Galvenie » 2014 » Janvāris » 14 » Tēva Absolūta Vēstījums 12.01.14. Pagātne un Nākotne
07:44
Tēva Absolūta Vēstījums 12.01.14. Pagātne un Nākotne
Tēva Absolūta Vēstījums 12.01.14. Pagātne un Nākotne

1.Sākas tas Vēsturiskais moments - Patiesības Moments, kad pagātne jau aizgāja, bet nākotne tikai sāk atvērties tiem, kuri Uzticīgi Dievam un, kuri savu dzīvi, savu domnodarbi nevar iedomāties bez Dieva, jo īstenībā cilvēks-Dievs un Dievs VIENOTI un VIENOTI MŪŽUMŪŽOS!
2. Runājot tādus vārdus no kuriem trīsas pāriet ne tikai pār visu augumu, bet pār visu viņa Smalko plānu, jo savas KOPĪBAS ar Dievu APZINĀŠANĀS arī ESMU tieša kanāla atvēršana cilvēka ApZiņai ar Augstāko Kosmisko Saprātu. Protams, ES nedomāju ar to Telpu, Viņa izmainīsies stingri pēc Mūžības Kanoniem, ES runāju par ApZiņu, bet tas nozīmē, par cilveka Smalko plānu, priekš kura tiešām sākas Patiesības Moments, jo cilvēks savā attīstībā jau pacēlās līdz cilvēka-Dieva augstumam, taču vēl neizmainīja savus personīgos priekšstatus par sevi, kā par Dievišķa, Sākuma Sākumu!
3. Jūs pārejat, priekš cilvēkiem, pilnīgi Jaunā stāvoklī, kādu dzīves laikā nesasniedz neviens, jo jūs šķīrāties no vecajiem priekšstatiem par sevi šajā Dievišķajā Telpā, taču vēl nekādi nevarat sevī noformulēt Dievu, kuram atvērti cilvēka-Dieva DOMNODARBES pārsteidzoši plašumi!
4. Tagad cilvēkiem-Dieviem VISS sāks atklāties pilnīgi Jaunās Dievišķās Telpas robežās, ES varu pat teikt - PILNĪGĀM ZINĀŠANĀM, pierādošām cilvēkiem, ka viss apkārt ir iekaisuša prāta izdomājumi, bet PASAULESĒKAS PILNĪBA ESMU Mana Pasaule, nekādi nesaistīta ar jūsu maldiem, bet, ja pavisam precīzi, ar jūsu zinātnes maldiem, jo nevar cilvēks, pat ļoti gudrs, pie nesagatavotas ApZiņas ielūkoties tur, kur ESMU tikai Debesu PILNĪBA!
5. Jūsu nesagatavotā, tātad, nepilnīgā ApZiņa, nevarēja pat iedomāties, ka Saules sistēma, atrodošās Visuma perifērijā, bija radīta tā, lai nekas netraucētu cilvēcei iziet sarežģīto ApZiņas/LīdzZiņas ceļu no Dievcilvēka līdz cilvēkam-Dievam un, ka saules sistēmā viss izdarīts, bet precīzāk, Manis RADĪTS tā, lai nekādas nejaušības, ieskaitot arī cilvēku fantāzijas, nespētu apturēt Dievu Dižo Eksperimentu!
6. Ticiet, gan Planētu orbītu attiecības, gan saules aktivitātes periodiskums un, protams, Telpas ritms, bija radīti tā, ka nekas nevarēja apturēt Telpas Pārveidošanas Visuma Programmu! Vēl vairāk, varu teikt, ka priekš šī Debesu Lielā Eksperimenta tīrības, Vislielākās Planētas bija noliktas Kosmiskā vairoga lomā, aizsedzošas piekļuvi, tātad citu, Visumā attīstīto civilizāciju iejaukšanos!
7. Jā, un uz Planētas ES izdarīju visu priekš tā, lai izslēgtu iekšējās Telpas dažādu iejaukšanos, priekš tā, radot Piramīdu tīklu, kuras saistītas ar Visumu, taču ne priekš tā, lai saņemtu vai nodotu informāciju no Planētas Zeme Varenajā Kosmosā, bet priekš Manas MĪLESTĪBAS enerģijas nodošanas cilvēkiem! Tādēļ viss jums apkārt, atkārtoju, ieskaitot uz Plnētas izvietotās Piramīdas, bija virzīts uz Debesu informācijas (ZINĀŠANU) pārveidošanu MĪLESTĪBAS enerģijā - enerģijā, nodrošinošā cilvēku, pārgājušu no Dievu Informatīvā lauka, Blīvā plāna enerģiju laukā!
8. ES gribu teikt, ka pirms Lielā Eksperimenta, cilvēka ApZiņas/LīdzZiņas evolūcijai līdz cilvēku-Dievu līmenim, VISS bija sagatavots tā, lai priekš cilvēkiem, saņēmušiem Brīvās Gribas Tiesības, izslēgtu jebkādas dzīvošanas problēmas Kosmiskās Telpas Perifērijā un neļautu viņiem iztērēt dzīves enerģiju cīņai ar dabas parādībām! Tādēļ Planēta, agrāk saukta Zeme, pēc eksistēšanas apstākļiem, cilvēkiem ESMU Paradīze, ESMU ideāla vieta Dižai Telpas iekšējai un ārējai HARMONIJAI!
9. Taču tikai Debesu Eksperimenta pašā sākumā tā bija un tas, ko jūs tagad vērojiet uz Planētas, ir nožēlojama līdzība Dabas PILNĪBAI, kas bija dāvāta cilvēkiem, bet izpostītie artefakti cilvēku un Dieva sakariem, runā par cilvēka un Dieva kontakta izpostīšanu, kaut cilvēka un Dieva VIENOTĪBA, pēc Lielā Eksperimenta noteikumiem, nekam nebija jāpārrauj, dodot cilvēkiem iespēju iepazīt/izzināt sevi un izzināt savu saikni ar Dievu, ar Radošā Sākuma Sākumu!
10. Paskataties uz Planētu un jūs sapratīsiet, ka viss pazaudēts līdz tādai pakāpei, ka atgriezšanās uz Dievu Olimpu varēja arī nenotikt, jo Lielā (nejaušā) Sprādziena teorija - ne vienkārši utopija, bet pilnīga un apzināta sakaru, bet precīzāk, KOPĪBAS, Dieva un Manis radīta Visuma Augstākās PILNĪBAS - cilvēka, atdalīšana!
11. Ja cilvēce (ES jau nerunāju par civilizācijām, aizgājušām pagātnē personīgās vainas dēļ, - ES runāju par jums, Piekto rasi) savlaicīgi atcerētos savas saknes, tad nebūtu nepieciešams izveidot Lielo kolaideru (коллайдер ?) priekš tā, lai pārliecinātos par to, ka VISS šinī Telpā no Dieva, bet viss cilvēciskais ir maldu komplekts un tukšs tās radīšanas enerģijas tēriņš, ar kuru ES nodrošināju Savu fraktālo līdzību, paredzot, ka JAUNRADE Dieva līmenī ļaus cilvēkiem visīsākajā laikā saprast, ka cilvēki ESMU DIEVA TURPINĀJUMS un, ka cilvēku VIENOŠANĀS Garā ESMU DIEVS!
12. Mani patīkami pārsteidza, ka paaudžu atmiņa pēdējā brīdī ļāva Hiperborejiem atcerēties savas Dievišķās SAKNES, savu Dievišķo izcelšanos, bet ja pavisam precīzi, atcerēties, ka viņi ESMU tie paši Dievi, kuri piekrita piedalīties Lielajā Debesu Eksperimentā un nokāpa uz Cietības, TICOT un ZINOT, ka viņi ar sevi pierādīs savu personīgo ApZiņu, ka Dievišķā daliņa vienmēr sasniedz Radošā Sākumu Sākuma līmeni!
13. Tagad ES varu jums teikt, ka jūs tiešām glābāt cilvēci, jo pateicoties jums Telpas Pārveidošanas Visuma Programma pabeigta sekmīgi, bet jūs tagad jau cilvēki-Dievi un savā evolūcijā sasniedzāt Dieva Līmeni un, kā ES teicu Vēstījuma sākumā, jūs aizgājāt no pagātnes priekšstatiem un ar sevi sākāt formēt cilvēces Nākotni, bet jau pēc MŪSU KOPĒJĀ Scenārija!
14. ES redzu, ka jūs baida tāda negaidīta perspektīva, bet, ticiet, tā ESMU objektīva realitāte, kaut vai tādēļ, ka jūs vairs nekad nespēsiet atgriezties pagātnē un vēl vairāk, visi cilvēku priekšstati par Dievu, ieskaitot arī Vecās Derības, vienalga ESMU pagātne!
15. Nekas nevar apturēt, bet jo sevišķi, nevar apturēt cilvēka, kā Dieva fraktālās līdzības, ApZiņas evolūciju un ja šo Mūžīgo evolūciju pavada pagātnes priekšstatu dogmas par Dievu, tad tās var kļūt (tā jau arī bija cilvēces vēsturē) bremzes cilvēka ApZiņas/LīdzZiņas evolūcijā, tieksmē izzināt sevi un kļūt cilvēkam-Dievam, kas šajos apstākļos viekārši nepieļaujami!
16. Pagātne nevar kļūt nākotne! Cilvēki nevar atskatīties uz pagātni, kā nevar arī apturēt cilvēka ApZiņas evolūciju un, ja cilvēks apstājas savā pilnveidošanā, tad tas runā pretim visiem Mūžības Kanoniem un galvenajam no tiem - Mūžīgās kustības miera Kanonam, kas arī noved pie pašiznīcināšanās!
17. Lūk, kādēļ ES jums runāju par to, ka pagātne priekš jums, Manas Kustības dalībniekiem, jau aizgāja un aizgāja uz MŪŽUMŪŽIEM, tagad ES priekš jums izvirzu pilnīgi citus uzdevumus - uzdevumus Nākotei! Situācijas unikālums slēpjas tur, ka ES ar jums runāju par nākotnes apstākļiem, kad jūs vēl eksistējat pagātnē, saprotot, ka pagātne arī ir pagātne visā!
18. Tādēļ cilvēces Glābēja KRUSTS ne tikai tur, lai glābtu, bet tur, lai izmainītu cilvēku ApZiņu, kuri tiecas pie Dieva, taču nezin "KĀ"! Taču jūs, izgājuši Garīgās Paaugstināšanas ceļu, vai ATGRIEŠANOS Garā, tagad ziniet "KĀ" un šī ZINĀŠANA "KĀ", dara jūs GAISMAS Skolotājus, jo jūs, izejot visus Garīgās Vīrišķības etapus, sasniedzāt cilvēku-Dievu LīdzZiņas līmeni, ko arī ES apstiprinu!
19. Ticiet, ES nekad nevarētu Manas Kustības dalībniekiem nodot Baušļus, bet precīzāk, Baušļus cilvēkiem-Dieviem, apvienojušamies Garā, ja neredzētu, ka jūs gatavi Viņus pieņemt par pamatu savai domrīcībai - Garīgi VIENOTA Veseluma domrīcībai!
20. Tādēļ ES tik neatlaidīgi runāju, ka MĒS KOPĀ sākam pārrakstīt Kvantiskās pārejas Jauno Scenāriju, jo cilvēki-Dievi sagatavoti patstāvīgi iziet šo transmutācijas etapu un gatavi palīdzēt atlikušajai cilvēces daļai iziet grūto Garīgās attīrīšanās un nožēlas ceļu, bez kā Debesu Valstībā - Augstākā taisnīguma un Kārtības Telpā - ieiet vienkārši neiespējami!
21. ES aicinu jūs pārskatīt savus priekšstatus par cilvēces vēsturi un nodot tos vienkāršiem cilvēkiem, paskaidrojot viņiem, ka Planēta vienmēr bija saistīta ar Vareno Kosmosu un Manis radītā Saules sistēma atbilda Debesu Lielā Eksperimenta tīrības prasībām un sekmēja cilvēkiem attīstīt unikālas (Dievišķas) spējas Telpas radīšanā! Viss uz Planētas uzkrātais negatīvs, ir NETICĪBAS, Garīgo maldu, Garīgās netikumības rezultāts un vainīgi tur tikai paši cilvēki, pilnīgi nepareizi kāda orientēti par savu izcelšanos!
22. Pats galvenais - cilvēki pazaudēja savu saikni ar Dievu un tas, pie liela daudzuma Tempļu klātbūtnes uz Planētas, jo Dieva cilvēku Dvēselēs nebija! Jo taču, lai Dvēselē būtu Gars, bet Gars Dvēselē ESMU Dievs, vispirms vajadzētu apzināties/izzināt sevi, bet izzinot sevi, cilvēks izzin Patiesību, izzin Dievu!
23. Sākas tas Lielās Patiesības Moments, kura dēļ daudzas tūkstošgades ES Pats, Tēvs Absolūts, un Visa GAISMAS Hierarhija, pūlējāmies, ļoti uzmanīgi, palīdzot cilvēkiem APZINĀTIES, ka dzīves jēga, precīzāk, dzīves pilnveidošanas jēga, saistīta ar Debesu Lielo Eksperimentu, uz mākslīgi radītas un pilnīgi izolētas saules sistēmas, kuras rezultātā cilvēkiem bija jāpierāda Debesīm, ka Mūžīgās kustības miera Kanons attiecas uz visu Vareno Kosmosu, no Planētas līdz PirmRadītāja radījumam - cilvēkam!
24. Mums ar jums (bet cilvēka-Dieva uzvedības Baušļus no Manis jūs jau saņēmāt) jāieskatās nākotnē un jāsastāda Kopīgs Scenārijs, pēc kura jūs KOPĀ ar Mani sāksiet formēt Jaunā laikmeta cilvēku uz nākošajiem 26000 gadu, paši, pie tā, paceļoties uz Dievu Olimpu, jo tā cienīgi!
25. ES jums sāku runāt jau pēc Jaunās un priekš cilvēkiem neparastās pārcelšanas Programmas Informācijas laukā, Dieva laukā, bet tas nozīmē tikai vienu: Telpas daudzlīmenība kļūs priekš jums, cilvēkie-Dieviem, izgājušiem visus pārbaudījumus vai Blīvā plāna Golgātas, objektīva realitāte un tad cilvēka-Dieva domdarbība kļūs Dieva nodomdarbība, radoša Jaunas Pasaules Visumā!
26. Varu vēl papildināt, ka jūs izrādījāties cienīgi un gatavi pāriet Informatīvajā laukā un tagad jūs sapratīsiet Manu attieksmi pret jums, jo tikai Dieva un Debesu PirmMīlestība varēja radīt Visuma perifērijā ideālu vietu un ideālus apstākļus priekš tā, lai PILNĪBA, MANIS radīta MĪLESTĪBĀ, varētu attīstīties līdz DIEVU PILNĪBAI!

Tēvs Absolūts.

Avots: http://www.otkroveniya.ru/tolk4/t4-12.01.14.html, pierakstīja Leonīds Maslovs, latviskoja, intuitīvi, Eslauma 13.01.2014., latviskojums ieviets saitā: http://spekavots.ucoz.ru/14.01.2014., nosūtīts Latvijas Radio viļņiem 14.01.2014.
Skatījumu skaits: 342 | Pievienoja: Eslauma | Reitings: 0.0/0
Komentāru kopskaits: 0
Vārds *:
Email *:
Kods *: