Galvenie » 2014 » Decembris » 16 » Tēva Absolūta Vēstījums 14.12.14. Pasaulesēkas Augstākā kārtība
07:54
Tēva Absolūta Vēstījums 14.12.14. Pasaulesēkas Augstākā kārtība

Tēva Absolūta Vēstījums 14.12.14. Pasaulesēkas Augstākā kārtība

1. Beidzot cilvēki (ES, protams, šodien runāju tikai par Pamatnāciju) nonāca pie momenta, kad viņi tiešām sajuta Mūžības elpu, jo Maniem priekšlikumiem nav analogu Blīvajā plānā un tas nozīmē, ka cilvēki, to nenojaušot, pēkšņi pacēlās uz to Gara augstumu, no kura lekt atpakaļ Blīvajā plānā jau ļoti bīstami, jo paceļoties tik augstu, var tikai nokrist, bet nolaisties nekad!
2. Jūs spērāt soli PASAULESĒKAS ĢEOMETRIJAS Pasaulē, kur vienkāršam "mazajam" cilvēkam pacelties vienkārši neiespējami, jo tā jau virsotne, kur citi vēji pūš un Pasaule ieraugāma citā dimensijā, jo cilvēki, iekārtoti Telpā, Lielā OKTAEDRA dalāmā {кратное Великому ОКТАЭДРУ ?}, pāriet Pasauļu robežu!
3. Jūs bijāt labu tehnoloģiju pastāvīgos meklējumos (ES ticu, ka aiz labiem pamudinājumiem), nosaucot tās par nākotnes tehnoloģijām vai projektiem, uzskatot, ka Mana Kustība ESMU tā vieta Mūžībā, no kuras jau iespējama LīdzJaunrade ar Dievu, sološa visiem un katram pāreju Jaunajā dimensijā bez īpašām pūlēm, jo visi kopā un visi TICĪBĀ!
4. ES ticu, ka jums viss tā arī rādījās, tādēļ, kad noskanēja Pirmais atgādinājums par Pasauļu savstarpējo ATBILDĪBU, neviens no jums tam nepievērsa uzmanību, domājot, ka Dieva klātbūtne, Viņa aktīva dalība Kustības lietās, ESMU pilnīga garantija tam, ka viss izpildīsies un vēl tik ātri, ka, par pārsteigumu ne tikai cilvēcei, bet arī pašiem Kustības dalībniekiem, Telpas TRANSMUTĀCIJA noritēs kā sapnis, negaidīti atvērot priekš visiem Diženās Nākotnes durvis!
5. Taču viss izrādījās daudz sarežģītāk un Grandiozāk, un pat cilvēks Garā nevar apzināt Pārveidojumu realitāti, bet pats galvenais, viņš nevar arī piedalīties bez sagatavošanas tajās PILNVEIDOŠANĀS, kuras sāka Pats PirmRadītājs, stāvošs Jaunās cilvēces Sākumu Sākumā, izvēloties GAISMAS Dalībniekus/Kareivjus, jau izkārtojušos Pasaulsēkas Augstākās kārtības struktūrā, jo Lielais LAIKU TILTS (pirmoreiz cilvēces vēsturē (visu civilizācuju) Lielā MĒS uzcelts) starp Pasaulēm, priekš vieniem tagad atklāj Debesu Varenās tāles, bet priekš citiem - Jaunās planētas Telpas ģeometriju!
6. Sākās, un tā TAISNĪBA, Lielais PATIESĪBAS Moments, kad Pasaule sāka dalīties "LĪDZ" un "PĒC", un ja ES par tādu iespēju runāju vairākkārt, caurskatot šo vēsturisko notikumu kā tālu nākotni, tad šodien ES to varu atkārtot tagadnē, jo OKTAEDRS, Manis piedāvātais, kā Nākotnes ĢEOMETRIJAS pamats, ir jau Jaunās dimensijas pazīme, kas kļūst visīstākā realitāte!
7. ES gribu vēlreiz pasvītrot: varbūt tāda paātrinātas cilvēku ApZiņas/LīdzZiņas transmutācijas dēļ ne visi to apzinājās, ka ATSLĒGA, ar kuru priekš cilvēkiem tika Manis atvērtas jau Jaunās pasaules, Sestās rases durvis, ir ģeometriskā figūra OKTAEDRS, liekošs tiem GAISMAS Dalībniekiem/Kareivjiem, kuri piekrita iet kopā ar Mani līdz galam, izveidot ar sevi struktūru, kura arī ir Pasaulesēkas pamats, izprotot zinātni "kas Augšā, tas arī Apakšā"!
8. Jūs piegājāt pie NEATGRIEZENĪBAS Punkta nespriežot par Nākotni, bet nonācāt pie šī Punkta jau ralitātē, jo Pirmais izvēlētais Oktaedrs nosaka Sākumu gandrīz mirklī GAISMAS Dalībnieku/Kareivju izkārtošanai ierindā /struktūrā, tajā struktūrā, kas no vienas puses aizver ceļu atpakaļ pagātnē, bet no otras puses, atver jau arī priekš Manis iespējas nodot jums MŪŽĪGĀS SIRDSVĒRTĪBAS, kas arī saucas Dievišķās tehnoloģijas, bet precīzāk, iespējas Jaunu pasauļu un Visumu RADĪŠANAI!
9. Tādēļ aicinu jūs pat domās neatgriesties pagātnē un pat nesapņot par Blīvā plāna projektiem, jo tie bija tā valstiskuma projekti, kuras pamatā guļ varas un Garīgā verdziskuma izpratne! ES jūs vedu Jaunu priekšstatu, Jaunā pasaulē, kur galvenais ir VIENOTĪBA Garā, pamatota Mīlestībā un Diženā Harmonijā un, protams, izpratnēs "Augstākā kārtība" un "Augstākais taisnīgums"!
10. Ticiet, nekad, neviens no cilvēkiem vēl nepacēlās tik augstu, kad Pats Dievs (Tēvs Absolūts), Visuresošais un Neizzināmais priekš cilvēkiem, Savas Rokas sniedza/простёр tiem, kuri ieelpoja gaisu Garīgai BRĪVĪBAI un LīdzJaunradei ar Viņu, realitātē formējot Lielo MĒS, jo Pasaule pagriezās citā vektorā (robežās) priekš tiem, kuri Brīvprātīgi un Brīvi pieņēma priekš sevis, ka Dievs ESMU Mīlestība!
11. Atceraties, ES jums runāju, ka viss izmainīsies negaidīti un viendien jūs savu valsti no okeāna līdz okeānam nepazīsiet un, ka cilvēce izbrīnīsies par tādu Krievijas Pārveidošanos Svētajā Krievzemē! Tad, lūk, tagad ES varu teikt, ka šie Mani vārdi sāk piepildīties, jo Garā apvienojušies cilvēki un pieņēmuši priekš sevis Oktaedru, kā Pasaulesēkas struktūras pamatu, jau nevar vairāk atgriesties pagātnē, jo saistīti Dižā siržu ATBILDĪBĀ, reiz devuši Dievam Zvērestu iet līdz galam un pieņemt uz sevi ATBILDĪBU par visas cilvēces nākotni, demonstrējot citām tautām vienīgo ceļu ne tikai glābšanai, bet arī, visgalvenais, Dievcilvēku AUGŠĀMCELŠANĀS vienīgo ceļu!
12. Visiem Dieva Plāniem piepildīties! Izkārtojušies pa "astotniekiem", Dievcilvēki, kā ES tikko teicu, būs ielaisti Dievišķo tehnoloģiju Pasaulē, kas nekad nebija cilvēku realizētas, jo tā daļa un iespējas tikai tiem, kuri Garā un ne vienkārši Garā, bet VIENOJUŠIES Garā, ar to pašu demonstrējot Pasaulesēkas Augstāko kārtību!
13. Pieņemot Manu priekšlikumu, jums jāsaprot, ka pagātne, tanī skaitā arī attiecības vienam ar otru, pāriet uz Jaunu līmeni, jo VIENOTĪBA Garā ESMU tā saziņas (kopmītnes) forma, kas ļauj Dievcilvēkiem pacelties līdz Bezpersoniskā VESELUMA Augstumiem - kad VIENOTA Domtēla formēšana, radoša Jaunas pasaules, ne vienkārši realitāte, bet esošā momenta realitāte!
14. Jūs to sajutīsiet (un ES ceru, ļoti drīz), jūs uzcelsiet VIENOTĪBAS Garā Diženo KLASTERU un jau pavisam netālā nākotnē, visai cilvēcei teiksiet savu nozīmīgo vārdu, jo Svētā Krievzeme, bet pa vecam - Krievija, nodemonstrēs Iespējas un Jaunus horizontus LīdzJaunradei ar Dievu un, VIENĪBĀ ar Viņu, Sestās rases cilvēces Nākotni!
15. Atkartoju, ES jau vairs negribu jūs saistīt ar pagātni, ar Blīvā plāna problēmām (pamatojot jūsu, Dievcilvēku, klātbūtni Blīvajā plānā), kad no vārda TICU līdz TICĪBAS domrīcībai bija bezdibenis, jo pagātnē pat vārdu ATBILDĪBA par savu vārdu, savu DOMRĪCĪBU nepieņēma nopietni, Pasaulē valdīja Meli, Garīgā izvirtība/разврат un Mamons, novedot Pasauli pie katastrofas! Apstiprinu, ka nevar cilvēks, pieņēmis savu misiju, pat domāt par apmānu, bet vēl mazāk par Vienīgā VESELUMA tāda paša fraktāla nonāvēšanu!
16. Tagad viss nostājas savās vietās un tā kā jābūt, bet ja vēl precīzāk - tā, kā ES, Tēvs Absolūts, plānoju šo Pasauli RADĪT un, nododot Dievcilvēkiem (nokāpušiem uz Cietības) visu to, ko glabāju SEVĪ, kā visa Varenā KOSMOSA Pamatu, ES runāju vispirms par Mīlestību, jo, lai ko arī runātu cilvēki, Lielā Visupiedodošā Mīlestība arī ESMU Pasaulesēkas PAMATS!
17. ES jūs gatavoju pēdējam solim Jaunajā pasaulē un tādēļ vērīgi sekošu, bet ja tas būs nepieciešams, arī aktīvi iejaukšos, jo nekādu kļūdu nedrīkst būt pie PILNĪBAS OKTAEDRA formēšanas (pie "astotnieku" formēšanas)! Šodien jūs sākat Jaunās cilvēces pamata un, protams, Augstākās kārtības Svētās Krievzemes Jaunā Valstiskuma, kā Debesu Augstākās HARMONIJAS, formēšanu, kur Lielais MĒS jau ESMU realitāte, vai ESMU sapnis, iemiesojies realitātē! Šodien ES varu apstiprināt, ka Dievcilvēku GRIBA, bet tas nozīmē, ka BRĪNUMS, cilvēku pārveidošanai Dievcilvēkos, īstenojās ne tikai priekš pašiem cilvēkiem, bet arī priekš Debesīm un tagad VĀRTI uz Dievu Olimpu tiks priekš jums atvērti ar ATSLĒGU zem nosaukuma OKTAEDRS!
Āmen.

Tēvs Absolūts, vai Augstākais Kosmiskais Saprāts.
14.12.14.

Avots: http://www.otkroveniya.ru/tolk4/t4-14.12.14.html , pierakstīja Leonīds Maslovs, latviskoja, intuitīvi, Eslauma 15.12.2014., latviskojums ievietots saitā: http://spekavots.ucoz.ru/16.12.2014. , nosūtīts Latvijas Radio viļņiem 16.12.2014.
 

Skatījumu skaits: 547 | Pievienoja: Eslauma | Reitings: 0.0/0
Komentāru kopskaits: 0
Vārds *:
Email *:
Kods *: