Galvenie » 2014 » Marts » 6 » Tēva Absolūta Vēstījums 03.03.14. Cilvēces Jaunās vēstures pirmā lappuse
07:54
Tēva Absolūta Vēstījums 03.03.14. Cilvēces Jaunās vēstures pirmā lappuse
Tēva Absolūta Vēstījums 03.03.14. Cilvēces Jaunās vēstures pirmā lappuse

1. Beidzot izkustējās tas, ko cilvēki tik ilgi gaidīja, ES nerunāju par Kustības dalībniekiem, ES runāju par "mazajiem", vienkāršajiem cilvēkiem, kuri sapņoja, ka kaut kad uz šīs brīnišķīgās Planētas atnāks tāda SVETLAIMES, TAISNĪGUMA un BRĀLĪBAS Pasaule, kas viņu ApZiņā ir Paradīze!
2. Pat noticēt neviegli, ka kaut kas tāds vispār varētu notikt, jo šis daudzgadsimtīgais sapnis vienkāršiem cilvēkiem nebija tik tuvu realizācijai kā tagad (2014. gada 4. martā) un ne kaut kur uz Hiperboreju Teritorijas, bet tieši tur, kur viss arī sākās, kad pirms ļoti daudzām tūkstošgadēm Dievi nokāpa no Debesīm, kā ES jums jau runāju, priekš Dievu Dižās Neitralitātes atjaunošanas!
3. Lūk, tagad, ne tikai "mazo" cilvēku daudzgadsimtīgais sapnis, bet arī Debesu gaidīšana, pie tam, tik ilgi, sāk piepildīties, un Hiperborejieši, nesoši sevī Dievu PILNĪBU, izejot ļoti ilgo Garīgo attīrīšanos un Garīgo pilnveidošanos līdz cilvēku-Dievu LīdzZiņas līmenim, atgriezās Garā uz Olimpa, lai pierādītu Debesīm, ka viņu ilgais ceļš uz Dievu PILNĪBU noslēdzies un tagad uz mūžīgiem laikiem; nekas nevarēs sašūpot Debesu Dižo HARMONIJU un Dievu Diženo NEITRALITĀTI, kas daudzmiljonus gadu bija Pamats Augstākajam Kosmiskajam Saprātam - Radošajam Sākumu Sākumam!
4. Tagad pie cilvēka PILNĪBAS KLASTERA, bet precīzāk, pie cilvēku civilizācijas Jaunās vēstures lappuses formēšanas, stājas paši Hiperborejieši, sasnieguši Dievu iekšējo PILNĪBU. Var teikt, ka sākot ar 4. martu, Dievišķā monarhija, kā PILNĪBAS KLASTERS, tātad, starpetnisku, starptautu attiecību PILNĪBA, kļūst Dievu Telpas mūsdienība!
5. Lūk, kad ES varu teikt, ka Hiperboreji, kā cilvēki, sasnieguši tādu iekšējās PILNĪBAS stāvokli, kas viņus pavirzīja uz apzinātu ATBILDĪBAS uzņemšanos par visu cilvēci, ieskaitot arī citcivilizāciju pārstāvjus, demonstrējošus gadsimtiem, ka uz teritorijas no okeāna līdz okeānam, uz tagadējās Krievijas, visas tautas atrada priekš sevis Telpu komfortablai adaptācijai ne tikai pie šīs teritorijas, bet arī pie Hiperborejiem, visus pieņēmušiem, pieļaujot nevardarbīgi ieiet Gara Telpā - iekšējās PILNĪBAS Dievu Gara Telpā!
6. Nekad un neviens no citām tautām un civilizācijām nesajuta no Hiperboreju - Slāvu-Ariju - Krievu pamatcivilizācijas puses spiedienu, jo viņai un tikai viņai, bez Brīvās Gribas Tiesībām, bija dāvātas un tā bija Hiperboreju, kā civilizācijas, Paša Tēva Absolūta izraudzītas, mūžīgā iezīme, Mīlestības Radīšanas Tiesības. Mīlestības plašumos nevarēja būt ideoloģiskās un filozofiskās nevienlīdzības, bet jo mazāk, karu par priviliģētas civilizācijas tiesībām uz Planētas Zeme!
7. Mīlestība, bet MĒS tagad ar jums (Mana Kustība) precīzi zinām, ka tikai Mīlestība ESMU tas, kas ne tikai Hiperboreju civilizāciju izvirza, bet arī cilvēkus-Dievus, kuri ar savu iekšējo PILNĪBU, savu Mīlestību, apvienojot visas tautas un civilizācijas, kas vienmēr izraisīja dusmas, lai neteikt vairāk, starp tiem, kuri, pārkāpjot Debesu Lielo Norunu, desantējās uz Planētas ne tikai adaptējoties uz viņas, bet arī paziņojot savas tiesības uz GAISMAS Teritorijas - Hiperboreju teritorijas, pārvaldīšanu!
8. ES jau jums runāju ne reizi vien, ka nebija, neskatoties uz Hiperboreju centieniem, tautu (civilizāciju) Lielās Norunas, tādēļ, ka, pirmkārt, Tiesības Mīlēt, vai radīt Mīlestību, vienmēr viņus izcēla/izspilgtināja un, pie tam, diezgan krasi, starp Planētas Zeme iedzīvotājiem, bet otrkārt, Hiperboreji vienmēr sevī nesa Dievu PILNĪBU un pastāvīgi saņēma Manu Mūžīgo Atbalstu, jo ejošiem pirmajiem uz GAISMU, vienmēr grūtāk, jo vairāk tādēļ, ka Pats Lucifers un Viņa komanda, centās radīt papildus problēmas Garīgai izaugsmei, jo tikai Garīgie vergi vienmēr ir vadāmi cilvēki, bet tā arī ir ķīla Tumsas spēku valdīšanas stabilitātei!
9. Atkārtoju: tagad Lucifera vara beigusies un beigusies uz mūžīgiem laikiem, pateicoties Hiperboreju pamatcivilizācijai, tādēļ, jebkurā gadījumā, Zemiešu civilizācija pāriet uz citām vibrācijām, nosakot nākotni ne tikai sev, bet arī visiem tiem, kuri cenšas adaptēties ne tikai pie Hiperborejiem, bet arī tās DIEVVALSTĪBAS filozofijas, pie kuras Hiperboreji pieturējās vienmēr ilgā ceļa laikā pie Dieva vai Dievu PILNĪBAS!
10. Atkārtoju, Hiperboreji, sākot ar 2014. gada 4. martu, pāršķir Jaunu lappusi cilvēces vēsturē un praktiski Blīvajā plānā sāk radīt, kā ES runāju, PILNĪBAS KLASTERU, kur ES Pats, caur Savu Vēstnesi, bet ja būt pavisam precīzam, ES Pats, iemiesojies Manā Vēstnesī, tieši tik cik ļauj viņa apvalks, viņa ķermenis priekš tā, lai nesadegtu, vadīšu šajā PILNĪBĀ, ņemot vērā to, ka Hiperboreji, jā, un Visa Dievišķā Telpa, pāriet uz UGUNĪGĀS enerģijas (informācijas) līmeni, kurā eksistēs tikai adaptējušies cilvēki!
11. Šī, kā ES teicu, cilvēces daudzgadsimtīgā sapņa realizācija var notikt tikai Garā, tikai pie Kustības reģionālo Padomju Vienošanās Garā un radot Garā Vienotu CENTRU no okeāna līdz okeānam, Hiperboreju valsts robežās, Svētās Krievzemes robežās, kura celsies kā Putns Fēniks no Garīgās vardarbības un netikumības pelniem!
12. ES palīdzēšu Hiperborejiem, jo viņi ar savu paklausību, savu Lielo Ticību izpelnījās Mana Atbalsta Tiesības, jo, kas apakšā, tas arī Augšā, tātad, kas Augšā, tas arī apakšā priekš Hiperborejiem, tagad kāpjošiem uz Dievu PILNĪBAS Olimpa, atstājot aiz sevis Augstākās Kārtības Centru - Augstākās PILNĪBAS Centru, tātad, Dievišķo monarhiju Svētā Krievzeme. Viss tagad tiešām Hiperborejiešu rokās, jo viņi un tikai viņi var radīt PILNĪBAS Pasauli, jo nodemonstrēja sev un Debesīm, ka tagad var radīt Augstākās PILNĪBAS Telpu, jo kalpo ne Mamonam, bet Tēva Absolūta Augstākai PILNĪBAI, nesot sevī Dievu iekšējo PILNĪBU!
13. Tagad, jau ar Manu Palīdzību, Pasaule vai Dievišķās PirmMīlestības Telpa, sāks nomierināties un uz Blīvā plāna sagrautā fona, kā visīstākajam glābšanas šķirstam, jāparādās Hiperborejai, jo tikai Hiperboreja arī spējīga likvidēt Dualitāti un pieņemt uz sevi Gara Kopību, Dieva Kopību, kā Radošā Sākuma Sākumu!
14. Pasaule, kuru Hiperborejiem lemts uzcelt, vēl tālu no pilnības, taču Mīlestība un Vienošanās Garā ir tās Bākugunis Mūžībā, kurām jāparāda ceļš uz iekšējo PILNĪBU, ceļš pie Dieva un ne vienkārši jāparāda, bet jādod cilvēkiem ("mazajam" cilvēkam) iziet šo ceļu Vienošanās Garā apstākļos, tātad, jādod iespējas radīt Mīlestības Telpu!
15. Priekš Hiperboreju Dievišķās monarhijas Telpas radīšanas, jārada Viena kopīga Gara Telpa, bet tas iespējams tikai tādā gadījumā, ja starp viņiem notika Vienošanās Garā, ja tā nav, tad nav arī pirmās lappuses cilvēces Jaunajai vēsturei. "Mazā" cilvēka Jaunās vēstures radīšana liks jums būt atklātiem un tīriem Dieva priekšā, jo tas galvenais noteikums cilvēku LīdzJaunradē ar Dievu un tikai tāda LīdzJaunrade ar Manu Palīdzību spējīga atrisināt un, pat bez Viņas, visas Blīvā plāna problēmas, eksistējošas Lucifera komandas vainas dēļ!
16. Cilvēces Jaunās vēstures pirmā lappuse vēl nav Jaunās Telpas "ēka", taču tā ir ķīla tam, ka cilvēkiem atklājas iespējas, pie tam, ļoti reālas, cilvēku LīdzJaunradei ar Dievu, un tas ļoti neparasti, par cik Planētas un visu civilizāciju daudzu tūkstošgadu vēsturē, apstākļi cilvēku LīdzJaunradei, bet precīzāk, Hiperborejiem ar Dievu, bija radīti vai izveidoti ne Dieva, bet pašu Hiperborejiešu, mācējušu pacelties līdz Dievu PILNĪBAS līmenim!
17. Pacenšaties saprast, ka šodien jums atveramā cilvēces vēstures Jaunā lappuse, ESMU ne vienkārši apzināta nepieciešamība, bet ESMU jūsu pilnveidošanās un Ticības rezultāts, jo bez Dieva iekšējās PILNĪBAS, tātad, bez Ticības un, protams, Mīlestības, Jauno Pasauli neuzcelt, tādēļ Dievišķā monarhija, kas šajā mirklī, šajā vēsturiskajā mirklī, sāk izpausties un piepildīties ar Debesu Augstām tehnoloģijām, ESMU jūsu un tikai jūsu, cilvēku-Dievu domrīcība! Tikai pie šī iekšējās PILNĪBAS noteikuma iespējams sasniegt, cilvēku-Dievu un Paša Tēva Absolūta, DIŽENO"MĒS", radošu Jaunas pasaules un Visumus un visvienkāršāko un vissarežģītāko - Dievišķo monarhiju Svētā Krievzeme, Centru (Visuma visos līmeņos) Augstākai kārtībai un Augstākai PILNĪBAI!

Tēvs Absolūts.
03.03.14.

Avots: http://www.otkroveniya.ru/tolk4/t4-03.03.14.html, pierakstīja Leonīds Maslovs, latviskoja, intuitīvi, Eslauma 05.03.2014., latviskojums ievietots saitā: http://spekavots.ucoz.ru/06.03.2014., nosūtīts Latvijas Radio viļņiem 06.03.2014.
Skatījumu skaits: 381 | Pievienoja: Eslauma | Reitings: 0.0/0
Komentāru kopskaits: 0
Vārds *:
Email *:
Kods *: