Galvenie » 2013 » Septembris » 16 » Tēva Absolūta Vēstījums 14.09.13. Gaidīšana, vai ne jūs atnācāt, bet jūs uzaicināja
13:56
Tēva Absolūta Vēstījums 14.09.13. Gaidīšana, vai ne jūs atnācāt, bet jūs uzaicināja
Tēva Absolūta Vēstījums 14.09.13. Gaidīšana, vai ne jūs atnācāt, bet jūs uzaicināja

1. Nāksies atkal atkārtot, ka šajā Lielajā izrādē ar nosaukumu "Telpas Pārveidošana" vai "Kvantiskā pāreja" visas vietas jau sen sadalītas, un ja daļa cilvēku savas lomas jauc, bet jo vairāk savu vietu, tādā DIEVA izrādē, tad tā jau viņu personīgā kļūda, bet pats galvenais, tā viņu maldīšanās attiecībā uz personīgo priekšstatu nozīmīgumu!
2. Un jūs taču lieliski ziniet vai saprotiet, ka bez Manas visaktīvākās dalības ne tikai Saeimas sanāksmes, ne Dievkopība (Вече) nevarētu notikt totālas citdomības vajāšanas apstākļos, nu un arī pati Kustība nekad netiktu reģistrēta kā Kustība, nesoša Jaunu ApZiņu, tātad, arī NĀKOTNI, Paša Tēva Absolūta noteiktu!
3. Kad ES runāju tādus vārdus, ES, dabīgi, saprotu, ka cilvēces avangardā jābūt cilvēkiem, kurus ES PATS (atkārtoju: PATS) izvēlējos, jo redzēju un zinu, ka viņi spējīgi iziet pēdējos un vissarežģītākos pārbaudījumus un kļūt pamats Sestai rasei!
4. Protams, Kustībā uzaicinu ES, tātad, izvēlos Dalībniekus PATS, dodot tiesības katram cilvēkam līdzpieskarties, bet LīdzSaskaņā, stāties blakus Dievam un šādai Domnodarbei, nav nekā kopēja ar mūsdienīgiem reliģioziem priekšstatiem, jo cilvēkiem tiek dota Liela iespēja uzreiz, bez vidutājiem, mesties ne vienkārši TICĪBAS atmosfērā, bet atmosfērā Lielai LĪDZSADARBĪBAI ar Pašu Tēvu Absolūtu!
5. ES gatavoju cilvēku ApZiņu tāda Liela mirkļa uztveršanai, jo LīdzSadarbība ar Dievu ESMU cilvēku Apskaidrības Dižs Mirklis, kurš jāuztver, kā Svētki Brīvam GARAM, ne tikai atbrīvotam no pagātnes maldiem, bet arī nonākušam pie ATZIŅAS par savu piederību Pasaulnamam, bet tas nozīmē, līdzdaību Dievišķajā Domnodarbē - Domnodarbē ar PirmRadītāju Jaunos Visumos!
6. Jau pilnus deviņus gadus ES cilvēkus ļoti uzmanīgi pietuvinu, bet konkrētāk - jūs, Manu Kustību, pie savas izredzētības apzināšanās, kad nevar būt cilvēciskā Ego, bet ESMU tikai apzinājusies LīdzSadarbība ar Pašu PirmRadītāju un tādai APZINĀTĪBAI jāatnāk tikai caur iekšējo pašdisciplīnu, jo LīdzSadarbība ar Dievu ESMU Liela ATBILDĪBA par saviem Nodomiem un, protams, par savu Domrīcību/Domnodarbi, jo nevar būt līdzās Dievam piespiedu kārtā! LīdzSadarbības Laime tiek dota tiešām izredzētiem - tiem, kuri aicināti būt GAISMAS Pulkā un no tāda Dieva UZAICINĀJUMA nedrīkst atteikties, jo tas (Dieva uzaicinājums) notiek tikai vienu reizi!
7. Manas Kustības Portāls atvērts priekš visiem cilvēkiem! Paredzēts, ka cilvēkiem, pieņēmušiem patiesu TICĪBU, jāapzinās savas ATBILDĪBAS lielums par saviem Nodomiem un Domrīcību, paceļoties savā pilnveidošanā līdz KristusLīdzZiņas līmenim, jo nepilnīgs cilvēks nevar būt līdzās Dievam!
8. ES dodu katram cilvēkam, atnākušam un vēl neatnākušam Manā Kustībā, iespēju pašam atrast savu ceļu pie Dieva, jo ES aicinu visus, parādot un paskaidrojot, ka ceļš pie Dieva nevar būt pastaiga, bet ESMU katordzniecisks darbs pašpilnveidošanā, bez kuras, ticiet Man, Sestajā rasē, vai cilvēces Dižajā nākotnē, ieiet vienkārši neiespējami!
9. Tādēļ Mani pārsteidz tie no jums, kuri uzskata, ka dalība Radītāja Kustībā jau ir garantija viņu pārejai augstu vibrāciju Jaunajā Pasaulē! Ticiet, nevar cilvēks "uz īsas kājas", ar Mamonu un grēkiem, pāriet PILNĪBAS Pasaulē, jo ES taču jūs radīju PILNĪGUS, un devu jums Brīvās Gribas Tiesības, paredzot un sagaidot, ka cilvēki pastiepsies pie Dieva, izejot sekmīgi visus Blīvā plāna pārbaudījumus!
10. Gribu pasvītrot, ka dalība Manā Kustībā, bez darba vai domnodarbes ar sevi, nav uzskatāma, kā ES runāju un saku, par garantiju pārejai Jaunajās Pasaulē, jo tikai aktīva pašpilnveidošanās ESMU tā CERĪBA, kas atklājas katram cilvēkam šajā neparastajā, vēsturiskajā un ļoti atbildīgajā PĀRMAIŅU Laikā!
11. Ne veltīgi ES jums runāju par to, ka ES devu VISU priekš tā, lai jūs sagatavotu savu ApZiņu, savu iekšējo "Es", pastāvīgi attīrot sevi, tādēļ pārtraukumi, saistīti ar dabas anomālijām, vai sabiedrisko attiecību izmaiņas starp valstīm, vai valstu vadītājiem, ir priekš jums GAIDĪŠANAS LAIKS, un reāla iespēja APZINĀTIES, ka tikai pilnīgs cilvēks vai cilvēks, tiecošies iekšēji pilnveidoties, var pāriet Dieva Valstībā, tātad kļūt Dievišķās monarhijas daļa uz Planētas Svētā Krievzeme!
12. Tādēļ jums jāatsaucas uz Maniem AICINĀJUMIEM, jo tikai ES cilvēkiem dodu iespējas ieraudzīt Telpas Pārveidojumu visas robežas, sagaidot jūsu aktīvu dalību Manā Gadsimta Izrādē, bet pats galvenais, sagaidot no jums visaktīvāko PILNVEIDOŠANOS, jo jūs taču Radītāja Kustības dalībnieki, ar sevi pārstāviet Sākumu Sākuma Jauno civilizāciju, pie tam, Jaunās rases civilizāciju, tātad, jums vienkārši pienākums nest pasaulē ne tika Mīlestību, bet arī savu PILNĪGO Domnodarbi/Domrīcību, jo, pēc enerģiju saglabāšanas Kanona, PILNĪBA, jūsu radīta, obligāti atgriezīsies Telpas PINĪBĀ!
13. Šodien jums, Manas Kustības dalībniekiem, jānes Telpā sava Dievu GUDRĪBA, sava iekšējā PILNĪBA, jo ne jūs atnācāt, bet jūs uzaicināja, izvēloties no daudziem miljoniem cilvēku tos, kuri cienīgi nest Telpā Dievu PILNĪBU!
14. Bet tagad paskataties uz sevi ļoti uzmanīgi un atbildiet sev uz diviem jautājumiem: jūs cilvēki-Dievi, un jūs gatavi nest savu PILNĪBU Pasaulnamā? ES domāju, ka tālu ne visi, no Radītāja Kustības dalībniekiem, varēs atbildēt uz šiem jautājumiem pozitīvi, bet tas nozīmē, ka cilvēkiem savu nepilnību jāsaredz un vispirms jau domformās, priekš tā, lai atrastu sevī spēkus atbildīgi pieiet Dievišķā "Es" formēšanai sevī, atpazīstamībai cilvēka-Dieva no vienkārša "mazā"cilvēka!
15. ES šodien jums dodu GAIDĪŠANAS LAIKU un LAIKU iekšējai VĒROŠANAI, jo Planetārā Telpa sāk saprast, ka cilvēce uz pašiznīcināšanās robežas, tātad, cilvēcei vajadzīga Jauna Diža ideja iziešanai no involūcijas tupika, jo nepilnīgu cilvēku nevar būt tur, kur formējas Jauna cilvēce!
16. ES jums atstāju Brīvās Gribas Tiesības, ES aicinu visus Planētas cilvēkus Manā Kustībā, taču arī atgādinu, ka dalība Garā PILNĪGU cilvēku kustībā ESMU visgrūtākais Eksāmens, kuru nokārtot izdodas tālu ne visiem, sevišķi apstākļos, kad Mamons grūtsirdībā, taču tomēr vēl pretojas, cerot ņemt revanšu pie tiem cilvēkiem, kuri tiecas apmierināt Ego, kā maksu par dalību Radītāja Kustībā!
17. Aicinu jūs saprast un GAIDĪŠANAS dienās apzināties, ka Mana Kustība ESMU Svētā GARA Kustība, bet ne Mamona un, ja daļa cilvēku domā, ka ES nepamanīšu sapratnes izmaiņas vai viņu Garīgo krišanu, tad viņi dziļi maldās! ES pieņemu visus cilvēkus, jo Dievs un cilvēki-Dievi pauž tikai PirmMīlestību, taču ES arī pavadu, bet dažreiz arī nosodu cilvēkus, ja redzu, ka Kustības dalībnieki ar sevi pauž postīšanas iepējas tam, kuram jākļūst par cilvēces nākotni!
18. ES neļaušu nevienam no cilvēkiem, īpaši varuturošiem, diskreditēt, jo vairāk, sagraut, Manu PILNĪGAS LīdzZiņas Kustību, jo bez Manas Kustības nav un nevar būt nākotnes pilnīgai cilvēcei!
19. Cilvēkiem, uzaicinātiem Manā Kustībā, jaapzinās, ka ATBILDĪBA par savu Domrīcību un par savu Mūžīgo PILNVEIDOŠANU ir cilvēkus-Dievus atširoša īpašība, bet tas nozīmē, ka dalība Radītāja Kustībā nepavisam ne "ķeksītis anketā", bet, atkārtoju, katordzniecisks darbs PAŠPILNVEIDOŠANĀ un sevišķi tagad, kad LAIKU LAIKS sapresējies mirklī, pierādot visiem ticīgiem un neticīgiem, ka pagātne ar nākotni tiekas PĒDĒJO REIZI, pārbaudot cilvēkus spējās izlemt savu likteni un izvēlēties ceļu uz glābšanu - ceļu uz GAISMU!
20. Aicinu nejaukt ceļu pie Dieva ar cilvēka Domnodarbi, priekš kura ceļš vai dzīve ir tikai Blīvais plāns, pat visā jums šķietamajā progresīvajā attīstībā! Ticiet, nevar izmantot Blīvā plāna izzināšanas instrumentus pie augstu vibrāciju vai PirmRadītāja Monādu Telpas formēšanas!
21. Kad ES jums piedāvāju padomāt par projektiem, cilvēku-Dievu cienīgiem, ES pavisam nedomāju jaunās augstās informācijas tehnoloģijas - ES rēķinājos ar jūsu iekšējo redzējumu, jo nekas nenoderēs Tur, kur valda Pats Dievs!
22. Tādēļ ES rēķinos ar to, ka TICĪBAS cilvēki, cilvēki-Dievi apzināsies zemu vibrāciju pasaules zinātniskā progresa strupceļu un ieraudzīs, ka tikai cilvēku-Dievu nestandarta domāšana ļaus apzināt horizontus un iespējas cilvēku-Dievu LīdzJaunradei ar Pašu Tēvu Absolūtu!
23. Taču LīdzJaunrade ar Dievu atklāsies tikai tiem, kuri APZINĀS sevī cilvēku-Dievu un priekš kura augstu vibrāciju Telpa ne "šausmene", bet Veseluma dabīga evolūcija, kuras daļa ir cilvēki-Dievi!
24. Tādēļ, atkārtoju, netērējiet tik ļoti vērtīgo GAIDĪŠANAS LAIKU, kuru ES jums piešķiru PAŠanalīzei un PAŠpilnveidošanai, jo cilvēki ar nepilnīgu ApZiņu nevarēs iziet/nokārtot pēdējo Eksāmenu un būs spiesti palikt aiz līnijas, kas Telpu sadalīs pagātnē un Nākotnē!
25. Atkārtoju, ES jūs uzaicināju būt Radītāja Kustības dalībniekiem, bet dalībniekiem Kustībā uz GAISMU, tādēļ sagaidu no jums vienkārši cilvēku-Dievu aktivizētu Domrīcību, bet PAŠPILNVEIDOŠANAS APZINĀTU Domrīcību, priekš kā arī ES radīju, priekš jums, Atklāsmju Augsto Skolu, kurā pie uzmanīgas analīzes, ESMU viss, kas nepieciešams cilvēkam-Dievam, lai kļūtu Dievs!
26. Šodien nevar būt nekādas apstāšanās, jo Radītāja Kustība paplašinās uz cilvēku rēķina, kuri meklē savu neatkārtojamo ceļu pie Dieva, un Radītāja Kustības dalībniekiem jāvar ar savu PILNĪBU, savu dzīvesveidu (Kristusesamību) demonstrēt, ka Mana Kustība ESMU PILNĪGU cilvēku Kustība, pierādošu, ka cilvēces nākotne ESMU cilvēku-Dievu Garīgā VIENOTĪBA!

Tēvs Absolūts.

Avots: http://www.otkroveniya.ru/tolk3/t3-14.09.13.html , pierakstīja Leonīds Maslovs, latviskoja, intuitīvi, Eslauma 15.09.2013., latviskojums ievietots saitā: http://spekavots.ucoz.ru/ 16.09.2013., nosūtīts Latvijas Radio viļņiem 16.09.2013.
Skatījumu skaits: 403 | Pievienoja: Eslauma | Reitings: 0.0/0
Komentāru kopskaits: 0
Vārds *:
Email *:
Kods *: