Galvenie » 2014 » Jūnijs » 18 » Tēva Absolūta Vēstījums 15.06.14. TICĪBAS Dievišķais pavediens
18:19
Tēva Absolūta Vēstījums 15.06.14. TICĪBAS Dievišķais pavediens

1. ES ceru, jūs atceraties, ka pirmais Vārds Manu Vēstījumu UZRUNĀ Jaunā laikmeta cilvēkiem, bija Vārds TICĪBA, jo tikai TICĪBA ESMU tas, kas UZ MŪŽIEM cilvēku savieno ar Dievu!
2. Nu jau, lūk, gandrīz desmit gadus ES praktiski katrā Vēstījumā atgādinu par TICĪBAS nepieciešamību, izdalot cilvēkus, un ļoti skarbi, TICĪBAS cilvēkos un NETICĪBAS cilvēkos, cenšoties jums pierādīt, ka priekš Manis NETICĪBAS cilvēki ne tikai neinteresanti, bet arī bīstami, jo ar savu NETICĪBU, tātad, ar saviem izkropļotajiem priekšstatiem par Dievišķo Telpu, viņi ne tikai ienes sajukumu parastu cilvēku ApZiņā, bet arī formē pamatu tādai sabiedrībai, precīzāk, tādai Telpai, kas cilvēkam neļauj pat pietuvoties saprašanai, ka Visumā VISS no Dieva!
3. Īstenībā, var runāt par Dievu cik vēlas, par VIENU Dievu, par VIENU Dievišķu Telpu, taču bez saprašanas, ka "VISS no Dieva" cilvēks nekādi nevar apzināties, ka šī ideālā Dievišķā Telpa radīta nepavisam ne cilvēku! Cilvēki daudzu tūkstošgadu laikā ne tikai nepietuvojās iespējām vai iespējamībai līdzīga radīšanai, bet nepietuvojās arī personīgā saprāta pilnveidošanai, bet galvenais, personīgās ApZiņas pilnveidošanai līdz Radošā Sākumu Sākuma līmenim!
4. Man smieklīgi, kad cilvēki, nepieņemot un neapzinoties Radošā Sākumu Sākuma PILNĪBAS līmeni, sāk izteikt Man primitīvas Patiesības, "aplaudēt" cilvēciskā saprāta jauniem izgudrojumiem, stāvošu "skudru" pozīcijās, sacenšoties un strīdoties ar to, Kurš radīja ne tikai viņus pašus, bet arī VISU Telpu, kur VISS pārbaudīts tā, ka nekad nevar būt nekādu izkropļojumu Varenajā KOSMOSĀ, nemaz nerunājot par Dabu uz šīs Planētas!
5. Priekš cilvēciskās ApZiņas, vēl nesagatavotas to uzdevumu risināšanai, kurus ES izvirzīju, radot dzīvības (Saprāta izpausmei) Olbaltumvielu formu uz Planētas, ļoti grūti apzināties, ka VISS, ticiet, VISS, gan Visumā, gan arī uz Planētas, ESMU MANS NODOMS un, protams, Mana NODOMRĪCĪBA, un ne cilvēkiem apspriest, kas notiek Telpā, jo VISS, kas viņus aptver daudzus miljonus gaismas gadu, ESMU Augstākā Kosmiskā SAPRĀTA Telpa, RADOŠA VISU, ieskaitot arī Saprātīgu dzīvību, tātad, cilvēkus, atkārtoju, kā dzīvības izpausmes Olbaltumvielas formu!
6. Cilvēku nepilnīgs saprāts un nepilnīga ApZiņa pastāvīgi prasa pierādījumus, apstiprinošus Manu klātbūtni un Manu Dalību visas Dievišķās Telpas RADĪŠANĀ, jo cilvēki nesagatavoti izpratnei, ka šajā Telpā VISS Manis, Augstākā Kosmiskā SAPRĀTA RADĪTS, un ka jūsu dzīvība bija DĀVĀTA cilvēkiem kā Mana PLĀNA daļa evolūcijai vai visu daļu pilnveidošanai, Manis radītu pa visu milzīgo, bet precīzāk, bezgalīgo KOSMOSU!
7. Cilvēce radīta nepavisam ne vakar, taču, lūk, jau cik desmitus tūkstošus gadu, tā cenšas tikt skaidrībā sevī, bet galvenais, nesekmīgi cenšas saprast, ka apkārt VISS ESMU saprātīga dzīvība, radīta vispār ne cilvēku, bet Augstākā Kosmiskā SAPRĀTA RADĪTA, kuras izpausmes forma ESMU arī cilvēki, pagaidām nesaprotoši RADĪTĀJA un RADĪTO mijiedarbības mehānismu! Visdažādākie zinātnisko pētījumu mēģinājumi pierādīt Dieva klātbūtni, pat iedomāties nevarēja, ka starp cilvēkiem un viņus RADĪJUŠO eksistē nekad nepārtrūkusi saikne, kā ES teicu, smalks informatīvs pavediens ar Radītāju, kas cilvēciskā vidē saucas "TICĪBA"!
8. ES jums šodien gribu paskaidrot, ka "TICĪBA" ne vienkārši Vārds, bet Manis ieprogrammēta energoinformatīvā forma divu sistēmu mijiedarbībai - cilvēka, kā VESELUMA daļas, vai VESELUMA informatīvā lauka daļas un Paša VESELUMA, vai Augstākā Kosmiskā SAPRĀTA un, bez šī smalkā sakaru pavediena, cilvēce nolemta pašiznīcināšanai, jo šis "smalkais pavediens"arī ESMU energoinformatīvā "naba", caur kuru notiek enerģiju un informācijas apmaiņa, bet precīzāk, notiek to SAPRĀTA vai Saprātīgās dzīvības daļu piebarošana, kuras vēl negatavas patstāvīgai eksistēšanai Augstākā Kosmiskā Saprāta Telpā!
9. Cilvēki ne tikai negatavi patstāvīgai "peldēšanai" Varenajā KOSMOSĀ, viņi negatavi pat domāt par to, lai atslēgtos no šīs piebarošanas, jo bez energoinformatīvās piebarošanas no Augstākā Kosmiskā Saprāta, no Dieva, dzīvība, pareizāk, saprātīga dzīvība, var pārtrūkt un pārtrūkt UZ MŪŽIEM!
10. Neaizmirstiet par to, ka jums, Hiperborejiem, ir Dievišķā vai Kosmiskā izcelšanās, jo Lielā Eksperimenta labā, Būtnes no Augstākā Saprāta (Dievi) līmeņa piekrita dalībai šajā Eksperimentā priekš tā, lai pierādītu, ka pat pati nepilnīgākā daļa Varenā KOSMOSA Plašumos "patstāvīgā lidojumā" var daudzos tūkstošgados sasniegt Dievu ApZiņas līmeni, adaptējoties un pakļaujoties tiem Pasaulsēkas Kanoniem, kuri VIENĪGIE VISIEM un VISAM Varenā KOSMOSA bezgalīgajā Telpā!
11.
 Tādēļ priekš tā, lai "ierakstītos" šajā SAPRĀTA bezgalīgajā Telpā, cilvēki bija nolikti apstākļos, kad tikai saprāta un protams ApZiņas pilnveidošanās bija mērķis viņu izpausmei mākslīgi priekš tā radītā Saules sistēmā, ideāli sagatavotā priekš šī Debesu Lielā Eksperimenta, nepārtraukta jau, lūk, daudzas tūkstošgades!
12. Kad ES runāju par cilvēku, kā Augstākā Kosmiskā Saprāta izpausmju elementāru daļu mērķi, spējīgu evolūcijas procesā sasniegt patstāvības un iespēju augstumus LīdzJaunradei ar VESELUMU, tad jāprecizē, ka apzinoties grūtības, ar kurām cilvēki varētu saskarties, ieliktām, saskaņā ar Manu NODOMRĪCĪBU, kā Eksāmeni, ES sagatavoju iespēju arī energoinformatīvai piebarošanai (palīdzībai) priekš tiem, kuri pirmie apzināsies savu līdzpiederību Varenajam KOSMOSAM, kā VESELUMAM, radījušam Savu LĪDZĪBU!
13. Tādēļ Vārdā "TICĪBA", ES iekodēju šo PASTĀVĪGO saikni cilvēkiem ar Augstāko Kosmisko Saprātu (Dievišķo Telpu) ļaujošu viņiem būt sakaru KANĀLAM ar VESELUMU priekš tiešas informācijas (enerģijas) apmaiņas starp visām VESELUMA daļām un VESELUMU! Gribu vēlreiz pasvītrot un ES ceru, ka jums nav šaubu par to, ka ES, Augstākais Kosmiskais Saprāts, ESMU PILNĪBA, jo radot cilvēkus, ES nevarēju neradīt PILNĪBU sev līdzīgu, tādēļ "TICĪBA" ESMU tas KANĀLS energoinformatīvai apmaiņai, kurš ļāva un ļauj cilvēkiem (cilvēcei) pilnveidoties ne tikai Manā tiešā kontrolē, bet arī ar Manu Palīdzību, jo Vārdā "TICĪBA" ieliktas tās vibrācijas, tas RITMS, kuru dodu ES, Pats RITMAVADĪTĀJS, priekš visa Varenā KOSMOSA!
14. Atkārtoju: Vārds "TICĪBA" ir ne vienkārši Vārds, bet ESMU visas Telpas Viens RITMS un cilvēks ne vienkārši lieto šo Vārdu kā raksturojumu piederībai vienai vai otrai reliģijai, bet patiesi TIC un saprot, ka viņš ESMU daļa Varenā KOSMOSA un ka viņam jādzīvo un viņš dzīvo pēc Pasaulsēkas Kanoniem, šī cilvēka sakaru KANĀLS tad vienmēr pliek atvērts priekš energoinformācijas apmaiņas, bet tas nozīmē, ka šis TICĪBAS cilvēks ESMU Dieva cilvēks, kurš vienmēr atrodas Manā aizsardzībā!
15. Ticiet, ja cilvēks atrodas TICĪBĀ, TICĪBAS stāvoklī, neprasot pierādījumus savai Dievišķajai izcelsmei, tad Vārds "TICĪBA" priekš viņa ESMU PAROLE, kas atklāj ne tikai KOSMOSA PILNĪBU, vet arī viņā pašā formē PILNĪBU, iekšējo PILNĪBU Varenā KOSMOSA Olbaltumvielas izpausmē un, ja šis cilvēks neatkāpjas savā nodarbē, savā redzējumā sevi kā KOSMOSA daļu, tad viņš tiešām kļūst PILNĪBA - Dieva PILNĪBA!
16. Nevar TICĪBAS cilvēks nepilnveidoties, jo sakaru KANĀLS ar Dievu, ar Mani, Tēvu Absolūtu, nodrošina viņa iekšējo PILNĪBU - to PILNĪBU, kas nesasniedzama parastam "mazajam" cilvēkam, visbiežāk šaubu pārņemtam, bet vēl mazāk NETICĪBAS cilvēkam. Bez sakaru KANĀLA cilvēkam ar Dievu, cilvēks nekad nevarēs pacelties līdz augstumiem, kā ES runāju, KristusApziņai, tādēļ Man tāds cilvēks neinteresants, kā daļiņa, neapzinājusies sevi daļu Diženā VESELUMA, bet tas nozīmē, ka tādam cilvēkam nav vietas TUR, kur valda Dievu PILNĪBA!
17. Padomājiet par Maniem Vārdiem, jo sākas LIELO PĀRMAIŅU LAIKS! Man nāksies cilvēci izdalīt Patiesas TICĪBAS cilvēkos un NETICĪBAS cilvēkos, jo pirmie radīs kopā ar Mani uz Planētas Svētā Krievzeme Dievišķo monarhiju, kā absolūtas PILNĪBAS paraugu priekš visa Varenā KOSMOSA, priekš visām Saprātīgas dzīvības izpausmes formām, bet otriem nāksies pārcelties uz citu planētu un turpināt tur savas ApZiņas evolūciju Manā KANĀLĀ un zem Manas pastāvīgas kontroles! Atkārtoju: pie cilvēku atlases divās kategorijās, ES vadīšos no tā, kā cilvēki sevī atklāj sakaru KANĀLU ar Mani, zem nosaukuma "Patiesa TICĪBA", jo bez energoinformatīvās apmaiņas tieša KANĀLA starp cilvēku un Dievu, VESELUMA daļiņa nespējīga patstāvīgi eksistēt!

Tēvs Absolūts, vai Augstākais Kosmiskais Saprāts.
15.06.14.

Avots: http://www.otkroveniya.ru/tolk4/t4-15.06.14.html, pierakstīja Leonīds Maslovs, latviskoja, intuitīvi, Eslauma 18.06.2014., latviskojums ievietots saitā:http://spekavots.ucoz.ru/18.06.2014. , nosūtīts Latvijas Radio viļņiem 18.06.2014.

Skatījumu skaits: 500 | Pievienoja: Eslauma | Reitings: 0.0/0
Komentāru kopskaits: 0
Vārds *:
Email *:
Kods *: