Galvenie » 2014 » Marts » 13 » Tēva Absolūta Vēstījums 11.03.14. Neitralitāte, vai tas, kas izceļ GAISMAS Dalībnieku
08:01
Tēva Absolūta Vēstījums 11.03.14. Neitralitāte, vai tas, kas izceļ GAISMAS Dalībnieku
Tēva Absolūta Vēstījums 11.03.14. Neitralitāte, vai tas, kas izceļ GAISMAS Dalībnieku

1. Vienmēr, kad rodas jautājums vai neizpratne, Man atkal un atkal nākas atgriezties pie Atklāsmēm, jo šodien, kad Mans GAISMAS Pulks stājas pie Dievišķās monarhijas Svētā Krievzeme formēšanas Blīvajā plānā, nav un nevar būt nekādu sīkumu, vēl vairāk, katram cilvēkam ārpus Kustības, kā arī katram dalībniekam Kustībā (LīdzRadītāju) ir jābūt maksimāli skaidram un saprotamam, ko darīt un kādu ATBILDĪBU uz sevi jāuzņemas GAISMAS Dalībniekam, jo uz ... (КОН ?) likts liktenis un cilvēces NĀKOTNE ne tikai Piektās, bet arī Sestās rases!
2. Škita, ka viss saprotams, jo ES PAZIŅOJU, bet jūs, LīdzRadītāji, devāt ZVĒRESTU, uz Planētas priekš cilvēkiem sāk izpausties pilnīgi JAUNA sabiedrisko attiecību forma, jā, un ne vienkārši JAUNA forma, bet cilvēku-Dievu un Paša DIEVA LīdzJaunrades NEZINĀMA forma, kas varētu likties, vienkārši neiedomājami, ja šo jautājumu apspriestu no tradicionālo reliģiju pozīcijas un tās cilvēces vēstures, kas cilvēkiem palika pārrakstītā veidā, lāpīta un pārlāpīta un pilnīgi izkropļota līdz tādai pakāpei, ka pat mazākā LīdzJaunrades iespēja ar Pašu RADĪTĀJU (cilvēku) tiek cilvēku uztverta tikai kā ķecerība!
3. Lūk, kādēļ uz Planētas ir ne tikai kari, ir ne tikai vienas tautas genocīts pret citu tautu, bet ir arī kari starp dzimtām un pat atsevišķām ģimenēm, jo cilvēku nodarbe (pasvītroju: cilvēku Dievišķa nodarbe) un ATBILDĪBA par to tik sadalīti, ka jebkurš cilvēks, ieskaitot arī "mazo" cilvēku, dzīvo it kā pēdējo reizi, nesaprotot, ka dzīve MŪŽĪGA priekš visiem cilvēkiem, jo viņi bija RADĪTI ne velti un ne nejauši, bet Telpas Pārveidošanas Visuma Programmas izpildīšanai! Jā, un nebija radīti tā kā stāsta reliģija un daļa šolaiku zinātnes, bet paši Dievi, šīs Programmas izpildīšanai, BRĪVI un BRĪVPRĀTĪGI nokāpa uz Cietības priekš tam, lai atjaunotu Debesu NEITRALITĀTI, pieņemtu uz sevi visu smagumu un problēmas cilvēka ApZiņas formēšanai jau līdz cilvēka-Dieva ApZiņas līmenim, kurš kāpj (atgriežas) uz Dievu Olimpa!
4. Lūk, arī rodas jautājums par Debesu NEITRALITĀTES lomu ne tikai Tur, Debesīs, bet arī šeit, Blīvajā plānā, kaut vai tādēļ, ka RADĪT Dievišķo monarhiju, atbilstošu pēc savas struktūras Smalkā plāna kategorijai (PARADĪZE, vai Augstākā TAISNĪGUMA Telpa, Augstākās KĀRĪBAS Telpa), parastam cilvēkam, kā runā pat šī "izlabotā" vēsture, ne pa spēkam un neiespējama nekad!
5. Protams, var pacensties pietiekami vienkārši paskaidrot NEITRALITĀTI, kā GUDRĪBU lēmuma pieņemšanai, taču cilvēkiem GUDRĪBA uztverama drīzāk kā apsvērts/pārdomāts (взвешенность ?) lēmums pie personīgās iekšējās Dualitātes, kad diezgan grūti cilvēka iekšienē pieņemt vienlaicīgi divas Dižas, taču polāras Mūžības zīmes un, kad rīcība, saistīta ar Labā un Ļaunā izvēli, ir ļoti relatīvas (относительными ?), jo cilvēkā nav precīza kritērija: kur ir "KAS". Tādēļ GUDRĪBA ir cilvēka NOSVĒRTĪBAS (ВЗВЕШЕННОСТИ ?) robeža, kurš nodzīvoja dzīvi (iemiesojumu), nesaprotot un nepieņemot, ka viņš ne šodien saskārās ar GADSIMTA izvēli, bet jau daudzas reizes savā MŪŽĪGAJĀ dzīvē veica šo izvēli, Telpas Pārveidošanas Visuma Programmas ietvaros, starp Labo un Ļauno!
6. Ir ļoti liela atšķirība starp "mazā" cilvēka ApZiņu un cilvēka-Dieva ApZiņu, kurš apzinās, ka viņš ESMU Dievs, vienreiz nokāpis no Debesīm un pieņēmis uz sevi ATBILDĪBU par visu cilvēci, par cilvēkiem, kuru ApZiņa ne vienkārši guļ, bet kuru ApZiņa prasa rūpīgu/pacietīgu audzināšanu, jo šodien cilvēki savas ApZiņas augstāko līmeni redz tikai nodzīvoto gadu GUDRĪBĀ, kas Dievcilvēku necienīgi, kuri sevī nes Debesu Dižo NEITRALITĀTI!
7. Tādēļ, runājot jums vārdu "NEITRALITĀTE" ES ne reizi nerunāju par to, ka NEITRALITĀTE ESMU cilvēka priekšstats, jo cilvēkam nav lemts, lai kā viņš censtos, sasniegt Dieva ApZiņas NEITRALITĀTI, kamēr viņš neiziet visus pilnveidošanās etapus, kamēr viņš nespēj atklāt sevī PILNĪBU, raksturīgu tikai Radošo Sākumu Sākuma PILNĪBAI! Citiem vārdiem, kamēr cilvēks neatgriežas pie personīgās iekšējās PILNĪBAS, nevar pat sapņot par ĀRĒJO PILNĪBU, tātad, par Dievišķo monarhiju, kas pēc būtības arī ESMU Dievu PILNĪBAS izpausme!
8. Atkārtoju: GUDRĪBA ir uzkrāta pieredze "smagu kļūdu dēls" ("сын ошибок трудных"), cilvēku, bet nekādi ne Dievu NEITRALITĀTE - PILNĪBU NEITRALITĀTE, radošu Jaunas PILNĪBAS, saprotoša, ka divas Dižas Mūžības zīmes ESMU nepieciešamais noteikums Mūžības eksistēšanai, bet viņu NEITRALITĀTE arī ESMU šīs Diženās Telpas Sākumu Sākums! Taču tā nav, kā apstiprina Blīvā plāna melu vēsture, Labais un Ļaunais, kuru relatīvā izpratne tik sajaukta cilvēku ApZiņā, ka daudzi turpina "raganu medības" tur, kur viņu nav un nevar būt, bet ESMU divas Dižas Mūžības zīmes, NEITRALITĀTE, kur ESMU garantija BEZGALĪBAI un Augstākā Saprāta Telpas MŪŽĪBAI, spējīgai RADĪT jebkuras Saprāta formas, ieskaitot arī Savas izpausmes bioloģiskās formas!
9. Telpa PILNĪGA tieši tādēļ, ka VISS atrodas Mūžīgās Kustības Mierā, vēršu jūsu uzmanību uz to, ka Mūžīgās Kustības Mierā tikai uz priekšu, jo Debesu kritērijs ESMU EVOLŪCIJA, ESMU Mūžīgā PILNVEIDOŠANĀS un jebkuras novirzes, kā tas bija ne reizi vien cilvēces vēsturē, ir traģēdija priekš tiem, kuri izjauca divu Dižu Mūžības zīmju NEITRALITĀTI! Un priekš tā, lai cilvēkiem tas būtu saprotams un, lai cilvēkiem vienmēr būtu iespēja nenovirzīties no evolūcijas ceļa, ES viņiem DĀVĀJU MĪLESTĪBAS TIESĪBAS, vai TIESĪBAS RADĪT MĪLESTĪBU, jo MĪLESTĪBĀ ielikta divu enerģiju Iņ un Jaņ NEITRALITĀTE, kā kāda līdzība divu Diženu Mūžības zīmju NEITRALITĀTEI!
10. Jūs (cilvēki), arī pat GAISMAS Dalībnieki, nekad nevarētu atgriesties pie Dievu NEITRALITĀTES, ja nemeklētu visu dzīvi (visas savas izpausmes) otru pusīti, ticiet, pavisam ne priekš dzimtas turpināšanas, bet priekš Dievu Dižās NEITRALITĀTES atjaunošanas, jo divu pusīšu savienošanās Garā arī ESMU tās iekšējās NEITRALITĀTES sasniegšana, kas arī atšķir "mazo" cilvēku no cilvēkiem-Dieviem, ejošu kopā (divas Mīlestības zīmes) uz Dievu Olimpu un Mīlestībā saprotošu, ka NEITRALITĀTE ESMU Mūžīgās Kustības Miera noteikums, ESMU Debesu eksistēšanas noteikums!
11. Atceraties, ES jums par to runāju, ka jūs cilvēki un, protams, cilvēki-Dievi uz Planētas izejat Dievu GUDRĪBAS Lielo skolu un ES radīju apstākļus priekš tā, lai Dievu GUDRĪBA, bet tā arī ESMU Debesu Dižā NEITRALITĀTE, kļūtu saprotama tiem, kuri Brīvi un Brīvprātīgi izvēlējās savu ceļu pie Dieva, jo Debesu NEITRALITĀTI iespējams sasniegt tikai caur Mīlestību, atkārtoju, ne caur miesisko Mīlestību, bet caur Dievu MĪLESTĪBU, priekš kuriem MĪLESTĪBA, tātad, iekšējā PILNĪBA, arī ESMU Dievu NEITRALITĀTE, pieņēmušu, ka šīs divas Dižās zīmes ESMU Diženais Vienotais VESELUMS!
12. Cilvēks tikai caur Dievu MĪLESTĪBU, bet ne caur dzimumu MĪLESTĪBU, caur Dižo HARMONIJU Garā, divu enerģiju Iņ un Jaņ MĪLESTĪBU, var novērtēt MĪLESTĪBU un DIEVU NEITRALITĀTI, pieņēmušu divas Diženas Mūžības zīmes kā VESELUMU, jo nav PILNĪBAS un tiekšanās uz PILNĪBU, ja nav MĪLESTĪBAS, ja nav divu Dižu zīmju HARMONIJAS, pie VIENOŠANĀS Garā, sasniegušu PILNĪBU VESELUMĀ/KOPĪBĀ!
13. Ticiet, Visumā VISS PILNĪGS tādēļ, ka VISS atrodas ne tikai Mūžīgās Kustības Mierā, bet arī PILNĪGĀ HARMONIJĀ, kad divas Dižas Mūžības zīmes nevar eksistēt viena bez otras, jo, ja nav šo zīmju NEITRALITĀTES, tad tas runā tikai par to, ka traucēta Debesu NEITRALITĀTE, tātad, nav MĪLESTĪBAS un nav Augstākās KĀRTĪBAS Debesīs!
14. Izvēloties jūs, GAISMAS Dalībniekus, un izlaižot caur Savu "sietu" ar nosaukumu "Dievu iekšējā PILNĪBA", ES caurskatīju miljonus cilvēku un apturēju savu izvēli uz Hiperborejiem, jo viņi nepazaudēja, skrējienā pēc Mamona, to Dievu NEITRALITĀTI, kas viņus krasi izceļ starp citām civilizācijām! Viņiem ESMU Dievu PILNĪBA, tātad, ESMU pamatu un DIEVVALSTĪBAS, principu izpratne, ESMU Debesu NEITRALITĀTES, vai Telpas Augstākās KĀRTĪBAS (Augstākā TAISNĪGUMA) izpratne un to viegli pārbaudīt, jo priekš viņiem MĪLESTĪBAS enerģija Iņ un Jaņ, kā arī priekš Dieviem divas Dižas Mūžības zīmes, ESMU VESELUMS/KOPUMS, bez kā viss pārējais zaudē jebkuru jēgu!
15. Hiperboreji visu savu ilgo vēsturi, atkārtoju, neskatoties uz citu civilizāciju pastāvīgajiem mēģinājumiem, var teikt, atnācēju civilizācijām, izspiest senvecāku atmiņas, atmiņas par Hiperboreju Dieviem, nokāpušu no Debesīm, atšķiras no daudzām civilizācijām ar to, ka Mīlstības enerģijas Iņ un Jaņ priekš viņiem ESMU KOPUMS un MĪLESTĪBA, ne vienkārši dzimumu spēle, bet ESMU Dievu MĪLESTĪBAS NODOMRĪCĪBA, tiecošos uz iekšējo PILNĪBU; un ja jūs redzat pretējo, tad tas tikai tādēļ, ka šajos cilvēkos "Dižo NEITRALITĀTI" rada ne Mīlestība, bet Mamons, kura kritērijs ir izdevīgums un iekšējā NEPILNĪBA!
16. Šajā pasaulē ļoti grūti runāt par iekšējo PILNĪBU, jo cilvēces izkropļotā vēsture un izkropļotās cilvēku saknes, nevar dot pilnīgus "augļus"! Tādēļ Manis izraudzītiem GAISMAS Dalībniekiem, jābūt un ESMU Gaismas Skolotājiem, kuri zina "KĀ", jo, atkārtoju, ja nav Garīgo Skolotāju, saprotošu, ka KOPUMS ESMU divu Mīlestības enerģiju Iņ un Jaņ Harmonija un, protams, ESMU divu Diženu Mūžības zīmju HARMONIJA, tad arī nav sapratnes, kas tā ir Debesu NEITRALITĀTE Manas Kustības iekšienē, tātad, nevar tikt sasniegta Dievišķās monarhija PILNĪBA!
17. Jūs jau stājāties pie Dievišķās monarhijas Svētā Krievzeme RADĪŠANAS! Jūs jau stājāties pie Debesu NEITRALITATES formēšanas Blīvajā plānā un tagad divu Mīlestības enerģiju Iņ un Jaņ un divu Mūžības zīmju samierināšana (примирение ?) vienā VARENĀ VESELUMĀ/KOPUMĀ ESMU jūsu DOMNODARBE un ne vienkārši DOMNODARBE, bet cilvēku-Dievu DOMRĪCĪBA, priekš kuriem Debesu NEITRALITĀTES sasniegšana ESMU dzīves jēga!

Tēvs Absolūts.
11.03.14.

Avots: http://www.otkroveniya.ru/tolk4/t4-11.03.14.html, pierakstīja Leonīds Maslovs, latviskoja, intuitīvi, Eslauma 12.03.2014. ievietots saitā: http://spekavots.ucoz.ru/13.03.2014., nosūtīts Latvijas Radio viļņiem 13.03.2014.
Skatījumu skaits: 391 | Pievienoja: Eslauma | Reitings: 0.0/0
Komentāru kopskaits: 0
Vārds *:
Email *:
Kods *: