Galvenie » 2014 » Februāris » 9 » Tēva Absolūta Vēstījums 07.02.14. Mīlestība un Nākotne
12:35
Tēva Absolūta Vēstījums 07.02.14. Mīlestība un Nākotne
Tēva Absolūta Vēstījums 07.02.14. Mīlestība un Nākotne

1. Nākas atkal un atkal cilvēkiem atkārtot un ne vienkārši cilvēkiem, bet Manas Kustības dalībniekiem, ka nevar būt progresa, nevar būt Augstākās kārtības un nevar sasniegt PILNĪBAS Klasteru bez Mīlestības, jo tikai Mīlestība arī ESMU raksturojums un galvenais noteikums, pastāvīgai ApZiņas evolūcijai, jebkuram cilvēkam, neatkarīgi no tā, kādu vietu viņš ieņem Blīvā plāna vadības (varas) hierarhijas struktūrā.
2. Mīlestību nevar izmērīt ar kaut kādiem instrumentiem, kurus pārvalda tagadējā cilvēce, jo Mīlestība, tā ne vienkārši ENERĢIJA vai INFORMĀCIJA, tā ESMU tā, kas apvieno VISU šajā Kopīgajā Telpā, kura bez Mīlestības zaudē jebkuru jēgu!
3. ES cilvēkiem devu, atkārtoju, ne tikai Brīvās Gribas Tiesības, bet arī Tiesības MĪLĒT, pie tam, Tiesības Mīlēt visur un vienmēr! Priekš Manis, Tēva Absolūta, no šīm divām Tiesībām, prioritārākā ir Tiesības MĪLĒT, tādēļ ka priekš Manis, Sevis apzināšanās, ne vienkārši Dieva, bet Radošā Sākumu Sākuma, sākās vai notika tikai pēc Patiesas, Absolūtas MĪLESTĪBAS izpaušanās, jo bez MĪLESTĪBAS nav RADĪŠANAS un nav nākotnes ne tikai priekš cilvēkiem, Manas fraktālās līdzības, bet arī priekš Manis Paša!
4. Ticiet, divas Dižas Mūžības Zīmes atšķiras viena no otras pavisam ne ar kārtību (tā, galu galā, klātesoša visur), bet tieši ar vai bez Mīlestības esamību un, ES domāju, visiem skaidrs, ka GAISMAS Dalībnieks ESMU vēl arī MĪLESTĪBAS Dalībnieks, bet TUMSAS Dalībnieks - tas Dalībnieks, kuram viņas nav!
5. Var izmantot Brīvās Gribas Tiesības un radīt kārtību vai kontrolēt kārtību, taču, radīt PILNĪBU bez Mīlestības, vienkārši neiespējami, jo Mīlestība, Patiesa Mīlestība, ir ne tikai TICĪBAS izpausme, bet arī pilnīga UZTICĪBA un pilnīga VISPIEDOŠANA! Ticiet, tur kur ir šaubas, bet jo īpaši NETICĪBA, tur Mīlestības nekad nebija un nevar būt, tādēļ, palīdzot cilvēkiem APZINĀTIES viņu klātbūtni Dievā, kā arī Manu klātbūtni viņos, ES pat nevaru stādīties priekšā, ka cilvēku un Dieva LīdzJaunrade varētu būt bez Mīlestības, jo ja nav Mīlestības, tātad nav TICĪBAS un, protams, nav UZTICĪBAS!
6. Radot divas Mūžības Zīmes, ES devu cilvēkiem šo iespēju izjust MĪLESTĪBAS Diženās jūtas, piedāvājot, bet dažreiz pat liekot meklēt divās zīmēs Iņ un Jaņ to atbilstību, to iekšējo HARMONIJU, to iekšējo Garīgo savstarpējo saplūsmi, bez kuras šīs divas zīmes eksistēt nevar, jā, un pat nevajag! ES dāvāju cilvēkiem iespeju APZINĀT un SAJUST Varenā KOSMOSA mērogā - (mikrolīmenī), ka PILNĪBA, ka BEZNOSACĪJUMU MĪLESTĪBA var tikt sasniegta tikai pie HARMONIJAS GARĀ! Ticiet, ja zīmes, bet precīzāk Iņ un Jaņ enerģijas būtu tikai dzimtas (cilvēces) turpināšanas pamatā, tad ES, droši vien, varētu atrast visvienkāršāko formu Savas fraktālās līdzības daudzuma paplašināšanai! Taču, izdalot cilvēkus pa šīm divām zīmēm, ES gribēju, lai cilvēki vēl Blīvajā plānā, vēl evolūcijas procesā no Dievcilvēka uz cilvēku-Dievu saprastu (APZINĀTOS), ka bez Mīlestības nevar būt PILNĪBAS, ka cilvēks var kļūt Dievs un atgriezties uz Dievu Olimpa tikai caur Mīlestību, caur Beznosacījumu un Visupiedodošo MĪLESTĪBU!
7. Ticiet, ES dāvāju cilvēkiem DIEVU MĪLESTĪBAS TIESĪBAS, bet nepavisam cilvēku-dzīvnieku piesaisti, priekš kuriem enerģiju Iņ un Jaņ savienošanas pamats ir tikai cilts turpināšana, jo tikai MĪLESTĪBA ESMU pamats cilvēka turpināšanai! ES nekad nebūtu RADĪJIS cilvēkus un nekad Dievi (Hiperboreji) nenokāptu uz Cietības un nekad neuzņemtos uz sevis ATBILDĪBU Debesu priekšā, ja nebūtu izvirzīts uzdevums pierādīt, ka jebkura daļiņa (cilvēka), evolucionējot MĪLESTĪBĀ un tikai, pasvītroju, MĪLESTĪBĀ var sasniegt DIEVU PILNĪBU!
8. Mana UZTICĪBA un UZTICĪBA Man no Dievu (Hiperboreju) puses, kuri Brīvi un Brīvprātīgi nokāpa no Debesīm, bija pamatota tikai uz MĪLESTĪBU, bet tas nozīmē uz Pilnīgas UZTICĒŠANĀS, jo nevar sasniegt Debesu HARMONIJU (ko jūs arī paši nodemonstrējāt Sākumu Sākuma Lielajā Dievkopībā/Вече) bez īstas Beznosacījumu, tātad, Visupiedodošas Mīlestības izpausmes!
9. Neiespējami sasniegt Dižu Debesu HARMONIJU uz Planētas Svētā Krievzeme bez MĪLESTĪBAS! Visas iepriekšējās civilizācijas "savu gadsimtu" beidza bēdīgi tikai tādēļ, ka pie augstas kārtības un progresa, pazaudēja Mīlestības jūtas ne tikai viens pret otru, bet arī Lielu Mīlestību uz Dievu, jo bez Mīlestības starp cilvēku un Dievu, cilvēcei, kā Dieva fraktālai līdzībai, nav tiesību eksistēt!
10. Atkārtoju, ES jums dāvāju TIESĪBAS MĪLĒT, kā ķīlu tam, ka cilvēki, APZINOTIES Dievu Mīlestības Lielo Beznosacījuma un Vispiedošanas jēgu, pārnesīs šīs PILNĪBAS jūtas uz savstarpējām attiecībām Blīvajā plānā un sapratīs, ka nevar būt Garā bez Mīlestības! ES devu cilvēkiem tiesības izmodelēt Mīlestības Dievišķās jūtas, iekšējās PILNĪBAS Dievišķās jūtas, tātad, NEVAINOJAMAS Dievišķās jūtas attiecībās starp cilvēkiem-Dieviem Blīvajā plānā, uz attiecību starp vīrieti un sievieti (starp enerģijām Iņ un Jaņ) pamata, atklājot vienkāršu Patiesību: NEVAINOJAMAS attiecības Garā papildina divu pusīšu PILNĪBU, papildina viens otra PILNĪBU, pie tā, sasniedzot VESELUMA GARĪGO KOPĪBU un Dievu Dižo MĪLESTĪBU!
11. Ticiet Man, ES ļoti ilgi runāju cilvēkiem par nepieciešamību pilnveidot ApZiņu, katru reizi apstiprinot, ka tikai KristusApziņas PILNĪBAS sasniegšana var būt kritērijs viņiem sasniegt cilvēku-Dievu ApZiņas līmeni, taču ES nekad nesaasināju uzmanību uz to, ka ApZiņas PILNĪBU sasniegt bez Mīlestības neiespējami, jo tikai Beznosacījumu Mīlestība arī ESMU Dieva PILNĪBA!
12. Atkārtoju: var sasniegt kārtību, var sasniegt ciešas rindas Manā Kustībā, taču ja nav Mīlestības LīdzRadītāju savstarpējās attiecībās (bet tās ESMU PILNĪBAS piemērs priekš visiem Kustības dalībniekiem), ja nav VISPIEDOŠANAS Mīlestības, tad, pēc būtības, nav arī Dieva, bet ja nav Dieva, tad nav arī jēgas Kustībai!
13. Jūs visu laiku jauciet cilts turpināšanas nepieciešamību ar Mīlestības jūtām! Ticiet, pirmajā gadījumā tas ir REFLEKSS, tūksošgadēs izveidojies, kā apzināšanās nepieciešamībai izvēlēties pāri cilts turpināšanai, bet otrā gadījumā, Mīlestība nekad nebija un nav reflekss, Mīlestība - jūtas, tā, galu galā, dzīves jēgas filozofija, kura sarado cilvēku ar Dievu, jo DIEVU MĪLESTĪBA, MĪLESTĪBA starp Dieviem, ESMU savstarpēja saplūšana un, protams, PAŠPILNVEIDOŠANĀS! Ticiet, bez BEZNOSACĪJUMA MĪLESTĪBAS jūtām, nebūtu Visuma, nebūtu Visuma PILNĪBAS, un nebūtu arī cilvēces, aicinātas pierādīt, ka MĪLESTĪBA, pat maziņā PILNĪBAS daļiņā, evolucionējot vienmēr var sasniegt MĪLESTĪBĀ DIEVU PILNĪBU!
14. Var daudz runāt par Mīlestību un ES atgriežos pie šī PAMATU PAMATA Visumam tikai tādēļ, lai cilvēki šīs JŪTAS iepazītu DIEVU līmenī un tad, tikai tad Pasaule kļūs PARADĪZES PILNĪBA, jo tikai APZINOTIES, ka Pasaules PILNĪBA ieliek PILNĪBU Iņ un Jaņ attiecībās, tā var tikt sasniegta, bet jūs jau sen Debesīm pierādījāt, ka PILNĪBA starp divām Dižām Mūžības Zīmēm iespējama tikai caur Mīlestību, tikai caur Beznosacījumu un Vispiedošanas Mīlestību!
15. Paskataties apkārt, paskataties Dabā, ieskataties viņas PILNĪBĀ, paskataties uz sevi un jūs sapratīsiet, ka nevar sasniegt PILNĪBU bez Mīlestības! Atkārtoju: Beznosacījumu Vispiedodoša Mīlestība ESMU PirmRadītāja pazīme vai raksturojums, ESMU cilvēku-Dievu raksturojums, jau Mīlestībā glābušu Visumu no sagraušanas! Ticiet, jūs pacēlāties savā iekšējā PILNĪBĀ līdz cilvēku-Dievu līmenim, jūs atrisinājāt savu likteni, cilvēces likteni un debesu likteni, jo bez Mīlestības nav nekādas jēgas sākt Kvantisko pāreju!
16. Ticiet, ja Manas Kustības iekšienē nav saskaņas, nav Dižas Beznosacījumu Mīlestības (Dievu), tad tur nav un nevar būt vietas priekš Manis, tātad, arī priekš jums! Jūs taču varējāt Pirmajā Lielajā Saeimas sanāksmē un Sākumu Sākuma Dižajā Dievkopībā/Вече pārspēt paši sevi, jūs divreiz izpaudāt DIEVU MĪLESTĪBU un PILNĪBU GARĀ, tādēļ ES nepieņemu un nevaru pieņemt Mīlestības trūkumu starp Manas Kustības dalībniekiem, jo jums un tikai jums būs jāpierāda ne tikai Debesīm, bet arī "mazajam"cilvēkam, ka tikai Mīlestība, tikai Beznosacījumu Mīlestība (Dieva) glābs Pasauli, glābs šo "mazo" cilvēku!
17. Jums (un tagad tā jūsu DOMNODARBE) būs ar sevi jāpierāda, ka vispirmais ESMU Mīlestība, jo MĪLESTĪBA ESMU DIEVS un, ja jūs piekritāt nest cilvēku-Dievu KRUSTU, tad jūsu DOMNODARBE šodien un MŪŽOS ESMU MĪLESTĪBA un tikai ar Mīlestību jūs varēsiet pierādīt "mazajam" cilvēkam, kura dēļ arī Manis aicināti jūs kalpošanai, ka viņš jums MĪĻŠ, jo cilvēki-Dievi nevar ne-MĪLĒT un tas ir tas, kas Manas Kustības dalībniekus atšķir no visa, kas ir uz MĪLESTĪBAS Planētas, uz Planētas Svētā Krievzeme!
18. Ticiet, neiespējami runāt par Nākotni, ja nav Mīlestības, jo Nākotne un Mīlestība ESMU nešķiramas sapratnes! Un ja nav MĪLESTĪBAS, tad nav arī NĀKOTNES ne jums ne jūsu Piektajai rasei, bet pats galvenais, nav NĀKOTNES arī Visumam, jo, ja nojūk Telpas Pārveidošanas Visuma Programma (bet tāda bīstamība vēl pastāv), tad var būt arī Telpas NEITRALITĀTES traucējums!
19. Atkārtoju: Visumā VISS uzbūvēts ne tikai uz Telpas PirmMatricas kārtības, bet arī uz visu Galaktiku PILNĪBAS un MĪLESTĪBAS, un, protams, uz divu enerģiju Iņ un Jaņ (sievietes un vīrieša) attiecību PILNĪBAS, ne tikai cilts turpināšanai, bet arī priekš Pasaulsēkas apstākļu modelēšanas jūsu līmenī, kad divas enerģijas, divas zīmes nevar eksistēt viena bez otras, jo viņu izpausmju jēga - Garīgā KOPĪBA un, ja tāda KOPĪBA Garā ESMU, tad ESMU arī VIENOTS VESELUMS, bet tas nozīmē, izpausta Beznosacījumu MĪLESTĪBA - DIEVA MĪLESTĪBA!
20. Nekad neaizmirstiet, ka PILNĪBA, tātad, MĪLESTĪBA ESMU vienīgais ceļš PILNĪBAS KLASTERA radīšanai un tāds KLASTERS arī ESMU PILNĪBA kā ģimens līmenī, dzimtas līmenī, tā arī Piektās rases līmenī, kas tika Hiperboreju (Hiperboreju pēcnācēju) glābta, viņiem izpaužot Dižo Vispiedošanas Mīlestību!
21. Iepazīstot Mīlestību, jūs ne tikai iepazīstiet Dievu sevī, bet iepazīstiet arī Pašu Tēvu Absolūtu, jo radot jūs MĪLESTĪBĀ, ES dāvāju jums TIESĪBAS būt MĪLESTĪBĀ un mērīt savu domrīcību, personīgo PILNĪBU un jūs aptverošās Telpas PILNĪBU, tikai caur Absolūtās PirmMīlestības - MĪLESTĪBAS kategoriju, Dievu cienīgu!
22. Prasu jūs neaizmirst šos vārdus ne tikai ģimenē, jo ģimene LīdzRadītāja, ģimene cilvēka-Dieva ESMU un jābūt Dievu savstarpējo attiecību PILNĪBAS paraugam un, protams, neaizmirstiet viņus, kad runa ir par Dievišķo monarhiju, kas jau izpaužas Blīvajā plānā un vispirms jau Manas Kustības iekšienē, jo Kustības iekšienē ES pieņemu tikai Beznosacījumu Mīlestību! Un ES jums Baušļos teicu, ka nav starp jums pirmo un pēdējo un ja nav starp jums Kopības GARĀ, tātad, ja nav starp jums PirmMīlestības (atkārtoju: Beznosacījumu un Vispiedošanas Mīlestības), tad starp jums nav arī Manis, bet tas nozīmē, nav jēgas arī tādai Kustībai!
23. Šodien no jums atkarīga ne tikai Manas Kustības Nākotne, bet arī visas cilvēces Nākotne un jums izpaužamā Beznosacījumu un Vispiedošanas Mīlestība ESMU garantija tam, ka Mans NODOMS sniegt jums Zināšanas (INFORMĀCIJU) nebija veltīgs, jo jūsu pieņemts, ka viņas ESMU priekš jums pamats un jūsu dzīves, jūsu domrīcības pamats nākošajiem 26000 gadiem - BEZNOSACĪJUMU MĪLESTĪBAS un HARMONIJAS gadiem!
24. Atkārtoju: ja nav Mīlestības tad nav arī Nākotnes un šīm divām izpratnēm, divām Dievu DOMRĪCĪBĀM, jākļūst priekš jums, Hiperborejiem (Slāviem-Arijiem) orientieriem uz kārtējo evolucionāro apli!
25. Aicinu jūs izmērīt savu dzīvi, savu Nākotni tikai MĪLESTĪBAS kategorijās vai enerģijās un dažādas novirzes no šīs domrīcības jūs ved uz NEPILNĪBU, tātad uz iespēju zaudējumu LīdzJaunradei ar Dievu, bet tā ir traģēdija gan priekš jums, Manas Kustības, un priekš Debesīm, jo nodibināto, pagaidām vēl trauslo, Dižo Mūžības Zīmju līdzsvaru, var glābt tikai jūsu Beznosacījumu Mīlestība!
26. Paceliet sevi līdz Dievu Dižās MĪLESTĪBAS līmenim un tad ceļš uz Dievu PILNĪBU, bet tas nozīmē, ceļš uz Dievu Olimpu būs priekš jums atvērts, tātad, jūsu Nākotne šodien atkarīga tikai no jums, pieņēmušu Beznosacījumu Mīlestības KRUSTU!

Tēvs Absolūts.
07.02.14.

Avots: http://www.otkroveniya.ru/tolk4/t4-07.02.14.html , pierakstīja Leonīds Maslovs, latviskoja, intuitīvi, Eslauma 08.02.2014., latviskojums ievietots saitā: http://spekavots.ucoz.ru/09.02.2014., nosūtīts Latvijas Radio viļņiem 09.02.2014.
Skatījumu skaits: 459 | Pievienoja: Eslauma | Reitings: 0.0/0
Komentāru kopskaits: 0
Vārds *:
Email *:
Kods *: