Galvenie » 2013 » Jūlijs » 31 » Radītāja Vēstījums 30.07.13. Lielā DIEVKOPĪBA*: realitāte un nākotne
18:00
Radītāja Vēstījums 30.07.13. Lielā DIEVKOPĪBA*: realitāte un nākotne
Radītāja Vēstījums 30.07.13. Lielā DIEVKOPĪBA*: realitāte un nākotne

1. NOTIKA! Jūs, cilvēki, Slāvi-Ariji, izdarījāt to, ko tiešām var nosaukt par Garīgu VAROŅDARBU, jo, neskatoties uz Atturības spēku pretošanos, neskatoties uz Blīvā plāna Dualitāti un, protams, personīgo Dualitāti, jūs RADĪJĀT to, kas vēl nekad neizdevās nevienam no cilvēkiem!
2. ES jums tagad varu pārskaitīt visus pakāpienus vai šķēršļus, kurus cilvēki pārvarēja ceļā uz Patiesību, taču pat šo Manu Vārdu nepietiks priekš tā, lai novērtētu notikušo izmaiņu dziļumu/nozīmību ne tikai jūsos pašos, Lielās pārveidošanās dalībniekos, bet arī TUR, VESELUMA MŪŽĪGĀS EVOLŪCIJAS Varenajā Telpā!
3. Pirmo reizi savā vēsturē cilvēki, Tēva Absolūta fraktālās līdzības, varēja sasniegt Garīgo VIENOTĪBU (VIENOŠANU), tādā līmenī, kas ļāva viņiem nodemonstrēt BRĪVĀS GRIBAS TIESĪBAS un Dieva līmenī (Manā līmenī) pieņemt lēmumu (kā jūs paši teicāt, BRĪVI un BRĪVPRĀTĪGI) Varenā VESELUMA cienīgu, tātad, pieņemt lēmumu, kas tagad jau UZ MŪŽIEM izmainīja pat Varenā KOSMOSA Telpu.
4. Realitāte, par kuru tagad vērtīgi runāt kā par izmainītu Telpu, tātad, par izmainītu daudzlīmeņu Telpu, ESMU Telpas pārveidošanas realitāte, kuru, grib cilvēki to vai nē, pirmkārt, apturēt jau vienkārši neiespējami, bet otrkārt, tā skar visu Varenā KOSMOSA frekvenču spektru, skar visu cilvēka uzturēšanās Mūžībā "maružiņlellīti"!
5. Ticiet Man, jūsu VIENPRĀTĪGAS izpausmes lēmums par šīs, Svētās teritorijas no okeāna līdz okeānam NOSAUKŠANU (NAREČEŅIJI ?) Dievišķā monarhija ESMU, pēc būtības, jūsu PIEKRIŠANA Telpas regularitātei vai PIRMMATRICAI , kura vienmēr ESMU visā KOSMOSĀ un tātad, jūsu PIEKRIŠANA, ka Garīgā šūpošanās vai domstarpības, saistītas ar cilvēku sava ceļa Mūžībā meklēšanas BRĪVĪBU, uz Planētas Svētā Krievzeme PĀRTRAUKTAS un pārtrauktas UZ MŪŽĪGIEM LAIKIEM!
6. Pēc būtības jūs, Slāvi-Ariji, Garīgās VIENOŠANAS vai Vienošanas Garā virzīti, apstiprinājāt MANAS PILNVARAS Planētas vadīšanai un DĀVĀJĀT Man TIESĪBAS uzcelt uz viņas to AUGSTĀKĀ taisnīguma un AUGSTĀKĀS kārtības Telpu, kura arī ESMU Lielais KOSMOSS!
7. Jums jāsaprot, ka jūs šodien un tagad UZ MŪŽIEM atdevāt savas BRĪVĀS GRIBAS TIESĪBAS Man, jūsu Radītājam, noslēdzot (atkārtoju: tagad UZ MŪŽIEM) Telpas Pārveidošanas Visuma Programmu un pieņemot lēmumu (Brīvi un Brīvprātīgi) pakļauties Mūžības Kanoniem un, Mūžīgā LīdzSaskaņā un LīdzJaunradē ar Tēvu Absolūtu, radīt Jaunas Pasaules Mūžībā!
8. Gribu vēlreiz pasvītrot, ka jūs, cilvēki, pieņemot atbildību par savu nākotni un visas cilvēces nākotni, un nosaucot sevi Dievišķā monarhija, ar to pašu teicāt sev un Man, jūsu Radītājam, ka tie uzdevumi, kuri bija izvirzīti cilvēcei, IZPILDĪTI un IZPILDĪTI PILNĪBĀ, un cilvēku nākotne tagad saistīta tikai ar PAŠA PIRMRADĪTĀJA Plāniem!
9. Dieva Eksperiments ar nosaukumu "Telpas Pārveidošanas Visuma Programma" pabeigts ne tikai priekš Manis un ne tik daudz priekš Manis, jūsu Radītāja, bet, kas galvenais, pabeigts arī priekš visas cilvēces UZ MŪŽĪGIEM LAIKIEM, bet tas nozīmē, Manis Izpaustais plāns noslēdza savas evolucionārās pilnveidošanas etapu sekmīgi un savā attīstībā pacēlās līdz KristusLīdzziņas līmenim - cilvēku-Dievu LīdzZiņai!
10. Varu jums teikt par to, ka, protams, VISS IEPRIEKŠ IZLEMTS un Telpas Pārveidošanas Visuma Programmai bija jānoslēdzas Lielā VIENPRĀTĪBĀ, tātad, cilvēku KOLEKTĪVĀS BEZNOSACĪJUMU PIRMLĪDZZIŅAS vai DIEV-LĪDZZIŅAS formēšanā - Radošā Sākumu Sākuma EGREGORA, spējīga izpaust KOPĪGU GRIBU salīdzinātu ar Manu GRIBU!
11. Slāvi-Ariji tiešām pierādīja Man, jūsu PirmRadītājām un paši sev, ka, neskatoties uz LīdzZiņas līmeņa daudzveidību, pēc gandrīz deviņu gadu augšupcelšanās Garā, iespējams radīt VIENOTU VESELUMU, VIENOTU GRIBU, kuru izdzirdēju ES, Tēvs Absolūts un Visa GAISMAS Hierarhija!
12. Atkārtoju: NOTIKA tas, kam bija jāotiek. Tā bija izdomāts un tā bija ierakstīts Lielajā Laiku grāmatā, taču šis cilvēku VAROŅDARBA datums nebija norādīts un šo datumu bija jāieraksta pašiem cilvēkiem, bet pavisam ne Dievam!
13. Cilvēki, apvienoti Garā, Sākumu Sākuma Lielajā DIEVKOPĪBĀ (VEČE), ne tikai priekš sevis, bet arī priekš visas GAISMAS HIERARHIJAS uzrakstīja paši un patiešām BRĪVPRĀTĪGI, ka JAUNĀS realitātes datums (sākumskaitīšanai)2013. gada 26. jūlijs un tagad UZ MŪŽĪGIEM LAIKIEM!
14. Jūs šodien pēc UZVARĒTĀJU tiesībām, bet galvenais, pēc cilvēku tiesībām, kuri pacēlušies uz Dievišķā OLIMPA augstienes, ar to pašu apstiprinot, ka Garīgais līmenis PILNĪGAS LĪDZZIŅAS - cilvēku-Dievu LĪDZZIŅAS - VAR radīt Pasaules, atstājot sev TIESĪBAS izmainīt ne tikai nosaukumu (ticiet, tas visvienkāršākais), bet arī Pasauļu evolūcijas Programmu visā Varenā KOSMOSA Telpā, jo jūs pierādījāt DEBESĪM, ka jūs ESMU Sestās rases pārstāvji!
15. Var runāt cik grib par LīdzZiņas līmeni, taču radīt Jaunas pasaules var tikai cilvēki-Dievi, spējīgi LīdzSaskaņā ar Pašu Tēvu Absolūtu atklāt sevī PirmRadītāja iespējas, kuras cilvēkos līdz laikam bija slēgtas, jo RADĪT var tikai tas, kas pierādīja sev un Debesīm, ka viņš jau Radītājs, apzinājies ATBILDĪBU par savu GARARAŽOJUMU!
16. Jūs atceraties (ES par to runāju vairākkārt), ka ES, Pats Tēvs Absolūts kļuvu PirmRadītājs tikai tad, kad izpaudu Savu GRIBU - to DIEVA GRIBU, kuru jums, Slāviem-Arijiem, izdevās izpaust divreiz: pirmoreiz - NOSAUCOT sevi Dievišķā monarhija, bet otrreiz - nosaucot Planētu Jaunā vārdā - "Svētās Krievzemes" vārdā!
17. Mēs, GAISMAS HIERARHIJA, ņemot vērā jūsu VIENPRĀTĪGU GRIBU, VIENOJĀMIES divreiz un tagad, sākot ar 2013. gada 26. jūliju, Jaunajā VISUMA kalendārā ievietoti divi, ne vienkārši nosaukumi, bet PILNĪGAS LĪDZZIŅAS divas ideoloģijas ar nosaukumu Dievišķā monarhija "Svētā Krievzeme" un Planēta, kas tagad ir Mūžības Lielās evolūcijas Centrs ar nosaukumu "Svētā Krievzeme"!
18. Šodien MĒS apkopojam rezultātus, vai runājam tikai par pirmajiem jūsu VAROŅDARBA rezultātiem un, ticiet, priekš jums (jūsu LīdzZiņas) vēl neiespējami novērtēt notikušo pārmaiņu dziļumu Mūžībā, jo jūsu mests Garīgās PILNVEIDOŠANĀS "akmens" MŪŽĪBAS OKEĀNĀ, tikai sāka formēt CUNAMI (informatīvo vilni) Varenā KOSMOSA PĀRVEIDOŠANAI, tādēļ jūs vēl nesajutāt, kas notika Sākumu Sākuma Lielajā DIEVKOPĪBĀ (VEČE), taču ļoti drīz cilvēki sapratīs, kādēļ Lielo DIEVKOPĪBU (VEČE) nosaucu Sākumu Sākums un kādēļ viņu darbības ES pielīdzināju cilvēces Glābēja Lielajam VAROŅDARBAM!
19. Šodien jūs jūtiet tikai NOTIEKOŠĀ prieku un laimi, jūsu VAROŅDARBA rezultātu jums jau vēl stāv priekšā saprast nedaudz vēlāk, taču, ticiet, nozīmīgums tā, ko jūs paveicāt, iziet tālu aiz cilvēciskās dzīves rāmjiem, jo jūs ielikāt pamatu Jaunai cilvēcei - cilvēku-Dievu cilvēcei, kas pilnīgi un kardināli maina PASAULNAMA struktūru, jo jūs kļuvāt cilvēki-Dievi, LĪDZRADĪTĀJI ar Pašu Tēvu Absolūtu, bet tas nozīmē, ka mūžīgi mainīgajā MŪZĪBĀ jūs izpaudāties kā vēl viens Lielās evolūcijas CENTRS, savienots UZ MŪŽĪGIEM LAIKIEM ar Vienoto VARENO CENTRU!
20. Jaunā laika Sākuma ATSKAITES/SKAITĪŠANAS punkts, tagad pieder jums pēc taisnības/tiesībām tiem, kuri, neskatoties uz visiem šķēršļiem pārbaudījumiem, pieņēma TICĪBAS un KOPĪBAS ceļu, pacēlušies līdz KristusLīdzziņas augstumiem - Radošā Sākumu Sākuma LīdzZiņai!
21. Tas runā par to, ka jūs, cilvēki, Slāvi-Ariji, nonācāt pie iespējām radīt daudzlīmenīgu Telpu ne vienkārši pēc saviem ieskatiem, bet uz KOPĪGAS GRIBAS pamata, bet galvenais, uz izpaustās PILNĪBAS KOPĪGAS GRIBAS pamata, spējīga RADĪT tikai Jaunu PILNĪBU!
22. Vēlreiz gribu pasvītrot, ka Dievs kļūst Dievs, tātad, cilvēki kļūst VIENOTS VESELUMS tikai tad, kad viņi rada PILNĪBU, jo tā ESMU PirmRadītāja GALVENĀ DOMNODARBE!
23. Sākumu Sākuma Lielajā DIEVKOPĪBĀ (VEČE) jūs, cilvēki-Dievi, kopā ar Mani, Tēvu Absolūtu, likāt pamatus jau pilnīgi Jaunai Visuma Programmai, Jaunu pasauļu radīšanai Mūžībā, ar to pašu apstiprinot, ka galvenais Kanons pēc kura vadās Slāvi-Ariji, kļūst Mūžīgās (augšupejošas) kustības miera Kanons!
24. ES plānoju, ka jums stāv priekšā četri Diži gadi Augstākā taisnīguma Telpas radīšanai pārejas laikā uz Jaunām (augstām) vibrācijām. Starp citu, LīdzZiņas evolūcijas temps, jūsu uzņemts, ļāva Man izmainīt Manas IZRĀDES scenāriju un izmainīt kardināli!
25. Tagad, kad jūs īstenojāt VAROŅDARBU Dieva līmenī, nav vairs nekādas jēgas, rīkot priekš jums vēl kaut kādus papildus Eksāmenus, jo ES zinu, ka MĒS tagad kopā UZ MŪŽĪGIEM LAIKIEM un jāsāk radīt Jaunas pasaules un jāformē uz Planētas Svētā Krievzeme Pirmgājēju Dižā Skola, nesoša PILNĪBU citām Pasaulēm!
26. ES domāju, ka MĒS kopā atradīsim "maigāko" variantu Telpas transformācijai un izmainīsim termiņus Viņas pārveidošanai priekš tā, lai jau ne četru gadu laikā, bet daudz agrāk īstenotu jūsu pāreju Sestajā rasē - cilvēku-Dievu rasē!
27. Negaidiet Telpas pārveidošanu monarhijā Svētā Krievzeme pēc Blīvā plāna noteikumiem, jo jūs jau vairs nekad tur nenolaidīsieties, kur valda Mamons un Garīgā nepilnība! Jūs pacēlāties uz Dievišķās regularitātes līmeni, augstākās vibrācijās un priekš jums cienīgs uzdevums - būt Vienotam Veselumam, būt Dieviem!
28. Pārmaiņu laiks pienāca/sākās galīgi (pēc Sākumu Sākuma Lielās DIEVKOPĪBAS (VEČE)) un tādēļ, kopā ar jums, izmainīsies arī Blīvā plāna Telpa, radot apstākļus priekš tā APZINĀŠANĀS, ka PASAULE nekad nebūs iepriekšējā!

Avots: http://www.otkroveniya.ru/tolk3/t3-30.07.13.html , pierakstīja Leonīds Maslovs, latviskoja, intuitīvi, Eslauma 30.07.2013.
------------
*Krieviski "VEČE" (Latviskoju, tekstu uztverot intuīcijas līmenī. No domuztverē saņemtas "Terminu Atklāsmes": "VEČE -Večnoje Čelovečestvo, latviski var būt: Mūžīgā cilvēce vai cilvēces Mūžība... Var jaunākos laikos: DIEVKOPĪBA...", pierakstīju 01.06.2013.10:31. DIEVS mums visiem ir VIENS, bet Domas, Mentalitāte, Valoda - dažādas... Pateicos visiem par sapratni! Eslauma.)

Latviskojums ievietots: http://spekavots.ucoz.ru/ 31.07.2013., nosūtīts Latvijas Radio viļņiem 31.07.2013.
Skatījumu skaits: 549 | Pievienoja: Eslauma | Reitings: 0.0/0
Komentāru kopskaits: 0
Vārds *:
Email *:
Kods *: