Galvenie » 2016 » Septembris » 4 » SARUNA AR SIRDI
15:45
SARUNA AR SIRDI

SARUNA AR SIRDI.......................................CONVERSATION WITH HEART

Guļ uz sirds sena nasta. ...............................Sleeping on the heart an ancient burden
Tā spiež, ievaino, satrauc. .............................It pressing, hurting, alarming
Tā sitas sirds, ka baidos, ..............................So beating heart, that fears me
Jau nespēs nastu izturēt. ..............................Already unable to withstand the burden.

Un no kā tā sitas, .........................................And from what it beating,
Žņaugiem manas krūtis mulsina? ...................With constrictors my chest confuse?
Ne no tā, ka kliedz, ......................................Not because of the screaming,
Par kaut ko svarīgu man vēstot? ....................About something important telling to me?

Atbildi, slimīgi, naktī .....................................Answer, delicate, in the night
Mulsuša pulsa "sasalumā"/"морзянкой"! ........In confused pulse freeze
Tu tikai vairāk neklusē! .................................You only don't be silent any more!
Tu tikai nenovirzies no kursa! ........................You just don't deviate from route.

Bet, ja gribi, klusi pačuksti ...........................But if you want, sizzle quiet
Savu sāpi, kas dvēseli grauž ........................Your pain gnawing the soul
Bezspēcīgi ārsti labākie ...............................Powerless doctors the best
Remdēt viņu. Dievs, taisnība nav? .................Relieve it. God, isn't it true?

Taču tikai man, un tikai man ....................... But only to me and only to me
Bez bailēm vari atklāties tu: .........................Without fear you may reveal:
Tā taču es, glabāju atslēgas ........................It's just me, keeping the lock
No būra ar putnu ievainoto. ..........................From the cage with hurt bird.

Masīvo stieņu biezais krāvums - ..................The thick pile of massive rods-
Viņai šauri, nebrīvē slēgtai. .........................For her narrowly, captivity closed.
Kā dziedāt, kad mute šķobās .....................How to sing when shaken mouth
Vālē/юдоли saspiesta?...............................Compressed in club?

Es uzzināšu, es varu, ................................I will learn, I can
Izdzirdēt balsi tavu mierīgo: ........................To hear your calm voice:
Pati jau ar atslēgu aizvēru ..........................I had already closed with a key
Sava Visuma sirds centru. .........................The heart center of my Universe.

Es iegemdējos dziļumā, ............................I immersed in the depth,
Lepnības argumentus atsakot - ..................Refusing pride arguments-
Tur nepiedošanu un vainu ..........................There unforgivness and fault
Atradu zem varones maskas. ....................Found under the mask of hero
O, cik bezmēra lieli ..................................O, how large stripes above
Sirds atmiņas arhīvi: .................................Heart memory arhives
Sen satrunējušas dienasgrāmatas, ............Daceyed diary from long ago
Bet jūtas iekrātās - dzīvas. .......................But accumulated feelings- live.

Atbrīvoties no važām ................................To get rid of shackles
Sauc mana dvēsele lūgšanā: ....................Calls my soul in the pray
Piedod visiem saviem ienaidniekiem ..........To forgive to all enemies
Lai atkal kļūtu es pati! ..............................Again to become myself!

Piedodu saviem visiem draugiem, .............I forgive to all my friends
Bērniem, vecākiem, mīļotiem ...................To children, parents, loved ones
Šajā dzīvē un iepriekšējās, ......................In this life and previous
Ar vainu un bez vainas vainotiem, .............Blamed with guilt and without.

Kaimiņiem, despotiem, cariem, ................To neighbors, despots, czar,
Paziņām tuvumā un ne visai! ....................To acquaintance around and not very!
Es atlaižu visus "tārpus", .........................I dismiss all "lobworms"
Kas dzīvi no dzīves devēseli "grauž". .........Who life by life "gnaws" my soul.

Piedodu arī sev! ......................................I forgive also to myself!
Un jūs arī piedodiet man! .........................And also you forgive to me
Ar vainu, aizvainojumu, nemīlot, ...............With guilt, resentment, not loved
Izskatās dzīvot sev dārgāk. ......................Looks to live for yourself more valuable.

Es Dievmātes lakatiņā .............................In wrap of God's Mother
Seju noslauku no sāpēm miklām. .............Wipping the face from moist pain.
Un ieilgušās trīskāršās žāvās* .................And triple protracted fouces
Atveru sirdī ceļu uz brīvību! ......................Opening in heart the way to freedom.

Elpo, dārgā, no dvēseles: ........................Dear, breathe from the soul
Viegli, mierīgi, mierā, līdzeni. ...................Easy, quietly, peace, flat.
Piedošanas maigajā klusumā ..................In forgiveness gentle silence
Man brīvi un bezdumpīgi! .........................Feel freely and free of rebellious.

Mīlestībā uz visiem un visu ......................In the love to all and for all
Peldu dievišķās starumēs! .......................Swimming in divine streams!
Es visu planētu apskauju, ........................I embrace all the world
Dzerot no varavīkšņotiem avotiem! ............With drinking from rainbowly sources!

Krievu valodā: http://www.magnitiduha.info/archives/8939 , pievienots:08.10.2014.
Latviešu valodā: http://spekavots.ucoz.ru/news/sadarbibas_rezultati/2014-10-13-1241 
Angļu valodā: tulkoja Irita Irem

Skatījumu skaits: 492 | Pievienoja: Eslauma | Reitings: 0.0/0
Komentāru kopskaits: 0
Vārds *:
Email *:
Kods *: