Galvenie » 2012 » Decembris » 29 » Radītāja Vēstījums 26.12.12. Turpinājums
12:54
Radītāja Vēstījums 26.12.12. Turpinājums
Radītāja Vēstījums 26.12.12. Turpinājums

1. Visam, kas skar cilvēkus, ir jātiek izpildītam, jo katram cilvēkam, neatkarīgi no pašreizējās izpausmes, ir īpaša personīgā misija, ne tikai Radītāja, bet arī paša cilvēka, inkarnāciju iziešanas kārtībā uzkrātās Gudrības noteikta.
2. Tagad stādaties priekšā, ka šajā nostabilizētajā inkarnāciju grafikā, ja tā var izteikties, vai ilgajā cilvēka LīdzZiņas evolūcijas ceļā, pēkšņi ielaužas EPOHĀLI notikumi (tieši EPOHĀLI, jo Garīgo Vienošanu Visuma saeimas sanāksmē, kur cilvēki sapulcināti no visiem Zemes nostūriem, citādi nosaukt vienkārši nevar), kas šo, jau ne viena cilvēka, bet visas cilvēciskās civilizācijas daudzgadsimtīgo inkarnāciju kārtību izmaina vai pārveido vienā mirklī.
3. Ticiet Man, daudzas tūkstošgades nekas nevarēja sašūpot cilvēces vēstures gaitu, bet viens LīdzZiņas transmutācijas mirklis, izmainīja šo gaitu, kas tagad kļuva Jauna vēsture, jo, lai ko arī neteiktu, taču Planētas vēsture ir visu cilvēcisko vēsturu summa, ar visām atkāpēm no Paša PirmRadītāja nospraustā civilizācijas attīstības Galvenā Scenārija!
4. Lūk, tad arī sanāk, ka civilizācijas vēsture, ESMU visu Planētas cilvēku vēsture, vai katra cilvēka kopīga vēsture, dažkārt pat neapzinoša, ka no viena cilvēka lēmuma vai domformas, pacēlušās augšup vai nokritušas Garīgās izvirtības bezdibenī, atkarīgs ne tikai visas civilizācijas liktenis, bet arī viņas vieta kosmisko civilizāciju plejādē, vai precīzāk, viņas vieta Galaktiskajā Līgā!
5. Šādā nozīmē Visuma saeimas sanāksmi vienkārši neiespējami pārvērtēt, jo tā iemirdzējās ne tikai priekš LīdzRadītājiem, bet arī priekš visām civilizācijām (bet Saeimas sanāksmes nozīmes apzināšanās drīz atausīs vēl arī visiem Planētas cilvēkiem), ka cilvēces glābšana ietverta tikai vienā un "viens", tas ESMU GARĪGĀ VIENOTĪBA, cilvēku apziņas nostiprināta, ka ZINĀŠANAS , Paša PirmRadītāja viņiem dāvātas, ir nepieciešamais noteikums, bez kura cilvēkiem nevar būt nekādas nākotnes!
6. Padomājiet paši, cilvēki, viens otram pilnīgi nepazīstami, un apvienoti tikai vienā idejā, kalpot PirmRadītājam, lai uz MIRKLI (bet priekš Kosmosa Saeimas sanāksmes norises laiks ir tikai mirklis), taču spēja Visai Lielajai Dievišķajai Telpai nodemonstrēt, ka Dievizpausmes BRĪNUMS var būt katrā cilvēkā, bet enerģija, ko ģenerēja katrs dalībnieks (ieskaitot sēdošos pie datoriem) Saeimas sanāksmes zālē, bija visaugstāko vibrāciju - vibrāciju PirmRadītāja Monādu līmenī!
7. Un šis LīdzSadarbības stāvokļa turpinājums ar visiem Dievišķajiem spēkiem kļūst iespējams (bet tas cilvēka LīdzZiņas evolūcijas galvenais mērķis ESMU, kā atsevišķai Būtnei, tā arī visai cilvēcei) tikai tādā gadījumā, ja ZINĀŠANAS, atkārtoju, Manis dāvātas cilvēkiem, bet galvenais , Mūžības Kanoni, būs ne vienkārši cilvēku pieņemti (katram cilvēkam), bet kļūs par galveno mehānismu, pamatu cilvēku eksistencei uz visu turpmāko viņu dzīves periodu!
8. Tādēļ tas, ko ES iepriekšējā diktātā atzīmēju kā prioritāti kārtējam solim pēc Saeimas sanāksmes (Mūžības Kanonu zināšanu nepieciešamība) ESMU objektīva realitāte, bez kuras izpildīšanas Saeimas sanāksmes un cilvēces nākotnes jēga būs vienkārši pazaudēta un pazaudēta uz visiem laikiem.
9. Atkārtoju: viss šajā Dievšķajā Telpā pakļaujas Mūžīgās Kustības Miera Kanonam, vai Mūžīgai ApZiņas evolūcijai, pie Galaktikas pārejas uz kārtējo 26000-vasaru ciklu. Šī pāreja uz Jaunu Sauli priekš Sestās rases, priekš cilvēces, pagāja bez sekām (ar to ES domāju globāla mēroga dabas katastrofas), tikai pateicoties tam, ka cilvēki spēja novadīt Visuma saeimas sanāksmi un nodemonstrēt visiem Dievišķajiem spēkiem, ka cilvēce (lai arī pagaidām tās mazākums) gatava pieņemt uz sevi personīgās (LīdzZiņas) evolūcijas vadību, jo Garīgi tā pastiepās līdz Sestās rases LīdzZiņas līmenim!
10. Un, lūk, tagad, kā ES runāju, sākas tās grūtākās darbdienas, kurām būs jāapstiprina, ka neviens - ne cilvēki, ne ES, jūsu Radītājs - nekļūdījāmies un cilvēce izrādījās gatava pārsoļot šo Vēsturiskā Laikmeta robežu, tātad gatava pacelties līdz Sestās rases LīdzZiņas līmenim!
11. Teikšu jums godīgi, ka pēc 21.12.12., kad Planēta Gaja un visa Saules sistēma pārgāja uz Jaunu evolūcijas vītni, tātad, uz Jaunu vibrāciju līmeni, cilvēkiem nav vairs nekādu izredžu atteikties no LīdzSadarbības ar Mani, jo, vai nu jūs kopā ar visu Galaktiku, paceļaties uz Jaunām vibrācijām (pastāvīgi strādājot ar sevi, savu LīdzZiņu, vai arī jūs atgriežaties uz atkārtotu LīdzZiņas evolūcijas ceļu, bet jau uz citas Planētas!
12. Jā, 21.12.12. negadījās nekādas Planetāra mēroga dabas katastrofas, jo cilvēki ar savu uzvedību, bet precīzāk, Garīgo Vienprātību, nodemonstrētu Visuma saeimas sanāksmē, paspēja novērst Pasaules galu un Planēta, bez cilvēku upuriem, pārgāja Laikmetu robežu!
13.Taču tagad, grib cilvēki to vai nē, viņiem (katram cilvēkam atsevišķi) nāksies adaptēties tajos Sestās rases vibrāciju apstākļos, kuri kļūst par eksistences pamatu cilvēkiem, kuri pārgāja Laikmetu robežu un pēc PirmRadītāja Gribas, bet tagad vēl arī pēc LīdzRadītāju Brīvās Gribas Saeimas sanāksmē, iekļuva to laimīgo skaitā, kuri sastāda jau Sestās rases pamatu!
14. Lūk, kad Manu noteikumu pieņemšana (bet tās vispirms ZINĀŠANAS) kļūst par nepieciešamu prasību, kuru nevar apiet vai, jo vairāk, atteikties no tās, jo tā Jaunā Laikmeta diktēta - Laikmeta ar augstām vibrācijām!
15. Vēlos vēlreiz brīdināt, ka ne tikai zināšana, bet arī Mūžības Kanonu ievērošana šodien kļūst par to noteikumu, bez kura zūd jebkura jēga cilvēka eksistēšanai, jo augstu vibrāciju apstākļos būs ļoti asi izjūtama cilvēka un PirmRadītāja saskare (tikai LīdzSaskaņā ar Dievu iespējama LīdzRadītāju funkciju izpildīšana kārtējos 26000 gadu).
16. Tādēļ priekš cilvēkiem pēc sekmīgas Visuma saeimas sanāksmes norises, atveras periods savstarpējai Līdzsaskaņai un, ticiet, ļoti sarežģīts periods personīgai (iekšējai) Līdzsaskaņai, kas ietverta sava iekšējā "Es" formēšanā rīcībai, kurai jābūt saskaņotai ar Dievu un Mūžības Kanoniem!
17. Cilvēki izgāja no "siltumnīcas" apstākļiem PAŠpilnveidošanā un tagad izrādījās "viens pret vienu" ar Lielā Kosmosa augstajām vibrācijām un viņu nākotne tiešām izrādījās viņu pašu rokās un tas, kā cilvēki uzvedīsies pēc Saeimas sanāksmes, būs viņu pacelšanās uz cilvēces Glābēja "troni", vai aiziešana no Visuma Pārveidošanas Programmas skatuves!
18. Ticiet Man, ES jums palīdzēju novadīt Visuma saeimas sanāksmi un neviens neiedrošinājās pretoties Manai GRIBAI! ES neapmānījos Savā izvēlē: jūs bijāt lieliski savā VIENPRĀTĪBĀ, taču Saeimas sanāksmei turpinājums ESMU un šis ESMU LīdzSadarbība ar Dievu un vienlaicīgi ar visiem Manis izpaustajiem plāniem Visuma saeimas sanāksmes lēmumu izpildē!
19. Galvenais Visuma saeimas sanāksmes lēmums - jūsu lēmums - Svētās Krievzemes radīšana, kā apsolūti Jaunas regularitātes - cilvēku regularitātes, izmantojošu Brīvās Gribas Tiesību VIENPRĀTĪBU un pieņēmušu kopējo atbildību par visas civilizācijas nākotni.
20. Tā ietver sevī pilnīgi Jaunu priekšstatu veidošanu par sevi, kā par Radošā Sākumu Sākuma daļiņu, kurai tagad uzticēts radīt Jaunas pasaules, tātad arī Jaunas civilizācijas, Lielā Kosmosa milzīgajā Telpā.
21. LīdzRadītājam, kurš apzinās uzdevumu LīdzRadīšanā ar Dievu radīt Jaunu Telpu, bezšaubām, jābūt Zināšanām un jāsaprot prasības (Mūžības Kanoni), kurus ievērojot, Pats PirmRadītājs RADA Lielo Dievišķo Piramīdu.
22. Tādēļ tagad to priekšā, kuri izdarīja savu vēsturisko izvēli, stāv Zināšanu apgūšanas uzdevums un, bez galveno Kanonu izpratnes, vienkārši neiespējami atrasties blakus Dievam!
23. Ticiet Man, lai cik skumji tas priekš kāda neizskanētu, taču pēc 21.12.12. Pasaule izmainījās kardināli, un tagad cilvēce, saglabājusies pateicoties cilvēkiem, kuri veiksmīgi novadīja Visuma saeimas sanāksmi, iesoļoja Jaunajā Laikmetā - cilvēku-Dievu Laikmetā!
24. Atkārtoju: sāciet ne vienkārši lasīt, bet sāciet izprast Zināšanas un izstudēt Mūžības Kanonus! Tad jūs sasniegsiet LīdzSadarbības ar Dievu noteikumus, bet tas, galvenais ESMU noteikums priekš cilvēku izdzīvošanas Pārejas periodā.
25.Visiem Planētas cilvēkiem ir izredzes pacelties savā pilnveidošanā līdz LīdzSadarbības ar Dievu līmenim, taču šis apstāklis/noteikums sasniedzams tikai turpinoties cilvēka iekšienē Visuma saeimas sanāksmes melodijai un vēlmei palīdzēt "mazajam" cilvēkam apzināties sevi esam Lielās Telpas daļai.
26. Bez tam, jums jāsaprot, ka vārdi, Manis teikti un nodoti caur Manu Vēstnesi par to, ka cilvēki, kuri ņēmuši dalību Saeimas sanāksmē ir ne vienkārši LīdzRadītāji, bet cilvēki-Dievi, vārdi Patiesībai ESMU.
27. Jūs pelnījāt saņemt Saeimas sanāksmes turpinājumu un sākt regularitātes celtniecību ar nosaukumu "Svētā Krievzeme", kurai kā mozaikā jāapvieno sevī Dievišķās regularitātes daudzlīmenība, komplementaritāte un veselums!

Avots: http://www.otkroveniya.ru/tolk3/t3-26.12.12.html pierakstīja Leonīds Maslovs, Latviskoja, intuitīvi, Eslauma 27.12.2012.
Skatījumu skaits: 433 | Pievienoja: Eslauma | Reitings: 0.0/0
Komentāru kopskaits: 0
Vārds *:
Email *:
Kods *: