Galvenie » 2014 » Decembris » 11 » Tēva Absolūta Vēstījums 09.12.14. Pasaulesēkas Oktaedrs
07:55
Tēva Absolūta Vēstījums 09.12.14. Pasaulesēkas Oktaedrs

Tēva Absolūta Vēstījums 09.12.14. Pasaulesēkas Oktaedrs

1. Jūs nonācāt ne vienkārši pie PTIESĪBAS Momenta, jūs nonācāt pie robežas, aiz kuras eksistējošais Blīvā plāna Haoss, jebkurā variantā, vienkārši neiespējams. ES saprotu, ka cilvēcei nav nekādas pieredzes kā likvidēt cilvēcisko attiecību Haosu, taču cilvēkiem ESMU Zināšanas un Pasaulsēkas struktūras izpratne, tādēļ, neskatoties uz pieredzes trūkumu, priekš cilvēkiem (priekš cilvēces) vienmēr ESMU Dižens orientieris - PASAULESĒKA!
2. ES runāju par to, ka jums jau kaut kas par Pasaulsēkas struktūru no Maniem Vārdiem ir zināms un ES jums runāju ne reizi vien par to, ka Pasule vai Telpa iekārtota Lielā simetrijā un Kanons "kas Augšā, tas arī Apakšā" vislabāk runā par to, ka Blīvajā plānā uzceltajai Pasaulesēkas līdzībai jābūt MŪŽĪGAI, kā Mīžīgs Visums!
3. Tādēļ visi cilvēciskie meklējumi par varas formu, bet ne vadības, uz Planētas beidzās ļoti bēdīgi vai nožēlojami un cilvēkiem nācās atkal un atkal meklēt to Augstākās kārtības un Augstākā taisnīguma varas formu, kas varētu būt PILNĪBAS paraugs attiecībām starp cilvēkiem un būtu mūžīgs kā MŪŽĪGA šī Dieva Pasaule!
4. Taču, ak vai, bez Manas Dalības, tiešas vai starpnieciskas, kā tagad, caur GAISMAS Dalībniekiem/Kareivjiem, neiespējami uzcelt to, kas pastāvētu, ja ne mūžīgi, tad vismaz daudzas tūkstošgades. Jūs lieliski zinat, ka kaut kas tāds visu iepriekšējo cilvēces civilizāciju un pat pēc skaita Piektajā civilizācijā vēl nebija un tikai savas eksistēšanās beigās tā spēja pacelties līdz apspriešanas līmenim jau ar Mani starpnieciskas iespējas celtniecībai, bet precīzāk, Telpas radīšanas uz Planētas tiešām līdzīgas Debesu Paradīzei!
5. Objektīvi sakot, pēdējā momentā, tikai pateicoties Hiperborejiešiem-Krievzemiešiem, cilvēce spēja īstenot apbrīnojamu lēcienu, bet citādi pat nenosaukt to, ko šie cilvēki izdarīja desmit gadu laikā, ko pat cilvēciskās dzīves robežās var nosaukt kā īsu periodu (ES jau nerunāju par Visuma laika mēriem)!
6. Jā, cilveces evolūcijas vektors kopumā (arī Hiperborejiešiem-Krievzemiešiem) bija izvērsts ne vienkārši uz ApZiņas evolūcijas pusi, kā nebija vairākus tūkstošus gadu, bet pats galvenais, bija izvērsts uz Diava pusi (atkārtoju: ne reliģijas, bet Dieva), jo nav ceļa taisnāka un tīrāka kā tiešs ceļš pie Dieva, atkārtoju, tieši pie Dieva, bet ne Tempļiem, kur Manis sen nav!
7. Un tagad ES cilvēkiem ļauju, jau Manā tiešā kontrolē, RADĪT to, kas agrāk bija neiespējami, jā, un ne pa spēkam/не подвластно vienkāršam "mazajam" cilvēkam, nekad nemeklējošam ceļu LīdzJaunradei ar Dievu - ar To, kura Telpā cilvēce eksistē un pēc Kura GRIBAS cilvēki bija RADĪTI, jo, kā jūs paši labi zinat, šajā Pasaulē, Manā Pasaulē, nekā nejauša nav un nevar būt!
8. Jūs šos vārdus bieži atkārtojiet, taču nekādi negribat tos izlaist caur savu sirdi un caur savu ApZiņu, jo šajos vārdos slēpjas Liela Patiesība, vēstoša, ka Pasaule, kurā cilvēkiem palaimējās izpausties, ESMU Mana Pasaule un viss viņā notiekošais, notiek tikai pēc Manas GRIBAS un zem Manas vērīgas uzmanības, tādēļ visas jūsu brīvdomības, kļūdas un galvenais, meli, ierakstās Lielajā Likteņu Grāmatā un pie Lielā Eksāmena iziešanas jums visiem, ticiet, visiem, kuri pakļauti pasaulīgiem likumiem (jo jūs visi, atkārtoju, Dieva priekšā vienlīdzīgi) nāksies atbildēt Manā priekšā, kā jūs runājiet "pec pilnas programmas"!
9. Visu, ko jūs darījāt, kur kļūdījāties, kur viltības veicāt, nāksies Man paskaidrot, tādēļ pieņemiet Manu Mūžīgo PADOMU priekš katra cilvēka un sevišķi priekš cilvēka sutanā/в сутане: negrēkojiet nekad un labāk nodarbojieties ar iekšējo PILNVEIDOŠANOS, jo pilnveidojoties jūs aptverat GUDRĪBU, bet tas ESMU Dievs katra Dvēselē, kurš iemanto TICĪBU!
10. Sākas moments, kad Man būs jāprasa katram cilvēkam uz Planētas, kā viņš izmantoja inkarnācijas laiku un vai viņš spēja uzkrāt Dievu GUDRĪBU, jo Eksāmens, kuru visiem Planētas cilvēkiem nāksies iziet, saucas "Kvantiskā pāreja", bet tas nozīmē pāreju Jaunā dimensijā un tas ne viekāršs uzdevums priekš daudziem Sestajā rasē, kura tagad gatava sevi pieteikt, tā nevar pieņemt Piektās rases pagātnes NEPILNĪBU bagāžu un īpaši nevar pieņemt visas cilvēciskās veltīgās izsmalcināto attiecību pilnības sabiedrībā, jo Nākotne nevar kopēt pagātni, bet visi Piektās rases varas institūti ir tipiskas NEPILNĪBAS, bet tas nozīmē, ka Jaunajā Svētās Krievzemes VALSTĪBĀ nevar pārnest, ieskaitot abus varas atzarus, neko no pagātnes!
11. Tādēļ iepriekšējā Vēstījumā ES devu mājienu, ka Sestās rases cilvēku Nākotne ne varas institūcijās, ne Romas taisnumā/праве, bet katra "mazā" cilvēka iespējās izpaust personīgo PILNĪBU pie Jaunā Valstiskuma radīšanas! Tādēļ ES tik neatlaidīgi cilvēkiem piedāvāju, netērēt laiku veltīgi un necensties uz cilvēces miesiskās (un bēdīgās) pieredzes pamata uzcelt, paralēli eksistējošajam valstiskumam, jaunas struktūras, praktiski atkārtojošas, kā ES runāju, tos pašus Blīvā plāna varas institūtus!
12. Bezšaubām, un tas pats galvenais, cilvēks, īpaši izraudzītais, vienkārši nolemts savā PILNVEIDOŠANĀ pacelties līdz Dieva PILNĪBAS augstumiem un tas ļoti grūts uzdevums starp Hiperborejiešiem-Krievzemiešiem (uz teritorijas no okeāna līdz okeānam), tomēr risinās, kas Man dod TIESĪBAS sākt cilvēku Jaunās kopības, vai, runājot jūsu valodā, absolūt Jauna VALSTISKUMA GARĀ, formēšanu, jo valstība (Dieva Velte) / государство (Богом Дарство) ?/ bez cilvēku Garīguma, bez viņu aktīvas domrīcības (LīdzJaunrades) vienkārši nespēs eksistēt!
13. ES negribu jums šodien atklāt visus Valstiskuma Garā radīšanas smalkumus, tie tiks izpausti tikai pēc tam, kad jūs paši nonāksiet pie saprašanas, ka Vienošanās GARĀ ESMU vienīgais ceļš cilvēkiem uz Dievu Olimpu. Jums šodien Blīvajā plānā uzceļamā Svētās Krievzemes Telpa, cilvēces izpratnē, ESMU Paradīze, jo priekš cilvēkiem Paradīze ir Augstākās kārtības un Augstākā taisnīguma Telpa, vieta, kur visi vienlīdzīgi Dieva priekšā, un LīdzJaunradē ar viņu rada Jaunas pasaules un Visumus!
14. Tādos apstākļos runāt par pagātni (ES runāju par valsts iekārtu visās valstīs, ieskaitot Krieviju, par varas institūtiem) vienkārši bezjēdzīgi, jo tas viss pagātne, ES to nodemonstrēšu vistuvākajā laikā, atzīmējot, ka pagātnes laiki beigušies un sākās pārmaiņu Lielais laiks un, lai glābtu pēc iespējas vairāk cilvēku, glābtu Pasauli, beidzot, glābtu teritoriju no okeāna līdz okeānam, cilvēki (atkārtoju: izraudzītie cilvēki, precīzāk, Hiperborejieši-Krievzemieši) šodien jau sāk gatavot Svētās Krievzemes Valstības platformu, jo Svētā Krievzeme nekad nebūs pat Diženās Krievzemes atkārtojums, jo Krievzeme no Blīvā plāna pāries Jaunā pasaulē, pierādot, ka Planētas Pamatcivilizācijas simtgadīgās mokas tuvojas beigām!
15. Tādēļ jau šodien jums (Hiperborejiešiem-Krievzemiešiem) Debesu Jauno Zināšanu nesējiem, nepieciešams izvēlēties to struktūru, kas nav pretrunā Pasaulsēkas struktūrai, jo jums lemts praksē parādīt, ka Kanons "kas Augšā, tas arī Apakšā" darbojas, tātad, struktūra, sastāvoša no PILNĪBAS KLASTERIEM, vai kopības gadījumā, sastāvoša no Fraktāļiem, jābūt cilvēkiem izpausta kā vienīgajam ceļam uz glābšanu!
16. Jums jāsaprot, ka pat organizēts pūlis nevar būt pamats Jaunam VALSTISKUMAM un, protams, nevar kļūt Augstākās kārtības un Augstākā taisnīguma Telpa! Vēl vairāk, ATBILDĪBA, kāda ESMU Debesīs, nevar būt izpausta pūlī, kā ES teicu, kaut arī ļoti organizētā, kas parasti noslēdzas ar valsts galvu vai nāciju! Atkārtoju: struktūra, pat vislabākā cilvēciskā sabiedrībā, bez Dieva, bez līdzības Pasaulsēkai, nepastāvēs nekad!
17. Jums jāatceras, ka šūniņa vai Pasaulsēkas PILNĪBAS KLASTERIS ESMU oktaedrs vai, pēc jūsu domām "astotnieks", un ES jūsu uzmanību uz to vērsu vairākkārt, tādēļ ES piedāvāju uzcelt visos GARA Piramīdas līmeņos oktaedru ķēdīti, kurā katrs saistīts GARĀ tā, ka sakaru zaudēšana (pat viena KLASTERA) var novest pie katastrofas! Mēģiniet izbūvēt Jaunu VALSTISKUMU GARĀ, kura pamatā jābūt, kā arī Debesīs, OKTAEDRAM un ja jūs to izdarīsiet (bet ES par to pārliecināts) tad jūs varēsiet radīt (LīdzRadīt) Diženo VESELUMU, kas arī būs Mūžīgās PILNVEIDOŠANĀS struktūra līdzīga Debesīm! Padomājiet par Manu priekšlikumu un sāciet šo Telpas strukturēšanas procesu, jo Jaunajā dimensijā pārejošajam ne tikai jādomā pa Jaunam, bet arī pa Jaunam jāizveido savstarpējās attiecības starp cilvēkiem ne pēc asins, bet pēc Gara, jo cilvēces Nākotne ESMU GARS, bet ne Matērija! Gribu arī atzīmēt, ka glābšana atnāks tikai pie tiem, kuri, kā ES runāju, pieņems Dievu Lielo ATBILDĪBU ne tikai par sevi, bet par katru cilvēku Vienotā Fraktālā, bet precīzāk, Debesu PILNĪBAS KLASTERĀ!
Āmen.

Tēvs Absolūts, vai Augstākais Kosmiskais Saprāts.
09.12.14.
Atbildes uz jautājumiem
1. Vai var paskaidrot līdera lomu?
Par kādu līderi tu runā dotajā modelī? Uz Blīvo plānu tiek pārnesta Pasaulesēkas struktūra un šajā struktūrā nav līderu, jo tā demosnstrē, ka Dieva priekšā visi vienlīdzīgi un nav šajā struktūrā pirmo un pēdējo!
2. Bet reģionālo nodaļu vadītāji? Kur viņiem jābūt?
Viņi rada šo Jauno struktūru, izraugoties cilvēkus, nodrošina šī vadāmā KLASTERA PILNĪBAS līmeni, jo vadītājs, vai izpratne "vadītājs", aiziet pagātnē. Uz maiņu šādai izpratnei nāk PILNĪBAS Klastera izpratne un nevar būt tādā Klasterā kaut kāds punkts vai robeža, kas būtu augstāk par visiem, jo tādā gadījumā izpaužas disimetrija/дисимметрия, bet tas nozīmē, NEPILNĪBA. Kur arī Mana priekšlikuma īpatnība: ES piedāvāju cilvēkiem aizmirst personīgo "Es", jo tagad būs MĒS, sastāvoši no Gaismas Dalībniekiem/Kareivjiem, kuri darbojas vai rada, kā viens bezpersonisks VESELUMS! Nebaidaties šo vārdu, jo neviens nav aizmirsts, taču PILNĪBA tiecas pie PILNĪBAS, kuram tas nesanāk, aiziet no Jaunās vēstures skatuves!
3. Bet kā būt ar Iņ un Jaņ enerģijām?
Šodien MĒS gatavojam Jaunu struktūru, bet precīzāk, cilvēku Jauno ApZiņu, un priekš tā, lai nonāktu pie pilnīgas PILNĪBAS, cilvēcei jāiziet ilgs ceļš. Taču Jaunā VALSTISKUMA GARĀ pirmos soļus jums nāksies iziet bez rēķināšanās ar Iņ un Jaņ enerģiju KOPĪBAS nepieciešamību, bet rīt, kad Pasaule "izlieksies"/"прогнётся" Pasaules pamats būs GARA KLASTERU Diženā KOPĪBA, tad Iņ un Jaņ Debesu enerģijas būs savienotas MŪŽĪGI!
Jūs uz Jaunu reāliju sliekšņa un nav priekš jums nerisināmu uzdevumu, jo pat Augstākās PILNĪBAS KLASTERA LīdzRadīšana ir nepaveicams uzdevums tikai priekš cilvēkiem ārpus Manas Kustības!
Noticiet Debesīm, daudz kas atkarīgs no jums, bet arī jūs atkarīgi no GAISMAS Hierarhijas! Mēs sākam izbūvēt Jaunu, ticiet, principiāli Jaunu pasauli un sarežģīt šo Dievcilvēku un Paša Dieva Lielo domrīcību vienkārši nelietderīgi!
Visam savs laiks, un ES obligāti radīšu Vienošanai GARĀ Kopīgu klasteru! ES runāju par tām enerģijām no kurām sastāv Cilvēks ar lielo burtu, kā Dabas Šedevra paraugs, PirmRadītāja radīts!
Āmen.

Tēvs Absolūts, vai Augstākais Kosmiskais Saprāts.
09.12.14.

Avots: http://www.otkroveniya.ru/tolk4/t4-09.12.14.html , pierakstīja Leonīds Maslovs, latviskoja, intuitīvi, Eslauma 10.12.2014., latviskojums ievietots saitā: http://spekavos.ucoz.ru/11.12.2014. , nosūtīts Latvijas Radio viļņiem 11.12.2014.

 

Skatījumu skaits: 537 | Pievienoja: Eslauma | Reitings: 0.0/0
Komentāru kopskaits: 0
Vārds *:
Email *:
Kods *: