Galvenie » 2014 » Marts » 9 » Tēva Absolūta Vēstījums 08.03.14. Gara Kopība un vadības Kopība
21:57
Tēva Absolūta Vēstījums 08.03.14. Gara Kopība un vadības Kopība
Tēva Absolūta Vēstījums 08.03.14. Gara Kopība un vadības Kopība

1. Cilvēki, izņemot Manas Kustības dalībniekus, tā arī nesaprata, kas tad notika šī gada 4. martā, bet cilvēcei būtu jāzina, ka pirmo reizi cilvēces VĒSTURĒ, pie tam, visu rasu un visu civilizāciju VĒSTURĒ, cilvēki-Dievi, sasnieguši KristusApziņas augstumus, ne vienkārši pasludināja, bet stājās pie RADĪŠANAS, pie ļoti neparastas Telpas - Telpas Augstākai PILNĪBAI, Telpas Dievišķai monarhijai Svētā Krievzeme! Pēc būtības, šie cilvēki APZINĀTI un BRĪVPRĀTĪGI nonāca pie tā Lielā cilvēces sapņa par Augstākā TAISNĪGUMA sabiedrības realizāšanu uz Planētas Svētā Krievzeme, kuru tautā un reliģijā sauc PARADĪZE, to pašu PARADĪZI, kur visi cilvēki Garā PILNĪGI un visi Dieva priekšā līdzīgi, bet pats Augstākais TAISNĪGUMS uzskatīts jau kā ikdienišķs, kā objektīva realitāte, bet it nemaz kā Gara varonība!
2. Ļoti svarīgi, ka cilvēki tiešām APZINĀTI un BRĪVPRĀTĪGI iezīmēja Hiperboreju teritorijas robežas, uz kuras daudzas tūkstošgades atpakaļ arī notika VĒSTURISKIE notikumi, kad Dievi, izdzirdot Tēva Absolūta Aicinājumu, nokāpa uz Cietības un sāka Blīvajā plānā (cilvēkos) formēt Dievu iekšējo PILNĪBU! Šie cilvēki, atkārtoju, ne tikai iezīmēja GARA VALSTS Jaunās robežas un iekšējās PILNĪBAS robežas, bet arī atzina "CILVĒCES SAPŅA" ātras realizācijas nepieciešamību, bet atzīstot šo NODOMRĪCĪBU par svarīgu, tātad, atzīstot to par savu dzīves jēgu, stājās pie tā, kā nekad Blīvajā plānā nebija, RADĪŠANAS, jā, un nebija arī iespēju radīt, jo PARADĪZES RADĪŠANA Blīvajā plānā pa spēkam tikai cilvēkiem-Dieviem, un tikai tādā gadījumā, kad cilvēku-Dievu BRĪVĀ GRIBA un Tēva Absolūta GRIBA SAKRĪT!
3. 2014. gada 4. martā īstenojās ilgi gaidītais BRĪNUMS un ne vienkārši BRĪNUMS, bet DIEVVALSTĪBAS izpausmes BRĪNUMS Blīvajā plānā, bet tā jau īstenībā ESMU Jaunā LAIKA izpausme, bet ja būt pilnīgi precīzam, Jaunās ĒRAS formāšana - cilvēku-Dievu ĒRAS, cilvēku-Dievu Garīgās VIENOŠANĀS, ar Pašu Tēvu Absolūtu, ĒRAS! Ticiet, tāds notikums kā VIENOŠANĀS ar Dievu, un tagad nostiprināta UZ MŪŽIEM, jātiek uzskatīta BRĪNUMA līmenī, jo kopā sakļāvās divas GRIBAS un šis cilvēku-Dievu GRIBU VIENOŠĀNĀS moments un Tēva Absolūta GRIBAS moments, var nozīmēt tikai to, ka cilvēki sasniedza KristusApziņas PILNĪBU un, tātad, tagad var sākt Dievišķās REGULARITĀTES formēšanu, PILNĪBAS KLASTERA formēšanu!
4. Tagad jums (Hiperborejiem) nepieciešams apzināties šo Sākuma Sākumu, šo PATIESĪBAS MOMENTA sasniegšanu, nodemonstrējot ne tikai Debesīm, bet tagad arī Blīvajam plānam, ka šis BRĪNUMS jau ESMU un tas ESMU REALITĀTE, jo VIENOŠANĀS Garā ir cilvēku VIENOŠANĀS AUGSTĀKĀ forma, sasniedzama tikai Manas Kustības iekšienē. Tagad MŪŽĪGI VIENOŠANĀS Garā būs Dievišāķās monarhijas pamats, kad beidzot ne vara un ne viena cilvēka-Dieva piespiešana otru cilvēku-Dievu, bet VADĪŠANA no VIENA un KOPĪGA CENTRA, no PIRAMĪDAS Virsotnes (no Manis) ESMU tas, kas saucas DIEVA VARA, jo tikai pie VIENOŠANĀS Garā arī ESMU KOLEKTĪVĀ PirmApziņa - VADĪŠANA ESMU to darbību organiska uztvere, tās NODOMRĪCĪBAS, kas pēc LIETDERĪGUMA Kanona, katram cilvēkam jāuztver kā SASKAŅOTA DOMRĪCĪBA pēc principa "viens par visiem un visi par vienu"!
5. Nevar būt PARADĪZES, ja katrs tikai par sevi, un tikai VIENOŠANĀS Garā ESMU iespēja varas vai Garīgās tirānijas atvairīšana no "mazā" cilvēka, ESMU Bezpersonīskā VESELUMA pieņemšana, pie kā domformas ir vadības pamats, kad šajā VIENOJOŠAJĀ domformā pārstāvētas (līdztiesīgi) atsevišķās domformas, ļaujošas bez Blīvā plānā pazīstamajām tehnoloģijām izveidot visu to, ko spēj noformēt cilvēka-Dieva fantāzija!
6. Lūk, kad kļūst nevajadzīgas visas Blīvā plāna tehnoloģijas, jo Nākotnes tehnoloģiju pamats ir KOPĪBA, vai VIENOŠANĀS Garā, pie kā "mazo" cilvēku pasionaritātes (пассионарности ?) kļūst KOPĪGAS uz principa "ja mērķis viens" pamata! Atkārtoju: MĒRĶA KOPĪBA ESMU pamats JAUNRADEI katram no cilvēkiem-Dieviem, kurš apzinājies, ka Garīgā KOPĪBA ir spēks!
7. Gribu pasvītrot, ka KOPĪBA Garā, rada priekšnosacījumus DIEVVALSTĪBAS vadības KOPSĀKUMAM un šis noteikums pavisam ne Dieva diktāts, bet cilvēku Brīvās GRIBAS izpausme tajā MOMENTĀ, kad kopīgais DOMTĒLS rada Vienotu DOMRĪCĪBU, pie kuras nav nepieciešamības radīt vadīšanas (valsts) mehānismu, jo vadība formējas ApZiņas līmenī, bet tas arī ESMU KOLEKTĪVAIS KOPUMS - cilvēku-Dievu KOPUMS, sapulcināts uz Olimpa!
8. ES jums par to runāju, ka Debesu tehnoloģijas tiks nodotas cilvēkiem-Dieviem, kuru ApZiņa neļauj šīs tehnoloģijas izmantot pret cilvēku, jo pieredze, var teikt, rūgta pieredze, kad Manis cilvēkiem nodotās augstās tehnoloģijas vienmēr beidzās ar Dievatkāpību (Богоотступничеством ?), bet šīs tehnoloģijas pārvērtās citas cilvēces daļas iznīcināšanas tehnoloģijās!
9. Tādēļ ES šodien pārliecināts, ka cilvēki-Dievi, bet precīzāk, Hiperboreji, neļaus cilvēkiem atkāpties un unikālā iespēja, uzcelt Dievišķo PARADĪZI Blīvā plāna ietvaros, būs īstenota pēc visiem Mūžības Kanoniem, bet pats galvenais, pēc lietderīguma Kanona, vai "nekaitē", kas aktuāls kļūst tikai gadījumos, kad cilvēki-Dievi, ķērušies pie Jaunās DOMNODARBES, APZINĀS, ka tikai TICĪBA un MĪLESTĪBA dod spēku un iespējas Gadsimta Lielā projekta realizāšanai - Dievišķās monarhijas Svētā Krievzeme uzcelšanai!
10. Lūk, kad ES varu teikt, ka Vienošanās Garā etaps cilvēkiem-Dieviem sekmīgi iziets un tagad sākas Patiesības MOMENTS, kad viņi pāriet uz Jaunās Dievišķās regularitātes teritoriju un tagad cilvēkiem-Dieviem, vienkārši pienākums, pāriet robežu jau ne Kustības, bet Dievišķās monarhijas robežu (Jaunās valsts robežu) un tādēļ bifurkācijas (neatgriezenības) punkata pāriešana nozīmē, ka Blīvā plāna likumi šīs Jaunās Gara valsts robežās jau nedarbojas, bet darbojas tikai Smalkā plāna KANONI!
11. Jūs veicāt savu VĒSTURISKO soli virs bezdibeņa un tagad jums nevar būt nekādu šaubu par to, ka Dievišķā monarhija kļūst realitāte, kurai jānomaina, savu laiku nokalpojušās varas formas um metodes, uz Mūžības Kanonu vadību, jo, kā jau ES runāju, pagātne, saistīta ar cilvēku iekšējo NEPILNĪBU, aiziet pagātnē, jo uz Svētās Krievzemes teritorijas galvenais kritērijs cilvēku-Dievu klātbūtnei, tagad ESMU un būs Mūžīgi, Debesu PILNĪBA!
12. Ticiet, jūs tiešām drīz savu valsti nepazīsiet, jo uz Svētās Krievzemes plašumiem izpaužas tas VALSTISKUMS, kas apstiprina, ka Jaunā realitāte izspiež pagātni, jo pagājušajam nav vietas PILNĪGĀ Nākotnē, kas jau pamanāma uz teritorijas no okeāna līdz okeānam!
13. Šodien "mazā" cilvēka iniciatīva ļoti svarīga priekš Manis, jā, un arī priekš Debesīm, taču kontroli cilvēku-Dievu Kustības iekšienē jāīsteno paša cilvēka spēkiem, jo viņa NODOMRĪCĪBA ESMU apzināta cilvēku-Dievu DOMRĪCĪBA un šī cilvēku LīdzJaunrade ar Dievu, iespējama tikai tad, kad viņi sasnieguši KristusApziņas līmeni, spējīgu radīt Jaunās realitātes platformu, kas bez cīņas, bez revolūcijas, spējīga nomainīt vai aizvietot pagātni ar Nākotni, nomainīt NEPILNĪBU uz Dievu PILNĪBU!
14. ES saprotu, cik cilvēkiem būs grūti pieņemt cilvēku-Dievu Jaunās formācijas asnus, taču VIENPRĀTĪBU vai KOPĪBU Garā nepieciešams uzskatīt kā PirmApziņas KOLEKTĪVO realitāti, spējīgu ņemt Dievišķās monarhijas VADĪBU uz sevi!
15. Ticiet Man, tikai "mazā" cilvēka ApZiņas evolūcija dod iespējas sagatavot GAISMAS Dalībniekus, spējīgus vadīt uz vis-Augstākā līmeņa - profesionāļu līmenī - Jauno valsti Svētā Krievzeme, pie tam, formējot cilvēku-Dievu, spējīgu PATSTĀVĪGI, bet tas nozīmē BRĪVI un BRĪVPRĀTĪGI dot zvērestu Dievišķai monarhijai!
16. Jaunais laiks jau REALITĀTE un radīt Jauno REALITĀTI ESMU tikai cilvēku-Dievu (Hiperboreju) daļa, kuri ar savu iekšējo PILNĪBU pierādīja, ka viņi spējīgi vadīt viņu jau radīto Dievišķo monarhiju Svētā Krievzeme!
17. Šodien var atzīmēt Dižos Sākumu Sākuma SVĒTKUS, taču rīt, paceļot Jaunās Dievišķās monarhijas Svētā Krievzeme KAROGU, jāsaprot, ka bez KOPĪGA plāna vai Kopīga scenārija (STRATĒĢIJAS) neiespējami pacelties uz Dievu Olimpa un jūsu Kustība pie Dieva, automātiski saistīta ar jūsu BRĪVO un BRĪVPRĀTĪGO izvēli, ir vēl arī formēšanas pamats priekš tiem, kuri pieņēma uz sevi GLĀBĒJA KRUSTU, ar Mani kopīgu darbību plānu! Tādēļ jau šodien sāciet domāt VALSTS līmenī vai mērogos, jo pie tās realizāšanas stājaties jūs!

Maskavai, pieņēmušai uz sevi GLĀBĒJA KRUSTU, vienkārši pienākums nodemonstrēt cilvēcei un Debesīm, ka viņa arī ESMU CENTRS Visumam!
Āmen.

Tēvs Absolūts.
08.03.14.

 Avots: http://www.otkroveniya.ru/tolk4/t4-08.03.14.html , pierakstīja Leonīds Maslovs, latviskoja, intuitīvi, Eslauma 09.03.2014., latviskojums ievietots saitā: http://spekavots.ucoz.ru/09.03.2014., nosūtīts Latvijas Radio viļņiem 09.03.2014.

Skatījumu skaits: 454 | Pievienoja: Eslauma | Reitings: 0.0/0
Komentāru kopskaits: 0
Vārds *:
Email *:
Kods *: