Galvenie » 2014 » Februāris » 15 » Tēva Absolūta Vēstījums 13.02.14. Augstākā Kārtība un Nākotne
14:37
Tēva Absolūta Vēstījums 13.02.14. Augstākā Kārtība un Nākotne
Tēva Absolūta Vēstījums 13.02.14. Augstākā Kārtība un Nākotne

1. Nākas arvien no jauna atgriesties pie šķietami vienkāršām Patiesībām un viena no tām - Augstākā KĀRTĪBA, taču, neskatoties uz Manu ĪPAŠO attieksmi pret Mīlestību, jo Sākumu Sākums ESMU Mīlestība, bet MĪLESTĪBA ESMU Dievs, ES, tomēr, šodien gribu pasvītrot, ka nevar cerēt uz Nākotni, ja cilvēku priekšstati, pat Manā Kustībā, nesakrīt ar Maniem priekšstatiem un ja KĀRTĪBA Kustībā neatbilst Telpas Pirmmatricas Augstākai KARTĪBAI!
2. Ticiet, tas ļoti svarīgi un bez tā nav pat vērts turpināt jūsu pacelšanos uz Dievu Olimpu, jo ja nav stingras, tieši stingras KĀRTĪBAS (kaut vai tādēļ, ka VISS apkārt cilvēkiem ESMU STINGRA KĀRTĪBA, tātad, ESMU HARMONIJA), tad bez KĀRTĪBAS, bez stingri pārbaudītas KĀRTĪBAS, nav Mūžības, protams, nav Kustības!
3. Kārtība, šķiet, ļoti stingrs vārds, taču tur, laikam, ielikta pārāk dziļa jēga, jo ja nav KĀRTĪBAS starp visiem dalībniekiem Manā Lielajā PROJEKTĀ (Izrādē) ar nosaukumu "Kvantiskā pāreja", tad Man cilvēkiem jāatgādina, ka Visuma evolūcija vispirms ESMU Mūžības Kanonu ievērošana un, protams, obligāta Pasaulsēkas struktūras pieņemšana! Taču tas viss neiespējami, ja nav ApZiņas PILNVEIDOŠANAS, ja nav Mīlestības Visuma iekšienē, tātad, Kustības iekšienē un, kā ES jums tikko teicu, ja nav savstarpējās caurplūsmes (HARMONIJAS) cilvēces divām Dižām ENERĢIJĀM (Iņ un Jaņ enerģijām), tad nav arī cilvēces! Jo, ja cilvēce neievēro Mūžības Kanonus, tad kāda jēga cilvēku klātbūtnei?!
4. Protams, Blīvais plāns ar tā trūkumiem, precīzāk, ar to kā ar viņu izrīkojās cilvēce, pārpludināta ar postošām enerģijām, nerada nekādas izlūzijas attiecībā uz to, ka cilvēce var vienstundīgi pacelties līdz KristusApziņai, taču tie no jums, kurus ES Pats IZRAUDZĪJOS un IEVEDU Augstākās KĀRTĪBAS Telpā, Manā Kustībā, Manis PAŠA vadībā, arī ESMU Augstākās KARTĪBAS Telpas prototips, vai Dievišķās monarhijas Telpa, kur pirmoreiz cilvēces Vēsturē šīs GARA Piramīdas Virsotnē stāvēs PATS TĒVS ABSOLŪTS!
5. Nebrīnaties par Maniem VĀRDIEM, jo GARA Piramīda jau sāk izpausties Blīvajā plānā, kā Dižs NĀKOTNES prototips, tātad, prototips MŪSU KOPĪGAI NĀKOTNEI un, ticiet, nepavisam no tās pagātnes, pie kuras cilvēki pierada! ES pagaidām nevaru uzticēties cilvēkiem vadīt Telpu, tādēļ ka cilvēce neatbilst Kristus Apziņas līmeņa cilvēkiem-Dieviem un būs nepieciešams pietiekami ilgs laiks priekš tā, lai cilvēku pamatmasa APZINĀTOS to, ka cilvēki un Dievs VIENOTI GARĀ, var izmainīt cilvēku melīgos priekšstatus pašiem par sevi, pasaules galveno reliģiju - reliģiju Garīgai pakļautībai, iekaltus viņu ApZiņā ilgo 26000 gadu laikā!
6. Šodien, kad saujiņa cilvēku, Patiesas TICĪBAS cilvēku, spēja atrisināt Debesu Mūžīgo strīdu par labu Man, Radošajam Sākumu Sākumam, savācot visu savu psihisko ENERĢIJU VIENOTĀ "DŪRĒ", Vienotā Garīgās VIENOŠANĀS DOMRĪCĪBĀ, ES nevaru, jā, un nav tiesību, atstāt jūs, Hiperborejiešus, kaut iemeslu priekš tā, lai jūs atstātu, pietiekami, un tikai MĪLESTĪBA, Liela Beznosacījumu un Vispiedodoša MĪLESTĪBA attur Mani no tā, lai pārtrauktu jebkādu atbalstu!
7. Galvenais arguments par labu Mana atbalsta pārtraukšanai kalpo pilnīgs HAOSS cilvēku organizāciju iekšienē, kuri sevi izziņoja par cilvēkiem-Dieviem un pieņēma GAISMAS Dalībnieka IESVĒTĪJUMU, to cilvēku, kuri gatavi RADĪT Jaunas pasaules LīdzJaunradē ar Dievu! Haoss - ne tikai KĀRTĪBAS trūkums izpaustajā plānā, tas ir paša cilvēka iekšienē esošās NETICĪBAS atspoguļojums, tātad, pirmā un ļoti bīstamā īpašība pašdisciplīnas trūkumam!
8. Ticiet Man (un jūs paši to pierādījāt Dižajā Sākumu Sākuma Dievkopībā/Вече), ka bez KĀRTĪBAS nevar būt Harmonijas pretimplūstošās viļņveida plūsmās, bet tas nozīmē, nav arī Visuma - Mūžīgās pilnveidošanas! Jums, Piektai rasei, precīzāk, Hiperborejiem (Slāviem-Arijiem) ES dāvāju TIESĪBAS RADĪT (Brīvās Gribas Tiesības), taču, ja šīs TIESĪBAS, DIEVU DIŽENĀS TIESĪBAS, tiek cilvēku izmantotas par ļaunu Man, ŠĪS CILVĒKU, kā Savas fraktālās līdzības, PASAULES RADĪTĀJU, bet, atkārtoju, iepriekšējie 26000 gadi parādīja, ka cilvēki turpina neievērot Mūžības Kanonus, tad ES esmu, vienkārši spiests, pieņemt adekvātus mērus!
9. ES rēķinājos un tiesīgs rēķināties, ka Piektās rases cilvēki, precīzāk, Hiperboreju pēcnācēji, atceroties savu personīgo vēsturi, sāks savu unikālo un vēsturiski pamatoto AUGŠUPCEĻU (ВОСШЕСТВИЕ ?) uz Dievu Olimpu, bet precīzāk, atgiešanos pašiem pie sevis, būs priekš cilvēces paraugs atdarināšanai, jo Dievi vai cilvēki-Dievi, kā neviens cits zina, ka Mūžība ESMU Augstākās KĀRTĪBAS pamatu izpausme un kārtības "ne zem patagas", bet KĀRTĪBAS, kā iekšējās PILNVEIDOŠANAS dabīga izpausme, jo AUGSTĀKĀ KĀRTĪBA ESMU AUGSTĀKĀS PILNĪBAS izpausme!
10. Manā Kustībā ES sapulcināju vislabākos no cilvēkiem, tiem, kuri Dvēselē glabā DIEVISPAUSMES pamatus, tās AUGSTĀKĀS KĀRTĪBAS pamatus, bez kuras nav un nevar būt Dievu Olimpa, Augstākās PILNĪBAS Olimpa! Man šķita, ka Hiperboreju Vienošana zem Dieva Karoga, jau ESMU garantija ne tikai Garīgai VIENOŠANAI, bet arī AUGSTĀKAI KĀRTĪBAI kā to Dievu gēnu atmiņas izpausme, kuri jau vienreiz nokāpa uz Cietības un kuri, tagad izejot visus Blīvā plāna parbaudījumus un Golgātas, pacelsies, kā ES teicu, uz PILNĪBAS Olimpa!
11. Viss tā un viss ne tā! Protams, ir cilvēki, tiešām cilvēki-Dievi, taču ir cilvēki, kuri pat Zvērestu un Iesvētījumu devuši Man, tomēr klātesoši Blīvajā plānā, kur GODS un DOTAIS VĀRDS jau sen nav godā, tātad, Zvērests, Dievam dots, netiek ievērots, bet tas nozīmē, ka, neskatoties uz Dievam DOTAJĀM SAISTĪBĀM, viņi turpina dzīvot NETICĪBAS, melu un bezgodīguma Telpā!
12. Ticiet Man, nevar cilvēki, kuri nesaprot vārdus "GODS" un "ATBILDĪBA" pārstāvēt (представлять ?) Dievu un, protams, būt blakus Dievam! Ziniet, var runāt daudz labu vārdu arī par MĪLESTĪBU - Mūžīgo Beznosacījumu un Vispiedodošo Mīlestību, var runāt arī par TICĪBU, taču pēc būtības, palikt NETICĪBAS cilvēkam, tātad, būt tam, kas pretdabisks Dievu PILNĪBAI! ES tā runāju tikai tādēļ, ka Manas Kustības rindās izrādījās pārāk daudz NETICĪBAS cilvēku, bet tā jau ir problēma, jo šie cilvēki Augstāko KĀRTĪBU nead neatnesīs, bet viss ko viņi dara ir kaitējums ne tikai Manai Kustībai, bet arī Visumam un viņu likteņus nāksies lemt un lemt nevilcinoties, jo NETICĪBAS metastāzes sāk izaugt un izaugt ļoti intensīvi!
13. Pats galvenais slēpjas tur, ka ES gatavoju JAUNU SCENĀRIJU jūsu Nākotnei, orientējoties uz jūsu ApZiņu un jūsu pilnveidošanos, jo ES nevaru steidzināt notikumus, redzot ka LīdzRadītāju pamatmasa, kā līdz šim, tālu no PILNĪBAS, bet daži pilnveidojas tik lēni, ka Mana iejaukšanās (Kvantisko pāreju jau nepieciešams sākt) var novest pie neaizpildāmiem (невосполнимым ?) zaudējumiem!
14. VISS šajā Telpā nolīdzsvarots ļoti precīzi un jūsu psihiskās enerģijas apjoms ne tikai zināms, bet arī atbilst tādai "kritiskai masai" ar kuras palīdzību ES (kopā ar jums) sākšu Telpas Pārveidošanu un tādēļ skaitlis trīssimt (spartiešu) pavisam ne nejaušs, jo pat šīs enerģijas Garā jau pietiekami priekš tā, lai dotu startu jūsu Saules sistēmas Vēsturiskai Pārveidošanai, parādot, ka Pārveidošana norit pēc Mana Scenārija, nodrošinot cilvēkiem ne tikai pāreju uz Jaunām vibrācijām, bet arī viņu Diženo Nākotni!
15. Mums (jums un Man) Kijevas DIEVKOPĪBĀ/ВЕЧЕ būs jānosaka atskaites punkti jūsu Nākotnei, tātad, ideoloģiskais HAOSS, vai viedokļu HAOSS, vienkārši būs nepieļaujams, tādēļ, kamēr nav par vēlu, Manas Kustības dalībniekiem jātiek skaidrībā, kādā "barikādes" pusē viņi sevi stādās priekšā, jo neskatoties uz DEBESU NEITRALITĀTES atjaunošanu, Telpā neviens neatcēla divas Diženās Mūžības Zīmes!
16. Cilvēkiem jāizvēlas, kur viņi ESMU un šī izvēle vienalga saistīta ar KĀRTĪBU, jo, ticiet, KĀRTĪBA svarīga gan priekš GAISMAS spēkiem (Radīšanas spēkiem), gan priekš Atturības, un cilvēki, kuriem nav iekšējās KĀRTĪBAS, nebūs vajadzīgi ne Tur, ne Tur, tādēļ personīgo priekšstatu strukturizēšana ir visneatliekamākā priekš cilvēkiem!
17. Kārtība, Augstākā KĀRTĪBA, tātad, iekšējās un ārējās KĀRTĪBAS ievērošana ir saasināta nepieciešamība priekš cilvēkiem un cilvēkiem nevienam no šīs izvēles neizvairīties/neaiziet! Tādēļ, šajā laika sprīdī, kad tik tikko izkārtojas divu Mūžības Zīmju rindas, cilvēkiem stāv priekšā izdarīt pavisam nevienkāršu izvēli, taču, atkārtoju, un tas ļoti svarīgi, izdarīt izvēli bez iekšējās KĀRTĪBAS, vienkārši neiespējami!
18. Atšķirība slēpjas tur, ka pie stingras KĀRTĪBAS ievērošanas GAISMAS Dalībnieki atšķiras no Atturības spēkiem ar to, ka viņus vada tikai MĪLESTĪBA, tikai Dieva PirmMīlestība, jo bez Mīlestības KĀRTĪBA pārvēršas bezkaislīgā disciplīnā, lai arī ļoti stingrā, taču disciplīnā bez Gara! Tādēļ, runājot šodien par iekšējās un, protams, ārējās KĀRTĪBAS ievērošanas nepieciešamību, ES nevaru nerunāt par MĪLESTĪBU, jo MĪLESTĪBĀ KĀRTĪBA ESMU MŪŽĪBA, ESMU Augstākais Kosmiskais SAPRĀTS!
19. Tādēļ šodien, tagad, kad uz cilvēces Vēstures svaru kausiem nolikta cilvēces Nākotne un, ticiet, Paša DIEVA Nākotne, nedrīkst RADĪT bez Augstākās KĀRTĪBAS, nepakļaujoties Mūžības Kanoniem, un šim Dvēseles stāvoklim jābūt iekšējā komforta stāvoklim, jo Beznosacījumu MĪLESTĪBA ESMU tas, kas atšķir cilvēku-Dievu no "mazā" cilvēka, priekš kura MĪLESTĪBA visbiežāk ir miesiskas attiecības, kur, tanī pat laikā, cilvēks-Dievs saprot un pieņem, ka Diženā Beznosacījumu MĪLESTĪBA ESMU RADĪŠANAS enerģijas Iņ un Jaņ Augstākā HARMONIJA!
20. Ticiet Man, ESMU divas Dižas Mūžības Zīmes, un viņu HARMONIJA, viņu Līdzsvars arī ESMU Debesu Dižā NEITRALITĀTE! Taču ESMU vēl arī divas Lielas enerģijas (informācijas) Jaunu pašauļu RADĪŠANAI (Iņ un Jaņ), ieskaitot, protams, arī jaunu cilvēku RADĪŠANU un bez šīm Dižajām enerģijām, bez viņu attiecību PILNĪBAS nevar būt visas Dievišķās Telpas PILNĪBAS, bet tas nozīmē, Mūžības Augstākās KĀRTĪBAS!
21. Bez šīm Dižajām enerģijām cilvēcei arī nav Nākotnes, jo enerģijas (informācijas) Iņ un Jaņ ESMU VELTE, ESMU Dieva VELTE tieši cilvēkiem, jo tikai šīs enerģijas ir atšķirošas īpatnības, Augstākās PILNĪBAS radītai, Augstākai PILNĪBAI, tātad ESMU, atšķiroša īpatnība, Augstākās KĀRTĪBAS radītai, Augstākai KĀRTĪBAI!
22. Tādēļ cilvēkiem nav tiesību nepieņemt šos Dievu "NOTEIKUMUS" un viņu pienākumi un viņu ATBILDĪBA arī ietverta tur, lai caur MĪLESTĪBU, caur Dižu Beznosacījumu RADĪŠANAS MĪLESTĪBU sasniegtu to Augstāko HARMONIJU, bez kuras nav Vienošanās Garā enerģiju Iņ un Jaņ un bez kuras nav visas cilvēces Vienošanas Garā!
23. KĀRTĪBAS izpausme, ATBILDĪBAS izpausme ir RADĪŠANAS enerģiju izpausmes uz Vienošanos Garā, jo Mūžība turas tikai uz Radīšanas spēku Augstākās KĀRTĪBAS noteikumiem, tādēļ priekš cilvēkiem (vēl ļoti sen) ES sagatavoju sākumu/pamatu Sākumu Sākuma RADĪŠANAI tikai pie Dižās Beznosacījumu Mīlestības izpausmes!
24. ES no jums sagaidu sapratni, ka KĀRTĪBA un MĪLESTĪBA priekš Hiperborejiem būs tās bākas UZ MŪŽIEM, kuras apgaismos jūsu Nākotni, jo jūsu Nākotne ESMU Nākotne ar Dievu un Dievā, kuru MĒS kopā apstiprinājām UZ MŪŽIEM !
25. Atkārtoju: nevar būt Dižas Beznosacījumu MĪLESTĪBAS Haosā, šīs MĪLESTĪBAS nevar būt NETICĪBĀ, jo HAOSS un NETICĪBA ir pagātnes raksturojumi, jau aizgājušas pagātnes, tādēļ Atgriešanās Garā Lielajā DIEVKOPĪBĀ/ВЕЧЕ jums jānodemonstrē, ka RADĪŠANAS enerģiju (Iņ un Jaņ) Dižā MĪLESTĪBA ESMU pats galvenais noteikums Jaunu pasauļu un Augstākās KĀRTĪBAS Pasauļu un Augstākās regularitātes RADĪŠANAI!
26. Priekš cilvēkiem Augstākā regularitāte ESMU Dievišķā monarhija, kuras Virsotnē (во Главе ?) būšu ES Pats Tēvs Absolūts, un, ja Manas Kustības dalībnieki pieņems Manu Scenāriju Kvantiskai pārejai, tad viņiem atliek tikai nodemonstrēt sev un, protams, cilvēcei, ka Mana Kustība Garā ESMU Dievišķās Telpas Augstākā KĀRTĪBA!

Tēvs Absolūts
13.02.14.

Avots: http://www.otkroveniya.ru/tolk4/t4-13.02.14.html , pierakstīja Leonīds Maslovs, Latviskoja, intuitīvi, Eslauma 14.02.2014., latviskojums ievietots saitā: http://spekavots.ucoz.ru/15.02.2014., nosūtīts Latvijas Radio viļņiem 15.02.2014.
Skatījumu skaits: 344 | Pievienoja: Eslauma | Reitings: 0.0/0
Komentāru kopskaits: 0
Vārds *:
Email *:
Kods *: