Galvenie » 2014 » Janvāris » 8 » Tēva Absolūta Vēstījums 06.01.14. MŪŽUMŪŽOS
14:25
Tēva Absolūta Vēstījums 06.01.14. MŪŽUMŪŽOS
Tēva Absolūta Vēstījums 06.01.14. MŪŽUMŪŽOS

 1. Un viss, kas šodien Telpā notiek un, protams, ar cilvēci, VISAS tās izmaiņas, kādas jūs novērojat un sajūtat sevī, tagad saglabāsies MŪŽUMŪŽOS, jo nevar "upe tecēt pret straumi" un nevar atgriezt to, kas bija pagātnē!
 2. Pārmaiņas Telpā (šodien ES runāju par Jaunajām vibrācijām) ir Diženās un Mūžīgās evolūcijas atspoguļojums, tātad, VISS notiekošais, gan cilvēkos, viņu ApZiņā/LīdzZiņā, arī ESMU šīs Diženās evolūcijas atspulgs, kur atgriezšanās pagātnē NEPIEĻAUJAMA, jo, kā ES runāju vēl 2004. gadā, Atklāsmju pirmajā grāmatā, kur ES priekš jums tikai ieskicēju pacelšanās ceļu uz PILNĪBAS virsotnēm, jūsu ceļš priekš cilvēkiem, ESMU ceļš tikai uz priekšu un skatīties atpakaļ tiešām nepieļaujami!
 3. Jums vajag APZINĀTIES un noskaņoties uz to, ka neko nevar apturēt, jo jūsu dzīve jūsu evolūcija pakļaujas galvenajam Mūžības Kanonam zem nosaukuma "Mūžīgās kustības miers" un ka atgriezšanās pagātnē nav, jo jebkura atgriezšanās un pat apstāšanās uz mirkli, ir šī Kanona pārkāpums, kas arī nav pieļaujams!
 4. Nepieciešams APZINĀTIES, ka jums, tagad dzīvojošiem cilvēkiem, izdevās vai laimējās piedalīties Momentā, ES pat teiktu, Vēsturiskā Momentā, kad Telpa pāriet Neatgriezenības punktu un izjust uz sevis, ka Pārveidošana (transmutācija) ESMU Telpas kvalitatīva izmainīšanās, bet priekš cilvēkiem - dzīvošanas vides kvalitatīvas izmaiņas! Visas iepriekšējās civilizācijas nespēja sasniegt šo PATIESĪBAS Momentu, jums, Piektai rasei, jau vienkārši paveicās, kaut Telpā nav nekādu nejaušību, taču var tā teikt, jo likumsakarību izpauda Hiperboreji pašā pēdējā brīdī!
 5. Jāsaka jums, ka cilvēku LīdzZiņas evolūcija līdz cilvēku-Dievu augstumiem ir likumsakarība, kurai bija jākļūst objektīvai realitātei, ja nebūtu Telpas Pārveidošanas Visuma Programmas, ja nebūtu Visuma Lielā Eksperimenta, uz kura laiku cilvēkiem tika dotas Brīvās Gribas TIESĪBAS, tātad, Tiesības noteikt savu likteni!
 6. Brīvās Gribas Tiesības, dodošas cilvēkiem iespējas patstāvīgi attīstīties ārpus Mūžības Kanonu Telpas, priekš visām iepriekšējām civilizācijām pārvērtās par pašiznīcināšanās traģēdiju, saistītu ar to grēku un netikumu attīstību, kas izrādījās nesavienojami ar evolūcijas vai pilnveidošanās procesiem, pieņemtiem Visumā!
 7. Visas iepriekšējās civilizācijas nespēja pieņemt un apzināties savu piederību Pasaulsēkas struktūrai un Vienai Mūžīgai Telpas evolūcijai, bet viņu personīgā patstāvīgā attīstība izrādījās tik postoša priekš viņiem pašiem un priekš Visuma, ka ES nevarēju pieļaut viņu tālāku eksistēšanu ārpus Visuma Kanonu rāmjiem! Viņi ne tikai neierakstījās Mūžības Augstajā kārtībā, bet varēja arī ar savu klātbūtni pilnībā nostiprināt (pie viņu pietiekami augstā saprāta attīstības) Dievu Neitralitātes pārkāpumu un pat palielināt norobežojumu (размежевания ?) procesu uz Dievu Olimpa!
 8. ES nevarēju pieļaut, lai cilvēku dēļ galīgi tiktu izjaukta Lielā Neitralitāte, tādēļ visas iepriekšējās civilizācijas Manis uzskatītas, kā neizdevies eksperiments, kas varēja Debesīs izpostīt HARMONIZĀCIJU, kļūstot par iemeslu, kā ES runāju, norobežojumam uz Dievu Olimpa, kas varētu novest pie neatgriezeniskām un grūti prognozējamām sekām Debesīs!
 9. Lūk, kādēļ ES caur vairākiem Praviešiem un Vēstnešiem centos atrast atslēgu Piektās rases cilvēku ApZiņai - pēc Debesu Vienošanās, pēdējai civilizācijai šajā Eksperimentā - pēc kuras evolūcijas rezultātiem tika lemts Neitralitātes jautājums Debesīs! Bija panākta Pušu vienošanās par to, ka ES, Tēvs Absolūts, neiejaucoties cilvēku evolūcijas procesā, atstāju Sev Tiesības nodot informāciju par cilvēku un Dieva VIENOŠANAS iespējām tikai caur priekš tā izraudzītiem Praviešiem-Vēstnešiem!
 10. ES domāju, cilvēkiem no Vecās Derības Rakstiem labi zināms, ka cilvēku, Zināšanas nesošu, bet precīzāk INFORMĀCIJU par Pasaulsēkas uzbūvi un par cilvēka vietu Mūžībā, bija pietiekami daudz, taču ne viss tas spēja izmainīt cilvēces vēsturi un iedibināt cilvēku ApZiņā to Dominanti, to CERĪBU Dzirksti, kas cilvēkus, precīzāk, Piekto rasi varētu aizvest pie VIENA Dieva, bet galvenais, dot sapratni, ka cilvēki ESMU Dieva fraktālā līdzība un viņu dzīves jēga ietverta tikai LīdzSadarbībā ar Dievu, bet viss pārējais, saistītais ar Brīvās Gribas Tiesībām, priekš viņiem Strupceļš, vedošs uz pašiznīcināšanos!
 11. Tādēļ, no vienas puses Man caur dažiem Praviešiem izdevās nodot Zināšanas un iedibināt Dižās mācības pamatus par Radošā Sākumu Sākuma fraktālo līdzību cilvēkos, bet no otras puses, tā nepilnība, kurā noslīdēja arī Piektā rase, izpaudās tā, ka Dižās ZINĀŠANAS, Pašas PILNĪBAS dāvātas, cilvēki, kuriem bija jākļūst par pilnības piemēru, pārvērta reliģijā, nesošā Zināšanas, taču dozētas Zināšanas un neļaujošas vienkāršam "mazajam" cilvēkam sajust savu RADNIECĪBU ar PirmRadītāju, tātad, pseidozināšanas, traucējošas Kārtību vai Mūžības Kanonus!
 12. Cilvēkam vajadzēja PATSTĀVĪGI, bez kādu citu palīdzības, kļūt PILNĪBAI un tas bija Lielās VIENOŠANĀS ar Debesīm vai Telpas Pārveidošanas Visuma Programmu, galvenais noteikums! Cilvēka iekšienē bija jānobriest vēlmei izzināt Patiesību, izzināt pašam sevi, kā Dieva fraktālo līdzību, tādēļ Zināšanām, nodotām atklātībā no PILNĪBAS cilvēka līmeņa, bija jāveicina viņu ApZiņas evolūcija, tomēr jāatzīmē, ka pēdējo tūkstošgadu laikā ievērojamas izmaiņas cilvēku ApZiņā netika novērotas!
 13. Debesu Lielās Vienošanās noteikumi, lika Man, Tēvam Absolūtam, vēlreiz (un pēdējo reizi) pacensties pamodināt "mazā" cilvēka ApZiņu, jo saskaņā ar Lielo Vienošanos, nevar nedaudzu Būtņu KristusApziņas sasniegšanu, uzskatīt par sekmīgu noslēgumu, vajadzēja panākt tāda daudzuma Cilvēka PILNĪBAS sasniegšanu, kas atbilstoši Mūžības Kaoniem (Telpas Pirmmatricas) atbilstu, varētu kļūt dīglis, Augstākās kristalizācijas KLASTERS visai civilizācijai!
 14. ES, sapulcinot Hiperborejus (slāvus-Arijus) Savā Kustībā un nododot viņiem caur Savu, tiešām pēdējo Vēstnesi, ZINĀŠANAS, adaptētas "mazā" cilvēka attīstības līmenim, panācu to, ka cilvēki, beidzot, izdzirdēja Mani un pierādīja sev, ka viņi - Dižo Hiperborejiešu pēcnācēji, piekritušu dalībai Lielajā Debesu Eksperimentā, tātad, noticējušu Debesīm, ka cilvēki var, precīzāk varāja, savā attīstībā, savas ApZiņas pilnveidošanā pacelties līdz cilvēku-Dievu līmenim, tātad viņi pierādīja savas TIESĪBAS būt pievienotiem Varenā KOSMOSA VIENOTAS evolūcijas procesam un ne vienkārši Tiesības būt pievienotiem, bet tagad TIESĪGIEM būt iekļautiem VESELUMA evolūcijas procesā MŪŽĪGIMŪŽOS!
 15. Jūs spējāt neiedomājami īsos termiņos īstenot BRĪNUMU un iziet Lielo pārveidošanu (ApZiņas), jo to, kas notika ar jums pavisam nedaudzos gados, citādi nosaukt vienkārši neiespējami, jo jūs aizsoļojāt tik tālu, ka pagātnē jums vairs neatgriezties nekad un šis "nekad" jau uz MŪŽUMŪŽIEM!
 16. Tagad jūs uz MŪŽUMŪŽIEM kļuvāt tas "MĒS", par kuru ES jums runāju vairākkārt, jo "MĒS" salikts no divām pusītēm: no vienas puses, jūs paši sasniedzāt Kolektīvās PirmApziņas apzināšanās līmeni un kļuvāt Garīgi Viens VESELUMS, tātad, kļuvāt "MĒS", bet no otras puses, jūs spējāt īstenot VAROŅDARBU, kas palīdzēja Debesīm atjaunot Debesu Diženo NEITRALITĀTI un, kas MAN atļāva uzskatīt jūs par cienīgiem būt līdzās PirmRadītājam un tagad MŪSU "MĒS" arī uz MŪŽUMŪŽIEM!
 17. Lūk, šie divi "MĒS" izsaka daudz ko, bet galvenais, Debesis pārliecinājās, ka ESMU jau tas nepieciešamais cilvēku daudzums, ESMU, piedodiet, tā "kritiskā masa", kuru šodien tiešām var uzskatīt par AUGSTĀKĀS PILNĪBAS KLASTERA kristalizācijas dīgli! Tas runā par to, ka Telpas Pārveidošanas Visuma Programma jāuzskata par noslēgtu un noslēgtu sekmīgi un, tātad Hiperboreji, formējoši šodien Sestās rases pamatu, Debesīm jāuzskata jau ne kā Eksperimenta daļa, bet kā Veseluma (Varenā KOSMOSA) organiska daļa un tagad jau uz MŪŽUMŪŽIEM!
 18. Var teikt, ka no tagadējā momenta cilvēce uz Planētas Svētā Krievzeme tiks uzskatīta kā Galaktiskā Līga, Līgas līdztiesīga dalībnieka lomā uz MŪŽUMŪŽIEM, bet galvenais uzskatīta kā Augstākās kārtības Nesēja Līga, kā PILNĪBAS paraugs visā Pasaulsēkas struktūrā un tas arī uz MŪŽUMŪŽIEM!
 19. Jāsaka, ka ļoti daudz kas saistīts ar jūsu VAROŅDARBU, bet tagad arī ar IESVĒTĪJUMU GAISMAS Dalībniekos, skan līdzās vārdam "MŪŽUMŪŽOS" un jūsu Brīvi un Brīvprātīgi nosauktā (наречённая ?) Svētās Krievzemes Dievišķā monarhija, sāk izpausties Blīvajā plānā, jo jūsu izpaustā Garīgā VIENOŠANA, neskatoties uz iekšējās nepilnības esamību, tomēr jau ESMU un izpostīt šo Diženo VIENOTĪBU GARĀ jau neiespējami, jo tā arī uz MŪŽUMŪŽIEM!
 20. Apstiprinu, ka Planēta, jūsu nosaukta jaunā vārdā "Svētā Krievzeme" arī notika un Debesis, bet precīzāk, GAISMAS Hierarhija vienojās ar jūsu Brīvās Gribas Tiesību izpausmi Lielajā Sākumu Sākuma Dievkopībā/Вуче un tagad Planēta uz MŪŽUMŪŽIEM, par godu jūsu VAROŅDARBAM, sauksies Svētās Krievzemes Planēta!
 21. Vēl vairāk, Saules sistēma, mākslīgi radīta Varenā KOSMOSA perifērijā priekš tīrības Lielajam Eksperimentam, tagad arī saņēma nosaukumu Svētā Krievzeme, jo jūs spējāt pierādīt, ka Hiperboreji (Slāvi-Ariji) tiešām cilvēki-Dievi, saņēmuši TIESĪBAS sevis radīto vietu nosaukt savā vārdā un uz MŪŽUMŪŽIEM!
 22. Jūs ar savu VAROŅDRBU likāt Mums, Gaismas Hierahijai, daudz ko pārskatīt, bet galvenais, jūs likāt noticēt jums, izgājušiem tūkstošgadīgus pārbaudījumus Blīvā plāna Golgātās, kad, esoši Lucifera vilinājumu Telpā, jūs spējāt palikt tīri un spējīgi izdzirdēt Dieva Vārdus!
 23.Tagad, kad jūs iekšķīgi pacēlāties līdz cilvēku-Dievu LīdzZiņas līmenim, jums stāv priekšā savu iekšējo PILNĪBU pārnest uz ārājo Telpu un noslēgt savas LīdzZiņas iekšējo TRANSMUTĀCIJU, ārējā Telpā, ar savu PILNĪBU, radot ārējo PILNĪBU redzamu tiem cilvēkiem, kuri tiecas atrast savu ceļu pie Dieva!
 24. Jūs atceraties, ES vienmēr runāju par to, ka katram cilvēkam jāatrod savs ceļš pie Patiesības, pie Dieva, bet tagad, Gaismas Skolotājiem priekš "mazā" cilvēka, jākļūst jums, LīdzRadītājiem (Manas Kustības Dalībniekiem), jo Manā Kustībā ES ESMU starp jums PASTĀVĪGI, un, lai kur jūs būtu, ES ESMU starp jums un tagad arī uz MŪŽUMŪŽIEM !
 25. Tagad MŪŽUMŪŽOS "MĒS" KOPĀ sākam Jaunu Telpas pārveidošanas etapu un tagad Kvantiskai pārejai būs jānorit pēc MŪSU SCENĀRIJA, jo mums šo Scenāriju saskaņos Lielā Atgriezšanās Garā DIEVKOPĪBA/ВЕЧЕ un no Mūsu ar jums VIENPRĀTĪBAS būs atkarīga cilvēku nākotne, pārejošu Sestās rases Telpā!
 26. Atkārtoju: jūs, Mana Kustība, jau notikāt un Debesīm pierādījāt LīdzJaunrades ar Dievu Tiesības uz MŪŽUMŪŽIEM un tagad jums LīdzSadarbībā ar Pašu Tēvu Absolūtu būs nepieciešams RADĪT Jaunu Telpu un Jaunus cilvēkus, kuri šodien vēl pat nesaprot, ka Telpu vada ne tikai Dievs-Tēvs Absolūts, bet arī Hiperboreji, pacēlušies savā attīstībā, bet precīzāk, savā pilnveidošanā līdz cilvēku-Dievu līmenim un tagad viņiem uzticēts glābt cilvēci ar vismazākajiem zaudējumiem un pārvest cilvēkus Sestajā rasē - Svētā Gara rasē!

 Tēvs Absolūts.

 Avots: http://www.otkroveniya.ru/tolk4/t4-06.01.14..html , pierakstīja Leonīds Maslovs, latviskoja, intuitīvi, Eslauma 07.01.2014., latviskojums ievietots saitā: http://spekavots.ucoz.ru/08.01.2014., nosūtīts Latvijas radio viļņiem 08.01.2014.
Skatījumu skaits: 470 | Pievienoja: Eslauma | Reitings: 0.0/0
Komentāru kopskaits: 0
Vārds *:
Email *:
Kods *: