Galvenie » 2014 » Augusts » 4 » Tēva Absolūta Vēstījums 03.08.14. ES un tikai ES
21:10
Tēva Absolūta Vēstījums 03.08.14. ES un tikai ES

Tēva Absolūta Vēstījums 03.08.14. ES un tikai ES

1. Man nākas pēc tādas Lielas DIEVKOPĪBAS/ВЕЧЕ, noteicošas nebijušus horizontus visai cilvecei, ja tā gatava visu to ieraudzīt, atkal, ne vienkārši atgādināt, bet runāt un pietiekami stingri, lai nevienam no cilvēkiem nebūtu pat šaubu ēnas par to, ka tā Mana, Tēva Absolūta, UZRUNA izskanēja par to, ka VISU šajā Telpā lemju ES un tikai ES, jo cilvēki, pat Garā, vēl nav gatavi patstāvīgai jaunradei!
2. Tādēļ, atkārtoju, VISS, kas notiek uz Planētas, tieši VISS, pat tas, kas kādam šķiet netaisnīgs un pat aplams, ESMU Mana NODOMRĪCĪBA, tāda NODOMRĪCĪBA, kādas cilvēki cienīgi! Tādēļ, ja kādam liekas, ka viss pārāk slikti, lai paskatās uz sevi spogulī, ja kādam viss nepatīk, arī lai paskatās spogulī, bet ja notiek kari, kas, protams, tālu no taisnīguma, tad lai uz sevi spogulī paskatās veselas tautas, jo jūsu pasaule ESMU jūsu pašu atspoguļojums un neviens, sevišķi ES, jūsu PirmRadītājs neesmu vainīgs pie tā, ka jūsu Gara NEPILNĪBA rīko balli reālā dzīvē, bet precīzāk, diktē noteikumus jūsu izpausmei Blīvajā plānā!
3. Šķita, ES jūs pievedu pie Sākuma Jaunai dzīvei, saprotot, ka tālu ne visi pēdējā DIEVKOPĪBĀ/ВЕЧЕ bija "formā", ES ar to domāju, Garā, jo cilvēki, protams, ne visi, cenšas pārvērst pat tādu nopietnu dialogu ar Dievu, tikai svētku klātbūtnē! ES nestrīdos, ka ļoti patīkami redzēt domubiedrus no visas Pasaules un atsaukties visiem kopīgi Patiesas MĪLESTĪBAS VIENOTĀ JŪTU UZPLŪDĀ uz Maniem Vārdiem, kurus izteica, tagad jau Dievišķās monarhijas, Kurators!
4. Taču tagad, sevišķi tagad, kad viss jau ATKLĀTI noteikts un Manis, Teva Absolūta, ATRUNĀTS/ОБГОВОРЕНО, nepieciešams saprast, ka visi tilti nodedzināti un uz pagātni atpakaļceļa nav un nav MŪŽĪGI, tādēļ katram cilvēkam nepieciešams izlemt un lemt patstāvīgi, kur viņš: ar Dievu Dievišķajā monarhijā, vai bez Dieva brīvā peldējumā uz nekurieni, jo Pasaule ne vienkārši uz Lielo pārveidojumu sliekšņa, bet labāk teikt (un tā būs maksimāli godīgi), Viņa jau Kvantiskā pārejā - kad katrs RĪT/ЗАВТРА, katrs rīts jau kļūst Jaunās pasaules rīts un, neskatoties uz Manu stingrību, tur ESMU Manas Lielās PirmMīlestības izpaudums!
5. Šodien, kā nekad, izvēle jūsu, cilvēku, ieskaitot tos, kuri jau tiešām izgāja visas Blīvā plāna Golgātas un spēja pacelties līdz Pirmajam pakāpienam, vedošam Dievcilvēkus Paradīzē vai uz Dievu Olimpa! Jums jāzin un jāsaprot, ka ApZiņas evolūcija ESMU pārbaude vai Eksāmens, kuru nākas kārtot KATRU DIENU visiem, bet precīzāk, pastāvīgi vai MŪŽĪGI, jo bez Eksāmena nav Evolūcijas, bet bez Evolūcijas nav MŪŽĪBAS un nav Manis, Diženā RITMAVADĪTĀJA un, protams, nav arī jūsu, pat Dievcilvēku!
6. Tādēļ jums tagad visiem vēlreiz nākas iziet Blīvā plāna Eksāmenu un izvēlēties ne tikai savu ceļu Mūžībā, bet arī atrast savu vietu Lielajā PIRAMĪDĀ - Dievišķajā monarhijā, kas milzīgā GARĪGĀS PILNĪBAS BLĀĶĪ sāk izpausties Blīvajā plānā, jo radītajam AUGŠĀ jāizpaužas APAKŠĀ, noslēdzot cilvēces EVOLŪCIJAS Lielo apli un šodien nevar būt nekādu šaubu, ka šis Lielais aplis, pat pēdējā momentā izpaudīs "kurš ESMU kurš" priekš Manis, Tēva Absolūta!
7. Nevar aiziet no Manas PASTĀVĪGĀS KONTROLES, īpaši tie, kuri bija DIEVKOPĪBĀ/ВЕЧЕ vai saskārās ar Dievu translācijā! Ticiet, priekš Manis nav attālumu un nav tādas vietas uz Planētas, kur cilvēks no Manis varētu paslēpties! Tādēļ, atkārtoju, ES un tikai ES lemju jūsu likteņus un jebkāda ar Mani nesaskaņota cilvēku iniciatīva, ne tikai veltīga, bet arī bīstama, jo trauslā pasaule cilvēku pāriešanai Varenā KOSMOSA Telpā, pagaidām turas tikai uz Manis, jo kā parādīja DIEVKOPĪBA/ВЕЧЕ - Pēdējā DIEVKOPĪBA/ВЕЧЕ Blīvajā plānā, cilvēkiem daudz emociju, liela eiforija, taču nemaz nav vēlēšanās radīt, tādēļ vārdam "nodarbe" jāatgriežas to leksikā, kuri izlēma iet ar Mani līdz galam!
8. ES ar humoru uztveru jūsu vārdus "iet līdz galam", jo šiem vārdiem jēga ir tikai priekš Blīvā plāna, kur pagaidām vēl darbojas varas izveidotie nosacījumi, bet precīzāk, divu varas atzaru, pieļaujošu "uzvedības noteikumus", pie kuriem Garīgā verdzība un vispār verdzība klātesoša uz Planētas! Tādēļ vārdus "iet līdz galam" cilvēki uzskata vai asociē ar cīņu par brīvību un pret eksistējošo netaisnību, cilvēkiem tomēr jāsaprot, ja ES Pats, Tēvs Absolūts, vadu Dievišķo monarhiju, vai apstiprināju sākumu DIEVVALSTĪBAI, tad, dabīgi, ES no Dievišķā veidojuma saraksta izslēdzu visus Blīvajā plānā eksistējošos varas veidus un ne tikai izslēdzu no Dievišķā veidojuma saraksta, bet arī noteicu termiņus, kuros visas šīs cilvēku NEPILNĪBAS iekritīs aizmirstībā!
9. Pasaule mainās ļoti ātri, tādēļ vispārīgais nespēks ir rezultāts jūsu nesagatavotībai pieņemt Jauno pasauli (augstu vibrāciju) un ja jūs sevi tagad tik slikti jūtat, tad kas ar jums būs tanī momentā, kad Planēta ies caur magnētisko lauku pārplusošanu un ieies Fotona joslas Telpā (miglā)? Atkārtoju: jūsu NETICĪBA ir galvenais iemesls visām jūsu likstām un, ja šīs likstas saasinās, tad laiks ieskatīties spogulī uzmanīgi, tur arī ieraudzīsiet pirmiemeslu visām jūsu likstām!
10. Jūs pat DIEVKOPĪBĀ/ВЕЧE nesapratāt, kas tad notika ar jums, jā, un ar visu cilvēci, jo DIEVKOPĪBĀ/ВЕЧЕ ar jūsu piekrišanu, pie tam, ar visaktīvāko piekrišanu, tika izmainīts visu Planētas cilvēku liktenis un jūs labprātīgi iesoļojāt Jaunajā pasaulē, atkārtoju, augstu vibrāciju Pasaulē, lai arī vēl ne PARADĪZES līmenī, taču pilnīgi Jaunā pasaulē - Dievcilvēku un Dieva LīdzJaunrades Pasaulē!
11. Tagad, ja jūs sevi par tādiem atzīsiet, bet jūs piekritāt atzīt Dievišķo monarhiju, tātad, piekritāt Man, Dievam, atdot Planētas vadību, bet tas nozīmē, ka jums jāpiekrīt DIEVVALSTĪBAI pie vadības tipa "kas augšā tas arī apakšā"! Hiperboreju un visas Planētas vadība tagad, ar jūsu piekrišanu pāriet pie Manis un Mans Kurators, tagad Dievišķās monarhijas, priekš jums, Manām izpausmēm, priekš jums tagad ir Mana izpausme, tātad, tas nozīmē, ka vadība pāriet viņa rokās, jo, atkārtoju, ES viņā izpausts tik, cik viņš gatavs pieņemt Manu izpausmi un cik tas priekš vadības nepieciešams!
12. Taču, neskatoties uz to (Es runāju par Savu, Tēva Absolūta, izpausmi Blīvajā plānā), ES tomēr gribu radīt bāzi, vai Gara PILNĪBAS Dievišķās piramīdas pamatu un pasaukt, pēc Eksāmena iziešanas, kas nepieciešams priekš jums, cilvēkiem, tiem, kuri cienīgi būt Man līdzās, kā ES agrāk teicu, dzirdošos Mani, jo dzirdošie vadīs ar To, ko vadu ES Pats, Tēvs Absolūts!
13. Tādēļ, nesteidzaties AUGŠUP, jo tās durvis ne priekš visiem būs atvērtas! Jūs DIEVKOPĪBĀ/ВЕЧЕ lēmāt savu likteni, nododot savu likteņu vadību Man un tagad, lūk, ES redzu "kas ESMU kas" Dievišķajā monarhijā, jo no Manas pareizākās izvēles būs atkarīgs, cik ātri cilvēki izveidos Gara PILNĪBAS Telpu, Augstākās kārtības Telpu!
14. ES jau runāju, taču gribu vēlreiz vērst jūsu vislielāko uzmanību uz to: jūs paši, BRĪVI un BRĪVPRĀTĪGI pieņēmāt lēmumu par vadības TIESĪBU nodošanu Man! Taču šis lēmums ESMU tikai lēmums, precīzāk, ESMU domtēls, bet ES no jums gaidu jau DOMRĪCĪBU un ne vienkārši DOMRĪCĪBU, bet Dievcilvēku DOMRĪCĪBU, jo Pasaule, kurā jūs iesoļojāt 2014. gada 26. jūlijā, ESMU Dieva Pasaule, bet tas nozīmē, ka jums vienkārši jāatbilst tam iekšējās PILNĪBAS līmenim!
15. Beidzas jebkāda demagoģija, jo šī cilvēces dzīves daļa dubultbīstama ar to, ka aizved/novirza no cilvēka galvenā uzdevuma Jaunajā pasaulē, bet priekš cilvēkiem galvenais uzdevums ESMU cilvēka iekšējā "Es" PILNVEIDOŠANA, tātad, ESMU Mūžīgā EVOLŪCIJA!
16. Viss tagad būs ļoti stingri, jo jūs (daļa no jums) jau ne cilvēki-Dievi, bet Dievcilvēki, bet tas nozīmē, ka Mūžības Kanonu un Desmit Baušļu (Manis dotu) ievērošana, kļūst jūsu dzīves MĒRĶIS, jo, vai nu tu Dievs, vai tu cilvēks, un nav un nevar būt vienlīdzības starp šiem diviem stāvokļiem, jo viens RADA, bet otrs tikai domā RADĪT! Taču tam, kurš izlēma būt Dievišķajā Monarhijā, kurš lēma būt ar Mani "līdz galam", jāsaprot, ka atpakaļceļa nav un nākotne, pat pavisam neparasta, ESMU Nākotne no Dieva!
17. Apzinaties, ka jūs lemjot savu likteni, apstiprinājāt Dievvalstību un ES piekritu jūsu priekšlikumam un tagad ES un tikai ES lemšu jūsu likteņus, jo vienreiz atnākušais pie Dieva, ar Dievu arī paliks! Pieņemt savu likteni kā cilvēku KOPĪGAS GRIBAS izpausmi, precīzāk, Dievcilvēku GRIBAS KOPĪBU, Planētas GRIBU un, protams, Manu GRIBU, bet tas nozīmē, ka visas izmaiņas vai pārveidošanas būs un ESMU saskaņotas! Lielajā un Pēdējā DIEVKOPĪBĀ/ВЕЧЕ jūs uz to vienojāties, tātad, vienojāties uz to, ka DIEVKOPĪBA/ВЕЧЕ ESMU šķirtne starp KARU un MIERU, tātad, uz Planētas tagad iestāsies Dižens Miers un PirmMīlestība, citādi vairs nemaz nevar būt, jo Planētas vadība, atkārtoju, no 2014. gada 26. jūlija, Manās rokās - Tēva Absolūta rokās un Dievcilvēku rokās!
Āmen.

Tēvs Absolūts, vai Augstākais Kosmiskais Saprāts.
03.08.14.

Avots: http://www.otkroveniya.ru/tolk4/t4-03.08.14.html, pierakstīja Leonīds Maslovs, latviskoja, intuitīvi, Eslauma 04.08.2014., latviskojums ievietots saitā: http://spekavots.ucoz.ru/04.08.2014. , nosūtīts Latvijas Radio viļņiem 04.08.2014.
 

Skatījumu skaits: 429 | Pievienoja: Eslauma | Reitings: 0.0/0
Komentāru kopskaits: 0
Vārds *:
Email *:
Kods *: