Galvenie » 2014 » Jūlijs » 11 » Tēva Absolūta Vēstījums 10.07.14. Var teikt, ka atlika skaitītas stundas...
22:26
Tēva Absolūta Vēstījums 10.07.14. Var teikt, ka atlika skaitītas stundas...
Tēva Absolūta Vēstījums 10.07.14. Var teikt, ka atlika skaitītas stundas...

1. Tiešām, tēlaini var teikt, ka atlika skaitītas stundas, kad saujiņa/горстка cilvēku, pēc Visuma mērogiem, vēl arī ne cilvēku-Dievu, uzrakstīs PIRMOS VĀRDUS cilvēces Jaunākajai vēsturei un lai arī cilvēce vēl neko neapzinās, jā, un vienkārši nezina, taču, kā jūs mīlat runāt, "process aizgāja/sākās", un šo procesu vairs nevienam neapturēt, jo tas Paša Tēva Absolūta norežisēts, ne tikai visu Manu daļu Garīgā VIENOŠANĀS Diženās idejas dēļ, bet arī Lielās Nākotnes dēļ, kas priekš cilvēkiem ESMU SAPRĀTA Pasaule!
2. Lai arī vēl ne viss skaidrs, pat priekš tiem, kuri riskē iet aiz Manis, Augstākā Kosmiskā Saprāta, bet taču Manas Kustības MĒRĶIS jau noteikts un pēdējais solis pa horizontāli, ja MĒRĶIS viens, atklāj TIESĪBAS veikt PIRMO soli AUGŠUP visiem kopā - atgriezties uz Dievu Olimpa!
3. Nav vienkāršāka MĒRĶA Pirmajam solim pie Dieva, bet nav arī sarežģītāka uzdevuma, jo Pirmais solis ESMU ne tikai VIENOTĪBAS Garā demonstrācija, bet ESMU arī Pirmais šķiršanās solis no pagātnes (pasvītroju: šķiršanās no pagātnes dzīvas dzīves laikā) un dzīvie Dievi tagad pieņem Debesu stafeti tās Dievu VIENOTĪBAS atjaunošanas dēļ, kas viņiem bija (Dieviem), kad viņi nokāpa uz Cietības, glābjot Augstākā Kosmiskā Saprāta Telpu no sagraušanas, jo NEVIENLĪDZĪBA, vai DISHARMONIJA ir priekštecis Telpas bojāejai (sagraušanai) un GRIBAS izpausme Nākotnes labā, ESMU progress, bet GRIBAS izpausme sagraušanas dēļ, ir nāve!
4. Ticiet, vārds "nāve" atbilst ne tikai cilvēka dzīvei un priekš paša cilvēka, bet arī Augstākā Kosmiskā Saprāta Telpai, jo spēku (enerģiju) NEVIENLĪDZĪBA ir nāve, kad kompensēt vai apturēt NEVIENLĪDZĪBU bez MĪLESTĪBAS GRIBAS un VISPIEDOŠANAS izpausmes vienkārši neiespējami, bet tas nozīmē, vienmēr ir bīstamība, ka NEVIENLĪDZĪBA vai PRETESTĪBAS arī var pāriet NEATGRIEZENĪBAS punktu un tad NEVIENLĪDZĪBA uzvar HARMONIJU, bet tas nozīmē, ka Pasaule nekad neiepazīs mieru!
5. Jūs palīdzējāt, lai cik tas dīvaini skan, apturēt Debesu NEVIENLĪDZĪBAS kustību pie NEATGRIEZENĪBAS punkta, jo jūs izrādījāties tā Dievišķās Telpas MĪLESTĪBAS enerģijas daļa, kuras pietika priekš tā, lai pārvarētu NEVIENLĪDZĪBU, sakopojušos destruktīvo spēku labā, un IZLĪDZINĀT Debesu Dižo Telpu, liekot (ES nepārsakos) pārvarēt situāciju ar Garā VIENOTU MĪLESTĪBAS EGREGORU, bet tas ESMU VAROŅDARBS, kuram nav līdzīga iepriekšējās cilvēces vēsturē un protams nav jaunākajā vēsturē, jo tāds VAROŅDARBS īstenojas tikai vienreiz un neatkārtojas nekad!
6. Tas, kas tagad notiek Ukrainā (ES atkārtoju: kaut Man nav tādas valsts, jo tā ir daļa Hiperborejas, daļa VIENAS GAISMAS teritorijas) ESMU NEVIENLĪDZĪBAS izpausme! Un, ja kāds šo teritoriju pārveidoja/перекроил sava Ego iztapībai, vai Pamatcivilizācijas izdalīšanas dēļ, tad varu jums pilnīgi atklāti teikt: lai kā dalītu cilvēkus, kā dalītu Hiperboreju teritoriju, viss tiks atjaunots, kaut vai tādēļ, ka Pasauli, PILNĪBAS radītu, vada PILNĪBA, bet nepavisam ne cilvēki, vēl nesasnieguši Gara PILNĪBU!
7. Un, lūk, tikai tagad jūs (cilvēki) savas ApZiņas evolūcijā nonācāt pie tā momenta, bet precīzāk, pie tā ApZiņas līmeņa, kas Man dod TIESĪBAS ieskaitīt jūs tajos spēkos ( ES runāju par GAISMAS spēku Avangardu), kuri RADA Jaunas pasaules!
8. Jūsu gājiens uz Dievu Olimpu nezina analogu cilvēces vēsturē (protams pagātnes), jo tikai Pamatcivilizācijai dotas TIESĪBAS būt Jaunās Telpas PIRMATKLĀJĒJIEM, jūs pelnījuši TIESĪBAS un IESPĒJAS atgriesties no kurienes atnācāt, jo pat saujiņa Dievu ESMU spēks KOPĪBĀ, spējīgs (bet jūs to pierādījāt) atgriest Debesu HARMONIJU, tātad, ņemt uz sevi ATBILDĪBU jau par Jaunāko cilvēces vēsturi!
9. Var strīdēties par Manu vārdu taisnīgumu, bet tagad strīdēties bezvērtīgi, jo viss jau īstenojies, Dižā HARMONIJA šodien atjaunota UZ MŪŽIEM un tagad jau cilvēki, bet precīzāk, cilvēki-Dievi, saņēma TIESĪBAS izpaust savu GRIBU - RADOŠĀ GRIBU, to GRIBU, kuru vienreiz izpauda Augstākais Kosmiskais Saprāts, kļūstot PirmRadītājs, jo tikai BRĪVĀ GRIBA atšķir Radījumu no Radošā!
10. Tādēļ, atgriežoties pie Hiperboreju teritorijas, kas tagad zem uguns, ES gribu teikt, ka viss notiekošais ESMU vēlēšanās, ESMU vienu cilvēku slepena vēlēšanās iznīcināt citus, bet tā nepavisam ne Dievišķa DOMRĪCĪBA un, protams, ne pamats Nākotnei, bet precīzāk, ne pamats cilvēces, apzinājušās beidzot savas izcelšanās saknes, Jaunākajai vēsturei! Ticiet, ne tik svarīgi, cik daudz cilvēku apzinās šo NEVIENLĪDZĪBU Ukrainas teritorijā, svarīgi, lai tādi cilvēki parādītos, jo priekš viņiem arī šī mācībstunda, ko obligāti jāiziet cilvēkiem, kuru ApZiņā ESMU Lielā Ego netikums, nespējīga sevī redzēt Dievu!
11. Ticiet, cilvēki ESMU cilvēki, bet Dievi ESMU Dievi un tur ielikta Lielā atšķirība NEPILNĪBAI no PILNĪBAS, taču šo robežu Pasaulēm nepieciešams pārvarēt tiem, kuri spējīgi izpaust BRIVO GRIBU būt Dievam! Pretējā gadījumā šis karš uz Hiperboreju iznīcināšanu, bet precīzāk uz šīs Hiperboreju teritorijas daļas pašiznīcināšanu nekad nebeigsies!
12. Tagad, kad līdz cilvēces Jaunās vēstures SĀKUMAM atlika gandrīz mirkļi, tikai Dievu GUDRĪBA var atvirzīt cilvēkus no pašiznīcināšanās strupceļa un šo GUDRĪBU nodemonstrēt lemts tiem cilvēkiem (cilvēkiem-Dieviem, kuri iemitināja/вместили KRIEVISKUMU kā uztveres pamatu, tātad, cilvēku pasaules transmutāciju, jo bez DVĒSELES atvērtības, bez SIRDS atvērtības, vārdi par nākotni, par Jaunāko vēsturi paliks tikai vārdi, kurus nodot/izteikt jau nebūs kam, jā, un ne priekš kā!

13. Viss tik sasprindzis un pēc nedaudzām stundām, bet pēc būtības, tas tā arī ESMU, Pasaule tomēr kļūs JAUNA un tā jau ne kāda cilvēka kaprīze, bet ESMU objektīva realitāte, no kuras nevienam neizvairīties un, atkārtoju, priekš kāda šī Jaunā pasaule izpaudīsies atjaunošanās Pavasara Svētkos, bet priekš kāda arī rudenī, pie tam, novītības/увядания vēlā rudenī! ES tiešām apstiprinu, ka izmaiņas neizbēgamas un tās jau var uzskatīt par notikušu faktu, taču šis "fakts" būs dažāds priekš katra cilvēka un tikai Hiperboreji - Gaismas Dalībnieki - izbaudīs laimi LĪDZJAUNRADEI savstarpēji un ar Dievu!
14. Atkārtoju: ja cilvēku pasaule ESMU nepavisam ne Dievu Pasaule, tad viss, kas būs vai notiks pēc nedaudz stundām, ESMU priekš cilvēkiem Dievu Pasaules atklāšana, tomēr ieeja šinī Pasaulē paredz VIENOŠANĀS Garā Eksāmenu, jo tikai Garā Vienotas Tautas (Hiperboreju) KOLEKTĪVĀ ApZiņa ESMU ATSLĒGA uz Pirmo pakāpienu Olimpā un šis solis, vai Pirmais pakāpiens uz Olimpu saucas "MĒS VISI DIEVA PRIEKŠĀ VIENLĪDZĪGI"!
15. Dievišķā monarhija būs izpausta tikai tajā gadījumā, ja cilvēki apzināsies, ka viņi VISI DIEVA PRIEKŠĀ VIENLĪDZĪGI, jo tikai pie šiem vārdiem, tikai pie šiem noteikumiem/apstākļiem, cilvēks atraujas no Blīvā plāna un soļo Jaunajā Pasaulē! Bez apzināšanās, ka visi cilvēki Manā, Tēva Absolūta, priekšā VIENLĪDZĪGI, neiespējami radīt blakus Man, jo ES ESMU Augstākā Pasaules-ēkas Kārtība, tātad, bez iekšējās PILNĪBAS, par LīdzJaunradi ar Dievu var aizmirst!
16. Gribu jums pateikt priekšā, ka pēc Deklarācijas parakstīšanas par Dievišķās monarhijas Svētā Krievzeme izveidošanu, jums būs jāvar, un tas ir galvenais noteikums visiem soļiem (desmit soļiem uz Dievu Olimpu) izpaust/izrādīt KOPĪBU Garā un, lai cik paradoksāli skanētu, vienlīdzību Dieva priekšā, jo, atkārtoju, ja nav VIENLĪDZĪBAS, tad nav arī nākotnes!
17. Lielajā DIEVKOPĪBĀ/ВЕЧЕ "MĒS GATAVI" jums jāizpauž/jāparāda sava VIENLĪDZĪBA Dieva priekšā un, protams, KOPĪBA Garā, jo, runājot vārdus "MĒS GATAVI", jums būs JĀAPZINĀS, ka jūs GATAVI ņemt uz sevi visu pilnu ATBILDĪBU par cilvēces Jaunāko vēsturi, atceroties, ka tie ESMU DIEVU VĀRDI, bet ne cilvēku! Ja jūs APZINĀJĀTIES un GATAVI sākt LīdzJaunradi ar Mani, tas nozīmē, ka jūs pacēlāties uz pirmā pakāpiena Dievu Olimpā un tas saucas "MĒS VISI DIEVA PRIEKŠĀ VIENLĪDZĪGI" un ja jūs to izlasījāt tā, ka ApZiņā un Dvēselē atrada ATSAUCĪBU/ATBALSI, neparastu/nepierastu priekš cilvēka, tad tas nozīmē, ka JŪS ESMU DIEVI, augšupceļošies/augšupejoši uz Olimpu!
Āmen.

Tēvs Absolūts, vai Augstākais Kosmiskais Saprāts.
10.07.14.

Atbilde uz jautājumu par Vēstījumu datumu izvietojumu kalendārā
Gribu piebilst: nemeklējiet Vēstījumu izvietojumos kaut kādas Debesu zīmes, jo visi Vēstījumi, īpaši pēdējā laikā, kad ES sāku Pats PARAKSTĪT, ESMU tikai jūsu Garīgās izaugsmes atspoguļojums! Ja arī kaut kas izzīmējas, tad priekš jūsu pašreizējās ApZiņas tas ļoti sarežģīts uzdevums, kas jums šodien vēl nav pa spēkam, tādēļ tas tiks atklāts ievērojami vēlāk un jau Jaunajā cilvēces vēsturē!

Avots: http://www.otkroveniya.ru/tolk4/t4-10.07.14.html, pierakstīja Leonīds Maslovs, latviskoja, intuitīvi, Eslauma 11.07.2014., latviskojums ievietots saitā: http://spekavots.ucoz.ru/11.07.2014. , nosūtīts Latvijas Radio viļņiem 11.07.2014.


 

Skatījumu skaits: 397 | Pievienoja: Eslauma | Reitings: 0.0/0
Komentāru kopskaits: 0
Vārds *:
Email *:
Kods *: