīzāk, Paša Absolūta, kuram arī, Gaismas Hierarhijas līmenī tiek uzticēts RADĪT Mūžību vai Viņas daļu un ne vienkārši RADĪT Mūžību, bet RADĪT Viņu pēc tiem pašiem Kanoniem, pēc kuriem RADA Pats Dievs!
3. Pārsteidzoši, taču, neskatoties uz tiešiem Seno Vareno norādījumiem, neviens no Slāvu-Arijevu cilvēkiem, pat iedomāties nevarēja par to, Gaismas Hierarhijas līmenī, ka Dieva VARENAIS UZDEVUMS radīt Mūžību, attiecas uz viņiem un vispirms, viņiem, kā Etnosu, pieņēmušu LABPRĀTĪGI un BRĪVI Tiesības Radīt Telpu no Paša Absolūta rokām Lielajā Visuma saeimas sanāksmē!
4. Tagad ļoti svarīgi, lai šī APZINĀŠANĀS nonāk pie cilvēkiem, jo Telpas Pārveidošanas process ne tikai nav apturams, bet šim Etnosam vēl lemts arī aktīvi darboties līdzībā ar Dievu Telpas Pārveidošanā (atbilstoši Mūžības Kanoniem)!
5. Šiem Debesu Kanoniem jākļūst par Vektoru Slāvu-Arijevu tieksmē uz LīdzSaskaņu un LīdzJaunradi ar Dievu ne tikai pie personīgās (iekšējās) savas LīdzZiņas pilnveidošanas līdz KristusApziņas augstumiem, bet arī uzcelt ārējo Pasauli Telpas VECMATRICAS līdzībā, bet tā jau ESMU īstākā RADĪŠANA Paša Absolūta līmenī!
6. ES saprotu, ka ne visi, ne tikai Slāvi-Ariji, bet pat arī Mana GAISMAS PULKA DALĪBNIEKI neapzinās cilvēkiem izvirzīto uzdevumu grandiozumu, kuri bija viņiem Dieva noformulēti, taču tā, ne mazāk, ne vairāk kā, ESMU Pārmaiņu Laika īstākā realitāte un tā ESMU Dievizredzētu/izvēlētu cilvēku realitāte, kuri (kā ES par to runāju daudzkārt) tika sapulcināti uz šīs milzīgās teritorijas no okeāna līdz okeānam, kuri sekmīgi izgāja visu iepriekšējo un tagadējo inkarnāciju pārbaudījumus un pierādīja, ka viņi cienīgi un spējīgi radīt Jaunu MŪŽĪBU līdzībā Dieva radītai Mūžībai!
7. Cilvēkiem jāsaprot, ka viņu MŪŽĪGĀ dzīvība/dzīve, kā arī tagadējā izpausme ESMU Liela Dievu Gudrības SKOLA, tādēļ tagad notiekošais tikai etaps, taču Liels Etaps viņu Garīgajā pilnveidošanā, līdz kuram nekad neizdevās pacelties iepriekšējo civilizāciju cilvēkiem!
8. Viss notika! Zināšanas un uzkrātā Gudrība sakrita kopā Tagadējā gadsimtā priekš tā, lai cilvēki APZINĀTOS, ka viņi Dieva izredzēti, lai veiktu Lielo IZRĀVIENU cilvēcei Dievišķajā augstu vibrāciju Dieva Pasaulē un līdzvērtīgi radītu Jaunu Mūžību, kas no šī brīža un uz VISIEM LAIKIEM noteiks PRIORITĀTES un, protams, cilvēces attīstības VEKTORU tuvākiem 26000 gadu!
9. ES gribu, lai, Jaunus horizontus RADOT, cilvēki pacenstos redzēt to Lielo nākotni, kas ļoti drīz un, pateicoties Slāviem-Arijiem, kļūs realitāte visai cilvēcei, jo viņa (cilvēce), neskatoties uz skeptiķu un NETICĪBAS cilvēku šaubīšanos, tomēr, iesoļos Jaunajā ĒRĀ - Gara ĒRĀ!
10. Cilvēce iesoļos Jaunajā Ērā ne kaut kad, bet ļoti drīz, tik drīz, ka pēc cilvēciskiem priekšstatu mēriem, notikušais kļūs Dievizpausmes Brīnums - tas Brīnums, par kuru tiešām sapņoja cilvēki pēdējās tūkstošgadēs!
11. Cilvēce tikai nojauš, bet Slāvi-Ariji jau Rada Jauno Telpu, kas atklāsies pārējai Planētas Iedzīvotāju daļai tikai tad, kad VISS Būs Jau IZVEIDOTS Manis norādītajos četros gados, jo priekš pasaules nav jēgas nolūkoties to "jaunrades mokās", kuri RADA PirmRadītāja līdzības, vienlaicīgi izejot sarežģīto LīdzJaunrades Skolu.
12. ES īstenībā negribu, lai Slāvu-Ariju PAŠpilnveidošanās process būtu pieejams apspriešanai Mamona pasaulē un cenšos neatklāt VISU to, kas notiek uz šīs Svētās teritorijas un neļaušu presei, bet jo vairāk visiem varas atzariem iejaukties tajā Augstākā taisnīguma Telpā, kas tiek drosmīgi un reizēm tik nemākulīgi cilvēku formēta vai Radīta, Manis izvēlētu priekš Radošā Sākumu Sākuma potenciāla realizēšanas, saņemta no Paša Absolūta rokām!
13. Viss, kas notiek uz šīs milzīgās teritorijas (ES domāju Radīšanas spēku cīņu ar Atturības spēkiem), viegli prognozējams, jo vienu Gara nepilnība ļauj citiem atņemt Visuma saeimas sanāksmē zaudētās pozīcijas, palielinot, kaut nedaudz, Neticības cilvēku pozīcijas!
14. Taču šīs Tumasa uzvaras, tikai šķietamās, ir atspoguļojums neorganizētībai un, zināmā mērā, pat bezatbildībai, kas valda Manas Kustības rindās, ļaujot pat Ticības cilvēkiem šaubīties par to, ka tikai šī Kustība spējīga pārveidot pasauli un izveidot no tās Augstākā taisnīguma Telpu - Svētās Krievzemes Telpu!
15. Nedrīkst ne mirkli šaubīties par to, ka cilvēki, Dieva VADĪBĀ, nolemti UZVARAI, jo, ja jau Pats Absolūts ņēma varu uz Zemes SAVĀS ROKĀS, tad kas vai kurš spēs VIŅAM traucēt izdarīt to, ko Viņš jau MŪŽĪGI RADA Mūžībā!
16. Cilvēkiem, bet jo vairāk Slāviem-Arijiem nevar būt pat mirkļa šaubu par to, ka VISS jau ieliktais Telpas Pārveidošanas Visuma Programmā pēkšņi var netikt realizēts tādēļ, ka varuturošie cilvēki uz Planētas negribēs vai būs pret Dievišķām Kardinālām izmaiņām!
17. Taču Kardinālas, tieši Kardinālas Telpas Pārveidošanas ne vienkārši draud, bet tās jau ESMU un vispirms jau cilvēku LīdzZiņā un, sekmīgi noritošās Vietējās saeimas sanāksmes, ir apstiprinājums tam, un tā skan HIMNA cilvēku Vienošanai Garā, bet tā ne tikai Gara UZVARA pār Tumsu, bet tā vēl arī VĒSTS Blīvā plāna Telpas TRANSMUTĀCIJAS rītdienai!
18. ES jau teicu, ka gribu vēlreiz vērst šī Lielā Etnosa cilvēku uzmanību uz to, ka ES nesteidzos dot informāciju par Vesela Etnosa Garīgās Pārveidošanas BRĪNUMU visai atlikušai cilvēcei, bet jo vairāk visām Blīvā plāna varām, jo jūs vēl neesat gatavi ar Sevi demonstrēt Gara uzvaru pār Tumsu, jo svaidaties starp patiesību un meliem, cenšoties (bet tādu cilvēku pagaidām ļoti daudz) nosēdēt uz diviem krēsliem reizē!
19. Ticiet Man, sācies noslēdzošais Lielās izvēles laiks un Slāvu-Ariju cilvēki pat padomāt nevar par kaut kādu kompromisu! Šodien tas vienkārši neiespējami, jo IZVĒLES laiks arī ESMU IZVĒLES LAIKS starp cilvēka likteni un cilvēka-Dieva likteni, bet tie ne tikai dažādi likteņi, bet arī dažādi ceļi uz Patiesību, kas tagad vairs nekad nekrustosies, jo ceļš ar Dievu ESMU ceļš LīdzSaskaņā ar Dievu, bet cits ceļš - ceļš pret Dievu un cita izvēle cilvēkiem nav dota!
20. Tagad ES precīzi zinu, ka Mana Kustība nostiprinās ļoti aktīvi, bet galvenais, cilvēkos izpaužas PATSTĀVĪBA un cilvēku-Dievu PAŠORGANIZĒTĪBA, bet tas runā par to, ka, kaut kad iesētas Patiesas TICĪBAS SĒKLAS, šodien deva DĪKSTUS - Dievizredzētības APZINĀŠANOS, precīzāk, Slāvu-Ariju Dievizredzētības APZINĀŠANOS, kuri pārliecinās ne tikai Mani, bet arī paši sevi, ka SVĒTĀ KRIEVZEME jau ESMU kā KristusApziņas realitāte praktiski katrā GAISMAS Dalībniekā!
21. Atkārtoju: paskataties savu vēsturi, paskataties visas savas inkarnācijas un jūs redzēsiet, ka SVĒTĀ KRIEVZEME radās nepavisam šodien. Šī Jaunā MŪŽĪBA arī tika radīta gadsimtos, pievedot cilvēkus (pakāpeniski) pie tā APZINĀŠANĀS, ka tikai DIEVVALDĪBA ESMU sestās rases un visas cilvēces nākotne!
22. Jums nav jāšaubās par šiem VĀRDIEM ne mirkli, jo tie PAŠA ABSOLŪTA VĀRDI, MŪŽĪBU radoša un dodoša Slāviem-Arijiem TIESĪBAS RADĪT SVĒTĀS KRIEVZEMES Jauno Telpu, tagad un UZ MŪŽIEM!
23. Jāatzīmē, ka Garīgās izpausmes problēmas, protams, eksistē, taču tas ne tikai Garīgās PILNVEIDOŠANAS dabīgs process, bet arī Garīgās ATTĪRĪŠANĀS! Un tas arī ESMU grūtais ceļš pie Dieva, kas, neskatoties uz visām Blīvā plāna problēmām, izrādījās Slāviem-Arijiem "pa spēkam", jo viņi pierādīja un turpina pierādīt, pagaidām tikai sev, bet ļoti drīz arī visai cilvēcei, ka viņi ESMU cilvēki-Dievi!
24. Viņi pierādīs, ka spējīgi, neskatoties ne uz ko (ES runāju par Atturības spēkiem) Pārveidot Telpu un ierakstīt savus vārdus Lielajā Mūžības Grāmatā, kā to vārdus, kuri spēja pārvarēt NETICĪBU un savu lepnības grēku!
25. Jūs jau sākāt savu PACELŠANOS uz cilvēku-Dievu Olimpu; protams, eksistē Blīvā plāna problēmas un, protams, ir nepiedoti parādi, taču ESMU arī NĀKOTNE un tā jau nojaušama pie jūsu VIENPRĀTĪBAS vadot Vietējās saeimas sanāksmes un VIENOŠANA GARĀ jums būs GALĪGI jāapstiprina Lielajā Sākumu Sākuma Visuma KopDomē (Veče ?)!
26. Atceraties: šodien jūs RADIET MŪŽĪBU, šodien jūs lieciet PAMATUS tam, ko nesīs cilvēce daudzas tūkstošgades citās Pasaulēs un Telpās, AUGSTĀKĀS PILNĪBAS kvalitāti formā cilvēki, kuri kļuvuši Dievi!!!

Avots: http://www.otkroveniya.ru/tolk3/t3-21.05.13.html , pierakstīja Leonīds Maslovs, latviskoja, intuitīvi, Eslauma 22.05.2013., latviskojums ievietots: http://spekavots.ucoz.ru/ 23.05.2013.
Skatījumu skaits: 355 | Pievienoja: Eslauma | Reitings: 0.0/0
Komentāru kopskaits: 0
Vārds *:
Email *:
Kods *: