Galvenie » 2014 » Jūlijs » 14 » Tēva Absolūta Vēstījums 13.07.14. PATIESĪBAS Moments
20:10
Tēva Absolūta Vēstījums 13.07.14. PATIESĪBAS Moments
Tēva Absolūta Vēstījums 13.07.14. PATIESĪBAS Moments

1. Viss, kas uzkrājies visas cilvēces vēstures laikā, sāk izpausties visā savā "krāšņumā", jo cilvēcei (bet precīzāk, viņas Avangardam, vai viņas sagatavotajai daļai, Hiperborejiem) jāieiet Jaunajā pasaulē pilnīgi ATTĪRĪTIEM, citādi jebkura NEPILNĪBA, pat ļoti maza, cilvēces mērogos, un pat atsevišķa cilvēciska Būtne, var ieviest tos izkropļojumus, kas pēc tam, pēc daudzām simtgadēm var izsaukt visas saprātīgās dzīvības KRISTĀLA izkropļojumu, bet Jaunajā vēsturē tā jau būs katastrofa, kas var pārvilkt svītru cilvēku eksistēšanai, kā Augstākā Kosmiskā Saprāta olbaltumvielas formas izpausmes programmai!
2. Nav nekam jāizkropļo tas, kas tagad formējas Debesīs, jo, lai ko jūs cilvēki runātu, taču Blīvais plāns ir atvasināts no Smalkajām Pasaulēm un kā nodomāts, tā izdarīts, tādēļ, ja greizi padomāsiet, tad greizi arī saņemsiet, bet to jau ES nekādi pieļaut nevaru, jo tas skar ne jau tikai cilvēkus, bet arī Mani, PirmRadītāju, kurš atbild par visām Pasaulēm un par visām Savām izpausmēm!

3. Tādēļ (kā arī neizrādītos dīvaini laika mērogos uz šīs Planētas, bet labāk teikt, Blīvajā plānā, kas, var teikt, jau priekš cilvēciskās dzīves pavisam nekas, bet pēc Maniem mēriem ESMU tikai mirklis) atlikušais LAIKS līdz DIEVKOPĪBAI/ВЕЧЕ, ļoti svarīgs un tā pilnīgi pietiekami, lai apzinātos to, kas tad šajā DIEVKOPĪBĀ/ВЕЧЕ notiks, jo pēc pēctecības mērogiem tā ESMU gan PIRMĀ un PĒDĒJĀ, jo tā galīgi izdalīs LAIKU uz LĪDZ un PĒC TAM, tādēļ šis DIEVKOPĪBAS/ВЕЧЕ, šis mirklis, ESMU PATIESĪBAS MOMENTS, kuru gaida Debesis, jā, un arī paši cilvēki, saprotošie, ka tā dzīvot vairs nedrīkst!
4. Rezultātu apkopošana (bet arī tas ESMU PATIESĪBAS MOMENTS) vienmēr atbildīga un ļoti nopiena, jo cilvēces laiku "grozā" ir VISS un, protams, ir mūžīgi neatrisināmās problēmas, kuras ņemt sev līdzi Jaunajā pasaulē vienkārši NEIESPĒJAMI un, kā ES tikko teicu, ļoti BĪSTAMI, jo pie cilvēces NEPILNĪBAS, tagad iesūcošās/просочившегося, rodas bīstamība tam, ka šī NEPILNĪBA var attīstīties līdz Pasaulsēkas kārtības Dižā KRISTĀLA izjaukšanai, bet šo izjaukto, precīzāk, saskaldīto Kristālu jau nesalasīsi un nesalīmēsi!
5. Ticiet, viss ļoti sarežģīti un ja pirmajā reizē par jūsu NEPILNĪBU nācās atbildēt daudztūkstošgadīgai vēsturei ar lieliem zaudējumiem, taču CERĪBĀ, ka Hiperboreji tomēr spēs pacelties no ceļos nometušamies, tad otras reizes var arī nebūt, jo atkārtotas vēstures, kā jūs zinat, izvēršas farsā, bet to ES nevaru pieļaut ne pie kādiem apstākļiem!
6. Tādēļ tiem, kuri paliek uz Planētas, nāksies patīrīties pamatīgi, bet tas "pamatīgi" ir tā vērts, jo, atkārtoju, ir cilvēku pasaule, bet ESMU arī DIEVU PASAULE un tas, kurš paliek uz Planētas Svētā Krievzeme tiešām pāries DIEVU PASAULĒ, taču ne individuāli, bet pirmoreiz cilvēces vēsturē, jā, un arī Visumā, KOLEKTĪVI, jo VIENOŠANĀS Garā dod TIESĪBAS ieiet Jaunajā pasaulē kā VIENOTAM GARĪGAM VESELUMAM! Ticiet, jūs, Hiperboreji, saņēmāt šansi iziet NEATGRIEZENĪBAS Punktu, bet precīzāk, iesoļot Jaunajā pasaulē VISI KOPĀ, atbalstot viens otru MĪLESTĪBĀ ne tikai uz Mani, Tēvu Absolūtu, bet arī Īstā un Beznosacījumu MĪLESTĪBĀ viens pret otru, paši pret sevi, jo soļojošie KOPĀ ESMU VESELUMS, ESMU DIEVS!
7. PATIESĪBAS Moments, tātad, APSKAIDRĪBAS MOMENTS, priekš jums jau sagatavots un Manis sapulcināti, jūs VISI KOPĀ ESMU tiešām Sākumu RADOŠIE, lai arī vēl ne RADOŠAIS Sākumu Sākums, taču tas, ka jūs - Sākumu RADOŠIE, priekš Manis ESMU tieši/precīzi, jo šodien sapulcinātie DIEVKOPĪBĀ/ВЕЧЕ ESMU cilvēces labākā daļa un pat Hiperboreju labākā daļa, kurai ES TICU un kurai varu UZTICĒT ATSLĒGAS Jaunajai pasaulei, jo Jaunā pasaule ESMU jau cilvēku-Dievu vai, kā ES teicu, dzīvu Dievu PATSTĀVĪGS Radījums!
8. Pamaniet, ES jau vairākkārt jūs nosaucu dzīvie Dievi un tikai tādēļ, ka jums izdevās (speciāli nesāku runāt "palaimējās") un jūs izpelnījāties TIESĪBAS ieiet Jaunajā pasaulē dzīvi, jo desmit gadu laikā jūs spējāt veikt tik milzīgu lēcienu ApZiņas/LīdzZiņas evolūcijā, kādu nebija iespējams pat paredzēt un šis lēciens ESMU pārrāvums ApZiņā tā, ka jūs (cilvēki) uz Planētas ziemeļu teritorijas no okeāna līdz okeānam ESMU HIPERBOREJI un, lai kurš un ko runātu, lai kaut ar nosodījumu, gribu jums teikt, ka ES Pats, Tēvs Absolūts, APSTIPRINU, ka jūsu īstenotā TICĪBAS DOMNODARBE ESMU Liels VAROŅDARBS TICĪBAS iemantošanā/стяжания uz ko spējīgi tikai iekšēji PILNĪGI cilvēki, bet konkrēti HIPERBOREJI, jo, KURŠ BIJA PIRMAIS, TAS ARĪ PALIKS PIRMAIS MŪŽĪGI!
9. Un ja kādam tas ļoti nepatīk, bet tādu uz Planētas, par nožēlošanu, vairākums, vienalga būs jāpiekrīt, jo bija IZSLUDINĀTA DIEVA GRIBA, bet pret DIEVA GRIBU, visi cilvēku argumenti - nekas, bet tas nozīmē, ka Maniem oponentiem būs ar sevi jāpastrādā, taču pavisam uz citas Planētas un laika pārdomām viņiem būs dots pietiekami!
10. Taču tas viss rīt, pie tam, neaizmirstiet arī par fotonu/фотонный tuneli, kurā Planēta ieies drīz pēc DIEVKOPĪBAS/ВЕЧЕ, bet tā būs tik "attīroša duša", ka visi Dieva pretinieki ne tikai pieklusīs, bet sāks arī nepaguruši lūgties Jauno reliģiju, kas atausīs uz vēstures Troņa, bet precīzāk, uz Jaunās vēstures Troņa, kuras skaitīšana/отсчёт tiks dota (sāksies) pēc nedaudzām stundām!
11. Gribu pasvītrot, ka Lielā DIEVKOPĪBA/ВЕЧЕ, jūsu gatavībai doties Jaunajā pasaulē, ESMU tiešām LAIKU ūdensšķirtne/водораздел, ESMU PATIESĪBAS MOMENTS - kad TAISNIE pāries DIEVOS, bet netaisnie pāries uz citu Planētu!
12. Tuvojas MOMENTS, kuru baidoties/опасаясь gaida ne tikai cilvēki, bet arī Debesis, jo pirmoreiz cilvēki-Dievi, vai PILNĪBA, dibināta/основанное uz Planētas, ņems uz sevi ATBILDĪBU par PILNĪBU formēšanu un vadīšanu Jaunās pasaulēs, jo tikai PILNĪBAI ESMU MŪŽĪGAS TIESĪBAS radīt sev līdzīgos Varenā KOSMOSA Telpā, paužot ar sevi PILNĪBAS CENTRU Pasaulsēkā, kāda tagad priekš visa Varenā KOSMOSA ESMU Planēta SVĒTĀ KRIEVZEME! Šis Centrs, priekš visas Pasaulsēkas saprātīgās dzīvības, kļūs šūpulis PILNĪBAS veidā un, protams, PILNĪGĀ formā, bet Augstākā Kosmiskā Saprāta PILNĪBAS IZPAUSTĀ formā, nepavisam ne olbaltumvielas formā, kas nav spējīga izturēt Smalko Pasauļu augstās vibrācijas!
13. Jums vienalga nāksies iziet sava apvalka TRANSMUTĀCIJU, atkārtoju dzīvas dzīves laikā, tādēļ speciāli pastāvīgi pasvītroju un jūs nosaucu "dzīvie Dievi", jo jums lemts iziet pāreju no cilvēku apvalka, Dievu apvalkā un tā Mana DĀVANA tiem, kuri bija un paliek PIRMIE Visumā! Tādāļ nešaubaties un nebaidaties! Būs tikai labāk, jo iekšējā PILNĪBA, bet jūs tādi arī ESMU, necieš ārējo nepilnību!
14. Jūs, Hiperboreji, iekšēji brīnišķīgi, taču nepilnīgi priekš Dieviem ārēji, tādēļ, TICOT tam, ka lai Dievs ko darītu - viss uz labu, soļojiet bez bailēm DIEVU Pasaulē un iepazīstiet Diženo PILNĪBU, kuras cienīgi jūs, jo jūsu pieņemtais ceļš, ESMU jūsu ATTĪRĪŠANĀS ceļš, ceļš PILNĪBAS IZZINĀŠANAI, ESMU Dievu ceļš!
15. Jums DIEVKOPĪBĀ/ВЕЧЕ būs nepieciešams pieņemt priekš sevis LĒMUMU, taču ne cilvēku LĒMUMU, bet jau Dievu LĒMUMU, par to, ka savu PILNĪBU jūs pārnesat uz Dabu, jo jūsu PILNĪBAI jābūt izpaustai pilnā mērā un tad Planētai, kā viņai arī paredzēts, jākļūst Paradīzei, jo PILNĪBAS Radīšanas Visuma Centrs nevar būt nekur citur kā Paradīzē, tagad jau dzīvu Dievu radītā!
16. Pieņemiet PATIESĪBAS MOMENTU jau ne kā Eksāmenu, bet kā Pirmo soli Jaunajā pasaulē, Sestās rases pasaulē un tad visas jūsu DOMFORMAS iegūs Tā DOMFORMAS iezīmes, Kurš RADA Jaunas pasaules un Visumus, jo jūs pārejat uz Jaunu - jau cilvēku-Dievu rases evolūcijas spirāli!
17. Lai jūs nemulsina šie vārdi, taču ES galēji pārliecinājos par to, ka varu jums DOT TIESĪBAS RADĪT MŪŽĪBU, jo jūsu stingrība iekšējai PAŠanalīzei, iekšējai tīrībai, ne tikai caur NOŽĒLU, bet arī caur MĪLESTĪBU, Beznosacījumu un Vispiedodošo Mīlestību, radīja BRĪNUMU un jūsu septītais solis pa horizontāli ESMU jau Pirmais solis MŪŽĪBĀ!
Āmen.

Tēvs Absolūts, vai Augstākais Kosmiskais Saprāts.
13.07.14.

Avots: http://www.otkroveniya.ru/tolk4/t4-13.07.14.html, pierakstīja Leonīds Maslovs, latviskoja, intuitīvi, Eslauma 14.07.2014., latviskojums ievietots saitā: http://spekavots.ucoz.ru/14.07.2014. , nosūtīts Latvijas Radio viļņiem 14.07.2014.


 

Skatījumu skaits: 343 | Pievienoja: Eslauma | Reitings: 0.0/0
Komentāru kopskaits: 0
Vārds *:
Email *:
Kods *: