Galvenie » 2013 » Maijs » 3 » Radītāja Vēstījums 29.04.13. VIENOŠANA
00:36
Radītāja Vēstījums 29.04.13. VIENOŠANA
Radītāja Vēstījums 29.04.13. VIENOŠANA

1. Neiespējami uzcelt Jaunu pasauli vienatnē, taču tā ne tikai Patiesība, tas vēl arī cilvēciskās civilizācijas attīstības vektors. Un, ja cilvēki kaut nedaudz atkāpsies no šī galvenā, priekš viņiem, Kanona, tad kurš arī necenstos kaut ko izdarīt patstāvīgi, tātad bez visu LīdzZiņu VIENOŠANAS, nekas nesanāks, jo, atkārtoju, Telpu vada PILNĪBA, radīta no Varena daudzuma pretimnākošām viļņveida strāumēm!
2. Tādēļ arī Svētā Krievzeme unikāla ar to, ka viņa apvieno ļoti daudz cilvēku ne tikai ar dažādiem likteņiem, bet arī, galvenais, dažādām izpausmēm un viņu VIENOTĪBA Garā ESMU GARANTIJA tam, ka Svētā Krievzeme būs mūžīga, jo viņa pati ESMU VIENOTĪBA!
3. Visa Svētās Krievzemes, kā Gara Telpas būtība, ietver to, ka daudzveidība apvienojas zem vienas un VIENĪGAS idejas - idejas VIENOTĪBĀ ar Dievu, jo katrs cilvēks ar sevi pauž galveno ideju LīdzZiņas PILNĪBAI ar Dievjaunradi, bet tas nozīmē, visas cilvēces daudzveidības Lielo VIENOTĪBU!
4. Šī vienkāršā doma cilvēku ApZiņā nekad neienāca, tādēļ, ka neviens neiedrošinājās sasniegt VIENOŠANU Dievā, jo pasaules reliģijas nekad nepieļāva pat domāt "mazajam" cilvēkam par to, ka viņš arī Radošā Sākumu Sākuma daļiņa un, ka viņš arī potenciāli var kļūt cilvēks-Dievs, brīvs savā izpausmē, bet tas nozīmē, spējīgs radīt Jaunas Telpas un pasaules!
5. Priekš jums, GaismasPulka Dalībniekiem, šie vārdi iegulst sirdī un tiek pieņemti pilnīgi brīvi, jo ES varēju pa visiem šiem gadiem radīt (taču daudzi cilvēki to vēl nesaprot) BRĪVU CILVĒKU, kurš kā realitāti uztver šo tiešo (bez vidutājiem, bet jo vairāk, bez kaut kādām Garīgām skolām) Dieva dialogu ar cilvēka ApZiņu!
6. Ticiet Man, galvenais panākums Manai tiešai Uzrunai Jaunā laikmeta cilvēkiem ir pats fakts, ka cilvēki, kuri kaut reizi pieskārušies Atklāsmēm, kļūst patiesi BRĪVI cilvēki savos nodomos, bet tagad arī NODARBĒS/DOMRĪCĪBĀ, un tas runā par to, ka cilvēka ApZiņas un Telpas Pērveidošanas Visuma Programma izpildīta TEICAMI, tātad jūs, GAISMAS Pulka Dalībniekus jau neviens un nekad par garīgiem vergiem padarīt nevarēs!
7. Cilvēki saņēma "Garīgās BRĪVĪBAS malciņu" no paša Absolūta un, atsaukušies Manai Uzrunai, spēja pārkāpt Garīgās verdzības robežu un tiešām kļūt BRĪVI, tātad, kļūt Garā BRĪVI cilvēki, kuriem Brīvās Gribas Tiesību izpausme tagad ir dabisks stāvoklis!
8. Iedomājieties: par spīti jebkurai cilvēciskai loģikai - Garīgā verga loģikai - jūs spīdoši novadījāt Visuma saeimas sanāksmi Garā brīviem cilvēkiem, jūs plānojiet (un jums tas izdosies) noturēt virkni Vietējo saeimas sanāksmju, pat neaizdomājoties par to, ka tas tiešām tikai cilvēkiem-Dieviem pa spēkam, kuri apzinājušies sevi kā Paša Absolūta brīvas daļas!
9. Ticiet Man, jūsu VIENOŠANA Garā, jūsu APZINĀTĪBA varēja notikt tikai no pagātnes cilvēka dogmām brīvā ApZiņā un tas, ka rīt jūs vadīsiet Vietējo saeimas sanāksmi pat bez šaubu ēnas, ka DOMUBIEDRU sanākšanai jābūt, un tā ESMU, runā par to, ka jūs pat paši nemanot, kļuvāt Garā BRĪVI cilvēki, spējīgi PATSTĀVĪGI radīt, kā ES runāju, ne valsti, bet Telpu, kuras mērogs tikai apstiprina, ka jūs radiet to, kas BRĪVA cilvēka, cilvēka-Dieva cienīgs!
10. Tādēļ ES atklāšu jums Savu priekšstatu (Manu redzējumu), par cilvēku-Dievu, par kuriem ES pēdējā laikā runāju pastāvīgi (jo redzu jūsu LīdzSaskaņu ar Manu NODARBI) - priekšstats, kas bāzējas uz jūsu domtēlu analīzi. Pie tam ar vārdiem "jūsu domtēli" ES saprotu, bet galvenais redzu visu to, kas notiek Lielās daudzveidības LīdzZiņā, kura arī saucas cilvēce!
11. Tad, lūk, ES varu teikt, ka priekš Manis cilvēks-Dievs, kurš sasniedza GARA BRĪVĪBU un spējīgs pie VIENOŠANAS Garā noteikuma, radīt Jaunu Telpu, kuras horizontus nespēj stādīties priekšā cilvēki nebrīvi Garā!
12. Pēc Mana viedokļa GARA BRĪVĪBA arī ESMU raksturojums vai īpatnība cilvēkam, DIEVU KASTAI piederošam, spējīgam Garā RADĪT JAUNO un apzinoša sevi kā Lielā Kosmosa Saprāta daļu (kas neietilpinās vienkārša "mazā" cilvēka ApZiņā)!
13. Daudziem no Manas Kustības var likties, ka ES runāju viņiem "vispārzināmas patiesības", taču, ticiet, tās - cilvēku domas ar BRĪVU domāšanu! Taču nav pat mājiena uz iespējām LīdzSaskaņai ar Dievu cilvēkos ar "mazā" cilvēka ApZiņu, pagaidām Garīgi nebrīvu, tātad, vēl joprojām garīgiem vergiem esošu!
14. Kad ES priekš Slāviem-Arijiem noteicu tikai četrus gadus idejas Augstākā taisnīguma pilnības Telpas uzcelšanas realizācijai (materiālizēšanai), ticiet, ES precīzi zināju un zinu, ka šis ārkārtīgi sarežģītais, ārkārtīgi grūtais uzdevums var tikt izpildīts tikai Garā BRĪVIEM cilvēkiem, jo viņi BRĪVI, tātad, spējīgi izdarīt to, par ko pat padomāt nevar NETICĪBAS cilvēki, vai cilvēki - garīgi vergi!
15. Tādēļ Mana tik ilgā Uzruna Jaunā laikmeta cilvēkiem, bet precīzāk, Mans dialogs ar cilvēku ApZiņu, atsaukušos uz aicinājumu "izmainot savu ApZiņu, uzcelt Jaunu regularitāti, cilvēku-Dievu cienīgu", bija mērķēta atklāt cilvēkos izpratni, ka tikai pie GARA BRĪVĪBAS var izmainīt vai pārveidot Pasauli, jo pārveidot Pasauli līdzībā Dievam var tikai cilvēki GARĀ BRĪVI - cilvēki-Dievi!
16. Tas, ka jūs novadījāt Visuma saeimas sanāksmi un tik sekmīgi, runā tikai par to, ka savu Izlaiduma Eksāmenu jūs nokārtojāt "teicami", jo atšķirībā no cilvēku - garīgo vergu pārstāvjiem, jūs savā pilnveidošanā pacēlāties uz cilvēku līmeni, tiešām spējīgu radīt Jaunas pasaules!
17. Jāsaka jums, ka šo pacelšanos Garā jau nevienam vairs neapturēt un lai arī jūsu pagaidām mazāk par diviem procentiem, pateicoties jums Planēta pārgāja bifurkāciju (neatgriezenības punktu) un atgriezšanās pagātnē vairs nebūs nekad!
18. Šodien jūs apspriežat un ļoti aktīvi jau ne pašu ideju, bet to, kādā veidā uz planētas Gaija materializēt Gara BRĪVĪBU, jo apzināties, ka materializācija bez Dievišķās izpratnes cilvēciskās domnodarbes, izmainīt pasauli neiespējami!
19. Iedomājieties: jūs pacēlāties (protams ar Manu Palīdzību) līdz iespējām apspriest materializācijas ceļus idejai Jaunās regularitātes cilvēku BRĪVAI RADĪŠANAI, atkārtoju, ne valsts, kas notika jau ne reizi vien un katru reizi neveiksmīgi, bet TELPAS no okeāna līdz okeānam, jo cilvēka-Dieva ApZiņa un vienkārša cilvēka ApZiņa atšķiras ne tikai ar Ticību, bet arī iespējām ieraudzīt DIEVA APJOMĪBU, radoša jaunus Galaktiku plašumus!
20. Padomājiet: jūs "atvēzējāties" radīt Jaunu Telpu, tātad, Jaunu PILNĪBU, bet tā jau tiešām DIEVA DOMNODARBE un ja, atkārtoju, jūs šodien to apspriežat, tad jau jūs patiesi cilvēki-Dievi ar BRĪVU ApZiņu, gatavi Paša Absolūta Domrīcībai un tiešām apstipriniet, ka BRĪVA GARA cilvēki kā cilvēki-Dievi jau esat un priekš jums Svētās Krievzemes Telpas uzcelšana kā jūs sakāt "lieta tehniska"!
21. Jūs vēl šaubāties un paši vēl brīnāties par NETICĪBAS cilvēku naivajiem jautājumiem, ka jūs tagad cilvēki-Dievi, kuri GARĀ neapspriež, bet RADA, taču ne caur Garīgām praksēm, bet caur VIENOTĪBU GARĀ !
22. ES gribu pasvītrot Savus pēdējos vārdus, jo lieta tā, ka daudzi no cilvēkiem Manā Kustībā tagad aizrāvušies ar Garīgām praksēm, uzskatot, ka Garīgā prakse ir "panaceja pret visām nelaimēm". Gribu viņiem teikt, ka Garīgās prakses ESMU cilvēku daļa/lauciņš, taču nekādi cilvēku-Dievu, jo cilvēki-Dievi GARĀ RADA Telpu līdzīgu Radošam Sākumu Sākumam!
23. Gribu jūs koncentrēt uz VIENOŠANOS GARĀ , jo tikai pie visu jūsu energoinformatīvo plūsmju/straumju VIENOŠANAS, formējas VIENOTA DIEVIŠĶA Telpa, vai jūsu Dievišķais EGREGORS, kurš spējīgs radīt Jaunu Augstākā taisnīguma Telpu ar nosaukumu "Svētā Krievzeme"!
24. Ja jūs šodien apspriežat šo ārkārt-sarežģīto uzdevumu, tikai Dievu cienīgu, tātad, jūs jau pacēlāties uz līmeni VIENOTĪBAI GARĀ un pacēlāties līdz ApZiņai, kura PILNĪBĀ atbilst PirmRadītāja PILNĪBAI, bet tas nozīmē, jums ESMU jau pamats formēt ne tikai VIENOTU domnodomu (VĒSTĪJUMU), bet arī VIENOTU DOMNODARBI - Dievu DOMNODARBI, radošu Jaunus horizontus!
25. Cilvēki pat nesaprata, kas notika Visuma saeimas sanāksmē, bet tagad tas atkārtosies un tikai pastiprināsies Vietējās saeimas sanāksmēs un, protams, 2013. gada VISUMA DIEVDOMĒ (VEČE ?), jo cilvēki pacēlās uz DIEVU OLIMPU, no kurienes nolaisties jau vienkārši neiespējami!
26. Apzinaties sevi esam Dievi un jūs nekad neatgriezīsieties pie cilvēciskās LīdzZiņas!

Avots: http://www.otkroveniya.ru/tolk3/t3-29.04.13.html , pierakstīja Leonīds Maslovs, latviskoja, intuitīvi, Eslauma 01.05.2013., latviskojums ievietots: http://spekavots.ucoz.ru/ 03.05.2013.
Skatījumu skaits: 387 | Pievienoja: Eslauma | Reitings: 0.0/0
Komentāru kopskaits: 0
Vārds *:
Email *:
Kods *: