Galvenie » 2016 » Aprīlis » 9 » Tēva Absolūta Vēstījums 07.04.16. Diža valsts ar izstumtā likteni
21:31
Tēva Absolūta Vēstījums 07.04.16. Diža valsts ar izstumtā likteni

Tēva Absolūta Vēstījums 07.04.16. Diža valsts ar izstumtā likteni

Diža valsts ar izstumtā likteni! ................................ Великая страна с судьбой изгоя!
Lielu pārmaiņu ķēdē! .............................................. В цепи Великих перемен!
Nodrebot pēkšņi, zaudējot mieru! ......................... Вдруг вздрогнув, потеряв покой!
Brīvību apmaiņā saņemot! ..................................... Свободу получив взамен!

Liesmojošs civilizācijas ugunsgrēks! ................... Пылающий пожар цивилизации!
Valstij nāksies dzēst! ............................................... Достанется тушить стране!
Bez palīdzības un konsultācijas, .......................... Без помощи и консультации,
Ugunī stāvot pašai! .................................................. Самой стояв в огне!

Un sala - Jauns kontinents ..................................... И остров - Новый континент
Okeānu bezgalībā, .................................................. В безбрежии океанов,
Viņa saņems, kā patentu......................................... Она получит, как патент,
Dieva VAIGU no miglas! .......................................... ЛИК Бога из тумана!

Un šī sala - Jauna zeme, ........................................ И этот остров - Новый край,
Sākums visiem Sākumiem! .................................... Начало всех Начал!
Priekš cilvēkiem, protams, tā Paradīze, ............... Он для людей, конечно, Рай!
Bet priekš Dieviem - piestātne! .............................. А для Богов - причал!

1. Nu ko tad, turpināsim mūsu sarunu par Krieviju un par viņas nākotni, jo, atkārtoju, lai kas arī notiktu, priekš Manis, Tēva Absolūta, ESMU izraudzīta zeme, izraudzīta tauta, kurai ES varu uzticēt Lielo transmutāciju gan Matērijā, gan Garā, ne tikai šīs tautas, bet arī visas cilvēces!
2. Visas tautas un pat civilizācijas uz Planētas atrodas vienādos apstākļos un viņu BRĪVĀ izvēle, pasvītroju, BRĪVĀ izvēle ir obligāts noteikums, sevišķi tagad, kad nākotne, tātad, Mūžīgā dzīve, atkarīga tikai no cilvēku izvēles!
3. Tā izvēle priekš cilvēkiem - ne vienkārši izvēle, bet sava ceļa noteikšana pie Dieva, bet ja būt pavisam precīzi - tad Dižās ATGRIEZŠANĀS Dievos ceļa izvēle, jo nokāpušajiem uz Cietības, obligāti jāatgriežas savā vietā blakus ar Mani, Radītāju, Visaugstāko,Visaturētāju,..., un jāatgriežas ne kaut kad, bet tagad, jo ES šo atgriezšanos gaidu ar nepacietību!
4. Var runāt par Dievu cik tīk un ar to grēko visas Pasaules reliģijas, bet, lūk, Patiesas TICĪBAS nav lielākajam vairākumam Planētas iedzīvotāju, ieskaitot Manis izraudzīto tautu (Krieviju)!
5. Un šādai NETICĪBAS krīzei jābūt atrisinātai, jo Telpas transmutācija skars visu cilvēci, viņas lielāko vairākumu, novedot līdz pašiznīcināšanai ar uguni, vai atmaksas liesmām! Atkārtoju, ES nebaidu un nav pat nekādas vēlēšanās cilvēku nāves (Diženās LĪDZĪBAS ), taču tā, kur cilvēki pāriet (vai jāpāriet) ESMU PILNĪBAS un Augstākās kārtības Telpa, tādēļ NETICĪBAS cilvēks, pie visas viņa vēlēšanās, nespēs iekļauties šajā Dievišķajā Lielās HARMONIJAS Pasaulē!
6. Atkārtoju, cilvēks ir Radītāja Diženā LĪDZĪBA un, atbilstoši Pasauls-ēkas struktūrai, jānes sevī Dieva PILNĪBA un nekādi citi noteikumi nevar būt un, ja cilvēki sevī nedzirdēja Manu kluso balsi zem nosaukuma SirdsApziņa un neatrada laiku izlasīt Manu Uzrunu (Atklāsmes), tad tur ne Radītāja vaina, bet paša cilvēka!
7. ES saprotu kapitālisma Pasauli, kur Garīgā apgaismošanās pārvērtās tradīcijā Manu Tempļu apmeklējumam svētdienās ar ģimeni, taču Krievijai, daudzcietušajai Krievijai, vienmēr atšķirīgai no visas cilvēces ar savu Pasionaritāti, tātad, nāves nicināšanu Gara PILNĪBAS Dieviemanotības ideālu dēļ, nebija jāpieņem Rietumu ideoloģija, bet gluži otrādi: bija jāpierāda "apgaismotajai Pasaulei", ka ne Mamons un, protams, ne Garīgie maldi nevar apturēt cilvēku PACELŠANOS Dievos!
8. Pēc Mana SCENĀRIJA, izšķirošu (galveno) GLĀBĒJA lomu bija jānospēlē Krievijai, izgājušai pienācīgi visus karus un revolūcijas, sevišķi pēdējo revolūciju (Savienības krišanu), kad cilvēku NETICĪBA izrāvās milzīgos plašumos no okeāna līdz okeānam!
9. Kas gan nolika uz ceļgaliem Diženo Krievijas Garu? Atbilde uz šo jautājumu vienkārša un sarežģīta vienlaicīgi, jo nemēdz būt vainīga tikai viena puse konflikta, bet interešu konflikts bija, jo pie Savienības sabrukuma nebija revolūcijas ar vienlīdzības un brālības lozungiem, bet bija tieši otrādi - varas un mantas sagrābšana zem bagātināšanās lozunga par jebkuru cenu uz personīgās tautas rēķina!
10. Tādēļ bija un ir divas interešu konflikta puses, kad no vienas puses bija nelabojami laupītāji un zagļi, bet no otras puses - aplaupītā tauta! Un šajā interešu konfliktā uzvarēja laupītāji no varas, nomainot augstu morāles un tikumības izpratni ar visīstāko zagšanu, tanī skaitā, arī TICĪBAS viltošanu!
11. Tagad saki Man: kā ES, Tēvs Absolūts, varu izturēties pret šo tautu, kas piekrita verdzībai ne tikai Garā, bet arī Matērijā un ne tikai piekrita šādai netaisnībai, bet piekrita arī nodot Radītāju, jo baznīcā atnāca cilvēki ne no Dieva, bet no Mamona, tanī skaitā, no to rindām, kuri aplaupīja savu tautu?!
12. ES, Radītājs, Visaugstākais, Visaturētājs,..., nevaru paciest tādu vakhanāliju šeit, uz Savas teritorijas! Visa "Apgaismotā Pasaule" jau atzina Mamona virskundzību pār Garu un, ja šos Blīvā plāna apstākļus atzīst arī Krievija, bet uz to viss iet, tad ES būšu spiests pārrakstīt Telpas transmutācijas Lielo Scenāriju un izslēgt Krieviju no Savu favorītu skaita!
13. Kas tad ar Krieviju būs rītdien? Uz šo jautājumu nav vienotas atbildes pat tiem cilvēkiem, kuri savā laikā saņēma no Manis TIESĪBAS pierakstīt cilvēces Vēsturi priekš pēcnācējiem un tas viss tādēļ, ka Krievija strauji (tāda vēl cilvēces vēsturē nebija) pagrieza savu Garīgo BURU uz nevienlīdzības, netaisnības un Garīgo maldu pusi!
14. Ja tautu aplaupa cilvēki no varas, tad, kur skatās, vai kāda reakcija pašas tautas, pie tam, ne vienkārši tautas, bet Pamata civilizācijas, un vēl precīzāk, to Dievu, kuri kādreiz pēc Mana lūguma nokāpa uz Cietības no okeāna līdz okeānam?!
15. ES jau par to daudzreiz runāju, ka tikai BRĪVA izvēle ir kritērijs, pēc kura cilvēki arī dalās "LĪDZ" un "PĒC", tādēļ, ja Krievijas tauta neizrāda iniciatīvu un negrib neko mainīt, nevar izmainīt šajā Pasaulē, tad pie pārejas Jaunās dimensijas Pasaulēs nevarēs pāriet tie, kuros nav TICĪBAS!
16. ES atkārtoju, nevar spekulēt ar vārdiem par Dievu, jo šajos vārdos nav un nekad nebija TICĪBAS un, vēl vairāk, tāda spekulācija vēl arī nosodās, un ticiet, ļoti stingri, un saņemtie dati jūsu institūtā tikai apstiprina, jo, ja starp jums ESMU TICĪBAS cilvēki, tad ESMU arī NETICĪBAS cilvēki, kuru, par nožēlu, vairākums!
17. ES visiem cilvēkiem parādīju praksē, kurš ir kurš Garā un vairāk nevienu nepierunāšu, jo LAIKS PIENĀCA, tādēļ priekš Manis, Tēva Absolūta, jau ESMU tā SĀKOTNE (OKTAEDRS), kurš atvedīs TICĪBAS cilvēkus pie glābšanas, taču ESMU vēl Krievija, kurai tagad lemts palikt Vēsturē "aiz kadra" un cita lēmuma Man nav, jo priekš NETICĪBAS cilvēkiem, bet Krievija šodien tāda arī ir, nav vietas Tur, kur valda Gara PILNĪBA un Pasauls-ēkas Kanoni!
Daudzi Krievijas likteņa pareģojumi izrādījās kļūdaini un viss tādēļ, ka šie pareģojumi bija to Krievijas cilvēku nelaimīgu dzīvju koriģēti vai pārrakstīti, kurus tik ilgi un veltīgi gaidīja Radītājs!
Āmen.

Ar Mīlestību,
Tēvs Absolūts, vai Augstākais Kosmiskais Saprāts.

Vēl šūpojas Daba! ........................................... Ещё колеблется Природа!
Salīdzinot posmus un gadus! ........................ Сверяя вехи и года!
Un cerībās visa, ka Tautas ............................. И вся надежде, что Народы
Viņu atbalstīs, kā vienmēr! ............................. Её поддержит, как всегда!

Taču nesagaidīt viņai atbalstu! ...................... Но недождаться Ей подмоги!
Cilvēki šodien, kā ceļā! ................................... Сегодня люди, как в пути!
Nu, un Krievija, kā midzenī! ........................... Ну а Россия, как в берлоге!
Nevar savu KRUSTU panest! ......................... Не может КРЕСТ свой пронести!

Tagad jau Daba priecīga! ............................... Теперь уже Природа рада!
Viņai Pats Radītājs atļāva! ............................. Ей Сам Создатель разрешил!
Visu ne parādei izmainīt! ............................... Всё изменить не для парада!
Bet izdarīt kā lēmis Viņš! ................................ А сделать так, как Он рeшил!

Un viss jau kustībā nonāca! ........................... И всё пришло уже в движенье!
Radītājs visus brīdināja! ................................. Создатель всех предупредил!
Un vienā mirklī okeāns ................................... И океан в одно мгновенье
Pārklās zemi līdz virsotnēm! .......................... Накроет землю до вершин!

Tēvs Absolūts
07.04.16.

Avots: http://www.otkroveniya.eu/2016/07.04.16.html , pierakstīja Leonīds Maslovs, latviskoja, intuitīvi, Eslauma 09.04.2016., latviskojums ievietots Spēkavota vēstvietnē: http://spekavots.ucoz.ru/09.04.2016. , nosūtīts Latvijas Radio viļņiem 09.04.2016.

Skatījumu skaits: 334 | Pievienoja: Eslauma | Reitings: 0.0/0
Komentāru kopskaits: 0
Vārds *:
Email *:
Kods *: