Galvenie » 2012 » Augusts » 28 » Radītja Skaidrojums 29.06.08. Krievijas Misija
18:12
Radītja Skaidrojums 29.06.08. Krievijas Misija
Radītāja Skaidrojums 29.06.08. Krievijas Misija - Piektās rases cilvēku glābšana

1. Šodien priekš cilvēka visaktuālākais - Zināšanas, nākošas no Radītāja, jo Zināšanas ir pamats LīdzZiņas izmainīšanai, Dievišķās Telpas un Radītāja pieņemšanai kā realitāti!
2. Jums divkārt palaimējies: vispirms jau tas, ka Radītājs izvēlējās jūs, neskatoties uz visām jūsu dogmām un maldiem, būt Sestās rases pamatam. Un otrkārt, tas, ka Pats Radītājs un visa Gaismas Hierarhija sagatavo jūs Kvantiskajai pārejai, vai pārejai uz jaunu vibrāciju biežumu (Monādu)!
3. Zināšanas, kuras jūs saņemat, ir pamats Telpas izpratnei (ES ar to domāju Blīvo un Smalkos plānus) un sagatavoti priekš jums tādā formā, ka nepieņemt Manu Uzrunu jums, var tikai tiešām slinkais vai vienkārši agresīvs materiālists.
4. Jūs paskataties, cik daudziem no jums sarežģīti lasīt, bet galvenais saprast informāciju par Pasauļu uzbūvi, sniegtu jums daudzās ezoterisko jautājumu grāmatās, sākot ar jums pazīstamiem kontaktieriem - Blavatsku, Andrejevu un Rērihiem!
5. ES jau nerunāju par mūsdienu kontaktieriem, nododošiem informāciju, Zināšanas - katrs savā līmenī sakaru kanālā ar Gaismas Hierarhiem!
6. Visos gadījumos dodamās informācijas uztveres iespējas, vai Zināšanas aprobežojas ar cilvēka LīdzZiņas sagatavotības līmeni un viņa vēlēšanos vai nevēlēšanos sasprindzināt savu ApZiņu, savu iekšējo "Es".
7 Tādēļ tikai tagadējā Zināšanu (Atklāsmju tekstu) priekšstatu forma izrādījās pieņemama vairākiem priekš jums, jo vienkārša, pieejama un atbilst tiem uzdevumiem, kuri bija Manis izvirzīti Piektās rases cilvēkiem, atbilstoši, priekš cilvēka, sakaru kanāla ar Radītāju!
8. Dotā kanāla uzdevums tikai viens un galvenāka un svarīgāka nav nekā - dot vienīgo glābšanas ceļu visiem un katram no jums, kurš vēlas glābties Kvantiskās pārejas momentā!
9. Viss, ko ES runāju, ir Patiesība, jo Man nav jēgas bez Cerībām uz panākumiem, bez cerībām uz jūsu glābšanu tik ilgi un nepārtraukti pa pilienam dot Zināšanas, Cerot uz to, ka šie pilieni izaugs tādā augstā LīdzZināšanu līmenī, kurš atklās ceļu Paaugstināšanai, tātad, sagatavos cilvēku LīdzZināšanas evolūcijas izmaiņām!
10. Man nevajag nekādas vardarbības darbības, jo, kā jau ES teicu, skalpelis - ne Radītāja instruments!
11. Man tagad nepieciešams tikai viens - jūsu atklāta vēršanās pie Manis, Radītāja, un, lai jūs pieņemtu Dievišķo Telpu kā Blīvā plāna realitāti!
12. Sarežģījums jūsu Pārveidošanai, bet citu vārdu arī neizvēlēties, jo cilvēka LīdzZiņas pilnveidošana ir cilvēka Pārveidošana uz Blīvā un Smalko plānu līmeni, slēpjas tur, ka, jūsu domāšanas inertums un dogmatisms, nepieņem nodomu brīvību, bet jo vairāk rīcības brīvību!
13. Jums ļoti grūti atrauties no Duālās Pasaules (Blīvā plāna) priekšstatiem, no jūsu izdalītajām sadzīves vienkāršajām formām, dalošāmTelpu Baltā un Melnā, jo jums tā vieglāk noteikt savu attīstības ceļu Blīvās enerģijas Pasaulē.
14. Viss, kas jums ir kā bāze jūsu LīdzZiņas formēšanai, tika jums dots daudzus gadus robežu veidā, kas atdalīja Taisnos no Netaisnajiem, nemaz neparedzot citu krāsu toņu pastāvēšanu lēmumu pieņemšanā!
15. Taču Telpa, kurā jūs izrādījāties esam pēc Manas Gribas, daudz sarežģītāka un daudzpusīgāka. Tādēļ nepieciešama gribas piepūle, lai apzinātos šo daudzpusīgo Vienību un Veselumu!
16. Enerģiju izpausmju daudzveidība Telpā - tāda jau realitāte, kā arī jūsu vienkāršotie priekšstati par Saules sistēmu, priekš jums (pēc jūsu priekšstata) kļuvušas par pamatu Pasaules uzbūvei, Kosmosa uzbūvei!
17. Telpa tik ļoti sarežģīta, ka vārdi, Manis teiktie par daudzpusību un vienlaicīgi par Telpas viengabalainību ir tikai priekštecis tai sarežģītajai Pasaules ainai, kuru jums nāksies iepazīt netālā nākotnē!
18. ES gatavojos jums atklāt vēl tikai vienu Telpas robežu, jo Laiks, kā Blīvā plāna koordināte aiziet pagātnē!
19. Priekš jums pašiem, priekš jūsu LīdzZiņas saglabāšanas, uzreiz visas Telpas koordinātes jums nevar tikt atklātas. Jo priekš katra Smalkā plāna līmeņa vienkārši jābūt adekvātai LīdzZiņai, vai iekšējam "Es" gatavam pareizi reaģēt uz neparastu (priekš jūsu LīdzZiņas) Telpas skatu.
20. ES jūs gatavoju pakāpeniski ieraudzīt kaut nedaudz no tā, ko jums nāksies iepazīt Ūdensvīra Laikmetā, jo nākošā jūsu paaugstināšana būs atbilstoša līmenim "Cilvēks-Dievs", jo Cilvēks-Dievs ir pilnīga Dievišķā plāna Būtne.
21. Taču, lai kļūtu tāda Dievišķa Būtne, jums nepietiks Kvantiskās pārejas perioda. Tādēļ, jūsu paaugstināšana, vai jūsu Pārveidošana, ir ilgstoša jūsu LīdzZiņas pilnveidošana līdz Radītāja augstumiem!
22. Ja jūsu Piektās rases uzdevums bija pāreja no stadijas "cilvēks-dzīvnieks" uz stadiju Cilvēks -Dievs, tad Sestās rases uzdevums ir pastāvīga LīdzZiņas pilnveidošana līdz Radītāja līmenim!
23. Tādēļ viss tas, ko ES jums dodu tagad, ir jūsu LīdzZiņas izmainīšanas instruments tiem no jums, kuri apzinās cilvēciskās ģints iznīcināšanas iespēju bīstamību un tādēļ vēlas izzināt Patiesību, tātad Radītāju, savas nākotnes dēļ un Telpas pilnveidošanas dēļ.
24. ES nepārstāju jums atkārtot vienkāršu Patiesību par to, ka jūs radīti priekš Telpas pilnveidošanas caur jums pašiem, caur jūsu LīdzZiņu, jo jūs - Veseluma daļa un jūsu ApZiņas līmenis atspoguļojas uz Dievišķās Telpas attīstības līmeņa!
25. Nevar jūs atraut vai izolēt no Manis, Radītāja, jo jūs esat Veseluma organiska (un līdzīga) daļa un šajā sakarībā jūsu pilnveidošana ir Veseluma pilnveidošana!
26. Paskataties uz sevi, ieskatieties savā Dvēselē! Jums jāapzinās savas atbildības mērs par jūs aptverošo Dievišķo Telpu, jo ļaunums, naids, no jums izejošs, tikai posta Dievišķā plāna, jums tuvākās kārtības, aizsardzības slāni, dodot iespēju attīstīties negatīvām enerģijām, tātad, zemu vibrāciju spēkiem.
27. ES jums runāju par to, ka viss ir enerģija, taču dažādu vibrāciju enerģija, ieskaitot arī negatīvo zīmju zemās vibrācijas. Un jūsu uzdevums - tīrām domām un taisnām darbībām paaugstināt Telpas vibrāciju biežumu (jums tuvākās kārtības), bet tas nozīmē, paaugstināt arī visa Veseluma vibrāciju biežumu!
28. ES atkal atkārtoju un aicinu saprast, ka tikai augstas vibrācijas ir tuvošanās Radītājam, ir kustība uz Dievišķo Gaismu, ir LīdzZiņas pilnveidošana.
29. Tādēļ šodien jūsu uzdevums vienkāršs un sarežģīts vienlaikus, jo jums jāvar pārspēt savas LīdzZiņas dogmas un pieņemt Mani, kā Blīvā plāna realitāti, kas arī būs jūsu pirmais solis uz nākotni!
30. Nākošais, kas jums vienkārši jāizdara, tad tas ir, jāattīra jūsu ApZiņa, bet tas nozīmē, attīrīt domas, bet tas nozīmē, pieņemt visa piedošanu, jo, kā jums teicu, cilvēkam ir tiesības uz dzīvi/dzīvību, taču nav tiesību uz viņas atņemšanu!
31. Ar vārdu "atņemšana", Es ar to domāju ne tikdaudz cilvēka bioloģiskās eksistēšanas pārtraukšanu Blīvajā plānā, cik cilvēka, viņam atbilstošā uzdevuma ceļa izvēli!
32. Kā jūs ziniet, cilvēka uzdevums ir LīdzZiņas pilnveidošana, tātad, Telpas (Veseluma) pilnveidošana caur sava Gara paaugstināšanu un Saprāta Sfēras izplatīšana citās planetārās sistēmās.
33. Tādēļ, neskatoties uz jūsu šķietamo nesavienojamību starp Planētas tautām, jūs visi - Vienota civilizācija, saformējusies daudzās tūkstošgadēs!
34. Pat vienkārša, dažu tautu ārējo datu analīze, dod jums iemeslu pārdomām, jo ģenētiski jūs ar sevi uzrādiet starpplanetāro Telpu.
35. Jūs no dažādu plānu galaktiskajām civilizācijām veidojāt vienotu cilvēcisko Planētas Zeme etnosu, kuram jāpāriet kā vienotai komandai jaunos eksistēšanas apstākļos, bet labāk teikt, jaunos pilnveidošanās apstākļos.
36. Taču jūsu pāreja uz jaunu vibrāciju biežumiem notiks tikai tajā gadījumā, ja jūs visi, neskatoties uz jūsu ģenētiskām atšķirībām un jūsu atšķirībām uzskatos par Veselumu, spēsiet apvienoties paši sevis dēļ un, protams, Veseluma dēļ, Radītāja dēļ!
37.Jums jāsaprot, ka sākas "akmeņu savākšanas laiks" un pirmais šis tikumiskais eksāmens būs jāiziet izredzētai tautai, tautai-Dievnesējai (Bogonosec ?), teritoriāli izvietotai milzīgā Telpā starp diviem okeāniem!
38. Jūsu tautai jāizpauž Gudrība un, apvienojoties zem Vienota Radītāja (Veseluma), jāparāda glābšanas ceļš Piektās rases cilvēkiem, neskatoties uz visām novecojušām dogmām un nepatiesiem priekšstatiem par Radītāju un par to, kas aptver cilvēkus Blīvajā un Smalkajos plānos!
39. Šodien un tagad atbildību par Zemes pārveidošanu jāpieņem uz sevi Krievijai un no jūsu lēmuma, no jūsu domu tīrības atkarīga Piektās rases cilvēku glābšana!

Avots: www.otkroveniya.ru/tolk2/t2-29.06.08.html /pierakstīja Leonīds Maslovs /latviskoja, intuitīvi, Eslauma 15.08.2012.Skatījumu skaits: 450 | Pievienoja: Eslauma | Reitings: 0.0/0
Komentāru kopskaits: 0
Vārds *:
Email *:
Kods *: