Galvenie » 2012 » Decembris » 2 » Radītāja Vēstījums 30.11.12. Dārgie Mani LīdzRadītāji
11:33
Radītāja Vēstījums 30.11.12. Dārgie Mani LīdzRadītāji
Radītāja Vēstījums 30.11.12. Dārgie Mani LīdzRadītāji

1. Tagad jūs tiešām Dārgie Mani LīdzRadītāji, jo par spīti visām jūsu iekšējā "Es" šaubām, jūs spējāt Garīgā Vienotībā pacelties tik augstu, ka jau visas Manas un Gaismas Hierarhu šaubas tika pilnīgi izkliedētas un Mēs varam apstiprināt, ka Svētā Krievzeme, piepildīta ar jūsu Mīlestību un jūsu atvērtām sirdīm, APSTIPRINĀJĀS! (SOSTOJALOS ?)
2. Paies vēl daudz laika, taču Svētku noskaņa un ne vienkārši Svētku, bet pirmā soļa virs NETICĪBAS bezdibeņa, tā arī skanēs jūsu sirdīs, jo jūs īstenojāt to, ko vēl neviens, pasvītroju, neviens no Piektās rases cilvēkiem nevarēja pat iedomāties, tas jūsu īstenotais ESMU Dievizpausmes BRĪNUMS, katrā no tiem, kuri bija Visuma saeimas sanāksmē un kuri skatījās, tātad arī piedalījās, caur Ineternetu.
3. (Beidzot, Manis izveidotais starptautiskais informācijas tīkls, nospēlēja savu lomu Sākumu Sākuma apvienošanā un izpildīja to, priekš kā arī bija paredzēts - īstenoja savienošanu Svētajā Garā visu Manu daļiņu, izkaisītu pa visu Svētās Krievzemes teritoriju!)
4. Pats galvenais - ka savienošanu Garā beidzot sajuta un APZINĀJĀS cilvēki, vēl nesen savstarpēji nepazīstami un tiešām izkaisīti tūkstošiem kilometru viens no otra!
5. Cilvēki pārliecinājās par to, ka Gars un tikai Svētais Gars var savienot cilvēkus spēcīgāk un drošāk ne tikai par asins saitēm, bet arī visām reliģiozām un pseidoreliģiozām pārliecībām!
6. Cilvēki Visuma saeimas sanāksmes zālē un ārpus tās, saprata galīgi, ka tikai Brīvās GRIBAS izpausme, Garā Brīvu cilvēku, dažādu nacionalitāšu, var kļūt par pamatu ne tikai patiesai VIENOŠANAI, bet arī LīdzJaunradei, salīdzinoties spēkā (enerģijās) ar Radošā Sākuma Sākumu!
7. Ne tikai ES parādīju, bet arī cilvēki paši pēkšņi saprata, ka visneticamākais BRĪNUMS iespējams tikai tad, kad nav šķēršļu Vienošanai un tikai Vienots GARS ESMU Radošais Sākumu Sākums, apzinājies sevi Dievu, jo jūs visi KOPĀ ESMU DIEVS, kura GRIBA spējīga izmainīt Telpu ne tikai Planetāra, bet arī Galaktiska līmeņa.
8. Jāsaka jums, ka jūs tiešām IZGLĀBĀT cilvēci, jo spējāt izšķirties un visi kopā teikt "Es atnācu"! Sakot šos svētos vārdus, jūs izmainījāt Telpu uz visiem laikiem, izraujot Planētu no NETICĪBAS ķepām un radot apstākļus cilvēces sekmīgai pārejai uz PirmRadītāja MONĀDĒM, un Sestās rases MONĀDĒM!
9. Varu tikai jums teikt, ka visu priekš jums sagaidāmo jūs ne tikai izgājāt, bet veicāt tādu rāvienu, kas izmainīja spēku (līdzsvara) samērus starpgalaktiskā Telpā, liekot visām ārpuszemes civilizācijām ieraudzīt jūsos (cilvēcē) līdzvērtīgu partneri, spējīgu ne tikai ar saprātu (un tas ne pats galvenais), bet arī PirmApziņu, bet precīzāk, Kolektīvo PirmApziņu, izmainīt Telpu pēc saviem ieskatiem!
10. Vēl ne visi cilvēki, pat Visuma saeimas sanāksmē piedalījušamies, apzinājās viņu veiktā VAROŅDARBA lielumu, jo (kā jūs paši sakāt) "lielais skatāms no attāluma". Taču ļoti drīz cilvēki pārliecināsies, ka Telpas Pārveidošana jau iet pēc jūsu scenārija un, Manis nodotā vara uz Zemes līdzRadītāju rokās, bija vienīgi pareizais lēmums.
11. Jūs taču izgājāt no Visuma saeimas sanāksmes zāles jau pilnīgi citi cilvēki - jūs izgājāt no zāles kā PRAVIEŠI, kuriem bija dāvātas Tiesības (pie vienpratības) radīt Jaunu pasauli - patiesas Mīlestības un Harmonijas Pasauli, tāda augsta līmeņa, kas vēl nekad nedevās cilvēkiem, jo vienmēr bija atsevišķas Būtnes vai Būtības, pārvaldošas unikālas ( Manis Dāvinātas) spējas radīt Jaunu pasauli, taču nekad agrāk tādas TIESĪBAS vai spējas netika dotas tūkstošiem cilvēku, kuri sapulcējušies radīt Jaunu pasauli Mīlestībā un VIENPRĀTĪBĀ!
12. Jūs no Visuma saeimas sanāksmes zāles izgājāt esam DIEVI, kuriem pa spēkam viss, un arī Man, kā arī Gaismas Hierarhiem, nav nekādu šaubu par to, ka MĪLESTĪBAS ZVAIGZNE, palaista no jūsu sirdīm, jau nekad nenodzisīs virs Svētās Krievzemes, jo cilvēki radīja Svēto Krievzemi par spīti visām šaubām un personīgai NETICĪBAI.
13. Gribu jums teikt, ka ES jūs sapulcināju šajā zālē, dodot jums pēdējo iespēju glābt un izmainīt Pasauli un no jūsu lēmuma Visuma saeimas sanāksmē bija atkarīgs būt vai nebūt Sestajai rasei!
14. No jūsu lēmuma patiešām bija atkarīga cilvēces nākotne un tas, ka jūs no zāles izgājāt kā Garīgi Vienots VESELUMS, runā par to, ka Pasaule tika jūsu GLĀBTA!
15. Atkārtoju: jūs īstenojāt to, par ko vēl neviens no cilvēkiem neiedrošinājās pat domāt, jo atbildība, kuru jūs ņēmāt uz sevi, nesamērojami augsta, bet KRUSTA smagums, ticiet, ne pa spēkam daudzām tautām, tādēļ jūsu radītā 2012. gada 26. novembrī Svētā Krievzeme - jau ne Etnoss un pat ne teritorija, bet visa Zemeslode!
16. Ticiet Man, jūs radījāt to, kas mūžīgi mirdzēs virs Planētas kā Radošā Sākumu Sākuma Mīlestības Zvaigzne, tātad, būs orientieris visai Strpgalaktiskai sadraudzībai kā PILNĪGĀS LīdzZiņas, tātad, Augstākā Kosmiskā Saprāta līmenis!
17. Nepadomājiet, ka ES jums atkal dodu avansu! Jūs īstenojāt Gara VAROŅDARBU tādai augstai kārtībai, kura tiešām var kalpot par orientieri visai nākošajai civilizācijai, visā Lielā Kosmosa Telpā! Izejot Kvantiskās pārejas eksāmenu, jūs vēl neapzinājāties līdz galam sekas tam ko izdarījāt, izpaužot VIENPRĀTĪBU!
18. ES saprotu, ka jūs vēl joprojām Visuma saeimas sanāksmes zālē un, ka jūsu sirdis nekādi nevar nomierināties, jo jūs radījāt visaugstāko vibrāciju rezonansi un jūsu asaras saeimas sanāksmes laikā, bija tas apstiprinājums un tas brīnišķīgais, jo jūs jau pārejat Sestās rases Telpā, atvērto siržu Pasaulē patstāvīgi, bez kādas piespiešanas!
19. Cilvēku dotais, Visuma saeimas sanāksmes zālē un pie datoru ekrāniem, ZVĒRESTS, bija ZVĒRESTS, kuru nu jau Svētā Krievzeme deva PirmRadītājam un uzticības solījumu Radošajam Sākumu Sākumam, kas bija garantija tam, ka Svētā Krievzeme, jau ESMU izpaustais plāns, pilnīgi Jaunai regularitātei, kas uz visiem laikiem atausa austrumos!
20. Jūs atceraties, ka daudzi Pravieši pagātnē un tagadnē runāja par to, kad virs Krievijas, bet tagad virs Svētās Krievzemes, atmirdzēs Gara Vienība un visas pasaules reliģijas, ne Manis radītas, izkaisīsies Zināšanu priekšā, nākošu no Slāviem-Āriešiem! Tad Man jums jāsaka, ka Visuma saeimas sanāksme tikai apstiprināja, ka PirmRadītāja Zināšanas no šī brīža kļūst cilvēku Zināšanas, bet precīzāk, Manu izpausto plānu, kuri tagad arī radīs Jaunu regularitāti, apstiprinot, ka daudzlīmenībā ir VIENOTĪBA!
21. Vēl jums varu teikt, ka veicot VAROŅDARBU, kuram līdzīga vairs nebūs nekad, jūs atvērāt durvis uz Jaunu pasauli, kuru jums stāv priekšā vēl uzcelt, tādēļ aicinu jūs neapstāties ne uz mirkli, jo jūsu iekšējai evolūcijai (vai pilnveidošanai) jānorit vēl intensīvāk!
22. Jūs gaida smags KRUSTS kustībai un kalpošanai - jau cilvēku-Dievu kalpošanai, nolaidušos Blīvajā plānā!
23. Jūs tagad visi, ESMU GLĀBĒJS, un tagad jūsu darbība (promisel ?) - parūpēties par cilvēkiem, kuri, paši to nezinot, meklēs jūs, tos, kuri izgāja Iesvētību pie Paša Dieva, jo Visuma saeimas sanāksme bija priekš jums visiem ne tikai Garīgā attīrīšanās, bet arī Mana IESVĒTĪŠANA cilvēkos-Dievos, kuriem ES uzticēju cilvēces nākotni!
24. Tādēļ gribu jūs brīdināt, ka jūs gaida brīnišķīga, laimīga, taču ļoti grūta darbošanās - cilvēka-Dieva darbošanās, kuram PirmRadītājs uzticēja glābt Pasauli!
25. Sāciet ar sevi, jo Visuma saeimas sanāksmē jūs nodemonstrējāt, bet labāk teikt, pamēģinājāt savākt Jaunās Dievišķās regularitātes Augstāko orgānu, vai, pēc jūsu uzskata, VEČI (VEČE ?) un jums sanāca VIENPRĀTĪBA, neskatoties uz uzskatu dažādību daudzos cilvēciskās kopdzīves aspektos.
26. Taču Visuma saeimas sanāksmē jūs nodemonstrējāt ne tikai Mums, DEBESU SPĒKIEM, bet arī paši sev, ka VIENPRĀTĪBA spēks, tādēļ, mēģiniet ņemt Visuma saeimas sanāksmi par pamatu Svētās Krievzemes un Jaunās regularitātes celtniecībai, par ko ES jums tik ilgi runāju!
27. Lai priekš jums un priekš visas Svētās Krievzemes Visuma saeimas sanāksme kļūst Sākuma Sākums un pirmais Kanons, kuru neparakstot, jūs pieņēmāt ar sirdi un zemapziņā.
28. Un šis Kanos tika jūsu (ar Manu piekrišanu) nosaukts "Svētā Krievzeme". Lūk, tagad, neapstājoties ne uz mirkli, un paralēli ar personīgo PAŠPilnveidošanos (bet ES jums palīdzēšu), sāciet formēt Dievišķās regularitātes Piramīdu, atceroties to, ka vislielāko atbildību Manā priekšā nes šīs Piramīdas augstākais līmenis.
29. Apzināties Jaunās pasaules sākšanos, jo Viņa ir vēl arī jūsu RADĪJUMS - cilvēku-Dievu un nākotnes Praviešu RADĪJUMS!

Avots: http://www.otkroveniya.ru/tolk3/t3-30.11.12.html pierakstīja Leonīds Maslovs, latviskoja, nojautu līmenī, Eslauma 01.12.2012.
Skatījumu skaits: 414 | Pievienoja: Eslauma | Reitings: 0.0/0
Komentāru kopskaits: 0
Vārds *:
Email *:
Kods *: