Galvenie » 2014 » Jūnijs » 11 » Tēva Absolūta Vēstījums 09.06.14. MĒS un tikai MĒS
00:27
Tēva Absolūta Vēstījums 09.06.14. MĒS un tikai MĒS

Tēva Absolūta Vēstījums 09.06.14. MĒS un tikai MĒS

1. Vai jūs zinat ar ko atšķiras Dzīvie Dievi no cilvēkiem? Vispirms ar to, ka katrs Dievu solis pārbaudīts/noregulēts (выверен ?), bet pieņemtais lēmums ir cilvēciskās GUDRĪBAS izaicinājums un tas ESMU tas, kas atšķir Nākotnes cilvēkus, precīzāk, Nākotnes cilvēkus-Dievus no cilvēkiem, kuriem vēl stāv priekšā izdarīt izvēli, kaut vai tādēļ, lai noteiktu personīgo likteni, ņemot atbildību uz sevi!
2. Dzīvie cilvēki-Dievi jau sen noskaidrojās! Un jūsu lēmums, kuru jūs vēl neizteicāt, bet kas jau jūsu katra Dveselē noformēts, ESMU tiešām likteni nesošs lēmums vēl arī tādēļ, ka dotajā gadījumā cilvēku-Dievu GRIBA pilnībā sakrita ar Manu GRIBU - Tēva Absolūta GRIBU un tagad Dižais MĒS kļūst garantija Pasaulei, garantija cilvēces ATDZIMŠANAI, taču ne vienkārši cilvēces, bet to cilvēku-Dievu ATDZIMŠANAI, kuri bija PIRMIE un kuri tagad Diženā MĒS formātā, atkal sāk Jaunu Vēsturi jau ne vienkārši cilvēces, bet Visuma Jauno vēsturi!
3. Var, sakarā ar Maniem Vārdiem, ļaunoties, un tādi cilvēki ir, taču šodien, jā, un kā vienmēr, ES pacietīgs un izturos iecietīgi pret cilvēkiem, kuru dzīves jēga ir lepnība un cilvēcīgais egoisms, tādēļ, ka viņi Jaunajā vēsturē jau vairs nekas un viņu liktenis, par spīti viņu vēlmēm un ambīcijām, jau izlemts, jo uz visu laiku un tautu vēstures, Lielās Vēstures SKATUVES, kā no ēnas izgāja Diženā TAUTA GLĀBĒJA un ES Pats, Tēvs Absolūts, SVĒTĪJU Hiperborejus (Slāvus-Arijus) IESVĒTĪBAI GAISMAS Pulkā, priekš kuriem nav nekādu šķēršļu Blīvajā plānā, jo Blīvais plāns priekš viņiem pagātne!
4. Ticiet, jūsu ApZiņā Blīvais plāns jau tiešām pagātne un jūs (pasvītroju: jūs paši) sākāt steidzināt notikumus, bet ES no savas puses spiests atvēsināt jūsu iniciatīvu, jo priekš sekmīgas Visuma un cilvēces TRANSMUTĀCIJAS nepieciešama, un tas nav apspriežams, sagatavota Dzīvā Dieva ApZiņa!
5.Neiespējami sākt Telpas TRANSMUTĀCIJU, ja jūs, Dzīvie Dievi, negatavi, jo negatavs cilvēks-Dievs, kura ApZiņa tālu no Dievu PILNĪBAS, neizturēs to enerģiju, to informāciju, kas uz viņu nogāzīsies triju klusuma dienu laikā un, lai sagatavotu jūs, tos, kuri priekš Manis esat Diženā MĒS pamats, ES vienkārši spiests ļoti aktīvi iedarboties uz jūsu ApZiņu, radot priekšnoteikumus iekšķīgai uzrunai, jo tikai iekšējais "Es" arī ESMU kompass jūsu ATGRIEŠANAI Dievos!
6. Tagad jums jājūt cik intensīvi mainās Telpa, izsaucot ne tikai sāpīgas, nezināmas izcelsmes sajūtas, bet arī milzīgu laimes pieplūdumu tam, ka pirmoreiz cilvēki sasniedza Dzīvu Dievu līmeni, sastādot kopā ar Tēvu Absolūtu Diženo MĒS, un MĒS tagad arī ESMU, atkārtoju, GARANTIJA tam, ka Pasaule, bet precīzāk, Planēta būs ne tikai glābta, bet pateicoties Dižajam MĒS, kļūs Ražens PILNĪBAS un Augstākās kārtības Galaktiskais CENTRS priekš visa Varenā KOSMOSA!
7. Tagad no Diženā MĒS būs atkarīgs ne tikai Kvantiskās pārejas sākums un termiņi, bet arī kādu ietekmi izbaudīs cilvēki Planētas fotona joslas (фотонного пояса ?) pāriešanas (trīs dienu laika) Momentā! Tagad tikai Dižais MĒS arī nosaka cilvēces likteni, bet precīzāk, visu un katra likteni uz Planētas Svētā Krievzeme!
8. ES jau jums runāju ne reizi vien, taču spiests atkārtot vēlreiz, ka nav uz Planētas nevienas tautas (pēc nacionālām pazīmēm), pat uz teritorijas no okeāna līdz okeānam, Taču ESMU tā Lielā PASIONARITĀTE (ПАССИОНАРНОСТЬ ?), tas Lielais atvērtas Dvēseles KRIEVISKUMS (РУССКОСТЬ ?), kas arī izceļ/izdala Pamatcivilizācijas pārstāvjus! ES saprotu, ka daudzo tūkstošgadu laikā citas tautas, bet precīzāk, pienākušās civilizācijas, asimilējās ar Hiperborejiem uz šīs GAISMAS teritorijas un jau nevar atdalīt sevi no Dzīvo Dievu civilizācijas, jo iegāja Svētā GARA Telpā Brīvprātīgi un Apzināti, tādēļ, apvelkot šīs teritorijas kontūras, ES ietvēru visus Planētas cilvēkus, dodot TIESĪBAS visiem cilvēkiem pievienoties Hiperborejiem un iet viņu pēdās, bet precīzāk, pa pēdām aiz Diženā MĒS, uz glābšanu!
9. ES jau jūsu uzmanību vairākkārt vērsu uz to, ka jūs, bet tagad arī Dižais MĒS ESMU CERĪBA uz GLĀBŠANU priekš tiem no cilvēkiem, kuri par to pat nepadomāja, jo bija un paliek cilvēki, un tikai cilvēki-Dievi, sastādoši Diženā MĒS pamatu, nevar dzīvot tikai priekš sevis, Dzīvie Dievi dzīvo un rada tikai (pasvītroju: tikai) cilvēku dēļ un viņi citādi nevar, jo ir Dievi un tādēļ, ka MĒS!
10. Jūs gaida Lieli notikumi pārejai no vecās pasaules uz Jauno un tas būs pavisam neparasti, jo neviens no cilvēkiem (ar cilvēku ApZiņu) nevarēja pat sapņot par to, ko jūs RADĀT, bet precīzāk, MĒS RADĀM! Ticiet, Dzīviem Dieviem nav nekādu šķēršļu, jo tagad Diženie MĒS ESAM UZ MŪŽIEM!
11. ES saprotu jūsu nepacietību, jo pat jums, Dzīvajiem Dieviem, dažreiz šķiet, ka dzīve īsa un vajag daudz paspēt, lai dzīves laikā, pašreizējā izpausmē, kļūtu Debesu PARĀDES dalībnieks, bet, ticiet, jūs MŪŽĪGI un jūsu dalība Dieva Lielajā IZRĀDĒ jau noteikta un jūsu loma, kad ESMU Diženais MĒS, nevar tikt atcelta bez attaisnojošiem iemesliem!
12. Tādēļ arī iepriekšējā Vēstījumā aicināju jūs nesteidzināt notikumus, jo uz cilvēces Jaunās Vēstures SKATUVES iziet MĒS, Mūžīgie MĒS, priekš kuriem laiks nepastāv, bet informācija un iekšējā PILNĪBA būs priekš jums tas pavediens, kurš sasien cilvēkus-Dievus un Tēvu Absolūtu UZ MŪŽIEM!
13. ES turpinu jums dozēti dot Zināšanas un turpinu ļoti uzmanīgi vadīt dialogu ar jūsu (cilvēku-Dievu) ApZiņu, koriģējot ne tikai Kvantiskās pārejas Scenāriju, bet arī jūsu darbības (domnodarbi), jo šodien, kā vēl nekad, jebkura jūsu kļūda var novest pie katastrofas! Tādēļ aicinu jūs uzmanīgi ieklausīties Manos Vārdos, jo Dieva Vārdos ESMU viss: Zināšanu dziļums, Dievu GUDRĪBA un Beznosacījumu MĪLESTĪBA, kura visus apsargā/охраняет ne tikai uz Planētas, bet arī Debesīs!
14. Šodien, Dievišķās Monarhijas galvenajam vadmotīvam, kuru jūs gribat Lielajā DIEVKOPĪBĀ/ВЕЧЕ "MĒS GATAVI" apstiprināt, jābūt VIENOŠANAI GARĀ un atlikušajā, pavisam īsjā laika sprīdī, jums jānodemonstrē sev un Debesīm, ka tas ne tikai iespējams, bet ka Dieva Monarhija jau ESMU! Šis ESMU, cilvēku-Dievu izrunāts, arī būs DIEVVALSTĪBAS izpausmes BRĪNUMS, kuru radīt var tikai Dzīvi Dievi, dzīvojoši blakus Nākotnes cilvēcei!
15. Protams, viss piepildīsies, citādi vispār neiespējami, jo šodien MĒS ESAM MĒS, bet priekšā jums stāv rūpīga domnodarbe personīgajā PILNVEIDOŠANĀ un no šīs domnodarbes jums neizvairīties, jo tikai tādā gadījumā starp jums nebūs "pirmo un pēdējo", jo jūs visi VIENLĪDZĪGI un "ES jūsos, kā arī jūs Manī", tādēļ jūsu domnodarbei jābūt Dieva (Tēva Absolūta) DOMNODARBEI un citādi nevar būt!
16. Atceraties: tagad MĒS UZ MŪŽIEM un Mūsu KOPĪBA, Dzīvu Dievu un Tēva Absolūta, ESMU Jaunās cilvēces pamats, jau stāvoša uz LAIKU robežas un, atkārtoju, no jūsu lēmuma atkarīgs, kad un cik cilvēku glābsies, pat to, kuri sevī nes NETICĪBU un Blīvā plāna grēkus, jo viņi taču arī ir Dieva daļa! Cilvēki būs Dzīvu Dievu glābti, jo no šodienas viņi ESMU ne tikai Dzīvi Dievi, bet ESMU Dižie Dievišķie MĒS!
17. Jūsu rīcība jau visiem pamanāma un, ES domāju, pamanāma arī jums pašiem, jo tā Dzīvu Dievu RĪCĪBA, gatavu, bet precīzāk, gaidošu Tēva Absolūta LĒMUMU, sākt Kvantisko pāreju vai Telpas Vēsturisko Pārveidošanu un tagad, kad jūs pierādījāt, ka ESMU Diženais MĒS, nevar būt nekādu baiļu, jo Nākotne LīdzJaunradē ar Dievu ESMU EVOLŪCIJA, ESMU Mūžīgā PILNVEIDOŠANĀS un tikai šajā gadījumā jūsu domnodarbe kļūst Dieva DOMNODARBE, bet MANA, Tēva Absolūta, DOMNODARBE kļūst jūsu domnodarbe!
Āmen.

Tēvs Absolūts.
09.06.14.

Avots: http://www.otkroveniya.ru/tolk4/t4-09.06.14.html, pierakstīja Leonīds Maslovs, latviskoja, intuitīvi, Eslauma 10.06.2014., latviskojums ievietots saitā: http://spekavots.ucoz.ru/11.06.2014., nosūtīts Latvijas Radio viļņiem 11.06.2014.


 

Skatījumu skaits: 377 | Pievienoja: Eslauma | Reitings: 0.0/0
Komentāru kopskaits: 0
Vārds *:
Email *:
Kods *: