Galvenie » 2016 » Augusts » 14 » Tēva Absolūta Vēstījumi 2015. gads
19:30
Tēva Absolūta Vēstījumi 2015. gads
Tēva Absolūta Vēstījumi 2015. gads

Avotshttp://www.otkroveniya.eu/2015.html
Radītāja, Tēva Absolūta, Diktāti, Atklāsmes, Skaidrojumi, Vēstījumi - latviskojumu apkopojumi Spēkavotā atrodami:
http://spekavots.ucoz.ru/forum/16 , un lasāmi:
http://spekavots.ucoz.ru/forum/16-97-1
2011. gads: http://spekavots.ucoz.ru/news/raditaja_atklasmju_skaidrojumi_2011_gads/2014-03-22-1014
2012. gads: http://spekavots.ucoz.ru/news/raditaja_vestijumi_2012_gads/2014-03-22-1015
2013. gads: http://spekavots.ucoz.ru/news/raditaja_teva_absoluta_vestijumi_2013_gads/2016-08-07-1919
2014. gads: http://spekavots.ucoz.ru/news/teva_absoluta_vestijumi_2014_gads/2016-08-11-1923

Tēva Absolūta Vēstījumu latviskojumi Spēkavota vēstvietnē ievietoti dažādos kalendāra laikos. Latviskotā Vēstījuma ievietošanas datums un virsraksts norādīts blakus Vēstījuma oriģināla publicēšanas datumam.

-----Janvāris 2015. gads
Vēstījums 03.01.15. --- 04.01.2015. 2015-tais - Mūžības Plūsmas
Vēstījums 06.01.15. --- 07.01.2015. Sākumu Sākums
Vēstījums 07.01.15. --- 08.01.2015. Priecīgu dzimumdienu, Svētā Krievzeme
Vēstījums 11.01.15. --- 13.01.2015. Sākotne-Iznāciens-Impērija
Vēstījums 17.01.15. --- 18.01.2015. Brīdinu visus, kuriem ar Krieviem slikti
Vēstījums 22.01.15. --- 23.01.2015. Vienotība garā, vai vienotība publikai
Vēstījums 25.01.15. --- 26.01.2015. Godprātība - kritērijs Vienotībai GARĀ
---Atbilde uz jautājumu - 30.01.2015.
Vēstījums 30.01.15. --- 31.01.2015. Mūžīgā Mīlestība

-----Februāris 2015. gads
Vēstījums 02.02.15. --- 03.02.2015. Bēdīga nākošā vasara, bēdīga rītausma
Vēstījums 03.02.15. --- 05.02.2015. Kustība uz Gara Impērija
Vēstījums 06.02.15. --- 07.02.2015. Nākotne Dieva un cilvēku rokās
Vēstījums 12.02.15. --- 14.02.2015. Diženā un sarežģītā cilvēces vēsture
Vēstījums 18.02.15. --- 20.02.2015. PĀRMAIŅU vējš
Vēstījums 21.02.15. --- 23.02.2015. Atbilde uz jautājumu "Dievs, lūdzu atbildi, ko mēs ne tā darām un kādēļ pārmetumi?"
Vēstījums 22.02.15. --- 24.02.2015. Lielā Piedošana
Vēstījums 27.02.15. --- 01.03.2015. Atjaunošanās pavasaris
Vēstījums 28.02.15. --- 02.03. 2015. Tumsas izaicinājums

-----Marts 2015. gads
Vēstījums 04.03.15. --- 05.03.2015. Laiku neapturēt
Vēstījums 09.03.15. --- 10.03.2015. Vēlreiz par krieviskumu un par GAISMAS Kareivju/Dalībnieku likteni
Vēstījums 15.03.15. --- 17.03.2015. Cilvēki Mani izbrīna
Vēstījums 19.03.15. --- 21.03.2015. Pirmajiem būt vienmēr grūti
Vēstījums 24.03.15. --- 25.03.2015. Cilvēks nevar mācīt Dievu
Vēstījums 26.03.15. --- 27.03.2015. ApZiņas evolūcija un Kvantiskā pāreja
Vēstījums 30.03.15. --- 31.03.2015. STAGNĀCIJA

-----Aprīlis 2015. gads
Vēstījums 03.04.15. --- 05.04.2015. Lielā ATBILDĪBA
Vēstījums 07.04.15. --- 08.04.2015. Nākotni neapturēt
Vēstījums 08.04.15. --- 11.04.2015. Viss nokārtosies (Radītāja atbilde)
Vēstījums 13.04.15. --- 14.04.2015. Laiks pienācis
Vēstījums 15.04.15. --- 16.04.2015. Dievs, reliģija un cilvēki
---Atbilde uz jautājumu
Vēstījums 20.04.15. --- 21.04.2015. Dieva sods
Vēstījums 21.04.15. --- 22.04.2015. Atbilde uz jautājumu: "Dievs, kas mūs gaida?"
Vēstījums 28.04.15. --- 29.04.2015. Aktieri aiziet pirmie

-----Maijs 2015. gads
Vēstījums 05.05.15. --- 07.05.2015. Vēl ne vakars...
Vēstījums 12.05.15. --- 13.05.2015. Atmiņas par Nākotni
Vēstījums 15.05.15. --- 16.05.2015. Nekad vairs neatkārtosies Lielās Pārejas mirkļi
Vēstījums 19.05.15. --- 20.05.2015. Savi iekšējie ienaidnieki bīstamāki
Vēstījums 23.05.15. --- 24.05.2015. Ārējie ienaidnieki arī bīstami
Vēstījums 27.05.15. --- 28.05.2015. Pārnēsāt vairāk nevar
Vēstījums 31.05.15. --- 01.06.2015. Laiks sākt atpakaļskaitīšanu

-----Jūnijs 2015. gads
Vēstījums 08.06.15. --- 09.06.2015. Visi iesaistījās Pasaules pārdalīšanā
Vēstījums 14.06.15. --- 15.06.2015. Desmit
Vēstījums 15.06.15. --- 16.06.2015. Deviņi
Vēstījums 18.06.15. --- 19.06.2015. Vēl ne astoņi
Vēstījums 21.06.15. --- 22.06.2015. Mieru un tikai mieru
Vēstījums 22.06.15. --- 23.06.2015. Uz priekšu
Vēstījums 25.06.15. --- 27.06.2015. Astoņi
Vēstījums 28.06.15. --- 30.06.2015. Jūs joprojām negribat saprast
Vēstījums 30.06.15. --- 01.07.2015. Jūs iepazīsiet sevi, bet neiepazīsiet Pasauli

-----Jūlijs 2015.gads
Vēstījums 02.07.15. --- 09.07.2015. Šodien
Vēstījums 07.07.15. --- 08.07.2015. SEPTIŅI
Vēstījums 14.07.15. --- 15.07.2015. Pagaidām vēl ne SEŠI
Vēstījums 18.07.15. --- 19.07.2015. Glābjot jūs (cilvēkus) ES apturu Atpakaļskaitu
Vēstījums 20.07.15. --- 21.07.2015. Uz priekšu, vai atpakaļ?
Vēstījums 27.07.15. --- 28.07.2015. Lēmuma (izvēles) gaidīšana
Vēstījums 29.07.15. --- 30.07.2015. Preambula
---SEŠI

-----Augusts 2015. gads
Vēstījums 03.08.15. --- 04.08.2015. Uzdevumi šodien un rīt
Vēstījums 04.08.15. --- 05.08.2015. Kas jūs sagaida...
Vēstījums 05.08.15. --- 06.08.2015. Priekšpēdējā DIEVKOPĪBA/ВЕЧЕ
Vēstījums 08.08.15. --- 09.08.2015. Rītdiena
Vēstījums 11.08.15. --- 12.08.2015. Esamība un ApZiņa, ApZiņa un "esamība"
Vēstījums 17.08.15. --- 17.08.2015. PIECI
Vēstījums 20.08.15. --- 21.08.2015. Nākotne Pasaules šīs
Vēstījums 23.08.15. --- 24.08.2015. Atgriešanās pie cilvēces Sākumiem
Vēstījums 26.08.15. --- 27.08.2015. Dieva Uzruna cilvēcei
Vēstījums 31.08.15. --- 01.09.2015. Jūs visu lēmāt paeizi

-----Septembris 2015. gads
Vēstījums 02.09.15. --- 0309.2015. Diženais apgrieziens cilvēces vēsturē
Vēstījums 03.09.15. --- 04.09.2015. Apturēt neiespējami
Vēstījums 04.09.15. --- 05.09.2015. CERĪBU valdziņš (atbildes uz jautājumiem)
Vēstījums 07.09.15. --- 08.09.2015. Uzvara un tikai Uzvara
Vēstījums 09.09.15. --- 10.09.2015. Mūžība un cilvēks
Vēstījums 11.09.15. --- 12.09.2015. Cilvēce
Vēstījums 13.09.15. --- 14.09.2015. Pusceļā
Vēstījums 15.09.15. --- 16.09.2015. Atbildes uz jautājumiem
Vēstījums 17.09.15. --- 18.09.2015. Dieva Diktatūra
Vēstījums 19.09.15. --- 20.09.2015. Iekšējā cīņa ar varu
Vēstījums 24.09.15. --- 25.09.2015. Tagad jau neapturēt

-----Oktobris 2015. gads
Vēstījums 01.10.15. --- 02.10.2015. Dvēseļu Valdnieks
Vēstījums 05.10.15. --- 06.10.2015. Noturēšana.
Vēstījums 07.10.15. --- 09.10.2015. Vēstneša liktenis
Vēstījums 09.20.15. --- 10.10.2015. Dieva brīdinājums
Vēstījums 11.10.15. --- 12.10.2015. Krievu pasaules Apskaidrība
Vestījums 15.10.15. --- 16.10.2015. ČETRI
Vēstījums 21.10.15. --- 22.10.2015. Apskaidrības ceļš
Vēstījums 23.10.15. --- 24.10.2015. Neapturēt
Vēstījums 29.10.15. --- 30.10.2015. Nākotnes procesija
---Atbilde uz jautājumu "Ko darīt ar Pirmo OKTAEDRA līmeni"
---Atbilde uz jautājumu Natālijai Saveļjevai par tiem, kuri auga caur ezotēriskām zināšanām

-----Novembris 2015. gads
Vēstījums 03.11.15. --- 05.11.2015. Atmoda
Vēstījums 07.11.15. --- 08.11.2015. Upurēšana
Vēstījums 11.11.15. --- 12.11.2015. Dieva izvēle
Vēstījums 13.11.15. --- 14.11.2015. "Ir laiks"/"Пора"
Vēstījums 14.11.15. --- 16.11.2015. Cilvēces Lielais grēks
Vēstījums 18.11.15. --- 19.11.2015. Karš vai Vārds
Vēstījums 20.11.15. --- 21.11.2015. Pasaule šodien un rītdien
Vēstījums 25.11.15. --- 26.11.2015. Viss vēl priekšā
Vēstījums 27.11.15. --- 28.11.2015. Viss būs ne tā, viss būs pa jaunam

-----Decembris 2015. gads
Vēstījums 01.12.15. --- 02.12.2015. Atklāsmes un cilvēce (beigas un sākums)
Vēstījums 05.12.15. --- 06.12.2015. Atdzimšana vai Jaunā sākums
Vēstījums 08.12.15. --- 09.12.2015. Cilvēks un cilvēce
Vēstījums 12.12.15. --- 12.12.2015. Vergs vai cilvēks
Vēstījums 15.12.15. --- 16.12.2015. Cilvēks un Dievs
Vēstījums 17.12.15. --- 18.12.2015. Vairākums un mazākums
Vēstījums 19.12.15. --- 20.12.2015. Lūgšana
Vēstījums 22.12.15. --- 23.12.2015. Iepriekšēji rezultāti
Vēstījums 26.12.15. --- 27.12.2015. Epiloga vietā
Vēstījums 27.12.15. --- 29.12.2015. Viņi zin, ko dara.

=====
Tēva Absolūta 2015. gada Vēstījumu latviskojumu apkopojumu viskopīgai pieredzei sagatavoja Eslauma 13.08.2016., ievietots Spēkavota vēstvietnē: http://spekavots.ucoz.ru /14.08.2016., nosūtīts Latvijas Radio viļņiem 14.08.2016.
Skatījumu skaits: 431 | Pievienoja: Eslauma | Reitings: 0.0/0
Komentāru kopskaits: 0
Vārds *:
Email *:
Kods *: