Galvenie » 2013 » Maijs » 29 » Radītāja Vēstījums 27.05.13. Radītāja Kustība
13:18
Radītāja Vēstījums 27.05.13. Radītāja Kustība
Radītāja Vēstījums 27.05.13. Radītāja Kustība

1. Viss tiešām nokaitējies un dabas katastrofu sērija, kas šajās dienās vēlās pār visu Planētas teritoriju, parādījās kā kārtējais brīdinājums neprātīgajai cilvēcei, kā atgādinājums, ka Pasaule uz katastrofas robežas un, ka šī katastrofa var kļūt neizbēgama, ja cilvēki neapdomāsies un neatcerēsies Dievu.
2. Par nožēlošanu, šis brīdinājums attiecas arī uz to teritoriju no okeāna līdz okeānam, uz kuras tagad dzīvo Dievizredzētais Slāvu-Arijevu Etnoss, kurš turpina pakļauties Tumsai, neskatoties uz to, ka ES brīdināju par to, ka Manis cilvēkiem dotās Brīvās Gribas Tiesības var izvērsties ne tikai dabas katastrofā, bet arī PAŠiznīcināšanās traģēdijā, jo, kuram daudz dots, no tā arī citas prasības, bet Dieva prasības nekad nebija vieglas.
3. ES tā runāju Slāviem-Arijiem tādēļ, ka ES ļoti daudz šim Etnosam devu unikālu Zināšanu veidā, pie pastāvīgas nodarbes atklājošas Jaunas Telpas redzējumu cilvēku-Dievu līmenī, taču sākas pārmaiņu laiks un Man vienalga nāksies prasīt šiem cilvēkiem, jo Mana izvēle sen bija veikta un šī Etnosa izvēli arī ES sadzirdēju un tagad vēlos jautāt, ar kādiem rezultātiem izvēlētais Etnoss iesoļos Jaunajā Ērā - Gara Ērā!
4. Kustība, kuru ES radīju, ESMU ne tikai Mans Pulks, bet arī tā Gara rezerve, kurš var kļūt pamats Jaunajai civilizācijai vai pamats Sestai rasei, jo Kustības iekšienē un ārpusē sarunu bija daudz, taču, neskatoties uz Vietējām saeimas sanāksmēm - Gara svētkiem, reālas darbības pagaidām ES neredzu, kaut vai tādēļ, ka cilvēku rezolūcijas un deklarācijas sniedz tieši cilvēku deklarāciju veidu, bet ne cilvēku-Dievu lēmumus.
5. Jūs pie visa Vietējās saeimas sanāksmju lieliskuma, nekādi nevēlaties saprast, ka Telpa vairs nekad neatgriezīsies pie tā, kāda tā bija dažus gadus atpakaļ, bet precīzāk, kāda bija līdz 2012. gada 26. novembrim, jo šis datums sadalīja Pasauli "līdz" un "pēc" un, ticiet, uz mūžiem!
6. Tādēļ jau cilvēkiem-Dieviem neklājas griezties atpakaļ, jo pagātne priekš cilvēkiem, īpaši cilvēkiem-Dieviem, aizgāja neatgriezeniski un tagad jūsu priekšā ESMU tikai nākotne, ticiet, cilvēku-Dievu, pacēlušos, lai arī neapzināti, uz KristusApziņas augstienēm!
7. Pie tam, gribu jums teikt konkrēti: visās Saeimas sanāksmēs ES paceļu jūsu Garīguma "latiņu" uz nākošo un kārtējo līmeni, taču, apvienojušies Vienotā Garīgā Veselumā (bet tieši tas arī notiek katru reizi) jūs īstenojat Dievizpausmes brīnumu savā iekšienē un vēl tādā augstā līmenī, ka pēc Saeimas sanāksmes jūs jau nekādi nevarat atgriezties pie tās LīdzApziņas ar kādu jūs atnācāt uz Saeimas sanāksmi.
8. Ticiet Man, Vietējās saeimas sanāksmes priekš jums ir sagatavošanās Visuma KopDomei (Veče ?), kas sniegs galīgos rezultātus jūsu Garīgajai transmutācijai un galīgi noteiks to LīdzZiņas evolūcijas vektoru, kāds atbilst tikai cilvēkiem-Dieviem!
9. Pierodiet pie Maniem vārdiem un esiet cienīgi tādai Radošā Sākumu Sākuma attieksmei pret jums, jo Dievs vārdus vējā nekaisa un ja Viņiem teikts, ka Kustība ir cilvēku-Dievu Kustība, tātad tā ESMU Patiesība, ar kuru nāksies rēķināties pārējai cilvēces daļai, jo Dieva izredzēto nemēdz būt daudz, taču, ja viņi nosaukti, tad tas nozīmē tikai vienu: Manas Kustības cilvēki-Dievi ESMU tā Zelta rezerve Dievam, kurai jāpārveido Telpa un jāglābj Pasaule no paredzamās katastrofas.
10. Taču jābrīdina tos, kuri ar Dievu cenšas spēlēt paslēpes, viņiem jāzin, ka Dievs šajās spēlēs nespēlēja un nespēlēs, jo tās nav Dievu spēles, bet jo vairāk, tā pavisam nav Dieva nodarbe!
11. Mana Kustība un cilvēki-Dievi, sastādoši tās pamatu, ja vienreiz devuši solījumu (vēlaties - zvērestu) Dievam, jau vairs nekad nevar no tā atteikties un, ja cilvēki savu likteni uztic Dievam (bet tas arī izskanēja solījuma vai zvēresta tekstā), tad jebkura nodarbe, apstiprināta ar zvērestu Dievam, ESMU LīdzJaunrades laime, ar kuru apbalvoti tikai visuzticamākie Gaismas Pulka Dalībnieki, redzoši dzīves jēgu tikai tur, ka ESMU kalpošana Dievam!
12. Sākas Patiesības moments, par kuru ES cilvēkus brīdināju jau vairākkārt un, kas kļūs Ēru robeža un papildus Eksāmens cilvēku Ticībai, jo pastāv briesmas (šajā periodā) cilvēkiem atkāpties un izdarīt savu personīgo, brīvo, taču, nepareizo izvēli!
13. Lai tas nenotiktu ar Manu atsevišķi Izpausto plānu, ES jūs pabīdu uz Garīgo Vienošanu caur notiekošajām Vietējām saeimas sanāksmēm, it kā radot nepieciešamības un apzināšanās apstākļus Vienotiem vēstījumiem, radošus cilvēkos Vienotu Kolektīvo PirmApziņu, no kā cilvēki jau nevar atteikties, jo tagad Vienošana Garā apzināta nepieciešamība katram Manas Kustības dalībniekam!
14. Nepieciešamība cilvēkiem Vienoties Garīgi ir Slāvu-Arijevu atšķirības zīme, apvienojoša vienā Ticībā daudzas tautas, tautības uz šīs teritorijas no okeāna līdz okeānam, tajā Mīlestības un Labvēlības Telpā, kāda var būt tikai cilvēkiem-Dieviem, radošiem LīdzSaskaņā ar Dievu Jaunas Mīlestības, bet tagad vēl arī Augstākā Dievišķā taisnīguma Telpas!
15. Neatdodiet Tumsas spēkiem tās augstienes, kuras jūs sasniedzāt Visuma saeimas sanāksmē un, kuras jūs tagad apstipriniet Vietējo saeimas sanāksmju svētkos, kuras paliks tagad uz teritorijas no okeāna līdz okeānam kā Augsta Garīguma krelles uz MŪŽIEM, kā to izpaustā Mīlestība, kuri stāvēja pie Jaunās pasaules sākotnes - Pasaules Augstākajam taisnīgumam un Lielai Harmonijai!
16. Saglabājiet to NEITRALITĀTI, kuru jūs sasniedzāt uz daudzu LīdzJaunrades domnodarbes rēķina, jo tā nopelnīta, Paša Absolūta dāvināta jums un apstiprinoša, ka visas, atkārtoju, visas Blīvā plāna Golgātas jums izietas un izietas ar atzīmi "teicami"!
17. Jūs patiešām sasniedzāt daudz! ES varu teikt vairāk: jūs veicāt tādu lēcienu LīdzZiņas evolūcijā, ka pagātne, vienkārši, nespēs atgriezties cilvēku-Dievu ApZiņā, kuri šodien turpina sasniegt DIEVJAUNRADES Augstāko skolu, kurā uzaicina izredzētos pēc rezultātiem visās inkarnācijās savu izpausmju peridos Blīvajā plānā, kas Man dod pamatojumu turpināt PALIKT starp jums, kontrolējot ne tikai jūsu domtēlus, bet arī domnodarbes, no kā atkarīgi Telpas pārveidošanas Visuma Programmas rezultāti!
18. Ticiet Man, ES ne vienkārši izsekoju jūsu LīdzZiņas evolūciju (atkārtoju, vispirms to cilvēku, kurus ES pieņēmu Mana Gaismas Pulka rindās), bet pēc šīs analīzes rezultātiem, izvēlos tās prioritātes, kurām jākļūst par VEKTORU nākošajam, kārtējam jūsu pilnveidošanās etapam un šo izvērtēšanu ES nepārtraucu ne uz mirkli, jo tas ir ļoti svarīgi ne tikai priekš Manis, ne tikai priekš jums, Manis izvēlētiem, bet arī priekš visas cilvēces, jo taču no atsevišķās izpaustās Dieva daļiņas domrīcības, bet jo vairāk, no Mana GAISMAS PULKA domrīcības, lielā mērā atkarīgs cilvēces, bet precīzāk, Piektās rases cilvēku liktenis!
19. Nesteidziniet notikumus un, kā cilvēkiem-Dieviem, jums jāapsver savas darbības, jo OLIMPS kļūs PLIMPS tikai tad, kad katrs cilvēks sapratīs savu uzdevumu un apzināsies, ka viņš patiešām cilvēks-Dievs un, ka cilvēki-Dievi pie Kolektīvās PirmLīdzziņas kļūst DIEVS, radošs Jaunas pasaules Galaktiskos plašumos līdzvērtīgi ar Pašu Absolūtu!
20. ES redzu jūsu kļūdas, taču tās ir Garīgās izaugsmes vai Garīgās pilnveidošanās problēmas, nekādi neietekmējošas radošu cilvēku domnodarbi, kuri apvienojušies vienā vai Vienotā Dievvalstības Idejā.
21. Jūs jau nonācāt pie tā Patiesības momenta, aiz kura jums jāatklājas čer-, pieclīmenīgajai Telpai, kas nevarēs sašūpot izpartni "TICĪBA" Manā Gaismas Pulkā!
22. Lūk, tagad jums jāierauga nākotne Dieva vai Radošā Sākumu Sākuma acīm, ka nākotne ESMU tikai LīdzJaunrade ar Dievu, cilvēkiem-Dieviem, ar pilnīgu ApZiņu!
23. Lūk, tagad jums jārada kā Dieviem, neskatoties zem kājām un jūsu Vienotai domnodarbei jākļūst par pamatu cilvēku-Dievu Vektoram, stingri ejošiem pa Planētu, kas no šī brīža un mūžīgi pieder viņiem.
24. ES neatsakos no Planētas Gaija vadības, taču dodu cilvēkiem-Dieviem tiesības, zem Manas kontroles pārveidot Viņu Planētā-Dārzā, vai tajā pilnībā, kuru ES savulaik nodevu cilvēkiem priekš pastāvīgas Gara pilnveidošanas.
25. Dodu jums, kas pienākas par izturību un patiesu vēlēšanos padarīt Planētu brīnišķīgu, taču tas notiks tikai tad, kad "mazais" cilvēks noticēs cilvēkiem-Dieviem, dzīvojošiem, kā Radītāja fraktālām daļiņām, pēc Mūžības Kanoniem!
26. Pasaule izmainās un izmainās vispirms jūsos vai jūsu iekšienē un, ja tas nopietni (bet ES to redzu), tad par cilvēces nākotni jau vairs nevajag uztraukties, jo tā Slāvu-Arijevu drošajās rokās, bet tā jau ir Gaismas uzvara pār Tumsu!

Avots: http://www.otkroveniya.ru/tolk3/t3-27.05.13.html , pierakstīja Leonīds Maslovs, latviskoja, intuitīvi, Eslauma 28.05.2013., latviskojums ievietots: http://spekavots.ucoz.ru/ 29.05.2013.

Skatījumu skaits: 391 | Pievienoja: Eslauma | Reitings: 0.0/0
Komentāru kopskaits: 0
Vārds *:
Email *:
Kods *: