Galvenie » 2016 » Septembris » 2 » SAPŅI KĀ CITA DZĪVE
17:40
SAPŅI KĀ CITA DZĪVE

SAPŅI KĀ CITA DZĪVE

KUT HUMI
caur Sergeju Kanaševski
Avots: Žurnāls "Mirovoi Čenneling: Duhovnije soobščeņija" Nr 2(27) 2016, latviskoja, intuitīvi, Eslauma 25.08. 2016.

Diena laulā {венчает ?) nakti. Cilvēks pāriet miega stāvoklī. Viņa fiziskais ķermenis deaktivizējas. Taču citi jūsu Daudzdimensionālā Ķermeņu Kompleksa četrdimensiju ķermeņi miega laikā attīsta vētrainu darbību. Pat fiziskais ķermenis, atdalot no sava blīvā materiālā karkasa fiziskos smalkmateriālos ķermeņus, spējīgs sūtīt tos ceļojumā pa citām pasaulēm. Un ko tad teikt par pārējiem ķermeņiem?! Miegs vēl pilnībā nestājās savās tiesībās, kad pienāk pusnomods, bet mentālie un astrālie ķermeņi jau traucas citās telpās. Ugunīgais ķermenis no aizmigušā fiziskā ķermeņa šķirties var nedaudz vēlāk. Sevišķos momentos spējīgs aktivizēties speciāls cilvēka ķermenis, par kuru netaisnīgi aizmirsts: psihiskais. Viņā koncentrēti jūsu sakrālie nodomi, jūsu dziļās fantāzijas, jūsu sapņi. Psihiskais ķermenis sāk ceļojumu vēlāk. - jau tad, kad miegs pilnībā pārņēmis savā varā fizisko ķermeni un sasniedz savu apogeju...
Bet, draugi mani, kas tas tāds fiziskais ķermenis vispār ir? Kas ir katrs ķermenis no Daudzdimensionālo Ķermeņu Kompleksa? Tas - vienas vai cita veida matērijas organizācija. Katram ķermenim atbilst savs matērijas veids. No katras matērijas cilvēka Augstākais "Es" formē savus ķermeņus. No fiziskās matērijas veidojas fiziskie ķermeņi, no astrālās - astrālie, no mentālās - mentālie, no ugunīgās - ugunīgie, no psihiskās - psihiskie. Psihiskā matērija nav astrālais vai mentālais paveids. Tas - sevišķs cilvēka matērijas veids, dzīvojoša 3-7 dimensijās. Šī matērija ļauj izpausties un attīstīties cilvēka fantāzijām, viņa sakrālām vēlmēm, dziļiem nodomiem. Cilvēka fantāzija - tās jau ne jūtas un ne domas. Tā - citas kārtības matērija. Psihiskais ķermenis atbild arī par cilvēka jaunrades tieksmēm. Tēlaini runājot, psihiskā matērija - tā cilvēka sakrālais resurs, viņa dzīves spēku un enerģijas resurs un viņa jaunrades avots kā šinī dimensijā, tā arī citās dimensijās. Pshiskā matērija nav arī tas, ko izzina jūsu pasaules psiholoģija. Uz psihiskās matērijas balstās cilvēka darbība, kurš formē savu nākotnes dzīvi šinī iemiesojumā un arī nākošajos iemiesojumos. Mentālā matērija palīdz cilvēkam jūsu pasaulē īstenot domāšanas procesu un apzinīgu darbību tieši jūsu pasaulē. Tā balstās uz šīs pasaules fiziskiem likumiem. Psihiskā matērija ļauj cilvēkam izmantot citu pasauļu likumus.. Fantāzijās, savos radošos centienos cilvēks var radīt to ko viņš nav spējīgs radīt pasaules ierobežotos apstākļos, kuros dzīvo. Psihiskā matērija palīdz cilvēkam apgūt citus likumus, ar kuriem viņš saskarsies, kad atnāks augstākās pasaulēs.
Mūsu visuma Trešajā Garīgajā Centrā (dimensija no 7-1) eksistē septiņi galvenie matērijas veidi. Bez augstāk uzskaitītajiem, pie matērijas pamata veidiem var pieskaitīt pagaidU un ēterisko matēriju. Šie septiņi pamata/galvenie veidi veido lielu daudzumu matērijas apakšveidu, dažādi izpaužoties vienās vai citās dimensijās, vienās vai citās pasaulēs. Bez tam, tie spējīgi veidot POLIPASAULES matērijas dažādus veidus, kas dotajā etapā arvien vairāk ieiet jūsu dzīvē...
PagaidU ķermenī jūs spējīgi mijiedarboties ar LAIKU KĀ MATĒRIJU, tas ir - ar LAIKA MATĒRIJU. Un pat - īstenot ceļojumus laikā. Taču jebkuras pārvietošanās laikā ar jūsu "Es" ceļojumā obligāti dodas tas vai cits ēteriskais ķermenis, no ētera matērijas sastāvošs, kas saista visu un katru vienā veselumā, ieplūstot citu matēriju dziļumā, organizējot to vienotību. Daudziem Gaismas darbiniekiem zināms "sudraba valdziņš/diedziņš" saturošs kopā visus ķermeņus miega laikā un atgriezošs viņus pie fiziskā ķermeņa pēc miega, sastāv no ēteriskās matērijas.
Mani draugi! Apgūstot zināšanas no dažādiem ezotēriskiem avotiem, jūs nereti dzirdējāt par to, ka cilvēkam septiņi smalkie ķermeņi. Bet bieži par smalkiem ķermeņiem sauca struktūras, kas pēc būtības, nav smalkie ķermeņi. Tā, piemēram, nekādi nevar saukt par kauzālo cilvēcisko ķermeni sevišķu matricu, kurā attīstījās cilvēka karmiskās programmas. Bez fiziskā ķermeņa un smalkajiem ķermeņiem, cilvēks apveltīts ar ievērojamu daudzumu citu struktūru, veidojumu, pamatņu, ko jums vēl stāv priekšā apzināt. Šodien runājam tikai par trešā Garīgā Centra septiņu dimensiju galvenajiem matērijas veidiem un tiem atbilstošiem cilvēka galvenajiem ķermeņiem. Katrs matērijas veids var radīt ne vienu, bet vairāku veidu ķermeņus. Tādēļ cilvēkam var būt vairāki mentālie, vairāki astrālie ķermeņi un tā tālāk. Bez tam, katra matērija dažādi izpaužas dažādās dimensijās. Tādēļ cilvēkam, piemēram, bez vairākiem mentāliem vai astrāliem četrdimensiju ķermeņiem, var būt vairāki astrālie un mentālie piecdimensiju ķermeņi. Evolūcijas gaitā cilvēkam ķermeņu daudzums palielinās. Protams, attīstās arī šo ķermeņu kvalitāte.
Matērijas veidu īpatnība, to specifika un atšķirība - īpašas sarunas priekšmets, īpaša raksta. Mums šodien svarīgi zināt par galvenajiem septiņiem cilvēka ķermeņiem priekš tā, lai noskaidrotu procesu īpatnības, kādi notiek cilvēka miega laikā. Miegs - tā daudz sarežģītāka parādība, kā pieņemts uzskatīt jūsu pasaulē.
Cilvēku vairākums, gremdējoties miega stāvoklī, aktivizē savus astrālos, mentālos un smalkmateriālos fiziskos ķermeņus. Tādā veidā jūs spējīgi īstenot ceļojumus augstākās un zemākās astrālās, mentālās pasaulēs un smalkmateriālajās fiziskajās pasaulēs. Pēdējā gadījumā, sapņu laikā aktivizējas jūsu pasaules augstfrekvences matērija salīdzinājumā ar jūsu pasaules fizisko matēriju. Pie tam, vēršu jūsu uzmanību, ka fziskā plāna salkā matērija var eksistēt kā augstākās dimensijās (piemēram, piektajā dimensijā), tā arī daudz augstākā. Dažādu dimensiju pasaules var būt izpaustas no dažādu frekvenču matērijas. Viens matērijas veids var būt redzams vienām būtnēm, viņu uztverts un otrādi, neredzams citiem, neuztverams viņiem. Piemēram, jūsu pasaulē eksistē augstfrekvences matērija, kas ir pamats ķermeņiem, priekš dzīvesdarbības dabas gariem (upju gars, meža, kalnu), priekš dažādiem smalkmateriāliem vietas {местности ?} glabātājiem. Jūsu, tā saucamie, mājas gari ir apveltīti ar smalkmateriālajiem fiziskajiem ķermeņiem. Viņu matērija pārvalda daudz augtākas vibrācijas, kā jūsu matērija. Tādēļ jūs ar savu fizisko redzi viņus neredzat. Kaut arī daudzi Gaismas Darbinieki spējīgi sazināties ar savu māju smalkmateiālajiem iemītniekiem un pat novērot viņus ar savu iekšējo redzi. Tādā veidā, jūs ar saviem mājas gariem dzīvojiet vienā četrdimensionālā pasaulē, taču katram ir ķermeņi, radīti no dažādas matērijas.
Eksistē pasaules, līdzīgas jūsējai, kur fiziskā matērija ir galvenā esības forma. Taču jums, Gaismas Darbiniekiem, vienmēr jāatceras, ka dažādās dimensijās ir dažādas pasaules. Dažās no tām galvenā eksistēšanas forma var būt, piemēram, mentālā vai astrālā matērija. Ir arī pasaules, kur galvenā esības forma ir psihiskā, ugunīgā, vai pagaidU matērija. Ēteriskā matērija - sevišķa matērija. Tās galvenais uzdevums - vienošana, citu matērijas veidu viengabalainība, to funkcionēšānas nodrošināšana. Tādēļ dimensijās no sestās līdz pirmajai, neeksistē pasaules, kurās galvenā būtu ēteriskā matērija. Tādējādi, trešā Garīgā Centra austākajos līmeņos, septītās dimensijas augstākos plānos, ēteriskā matērija transformājas un kļūst patstāvīga matērija, kas sāk aktīvi mijiedarboties ar citām augstāko pasauļu matērijām un daļēji ar astotās dimensijas garīgi-materiālām substancēm - kā otrā Garīgā Centra sākuma dimensijas. Tādēļ septītajā dimensijā eksistē ēteriskās pasaules. Tās ir evolucionējošās matērijas sevišķa vienotība. Septītās dimensijas augstākajos līmeņos īpašu transformāciju pārcieš arī tā matērija, kuru jūs sauciet UGUNĪGĀ. Vispār, Ugunīgā matērija ir, vispirms, GARA matērija. Dažreiz, kad daži informācijas avoti runā par Garīgo ķermeni, tad praktiski runa ir tieši par UGUNĪGO ķermeni. Ugunīgā matērija nes Garīgās attīstības programmas. Duālā pasaulē jūs pieradāt visu dalīt mteriālajā un garīgajā. Taču tas - neliels, nosacīts dalījums. Materiālais vienmēr garīgs - tikai dažādā pakāpēs, dažādi. Garīgais, attīstoties otrajā Garīgajā Centrā (dimensijas 12-8), jau satur matēriju, kas vienā vai citā pakāpē spējīga izpausties kā materiālā. Tā matērija, kuru jūs saucat UGUNĪGĀ, kuru ar sevi nes Kosmiskās Ugunis, ir vissmalkākā un visaugstāk organizēta no visām septiņām matērijām. Bet, jo sevišķi, UGUNĪGUMS kā attīstības vektors, kā Dievišķās Evolūcijas programma, kā evolūcijas iekšējais dzinējs, IZPAUŽAS KĀ UZGUNĪGĀ MATĒRIJA un pat - KĀ UGUNĪGIE CILVĒCISKIE ĶERMEŅI.
Laiku arī mēs ar jums izskatām kā SEVIŠĶU MATĒRIJU, kas organizē dažus citus matērijas veidus un tos attīsta. Par cik vārdam "laiks" jūsu valodā ir daudz nokrāsu un nozīmju, nosauksim pagaidU {временнУю ?} matēriju TEMPORĀLI-RELATIVISTISKU [kr.val. ТЕМПОРАЛЬНО-РЕЛЯТИВИСТСКОЙ] (no lat .tempus - laiks un lat. relativus - relatīvs), tādā veidā pasvītrojot, ka laiKa matērija nes relatīvu, bet precīzāk - KORELATĪVU RAKSTUROJUMU. LAIKS PIE DAŽĀDIEM APSTĀKĻIEM, TĀ VAI CITĀDI, KORELATĪVĒ CILVĒKU, KĀ DAUDZDIMENSIONĀLU CILVĒKU, AR APKĀTĒJO TELPU. Priekš ērtības, runājot par temporāli-relativistisko matēriju, izmantosim terminus "temporālā matērija" un "temporālais ķermenis".
Un tatad, matērijas - fiziskā, astrālā mentālā, psihiskā, temporālā, ugunīgā, ēteriskā - cilvēka Daudzdimensionālo Ķermeņu Kompleksā veido ķermeņus:
- fiziskos,
- astrālos,
- mentālos,
- psihiskos,
- temporālos (pagaidU),
- ugunīgos,
- ēteriskos.
Vēršu jūsu uzmanību: saskaņā ar Teozofiju, katra matērija atbilst Esamības Plānam. Pamatojoties uz šo mācību, cilvēkam ir septiņi ķermeņi: Atmiskais, Budhiskais, Ugunīgais (šie trīs ķermeņi attiecas uz Dievišķās Triādes uzbūvi), mentālais, astrālais ēteriskais un fiziskais. Atšķirībā no teozofijas, kas aplūko visa Visuma Esamības Plānus, mēs aplūkojam TIKAI Trešā Garīgā Centra MATĒRIJAS. Septiņus matērijas veidus - septiņu veidu ķermeņus. Augstākie esamības plāni, saucami Atma, Budha, Augstākais Manasom ir otrā Garīgā Centra Esamības plāni. Viņu substances var formulēt ne kā materiālas, bet kā GARĪGI-MATERIĀLAS, tas ir, potenciāli saturošas matēriju. Ugunīgais Esamības plāns, eksistējošs augstākās dimensijās, kā garīgi-materiāla substance trešajā Garīgajā Centrā (sākot no septītās dimensijas un zemāk) sāk izpausties kā materiāli-garīgs sākums. Tas ir, UGUNĪGĀ SUBSTANCE IZPAUŽAS JAU KĀ UGUNĪGĀ MATĒRIJA, SAVĀ PAMATĀ NESOŠA GARĪGO SĀKUMU.
Bez šaubām, visi matērijas veidi savstarpēji mijiedarbojas un dažādā pakāpē savijas, caurplūst viens otrā. Tomēr daudzās Zemes pasaulēs viens no matērijas veidiem kļūst dominējošais, galvenais, noteicošais. Pie tam, tas var aktīvi mijiedarboties ar vieniem matērijas veidiem un mazāk aktīvi - ar citiem. Jūsu pasaulē dominē fiziskā matērija, temporālās matērijas (Laika matērijas) organizējama un virzāma. Tādēļ par jūsu pasauli pieņemts runāt kā par telpas-laiku. Taču eksistē pasaules (un jūs par to jau zinat), kur kā dominējošā uzstājas, piemēram, astrālā matērija. Pasaule, kurā dominē astrālā matērija, dzīvo un attīstās pēc likumiem, kuri ievērojami atšķiras no jūsu pasaules dabas likumiem. Tomēr no tā nav mazāk reāla kā jūsējā. Jūsu sapņus var un vajag klasificēt atkarībā no tā, kādā ķermenī jūs izdzīvojiet miega laiku. Kā jau es augstāk atzīmēju, vairākums cilvēku, iegrimstot miegā, sāk dzīvot astrālos, mentālos, vai smalkmateriālos fiziskos ķermeņos. Visbiežāk cilvēka "Es" miega laikā pāriet astrālos ķermeņos. Un tad cilvēks dodas uz kādu no astrālām pasaulēm. Ja cilvēks garīgi attīstīts, draudzējas ar pozitīvo enerģiju, ar prieku un labvēlīgām emozijām, viņš dodas uz augstākām astrālām pasaulēm. Un otrādi, zemas attīstības cilvēks, kuru pievelk negatīvi, virsroku ņem nejauks noskaņojums, magnētiski velk zemākās astrālās pasaulēs. Zemākās astrālās pasaules - tās arī dzīves lauki to, kuri tiecas lietot dažadus apdullinošus narkotiskos līdzekļus. Pat nelielas devas tabakas un vāja alkohola lietošana, saista cilvēka astrālos ķermeņus ar zemāko astrālo pasauļu astrāliem laukiem. Caur astrāliem ķermeņiem sākas negatīva ietekme uz mentāliem un psihiskiem ķermeņiem. Vēlāk sāk ciest arī citi Daudzdimensionālo Ķermeņu Kompleksa ķermeņi cilvēkam, kurš lieto vienus vai citus apdullinošus narkotiskos līdzekļus.
Stāvokli, kad cilvēks miega laikā ceļo pa astrālām pasaulēm, mēs nosacīti varam nosaukt ASTRĀLIE SAPŅI vai SAPŅI PRIEKŠ ASTRĀLIEM CEĻOJUMIEM. Astrālos sapņus var izdalīt, atkarībā no tā, kādās pasaulēs - augstākās vai zemākās - cilvēks dodas. Attiecīgi nosauksim tos: AUGSTĀKIE ASTRĀLIE SAPŅI UN ZEMĀKIE ASTRĀLIE SAPŅI. Mēs varam turpināt astrālo sapņu klasifikāciju, ņemot vērā to faktoru, ka augstāko sapņu miega laikā, cilvēks var izpildīt dažādas funkcijas.
Augstāko astrālo sapņu laikā cilvēks var:
A) Īstenot iepazīšanās ceļojumu pa vienu vai vairākām pasaulēm.
B) Izpildīt speciālu gaismas misiju.
Cilvēks, sevišķi Gaismas Darbinieks, ar misijas izpildes mērķi, var apmeklēt zemākās pasaules, taču to viņš vienmēr dara, sakoncentrējot savu "Es" augstākā astrālā pasaulē, zemākās pasaulēs sūtot savus astrālos aspektus.
Zemo astrālo sapņu laikā, cilvēks saņem negatīvo energoinformāciju no zemākām astrālām būtībām, kā arī pats var kļūt enerģētisks donors priekš tiem vieniem vai citiem negatīvi noskaņotiem daudzo astrālo pasauļu iemītniekiem. Astrālā matērija ir sevišķs valdziņš/diedziņš, kurai apkārt, tā vai citādi, veidojas citu matēriju valdzņi/diedziņi. Bet, lūk, ēteriskā matērija - tā ir tā, ar kuras palīdzību šie diedziņi/valdziņi piestiprinās - taču ne tikdaudz ārējā līmenī, cik dziļo struktūru līmenī. Ēteriskā matērija spējīga dažādi organizēt, strukturizēt citus matērijas veidus. Tādēļ cilvēka ēteriskais ķermenis - tas, vispirms, ēteriskais vienošanas programmu nesējs priekš dažādiem matērijas veidiem. Par to parunāsim tālāk, kad izskatīsim sevišķus sapņus - ĒTERISKOS. Bet pagaidām pāriesim pie cita sapņu paveida - MENTĀLIEM SAPŅIEM. Tās - pasaules, kurās ceļojumu īpatnības sevišķi atkarīgas no cilvēka apziņas. Mentālo sapņu pasaule, atšķirībā no astrālās var būt cilvēka stingri individuāla pasaule, kuru viņš radīja pats. Kaut arī bieži ir mentālo pasauļu apmeklējumi, kur dzīvo un mijiedarbojas visdažādākās būtnes. Mentālo sapņu laikā cilvēka apziņa var vai nu attīstīties, vai nu arī otrādi, pakļauties zināmai destrukcijai, nevēlamām izmaiņām. Pēdējais var notikt gadījumos, kad cilvēks sava iemiesojuma laikā tiecas uz duālu, egocentrisku mērķu attīstību, tad viņa apziņa neattīstās. Iesākumā ierobežojas noteiktos rāmjos, bet pēc tam ierobežojumu, attīstībai dotajā iemiesojumā, kļūst arvien vairāk. Bieži cilvēks caur mentāliem sapņiem, ierobežojošs savas apziņas attīstību, var saņemt negatīvu energoinformāciju no Noturēšanas Spēkiem. Un, otrādi, cilvēks, kurš tiecas uz savas apziņas attīstīšanu, sapņu laikā var saņemt nepieciešamo informāciju no Augstākiem Spēkiem no Gaismas Ģimenes. Viņš spējīgs mentālos ķermeņos pārvietoties augstākajās pasaulēs un kontaktēties ar augstāko dimensiju mentālo pasauļu pārstāvjiem. Es vēlreiz vēršu jūsu uzmanību, ka izmanotojot, piemēram, izteiksmi "mentālā pasaule", mēs runājam par pasauli, kur mentālā matērija ir galvenā, dominējošā. Un tas nemaz nenozīmē, ka dotajā pasaulē, trūkst citu matērijas veidu. To pašu var teikt par citām pasaulēm, kur galvenie ir citi matērijas veidi.
Un tātad, mentālie sapņi - tas ir process, kad cilvēks miega laikā pārvietojas vienās vai citās mentālās pasaulēs un mijiedarbojas ar tām. Šī procesa laikā var notikt vai apziņas izaugsme, vai tās izaugsmes ierobežošana. Bez tam, atzīmēsim vēlreiz, ka cilvēks spējīgs mentālo sapņu laikā apmenklēt savu individuālo apziņas pasauli, kas izolēta no citām pasaulēm, no citām apziņām. Dotajai pasaulei daudz funkciju. Bet galvenā ietverta tur, ka caur individuālo cilvēka mentālo pasauli īstenojas viņa dzīves nākotnes plānošana, cilvēka Augstākais "Es" sazinās ar savu individuālo izpausmi mentālā plāna līmenī, tas ir - individuālo apziņu. Daļu saņemtās informācijas no individuālās apziņas pasaules, cilvēks var atcerēties pēc pamošanās. Otru daļu viņš aizmirst, tomēr šī informācija vēlāk "uzpeld", dažādi izpaužas viņa atmiņā dzīves laikā. Cilvēki spējīgi īstenot SMALKMATERIĀLĀ FIZISKĀ SAPŅA procesu. Samlkateriālais fiziskais sapnis rada sevišķas iespējas ceļojumam tieši piektajā dimensijā. Astrālo un mentālo sapņu laikā, cilvēks var pārvietoties dažādās trešās, ceturtās un piektās dimensijas telpās. Smalkmateriālais fiziskais ķermenis ļauj cilvēkam īstenot ceļojumus piektās dimensijas pasaulēs, kurās fiziskā matērija turpina palikt galvenā, dominējošā. Tādas pasaules ir piektās dimensijas iesākuma apakšlīmeņu pasaules - tās, kurās pāriet vairākums jūsu pasaules cilvēku pēc iemiesojuma pabeigšanas.
Svarīgi atzīmēt, ka īstenot smalkmateriālo fizisko pārvietošanos cilvēkam palīdz, daļēji, viņa Daudzdimensionālo Ķermeņu Kompleksa piektās dimensijas astrālie un mentālie ķermeņi. Astrālo un mentālo sapņu laikā cilvēks izmanto savus četrdimensiju astrālos un mentālos ķermeņus, kuri var mijiedarboties ar piektās dimensijas astrāliem un mentāliem ķermeņiem (ja cilvēks pārvietojas augstākajās pasaulēs) un ar astrāliem, mentāliem ķermeņem trešās dimensijas (ja cilvēks apmeklē zemākās pasaules). Ceļojuma īpatnība smalkmateriālajā augstu vibrāciju fiziskajā ķermenī miega laikā tāda, ka cilvēks, sākot savu ceļojumu smalkmateriālajā ceturtās diemsnijas fiziskajā ķermenī, pakāpeniski transformē to piecdimensiju smalkmateriālajā fiziskajā ķermenī, kuram jau nodibināti sakari ar piecdiemensiju astrāliem un mentāliem ķermeņiem. Citiem vārdiem sakot, tā jau ne tik daudz mijiedarbība, cik sava nākamā smalkmateriālā piecdimensiju ķermeņa apgūšana. Process, kuru mēs apzīmējam kā smalkmateriālie fizskie sapņi, mūsdienīgās cilvēces pārstāvjiem sāka īstenoties astoņpadsmitā gadsimta sākumā. Līdz tam cilvēkiem nebija smalkmateriālo fizisko piecdimensiju ķermeņu. Jā, un arī tagad, ne vairāk kā pieci procenti no kopējā iedzīvotāju skaita jūsu pasaulē apveltīti ar līdzīgiem ķermeņiem. Cilvēka smalkmateriālo piecdimensiju fizisko ķermeņu veidošana saistīta ar jaunu piecdimensiju pasauļu dzimšanu piektās dimensijas sākuma apakšlīmeņos. Bet tas, savukārt, saistīts ar kopējo jūsu pasaules pārstāvju pārejas procesu no ceturtās dimensijas piektajā.Pakāpeniski samazinās to cilvēku skaits, kuri pāc pārejas (pēc tā saucamās nāves) un pēc sekojošas garīgās reabilitācijas atkal iet uz iemiesošanos jūsu četrdimensiju pasaulē. Un, otrādi, palielinās to skaits, kuri neiemiesojas četrdimensiju pasaulē atkal, bet pāriet piektās dimensijas sākuma pasaulēs, kur pamats tieši arī ir smalkmateriālā fiziskā matērija. Pie tam, smalkmateriālā piecdimensiju fiziskā ķermeņa esamība priekš cilvēka, pārejoša piektajā dimensijā, ir ne obligāts noteikums, bet vēlams. Citiem vārdiem, tagad piecdimensiju smalkmateriālie fiziskie ķermeņi ir apmēram pieciem procentiem no kopējā cilvēku skaita, dzīvojošu jūsu četrdimensiju pasaulē. Bet iespēja pāriet piektajā dimensijā ir daudz lielākam skaitam. Piecdimensiju smalkmateriālie fiziskie ķermeņi ir tiem cilvēkiem, kuri jau dzīvoja kādā no piektās dimensijas pasaulēm, kā arī tiem, kuri aktīvi nodarbojas ar gaismas darbību - tas ir arī jums, Gaismas Darbiniekiem. Tādēļ svarīgi zināt, ka jūs apveltīti ar samērā jaunu spēju - miega/sapņu laikā ceļot smalkmateriālos fiziskos ķermeņos piektajā dimensijā. Līdzīgu procesu laikā, jūs ne tikai sazinaties ar piektās dimensijas pārstāvjiem, bet saņemat arī daudzas energoinformatīvas gaismas programmas, nepieciešamas kā priekš jūsu personīgās evolūcijas, tā arī priekš planētas evolūcijas kopumā. Atmiņas par šo saziņu daļēji paliek jūsu četrdimensiju ķermeņos - fiziskajos, astrālajos, mentālajos. Taču galvenā atmiņas banka atrodas jūsu piecdimensiju ķermeņos. Lielu daļu atmiņu jūs nespējat pārnest no sapņu stāvokļa. Tādēļ ka jums līdz pat šim brīdim ir daudz ierobežojošu implantu - sava veida individuālu daļu ieslēgtu kopējā "Aizsegā", kas atdala jūsu pasauli no citām pasaulēm. No vienas puses, šis "Aizsegs" kļuva par vienu no noteikumiem Lielā Eksperimenta vadīšana dzīves attīstīšanai īpašās Zemes pasaulēs (tanī skaitā - jūsu četrdimensiju duālā pasaulē). No otras puses, daļa "Aizsega" rada un uztur jūsu pasaules individualitāti, jūsu matērijas parametrus. Tas ir, "Aizsegs" - tas ne tikai tas, kas jūs atdala no citām pasaulēm, bet arī grandiozs "kamertonis", kas uzdod toni jūsu pasaules matērijām, nosaka to vibratīvos, frekvences raksturojumus, matērijas blīvumu, tās gravitāciju, magnētismu un citus parametrus. Bez tam, "Aizsegā" ir savdabīgi energoinformatīvie filtri. Šie filtri izlaiž tikai daļu energoinformācijas, kuru jūs saņemat piektajā dimensijā. Lūk, kādēļ jūsu sapņi visbiežāk - tie atmiņu simboli, bet ne pašas atmiņas. Ja jūs no sapņiem saņemtu tīru informāciju, tad nekad nebūtu vajadzīgi sapņu tulkojumi un tulkotāji, ... (сонники ?). Tanī pat laikā, par cik "Aizsegs" kļūst plānāks, par cik samazinās ierobežojošie implanti, mainās energoinformatīvo filtru kvalitāte, mūsdienīgie cilvēki spējīgi pārnest no sapņu stāvokļa arvien vairāk un vairāk energoinformācijas, kas viņiem nepieciešama kā personīgajā dzīvē, tā arī priekš sabiedriskās gaismas misijas īstenošanas.
Lūk, kādēļ sapņu tēma tagad iegūst arvien svarīgāku nozīmi. Mūsdienīgiem Gaismas Meistariem svarīgi mācāt noteikt, ar kādiem sapņu veidiem viņiem ir darīšana. Bet pēc tā viņi aicināti pareizi saprast viņiem sniegto informāciju, zinot, ka runa ir par sevišķiem simboliem, ar sevišķu energoinformāciju, kas bija iznesta caur "Aizsegu", izgāja caur sevišķiem energoinformatīviem filtriem. Katrs no mūsdienīgiem Gaismas Darbiniekiem aicināts ne vienkārši tulkot sapņus, bet prasmīgi strādāt ar personīgo sapņu informāciju, pareizi to interpretējot un saprotot, no kurienes tā virzīta, tieši no kādas pasaules. Iemācīties pareizi strādāt ar mūsdienīgu sapņu informāciju - galvenais mūsu sazināšanās mērķis, kas notiks nākošajās Žurnāla izlaidumu lappusēs.

22.02.2016.g.

TURPINĀJUS SEKOS...

Avots: Žurnāls "МИРОВОЙ ЧЕННЕЛИНГ: Духовные сообщения" № 2(27) 2016, El.adrese: mirovoy_channeling@mail.ru , Tel/faks: +7(3843) 74-61-45, +7(3843) 74-00-12. Žurnāla Internet-veikala El.adrese: http://world-channeling.com/ , Žurnālu Rīgā var nopirkt, zvanot pa tālruni 29613296.
=====
Latviskoja, intuitīvi Eslauma, ievietots Spēkavota vēstvietnē: http://spekavots.ucoz.ru /02.09.2016. nosūtīts Latvijas Radio viļņiem 02.09.2016.

Skatījumu skaits: 548 | Pievienoja: Eslauma | Reitings: 0.0/0
Komentāru kopskaits: 0
Vārds *:
Email *:
Kods *: