Galvenie » 2014 » Februāris » 6 » Tēva Absolūta Vēstījums 04.02.14. Mācīt var tikai Dievs, bet nekādi ne cilvēks
07:36
Tēva Absolūta Vēstījums 04.02.14. Mācīt var tikai Dievs, bet nekādi ne cilvēks
Tēva Absolūta Vēstījums 04.02.14. Mācīt var tikai Dievs, bet nekādi ne cilvēks

1. Šodien šis jautājums izvirzas ļoti strikti, jo uz svariem likta ne tikai cilvēces Nākotne, bet arī visas Saules sistēmas Nākotne, un, ja cilvēku izvēle būs ne Dieva labā, tad Visuma Programma būs slēgta un slēgta uz visiem laikiem!
2. Ticiet, visas pierunāšanas beigušās un, neskatoties uz to, ka jūs, Hiperboreji, vai Slāvi-Ariji, daudz izdarījāt, priekš Piektās rases pašiznīcināšanas atvairīšanas un faktiski glābāt Dievu NEITRALITĀTI, atjaunojot divu Dižu Mūžības Zīmju Harmoniju, jautājums par nākotni joprojām pastāv un viens nepareizs solis var kļūt pēdējais, var novest pie katastrofas visa Visuma mērogā, jo šķita, ka viss jau atrisināts, taču prātu rūgšana, papildināta ar Atturības spēku komandas uzbrukumu, var atsaukties uz Manas Kustības VIENPRĀTĪBU un tā jau būs visīstākā katastrofa!
3. ES neatlaidīgi prasu jūs būt uzmanīgiem pret visu, kas saistīts ar Piektās rases pamatu, bet precīzāk, kas saistīts ar Blīvā plāna pamatu, kaut vai tādēļ, ka VISI, ticiet, VISI saprot, ka no Manas Kustības dalībniekiem, no viņu ApZiņas atkarīgs pārāk daudz kas, jo nesaskaņotība GAISMAS Dalībnieku iekšienē ir tā Haosa izpausme, kas jau visas iepriekšējās civilizācijas noveda pie bēdīgām beigām, ticiet, cilvēku, kā Radošā Sākumu Sākuma Augstākā RADĪJUMA, necienīgām!
4. Šodien, bet precīzāk, tagad, nākotne atkarīga no tā, cik dziļi Garīgo ŠAUBU vīruss, precīzāk, NETICĪBAS un BAIĻU vīruss iekļuvis Kustības rindās, jo cilvēcei nav uz ko cerēt, jo taču visas pasaules reliģijas, neskatoties uz viņu aktivitāti pēdējā laikā, ar sevi uzrāda pagātni, taču nekādi ne nākotni, jo viņos sen nav Dieva, bet Manu Namu, Manu TEMPĻU paliekas, protams, glabā senču ATMIŅU, taču šīs cilvēku enerģijas, tagadējo NETICĪBAS cilvēku, pat starp baznīcotiem cilvēkiem, protams, nepietiks priekš tā, lai izmainītu pasauli!
5. Telpas transmutācija un cilvēka transmutācija, nevar notikt uz pagātnes Vēstījumiem/Посылах, pat senču mieru sargājot! Šodien, kad Planēta, jā, un visa Saules sistēma, nonāca pie Jaunā sākuma, jau Sestās saules, vajadzīgas JAUNAS ENERĢIJAS, taču nekādi ne pagātnes, vajadzīga Nākotnes ENERĢIJA, kuru dot varu tikai ES PATS un neviens cilvēks, pat visizcilākais, nevar salīdzināties ar Dievu, jo INFORMĀCIJA, patiesa INFORMĀCIJA ESMU DAĻA Mana, bet ne Manas fraktālās līdzības!
6. Tādēļ, ja kāds no cilvēkiem, pat sasnieguša Dievu Zināšanas, pēkšņi uzskatīs par iespējamu mācīt cilvēkus un ne vienkārši cilvēkus, bet tos, kurus ES pats sapulcināju vai izraudzījos priekš īpašas MISIJAS būt Jaunā laika MESIJIEM, tad ES spiests esmu teikt, ka Zināšanas vai INFORMĀCIJU šiem cilvēkiem varu dot tikai ES VIENS, jo tas Mans GAISMAS Pulks un tie ir tie, kuri priekš cilvēces drīz atklās Jaunu lappusi - Paša DIEVA MONĀDĒS!
7. ES nepārstāju atkārtot, ka jūs, Hiperboreji, vai Hiperboreju pēcnācēji, esat tie, kuri izgāja ApZiņas evolūciju visās Blīvā plāna GOLGĀTĀS un, ticiet, varat cienīgi iesoļot Jaunajā PIRMMĪLESTĪBAS Telpā, kas arī ESMU Dievu OLIMPS! Un, lai arī mans optimisms, kādam izsauc negatīvu reakciju, bet nereti arī NETICĪBAS reakciju, ja neteikt vairāk, taču tā ir REALITĀTE un ar šo REALITĀTI drīz nāksies rēķināties visiem cilvēkiem, kuri šodien turpina vai nu maldīties, vai vienkārši neticēt, ka Pats Dievs, Pats Tēvs Absolūts, bīda cilvēkus uz ŠĪ DOMNODOMA realizāciju Blīvajā plānā un šis Dieva DOMNODOMS saucas "KVANTISKĀ PĀREJA"!
8. Gribu vēl teikt, ka Kvantiskā pāreja ESMU, arī Planētas Svētā Krievzeme un cilvēces (to, kuri cienīgi) pārvešana uz Jaunu evolūcijas vītni - uz kārtējiem 26000 gadu, jo tas arī ESMU Saules gada periods, esošs priekš cilvēkiem kārtējais un tagad jau Sestās saules un visas daudzgadīgās sagatavošanās Kvantiskās pārejas sākumam ne vienkārši attaisnotas - viņas ESMU tās sagatavošanas Garā, bez kurām cilvēcei uz Jaunajām vibrācijām vienkārši nepacelties!
9. Lūk, kādēļ ES tik ilgi un uzmanīgi sniedzu Manas Zināšanas (INFORMĀCIJU) cilvēkiem, sagaidot no viņiem ne tikai sapratni, bet arī APZINĀŠANOS, ka Pats PirmRadītājs sagatavo cilvēku ApZiņu Jaunajām vibrācijām, nododot to nepieciešamo Zināšanu bagāžu, bez kuras sasniegt cilvēku-Dievu līmeni, precīzāk, KRISTUSAPZIŅAS līmeni, vienkārši neiespējami!
10. Ticiet, tikai ES Pats zinu, kādas Zināšanas nepieciešamas Jaunā laikmeta cilvēkiem un kādā apjomā tās var pasniegt cilvēkiem, lai viņi tās padarītu jau par Izpaustā plāna realitāti, kas var kļūt par APZINĀTU NEPIECIEŠAMĪBU un pašpietiekamību līdz tādai pakāpei, lai jautājums par šaubu, TICĪBAS vai NETICĪBAS iespējām, atkristu pats no sevis, jo Zināšanu pamatā atrodas ne tikai INFORMĀCIJA, bet arī MĪLESTĪBA, jo bez viņas, pat priekš cilvēkiem Garā, nav nākotnes!
11. Paskataties Dieva Atklāsmes un jūs redzēsiet, ka ES devu ne tikai dziļas Zināšanas, spējīgas atvērt KristusApziņas Krātuves un ļaut cilvēkiem izdarīt savu Vēsturisko "soli virs bezdibeņa", bet arī iekodēju līdz noteiktam, līdz laikam milzīgu bagātību Zināšanu ne priekš cilvēka, bet priekš cilvēka-Dieva, jo to atklašana tagad, priekš nesagatavotas ApZiņas var novest pie cilvēka pašiznīcināšanas, bet tādu kļūdu pieļaut ES nevaru! ES jums devu tik daudz, ka tā pietiekami, ne tikai priekš pārejas Jaunās Saules Pasaulē, ne tikai priekš LīdzSadarbības ar Mani, bet arī Mūžībai, kurai nav sākuma un, protams, nav arī beigu!
12. Ticiet, tāda līmeņa Zināšanas vai INFORMĀCIJU dot var tikai Pats Radošais Sākumu Sākums! Cilvēks taču, pat aptvēris Dieva Zināšanas, var pārstāstīt un nodot tās cilvēkiem tikai tajā apjomā, jā, un vēl arī saviem vārdiem, tātad, tāda cilvēka domrīcība ir pavisam ne Garīga skolotāja, bet Gudrības sākumskolas skolotāja - cilvēku skolas, tikai kā vēl iestājošās Dieva Telpā!
13. ES gatavoju Savus Gaismas Pulka Dalībniekus Gara Skolmācībai un šos Skolotājus ES izraugos un izraudzīšos Pats, jo viņu DOMNODARBE ESMU Mana DOMNODARBE, jo ES ESMU katrā no viņiem, kā arī viņi ESMU Manī, bet, lūk, sākumskolu skolotājos, ES bieži arī neesmu klātesošs, kaut vai tādēļ, ka viņi ir Blīvā plāna vārda spārnoti skolotāji un, ļoti bieži, lepnības pārņemti, kuri, baudot savus vārdumaldus, nes cilvēkiem vārdus apkārt Patiesībai, formējot no viņiem Garīgos vergus, bet pavisam ne Garā brīvus cilvēkus!
14. ES nevaru pieļaut, lai pašā atbildīgākajā momentā, bet galvenais, tiešām vēsturiskā laikā, kad uzskaitē katrs LīdzRadītājs, bet precīzāk, katrs GAISMAS Dalībnieks, lai kāds no skolotājiem "sākumklasēm", ar savu izmainīto ApZiņu, stātos Manās rindās un varētu ienest Garīgo HAOSU cilvēku ApZiņā, kuru nodarbe ESMU kalpošana Dievam, kalpošana Garīgās pilnveidošanas Dižajai IDEJAI, jo cilvēku daudzums uz Planētas ne viekārši cipars, bet ESMU psihiskās enerģijas apjoms, pie kuras realizācijas, ne tikai Planēta Svētā Krievzeme, ne tikai Saules sistēma, bet arī viss Varenais KOSMOSS var parvērsties, pie tam, pārvērsties (izmainīties) uz daudzām tūkstošgadēm!
15. ES jau jums runāju par to, ka Telpa ESMU daudzlīmenīga Pasaule, kur katra daļiņa evolucionējot, var sasniegt Radošā Sākumu Sākuma Līmeni un viss šajā Augstākās kārtības Telpā pakļaujas Mūžības Kanoniem un pat viena Kanona neizpildīšana var novest pie Harmonijas traucējumiem PASAULSĒKAS struktūrā, bet tā jau būs katastrofa visam Varenajam KOSMOSAM, vai Augstākajam Kosmiskajam Saprātam!
16. Tie Baušļi, kurus jūs, Hiperboreji saņēmāt, no vienas puses runā par to, ka jūs sasniedzāt KristusApziņas līmeni, bet no otras puses, jūs cienīgi būt blakus Man, Tēvam Absolūtam, jo jau varat RADĪT Jaunas Mūžības, bet pats galvenais, šodien jūs spejīgi izmainīt sevi, tātad, jūs spējīgi patstāvīgi iziet Kvantisko pāreju un pēc tam jau sagaidīt tos, kuri cenšas pārsoļot Neatgriezenības Punktu, šauboties par ceļa patiesumu, kuru viņi bija izvēlējušies!
17. Tādēļ šodien, tagad, jūsu IESVĒTĪJUMS GAISMAS Dalībniekos, Manis Paša, PirmRadītāja, Kustības rindās ESMU tas, ko ES sagaidīju no Piektās rases cilvēkiem un nekādas kļūdas un nekādi šaubu mājieni nevar izraisīties GAISMAS dalībnieku rindās, jo jūsu šaubas daudzkārt pastiprinās to cilvēku ApZiņā, kuri tikai izvēlējās savu ceļu pie Dieva un jūsu ceļš un jūsu liktenis kalpo, un tam jākalpo, priekš viņiem par Patiesības orientieri un, protams, Dižās Mīlestības piemēru, bez kuras nevar būt Nākotnes!
18. Jūsu ceļš, jūsu IESVĒTĪJUMS ESMU tas, kam jākļūst par pamatu atdarinājumam, jo GAISMAS Dalībnieki šodien arī ESMU Augstākās GUDRĪBAS Skolas Garīgie Skolotāji, kuriem ES devu TIESĪBAS gatavot cilvēkus! Jo izejot Manu, Dievu Augstāko Skolu, jūs tiešām ziniet "KĀ", bet tas ļoti svarīgi ne tikai priekš Manis, ne tikai priekš jums pašiem, bet arī priekš "mazā" cilvēka, kurš meklē tos Skolotājus, kas pēc taisnības ESMU Gara Skolotāji - Skolotāji, cilvēki-Dievi, kuri no Dieva, jo viņos ESMU Pats Dievs!
19. Viegli noteikt (un "mazajiem" cilvēkiem tas tiks atklāts), kas ESMU kas, šajā Telpā, jo pēc tuvojošās Dievkopības/Вече, ATGRIEZŠANĀS Garā Dižās Dievkopības/Вече, visiem būs skaidrs, kas tad ESMU Garīgie Skolotāji un kurus Pats Tēvs Absolūts apveltījis TIESĪBĀM būt Skolotājiem Garā un, kurš pārstāvēs Dievu cilvēku priekšā, "mazā" cilvēka priekšā, kura dēļ arī savulaik tika sākta Tēlpas Pārveidošanas Visuma Programma!
20. Atkārtoju: ES Pats izraugos Skolotājus Garā, vai Garīgos Skolotājus, jo no viņiem, no viņu sagatavotības līmeņa šodien atkarīga GAISMAS Dalībnieku rindu tīrība un cēlums, tādēļ dažādu skolotāju, kuriem bieži trūkst Garīgā kodola, iejaukšanās un ieviešanās, Manas Kustības iekšienē, var novest pie Haosa, kas nav pieļaujams un īpaši nepieļaujams tādā laikā, kad Telpa jau gatava pārejai augstu vibrāciju Pasaulē!
21. Līdz Kvantiskās pārejas startam, bet precīzāk, līdz ATGRIEZŠANĀS Garā Dižajai Dievkopībai/Вече, atlicis pat pēc cilvēciskās ApZiņas mēriem, pavisam nedaudz laika un jūsu aktivitāte, bet ne rosība, ir ķīla tam ka visi Manas Kustības dalībnieki spēs iegremdēties Jaunajā pasaulē un būs vienkārši spiesti piemērīt uz sevi GAISMAS Dalībnieka Dižo mantiju, bet precīzāk, Garīgā Skolotāja Dižo mantiju!
22. Ticiet Man, Garīgā Skolotāja Dižo mantiju dodu cilvēkiem tikai ES Pats, vēlreiz pārskatot Manis sapulcināto Gara Skolotāju Vērtību sarakstu, kuri šodien iziet pašu pēdējo Eksāmenu pirms Dižās Dievkopības/Вече, jo viņiem izmainīt Dievišķo Telpu, Telpu Sestajai rasei - rasei cilvēku-Dievu, cienīgu un jau sagatavotu sākt LīdzJaunradi ar Pašu Tēvu Absolūtu!
23. Nav nekā neiespējama priekš tiem, kuri izvēlējās LīdzJaunrades ceļu ar Dievu, jo LīdzJaunrade vispirms paredz Zināšanu dziļumu, to APZINĀŠANĀS dziļumu, kas atdala cilvēku no cilvēka-Dieva un cilvēku-Dievu no Paša Dieva! Jūsu priekšā nav šķēršļu, jo pārbaudījumi vai Golgātas Blīvajā plānā, jums sekmīgi izietas un tagad tikai APZINĀTĪBA un GUDRĪBA izvēlē būs priekš jums kritērijs piederībai pie GAISMAS Dalībniekiem, pie Garīgo Skolotāju ... (когорте ?)!
24. Lūk, kad jūs būsiet gatavi uz Manu Zināšanu bāzes, ieliktu Atklāsmēs, ieraudzīt dziļo jēgu un Zināšanu dziļumu, kuras tagad uz MŪŽIEM cilvēkus izdalīs cilvēkos un cilvēkos -Dievos un tikai cilvēkiem-Dieviem stāv priekšā nest Zināšanas "mazajiem" cilvēkiem, paskaidrojot viņiem Kvantiskās pārejas jēgu un nepieciešamību izprast Zināšanas kā pamatus viņu pilnveidošanai!
25. Sāciet sevi gatavot Garīgā Skolotāja DOMNODARBEI, vēlreiz pārlasot Atklāsmes, kuras, kā ES runāju, atdalīs cilvēkus-Dievus no cilvēkiem, no "mazā" cilvēka, priekš kura jūs ne vienkārši cilvēki-Dievi, bet Patiesības Skolotāji, Skolotāji, saņēmuši Zināšanas (INFORMĀCIJU) no Paša Tēva Absolūta, bet tas ESMU AICINĀJUMS - AICINĀJUMS, kurš tiek dots NO AUGŠAS tikai tiem, kuri savā PAŠpilnveidošanā pacēlās līdz KristusApziņas līmenim!
26. Gribu pasvītrot, ka cilvēku-Dievu Baušļi, kurus ES nodevu jums, ESMU BAUŠĻI GARA Skolotāja uzvedībai, jo Baušļi ESMU nepieciešamo Kanonu kopums, bez kuru ievērošanas par Garīgo Skoldarbību runāt nav jēgas!

Tēvs Absolūts.
04.02.14.

Avots: http://www.otkroveniya.ru/tolk4/t4-04.02.14.html , pierakstīja Leonīds Maslovs, latviskoja, intuitīvi, Eslauma 05.02.2014., latviskojums ievietots saitā: http://spekavots.ucoz.ru/06.02.2014. , nosūtīts Latvijas Radio viļņiem 06.02.2014.
Skatījumu skaits: 420 | Pievienoja: Eslauma | Reitings: 0.0/0
Komentāru kopskaits: 0
Vārds *:
Email *:
Kods *: