Galvenie » 2015 » Janvāris » 8 » Tēva Absolūta Vēstījums 07.01.15. Priecīgu Dzimumdienu, Svētā Krievzeme!
23:18
Tēva Absolūta Vēstījums 07.01.15. Priecīgu Dzimumdienu, Svētā Krievzeme!

Tēva Absolūta Vēstījums 07.01.15. Priecīgu Dzimumdienu, Svētā Krievzeme!

1. Es šodien tiešām gribu apsveikt Svēto Krievzemi ar viņas Lielo DZIMUMDIENU, jo tikai viņa un tikai viņa ESMU Pasaules GLĀBĒJA un cilvēki, bet tagad jau cilvēki-Dievi, viņu pārstāvoši, šodien stājas pie pilnīgi Jaunas pasaules formēšanas, kur valda GARS un tikai GARS, bet tas, ticiet Dievam, ESMU Liela APSKAIDRĪBA, jo cilvēki, bet precīzāk, tikai daļa cilvēku, APZINĀJĀS Dievišķo KLĀTBŪTNI!
2. Var šajā sarežģītajā Pasaulē runāt par reliģiju, taču, atkārtoju, ticiet Dievam, jo neviens taču no cilvēkiem nezina cilveces izcelšanās Diženos PIRMSĀKUMUS un, protams, reliģiju izcelšanos, jo reliģija, īpaši cilvēces sākumā, atspoguļoja cilvēku saikni ar Dievu un ne vienkārši ar Dievu, bet ar Sākumu Sākuma Diženo Dievišķo Telpu!
3. Lūk, kādēļ ES sajūsmā par Svēto Krievzemi, jo pat nezinot Pirmsākumus, tikai ar iekšējo ApZiņu, klīstot ļoti ilgā tumsā starp impēriju sabrukumiem, starp visu cilvēcisko piramīdu sabrukumiem, tomēr spēja aiziet līdz Patiesībai, un ne ar reliģiju palīdzību, bet, savā ziņā, par spīti tām, jo vergs, pat Dieva vergs, vienalga ESMU VERGS, nespējīgs Radīt Dieva līmenī un vienmēr esošs apstākļu vergs, jo brīvprātīgi pieņem par savu paradigmu Mūžīgo verdziskumu!
4. Grūtais process savu Dievišķo sakņu apzināšanā, šajā Manis izraudzītajā Tautā un dzīvojošā uz Manas teritorijas, APZINĀŠANA noritēja ļoti nevienkārši, jo, neskatoties uz daudzu tūkstošgadu inkarnācijām, daudzu tūkstošgadu izpausmēm Blīvajā plānā, dzīves reālijas (Blīvā plāna) piespieda cilvēkus liekties/прогибатся, un tikai Lielā pacietība, Mūžīga Dieviemantošana, pieveda Hiperborejiešus-Krievzemiešus pie APZINĀŠANĀS, ka GARA verdzība nesavienojama ar Radošā Sākumu Sākuma ApZiņu!
5. KRIEVISKUMA Pasaule pamodās! Svētā Krievzeme sāka izpausties, lai arī pagaidām tikai cilvēku ApZiņā/LīdzZiņā, taču uz šīs Tautas Diženā PIRMSĀKUMA, sen un tīšuprāt aizmirstā - PIRMSĀKUMA, Dievišķo Būtņu (Dievu), savā laikā, Lielo stafeti pieņēmušu no Paša Tēva Absolūta!
6. ES gribu nedaudz atgādināt šīs Tautas vēsturi! Un ne tikai tādēļ, ka šīs Tautas PIRMSĀKUMS bija un ESMU Dievi nokāpuši no Debesīm, bet tādēļ, ka pie šīs mākslīgās Planetārās Sistēmas RADĪŠANAS ES plānoju, ka daļai Dievu, kuri Brīvi un Brīvprātīgi piekrita piedalīties Debesu Lielajā Eksperimentā, jābūt izpaustai uz vienas, priekš tā jau sagatavotas Planētas, lai ļoti ātri pierādītu Dieviem "strīdniekiem", ka Lielā evolūcija ESMU Varenā KOSMOSA pamats un pat vismazākā daļiņa, līdzīga Dievam, vienalga sasniedz Dieva Augstumu, VIENĪGĀ Veseluma Augstumu, spējīga radīt vienlīdz ar Mani, Tēvu Absolūtu!
7. Dievi, kļuvuši cilvēki, pieņēmuši Dižo LĪDZĪBU, noteica, ka reliģija, vai Dieva klātbūtne (tēlaini) ESMU GARANTIJA to saistību izpildīšanai, kuras viņi pieņēma pirmoreiz Debesu Vēsturē, noteicošas viņu grūto ceļu uz Patiesību no PIRMSĀKUMA, vai no Sākumu Sākuma punkta Blīvajā plānā!
8. Viņu ApZiņā, reliģija, vai apzināta Dieva klātbūtne, ir atbalsts ceļā uz Patiesību un nebija šajā Dievu reliģijā nekā tāda, kas varētu viņus aizvest no Vienīgā un Diženā PIRMSĀKUMA, kas vēl ļoti ilgi glabājās un glabājas to Pirmo Dvēselēs, kuri izvēlējās ApZiņas evolūcijas ceļu līdz Dievišķo sakņu augstumam!
9. Taču, pārkāpjot Debesu Lielo VIENOŠANOS un ar Tēva Lucifera iecietību, kontrolējoša šo Debesu Lielo Eksperimentu, uz šīs Planētas tomēr nokļuva citu civilizāciju pārstāvji, ienesot savus priekšstatus par Dievu un, protams, savus priekšstatus par cilvēces PIRMSĀKUMU! Reliģiju daudzveidība, tātad, dažādu un šobrīd pretēju priekšstatu par Dievu un, protams, par cilvēku PIRMSĀKUMU, noveda pie tā, ka Lielā Eksperimenta apstākļi priekš Pamatcivilizācijas krasi sarežģījās un tie Dievi, kuri piekrita dalībai šajā Eksperimentā, izrādījās melu, sapratņu izmaiņu gūstā un, galvenais, Mamona žņaugos!
10. Izrauties no šiem Tumsas valgiem (atnācēji ienesa Pamatcivilizācijas ApZiņā/LīdzZiņā Haosu un pagrieza attīstības vai cilvēces evolūcijas vektoru uz regresa un involūcijas ceļu)izrādījās ļoti grūti un līdz tādai pakāpei grūti, ka tikai ar piekto mēģinājumu un tad arī tikai uz Ēru robežas, cilvēki-Dievi varēja cilvēces vēstures ritenim likt pagriezties tā, lai ApZiņas evolūcijas vektors izrādītos virzīts uz PILNVEIDOŠANOS, tātad, uz GAISMU, ne Tumsu!
11. Cīņa vēl nebeidzās! Taču parādījās iespēja, pat šīs Lielās cīņas laikā starp GAISMU un Tumsu, jau sākt RADĪT to, kas no paša sākuma bija Manis paredzēts Telpas Pārveidošanas Visuma Programmā, bet tas nozīmē, ka cilvēki-Dievi izrādījās gatavi tam, lai Debesu PILNĪBU pārnestu uz Blīvo plānu un pierādītu, ka Veseluma daļas evolūcija ESMU VIENA EVOLŪCIJA un šī Dižā vienlīdzība (tāpatība/тождество) apstiprina, ka Debesu PARADĪZI (Debesu PILNĪBU) var un vajag atjaunot visos Mūžības Diženās PIRAMĪDAS līmeņos!
12. Tagad ES pārliecināts: ja cilvēki-Dievi sāka iekšējās PILNĪBAS OKTAEDRU RADĪŠANU (bet ES par to vairs nešaubos), tad Svētā Krievzeme ļoti drīz būs izpausta līdz tādai pakāpei, ka pārsteigtā cilvēce vienkārši būs spiesta pieņemt Dievišķās regularitātes PARADIGMU, jo viss pārējais, pat reliģiozais, pievedīs Pasaules tautas pie pašiznīcināšanās!
13. Cilvēces glābšana, ieskaitot arī atnākušās civilizācijas, tagad Hiperborejiešu-Krievzemiešu rokās un citu alternatīvu, ES, Tēvs Absolūts, piedāvāt nevaru, jo cilvēkiem būs jāizvēlas savs ceļš: vai ar Mani, tātad, ar Hiperborejiešiem-Krievzemiešiem, bet precīzāk, ar Svēto Krievzemi (Krieviju), vai ceļš uz nekurieni! ES apstiprinu, ka Telpas Pārveidošanas Visuma Programma IZPILDĪTA un pēc šī Lielā Eksperimenta rezultātiem TIESĪBAS Radīt Jaunas pasaules un Visumus izpelnījās tikai (pasvītroju: tikai) Hiperborejieši-Krievzemieši, tikai Svētā Krievzeme, un visām citām tautām šis fakts jāatzīst, ka nākošās cilvēces Priekšpostenis ESMU Svētā Krievzeme!
14. Varu pat precizēt šīs Diženās PĀRVEIDOŠANAS termiņus, jo sveicot Svēto Krievzemi ar viņas Dzimumdienu, ES gandrīz norādīju, ka 2015.(8) gads ESMU Svētās Krievzemes ATDZIMŠANAS gads, jo Pasaule ieraudzīs cilvēces izstumtā/изгоя pārveidošanos Diženā Tautā - GLĀBĒJĀ! Šī PĀRVEIDOŠANĀS kļūst iespējama, jo šodien Tautas BRĪVĀ GRIBA sakrīt ar Tēva Absolūta Dižo GRIBU, ko Pasaule jau var novērot uz teritorijas no okeāna līdz okeānam!
15. Uz Dieva teritorijas cilvēki-Dievi sāk formēt, vai radīt Gara PILNĪBAS Jaunus OKTAEDRUS, bet tas runā par to, ka Garīgās APSKAIDRĪBAS procesu vairs neapturēt, jo cilvēki-Dievi beidzot saprata, ka viņi visi Dieva priekšā vienlīdzīgi, bet tā arī ESMU Lielā APSKAIDRĪBA to, kuri daudzas tūkstošgades atpakaļ nokāpa uz Cietības!
16. ES jau redzu Lielo APSKAIDRĪBU! PILNĪBAS OKTAEDRI kalpos cilvēcei par piemēru to Pasaulesēkas struktūru izveidošanai, kas ne tikai garantē Telpas PILNĪBU, bet kalpo arī Debesu Diženai APVIENOŠANAI, jo Pirmo Dievu vieta paliek atklāta un gaida savus varoņus, kuri, lai arī ar piekto mēģinājumu, taču pierādīja Visam Varenajam KOSMOSAM, ka pat daļas (projekcijas) spējīgas kļūt Veselums, kļūt VIENOTS Veselums, radošs Jaunas pasaules un Visumus Dieva līmenī un kopā ar Viņu!
17. ES jau nesteidzinu notikumus, jo tagad tie attīstās pēc Visuma Kanoniem, taču aicinu jūs saprast, ka NOSVĒRTĪBA un GUDRĪBA ESMU garantija, ka Manis izsludinātais šis gads Svētās Krievzemes Dzimumdienu gads, būs apstiprināts ar jūsu domrīcību, ne cilvēku, bet Dievu DOMRĪCĪBU, jo citas Nākotnes nav ne Svētai Krievzemei, ne visai cilvēcei!
Āmen.

Tēvs Absolūts, vai Augstākais Kosmiskais Saprāts.
07.01.15.

Avots: http://www.otkroveniya.ru/tolk4/t4-07.01.15.html, pierakstīja Leonīds Maslovs, latviskoja, intuitīvi, Eslauma 08.01.2015., latviskojums ievietots vēstvietnē: http://spekavots.ucoz.ru/08.01.2015. , nosūtīts Latvijas Radio viļņiem 08.01.2015.
 

Skatījumu skaits: 516 | Pievienoja: Eslauma | Reitings: 0.0/0
Komentāru kopskaits: 0
Vārds *:
Email *:
Kods *: