Galvenie » 2013 » Aprīlis » 26 » Radītāja Vēstījums 23.04.13. Ar ko sākt?
03:03
Radītāja Vēstījums 23.04.13. Ar ko sākt?
Radītāja Vēstījums 23.04.13. Ar ko sākt?

1. Telpa cilvēku priekšā jau atvērās tādā veidā (bet cilvēki to sajuta pārejas sāpēs), kas apstiprina, ka Varenā Kosmosa augstās vibrācijas kļuva "pilntiesīgas saimnieces" Blīvajā plānā un cilvēks, kurš turpina neticēt, var sajust sevi lieku, tātad pilnīgi bezspēcīgu Lielās pārejas periodā!
2. Domāju, ka tagad saprotams visiem un katram, ka alternatīvu Manai Kustībai vienkārši nav, jo tikai Manās rokās un ar Manu Palīdzību cilvēki, pieņēmuši Gaismas Pulka Dalībnieka IESVĒTĪBU, var šī vārda tiešā nozīmē, pārdzīvot Telpas transmutācijas sarežģītos laikus un, vienlaicīgi ar to, personīgās transmutācijas sāpes.
3. Viss runā par to, ka Pasaule pienāca pie Kvantiskās pārejas maksimuma un tagad tas "ripos pa nogāzi" uz savu Pārveidošanu un šo procesu apturēt nevarēs neviens no cilvēkiem, pat nosaucošiem sevi par pasaules valdību, jo sākas DIEVA VALDĪŠANAS ĒRA, bet cilvēks, lai kādai kastai viņš piederētu, jau atstādināts no Planētas Gaija vadīšanas!
4. ES šodien pieņemu tikai nedrosmīgo, bet dažbrīd pat pilnīgi neloģisku Slāvu-Arijevu domnodarbi, kaut vai tādēļ, ka viņi spēja Mani pārliecināt par to, ka viņi spējīgi uz LīdzSadarbību ar Pašu ABSOLŪTU un var sastādīt Sesto rasi - cilvēku-Dievu rasi!
5. Lūk, kādēļ jau Manis noteikti nākošā kodola skaitliskie raksturojumi, vai pamati Sestajai rasei, jo tikai ES zinu, kāda Planētas iedzīvotāju daļa spējīga sadzirdēt Manus Vārdus, taču pat uz šīs Svētās teritorijas no oekeāna līdz okeānam, Mani dzirdošo izrādījās pārāk maz!
6. Cilvēki nekādi negrib saprast, ka glābšanai jebkurā gadījumā jānotiek no paša cilvēka, jo dzirdošais lai dzird un redzošais lai redz! Ja tā, tad glābšana ielikta pašu cilvēku domās un rīcībā, potencionāli spējīgos būt Radītājiem, beigu beigās, būt cilvēkiem-Dieviem.
7. Viss noslēdzās uz Slāvu-Arijevu aktīvās daļas, kuri ne tikai atnāca Manā Kustībā (brīvi un brīvprātīgi), bet vēl arī saprata, ka "slīkstošo glābšana - pašu slīkstošo rokās", tātad, saprata, ka Garīgā VIENOŠANA ESMU pamatu pamats, kas cilvēkiem ļaus ieraudzīt ne tikai Slāvu-Arijevu nākotni, bet arī visas cilvēces nākotni!
8. Un tas jau ir atkarīgs ne tikai no iekšējā Garīguma (lasiet: Dievu neitralitātes), bet arī no vēlēšanās izpaust sevī LīdzRadītāju, tātad, no nodarbes/rīcības (praktiskās darbības) jau Dievišķās regularitātes RADĪTĀJA ļoti īsos un, no cilvēciskās regularitātes pozīcijas, nereālos termiņos!
9. Jā, termiņi pēc cilvēku mēriem, nereāli, jo taču ne tikai valsts no okeāna līdz okeānam, bet visa pasaule atrodas uz iekšējā sprādziena robežas un ekonomiskais strupceļš vienā mirklī var kļūt ne tikai reliģiju karš (par ko ES brīdināju jau vairākkārt), bet arī teritoriju karš, jo daudziem cilvēkiem var likties, ka cilvēku glābšana šodien ielikta, lai cik dīvaini, Trešā pasaules karā!
10. Taču ES jau runāju un atkārtoju no jauna, ka ES nevaru pieļaut jaunu asinsizliešanu pasaulē un Savā VARĀ atceļu ne tikai visus karus, bet arī visas revolūcijas, izņemot dabīgo - atkārtoju: ar Manu PALĪDZĪBU, protams, ar Manu SVĒTĪBU - EVOLŪCIJU "mazā" cilvēka LīdzZiņā, kas šodien ir ne tikai Telpas Pārveidošanas Visuma Programmas mērķis, bet arī, lai cik dīvaini tas skanētu, Mans ATBALSTS Lielo pārmaiņu, kādas pašlaik notiek, periodā!
11. Sākas visīstākais, bet pavisam ne teatrāls, PATIESĪBAS moments priekš visiem Planētas cilvēkiem, kuriem būs jāatbild par saviem sastrādājumiem, par savu rīcību, ļoti bargi salīdzinājumā ar "mazo" cilvēku, kurš turpina uzturēties šajā milzīgajā teritorijā, līdzīgi anabioza stāvoklim, jo vēl nesaprot, ka cilvēces vēsture šodien pārrakstās viņa paša labā, tātad, viņa LīdzZiņas transmutācijas labā!
12. Tādēļ šodien, tanī brīdī, kad vēstures "pulksteņrādītājs", kā ES runāju, rāda pārmaiņu laiku, vislielākā atbildība gulstas uz Manu Kustību, jo Maniem GAISMAS Pulka Dalībniekiem jāparāda visiem Planētas cilvēkiem, bet galvenais "mazajam" cilvēkam, pa kādu ceļu nepieciešams iet uz GAISMU, kas ļautu katram cilvēkam ieraudzīt "gaismu tuneļa galā"!
13. Protams, cilvēku LīdzZiņā, pat Manā Kustībā, formējas vienkāršs un vienlaicīgi sarežģīts jautājums: ar ko sākt un kādā ceļā cilvēkiem jāiet uz Gaismu?
14. Jautājums tiešām nevienkāršs, jo prasa apzinātu jau ne cilvēka, bet cilvēka-Dieva nodomu/rīcību, jo robežojas ar viņa LīdzZiņas pāreju uz Jaunu APZINĀTĪBAS līmeni, jo tikai tā un tikai tā var pavērst cilvēka nodomu/rīcību, cilvēka-Dieva nodomā/rīcībā, radoša Dievišķību Blīvajā plānā vai precīzāk, Materiālajā Pasaulē - zemu vibrāciju Pasaulē!
15. Tādēļ jautājums "ar ko sākt?" šodien vissarežģītākais, jo tas ar sevi novelk/nosaka vienkārša cilvēka LīdzZiņas robežu, pieraduša pie savas sevišķās materiālās nodarbes un cilvēka-Dieva LīdzZiņas robežu, jaunradoša jau uz domtēlu pamata, spējīga materializēt gandrīz jebko ar saviem Garīgajiem VĒSTĪJUMIEM!
16. Lūk, kādēļ ES ilgi prasīju jūs atkārtot VĒSTĪJUMUS uz Vienošanu GARĀ, bet tagad vēl arī Vienošanu uz PAJĀM, jo cilvēku-Dievu JAUNRADE - tā nepavisam ne vienkāršu cilvēku jaunrade un atšķiras tā vispirms ar iespēju VIENOTĀ DZIRKSTĪ (VĒSTĪJUMĀ) pārveidot Blīvā plāna Telpu!
17. Un šodien Manai Kustībai, vai kā jūs sakat, Radītāja Kustībai, jāņem iniciatīva savās rokās un savienojot Garīgi noskaņotu cilvēku tiešu NODOMRĪCĪBU, pacensties uzcelt/izveidot Jaunas attiecības, bet tas ir, RADĪT Jaunu pasauli, tomēr atšķirīgu no Blīvā plāna pasaules!
18. Cilvēkiem-Dieviem jāizraisa ne daļēja Blīvā plāna izmainīšana, bet kardināla izmainīšana - pilnīgi Jauns Blīvais plāns, Dievu cienīgs, jo, kā jau ES runāju, pasaulei jāsaliecas zem cilvēkiem-Dieviem, saprotošiem savu lomu cilvēces vēsturē, tātad, izvirzošu sev (Kustībai) tos augstos uzdevumus, kas cilvēku-Dievu cienīgi!
19. Atkārtoju: pat tagad, izvirzot paši sev jautājumu "ar ko sākt?" cilvēkiem-Dieviem jāredz horizonti, bet ne zeme zem savām kājām, jo skatoties zem kājām, tālu neaiziesi un jau nu nekādi neuzcelsi Jaunu pasauli.
20. Cilvēku-Dievu nodomrīcības rezultātam jābūt Jaunai pasaulei uz PAJĀM, jo tikai šajā un tikai tādā VIENOŠANĀ cilvēki varēs uzcelt četros gados to, kas saucas Mūžība, kas eksistē pat bez cilvēka, reiz devuša vecajai Telpai grūdienu uz Kardinālām pārmaiņām!
21. Uzbūvējot Jaunu Augstākā taisnīguma REGULARITĀTI vai Dievišķo regularitāti, pacenšaties, reķinoties ar PirmRadītāja izpausto daudzlīmenību jūsos, ieraudzīt plašu cilvēciskās domrīcības paleti, jo, atkārtoju, aiz Manas IZRĀDES skatuves pat soļi ESMU laimīga loma, ko arī nākas nospēlēt cilvēka-Dieva cienīgi!
22. Tādēļ aicinu jūs nesteidzināt situācijas un ļaut cilvēkiem saprast Patiesības momenta asumu/dzirksti, jo no aktivitātes un, kā jau ES teicu, no cilvēku APZINĀTĪBAS, uzņēmušos uz sevi atbildību par Svētās Krievzemes Telpas pārveidošanu, atkarīgs Jaunās REGULARITĀTES RADĪŠANAS panākums!
23. Uz nākotni paskataties no cilvēku-Dievu pozīcijas un pacenšaties uzdevumu grandiozitāti nogādāt līdz "mazā" cilvēka LīdzZiņai un tad viņš spēs novērtēt to MĒROGU/APJOMU un kļūt (Es par to vienkārši pārliecināts) aktīvs Telpas pārveidošanas dalībnieks, saprotošs šīs Svētās Gara teritorijas pārveidošanas jēgu/nozīmi!
24. Atkārtoju: izvirziet sev uzdevumus (projektus), cilvēku-Dievu cienīgus, jo tikai tādā gadījumā ES būšu jūsu Palīgs, jo cilvēkiem-Dieviem JĀRADA Jauna Telpa, bet ne jauna valsts, jo RADĪT JAUNU TELPU - DIEVU DAĻA/DARBĪBA, bet radīt valsti (lai arī Jaunu) - cilvēku daļa/darbība!
25. Ticiet, šajos vārdos ielikta Patiesība un vienīgā iespēja sasniegt panākumu tādos saīsinātos termiņos, taču tie reāli tikai priekš tiem cilvēkiem-Dieviem, kuri domā un īsteno domnodarbi Absolūta līmenī!
26. Nebaidaties izvirzīt sev ĀRPRĀTĪGUS, šī vārda labākajā nozīmē, uzdevumus, atkārtoju, cilvēku-Dievu cienīgus un veiksme pie jums atnāks, jo tie tik sarežģītā Telpas Pārveidošanas domnodarbē, ne cilvēku darblauciņš, bet cilvēku-Dievu!
27. Izmainiet savu ApZiņu un jūs izmainīsiet Pasauli!

Avots: http://otkroveniya.ru/tolk3/t3-23.04.13.html, pierakstīja Leonīds Maslovs, latviskoja, intuitīvi, Eslauma 25.04.2013., latviskojums ievietots: http://spekavots.ucoz.ru/ 26.04.2013.
Skatījumu skaits: 393 | Pievienoja: Eslauma | Reitings: 0.0/0
Komentāru kopskaits: 0
Vārds *:
Email *:
Kods *: