Galvenie » 2014 » Janvāris » 18 » Tēva Absolūta Vēstījums 16.01.14. Mūžīgā evolūcija
13:32
Tēva Absolūta Vēstījums 16.01.14. Mūžīgā evolūcija
Tēva Absolūta Vēstījums 16.01.14. Mūžīgā evolūcija

1. Šodien, kā vēl nekad, jums vajag saprast, ka notiekošais gan Lielumā, gan Mazumā ESMU galvenā Kanona izpausme, Kanona Mūžīgai, nekad neapturamai EVOLŪCIJAI, un šī Mūžīgā pilnveidošana ESMU gan šūnā, ESMU cilvēkā, ESMU arī uz Planētas un, protams, ESMU Varenajā KOSMOSĀ un šis process, kustībai uz priekšu, nekad neapstājas, bet līdzsvarots vēl arī tā, ka Mūžīgā EVOLŪCIJA nekad nepieļāva un nepieļauj nejaušības!
2. Nejaušība, cilvēka izpratnē, ir kopējo noteikumu pārkāpums, bet tas nozīmē, Haosa tāda izpausme, kāds nedrīkst būt nekad, jo EVOLŪCIJAS process Mazumā un Lielumā pakļaujas VIENAM Kanonam un atbilst Telpas Pirmmatricas struktūrai, tātad, Augstākās kārtības KLASTERAM!
3. Lūk, kādēļ ES jūs novietoju tālu no Varenās un stingri noregulētās Kosmiskās Telpas, jo no vienas puses ES nevarēju pieļaut kaut kādu ārēju ietekmi, kas varētu izjaukt Eksperimenta tīrību, bet no citas puses, ES nevarēju pieļaut arī Haosa attīstību (bet tas tika Manis paredzēts) aiz jūsu Visuma robežām!
4. Kā parādīja Eksperiments, tad Brīvās Gribas Tiesības izrādījās viens no galvenajiem šķēršļiem cilvēka EVOLŪCIJĀ līdz cilvēka-Dieva līmenim, pie tam, šī cilvēkiem Manis dāvāto Brīvās Gribas Tiesību negatīvā ietekme, iezīmējās visās iepriekšējās civilizācijās, par nožēlu, iezīmējās arī patreizējā, Piektās rases civilizācijā un, tik tiešām, tikai Hiperboreju (Slāvu-Ariju) pēcnācēju VAROŅDARBS glāba situāciju, precīzāk, glāba civilizāciju no pašiznīcināšanās un Lielo Eksperimentu no apstāšanās, jo ja Hiperboreji nerīkotos, tad Lielais Eksperiments tiktu pārtraukts un pārtraukts UZ MŪŽIEM!
5. Šodien, kad viss sliktākais garām un Hiperboreji saņēma TIESĪBAS LīdzSadarbībai ar Dievu, bet tas ir, TIESĪBAS radīt Jaunas pasaules līdzās ar Mani, Tēvu Absolūtu, nepieciešams paskaidrot cilvēkiem, kuri ir Kustības dalībnieki (bet kāds pacēlās līdz LīdzRadītāja līmenim, taču turpina ar savu uzvedību demonstrēt NETICĪBAS cilvēkam raksturīgas īpašības), ka EVOLŪCIJAI nav robežu, bet pats galvenais, nav nekādu mērogu, jo, atkārtoju, VISS Varenajā KOSMOSĀ pakļauts KOPĪGIEM Kanoniem, kurus pārkāpt NEDRĪKST!
6. Tādēļ, ja cilvēku uzskatīt kā Dieva fraktālo līdzību, bet tas tā arī ESMU, tad EVOLŪCIJA Mazumā un Lielumā raksturīga arī priekš paša cilvēka, jo, kā ES teicu, Dievs ESMU cilvēkā, kā cilvēks ESMU Dievā un, saskaņā ar fraktālās līdzības Kanonu, arī cilvēks, arī cilvēka atsevišķa šūna, pakļaujas Mūžīgās EVOLŪCIJAS RITMAM!
7. Ticiet, tādā sarežģītā organismā, kas saucas CILVĒKS, ESMU VISS: gan Blīvā plāna izpausme, gan Smalkā plāna izpausme un tas VISS tiek vadīts pavisam ne no galvas (smadzenām), bet tā VESELUMA, tā energoinformatīvā VESELUMA, kas sevi stāda priekšā kā VESELUMU, sastāvošu no fraktāliem!
8. Tādēļ, ja cilvēki grib pacelties līdz cilvēku-Dievu līmenim (bet tas ir tieši tas, kas paredzēts izpildīt katram cilvēkam pēc Debesu Lielā Eksperimenta noteikumiem), tad viņiem jāsaprot, ka cilvēks ESMU VISUMA fraktālā līdzība, tātad, tiek vadīts viena Sākumu Sākuma, bet precīzāk, Sākumu Radošā Sākuma!
9. Un, ja jūs atceraties savas dzīves (ES jau nerunāju par tūkstošgadīgo inkarnāciju pieredzi), tad viegli ieraudzīsiet, ka jūs vada, un pat pie jūsu mēģinājumu un kļūdu Haosa, ES nekad nepieļāvu pārkāpt galvenos Mūžības Kanonus, piesedzot katru no jums, katru tautu, bet pats galvenais, visu cilvēci no rīcības, kas varētu novest pie pašiznīcināšanās katastrofas!
10. Padomājiet par jūsu centieniem patstāvīgi izmainīt pasauli par spīti Mūžīgās EVOLŪCIJAS loģikai, atceraties par konfliktiem tukšā vietā, atsevišķas ģimenes mērogā, vai visas civilizācijas, un par momentiem, kad likās, ka jūs jau strupceļa situācijā, bet atradās izejas, ļaujošas cilvēkiem no jauna atgriezties procesā, dabīgā LīdzZiņas EVOLŪCIJAS procesā!
11. Paskataties uz sevi! Jo taču pat viss EVOLŪCIJAS process no ieņemšanas līdz cilvēka - Paša Dieva izpaustā plāna, runā par to, ka bez EVOLŪCIJAS, bez apzinātas EVOLŪCIJAS neiztikt, jo pašpilnveidošanās ielikta Blīvā plāna DNS un Smalkā plāna DNS programmās, un šo Pasauļu HARMONIJU cilvēkā, Manis dāvātu, pārkāpt praktiski neiespējami, tādēļ SirdsApziņa ESMU tā DOMINANTE, tā Dievišķā DOMINANTE, kura visatbildīgākajā momentā nepieļauj cilvēkam pārvēsties dzīvniekā!
12. Šīs īpašības izpaustas cilvēkos visos līmeņos - sākot no atsevišķas šūniņas līdz VESELUMA līmenim, bet tas nozīmē, ka katra šūna nes savu energoinformatīvo sastāvdaļu, vadot VESELUMU, kā arī VESELUMS, akumulējot savu informāciju, vada šūnas, esošas fraktālā līdzība VESELUMAM - cilvēkam!
13. Bet tas nozīmē, ka VESELUMA stāvoklis atkarīgs no atsevišķas šūnas, no atsevišķas informācijas, bet VESELUMS, savukārt, vada atsevišķas šūnas, un šī HARMONIJA nedrīkst tikt izjaukta nekad, jo tas ESMU Mūžības Kanons, runājot par to Vareno Mūžības Kopību, kad Mazums atkārtojas Lielumā, bet Lielums atkārtojas Mazumā!
14. Tas attiecas ne tikai uz atsevišķu cilvēku, bet arī uz visu etnosu, tādēļ, ja Kustībā nav Kopības Garā, tad nav arī jēgas Kustībai, jo tiek pārkāpts Diženās HARMONIJAS (KOPĪBAS) Kanons, bet pat viena Kanona pārkāpums ESMU NEITRALITĀTES pārkāpums, kas Augstākās kārtības Telpā NEPIEĻAUJAMI!
15. Tādēļ, ja cilvēka organisma mērogos izjaukta HARMONIJA starp Mazumu un VESELUMU (Lielumu), tad tas var novest (un, kā likums, noved) pie saslimšanas, bet HARMONIJAS izjaukšana Manā Kustībā var novest pie "saslimšanas" pašu Kustību, ko pieļaut ES nekādi nevaru, jo ja nav Radītāja Kustības, tad nav arī jēgas glābt cilvēci!
16. Esmu spiests atkārtot, jo ja Mana Kustība (atkārtoju priekš VISIEM: Radītāja Kustība) kaut kādu iemeslu dēļ tiks apturēta (bet tāds nodoms ir), kas principā NEIESPĒJAMI, jo Dieva GRIBAI cilvēka griba, pat varuturoša cilvēka, nepretstatāma (несопоставима ?), tad ES pacentīšos to scenāriju, ko sagatavoju Kvantiskās pārejas sākumam, pārskatīt!
17. Tagad ES ceru/paļaujos uz Hiperboreju pēcnācēju GUDRĪBU, jo viņi jau nodemonstrēja savu prasmi pat sarežģītā situācijā atrast kompromisa lēmumu un ceru, ka nākošā soļa apstāšanās jau nevar būt un trešais, Lielās Atgriešanās Garā, etaps uz cilvēkiem-Dieviem sagatavoto vietu (atgriešanās uz Dievu Olimpa), tomēr notiks un tad Hiperboreju ATGRIEŠANĀS tur, no kurienes viņi nokāpa, kļūs Telpas Pārveidošanas Lielais SĀKUMS, nosaukts Kvantiskā pāreja!
18. ES jau jums runāju, ka Planēta aiziet no Blīvā plāna vibrācijām, precīzāk, Planēta pāriet no enerģētiskā lauka uz Varenā KOSMOSA informatīvo lauku un šī pāreja skar ne tikai Planētu Svētā Krievzeme, bet arī katru atsevišķu Mazumu - katru cilvēku, atstājot viņam Brīvās Gribas Tiesības aktīvi piedalīties šajā Varenā VESELUMA transmutācijā!
19. Saprotiet, pārtraukt VESELUMA EVOLŪCIJU un VESELUMA daļas EVOLŪCIJU, NEIESPĒJAMI, jo Lielā Kosmiskā Saprāta pamats ESMU Mūžīgā pilnveidošanās un cita ceļa Mūžībā vienkārši nav!
20. Uz laiku robežas, kad līdz Sākumu Sākumam paliek tikai nedaudz mēneši, jums jāsaprot, ka pamats VISAM ESMU Mūžīgā EVOLŪCIJA, vai Mūžīgā pilnveidošana, un ESMU KOPĪGA EVOLŪCIJA visos Telpas līmeņos, tātad, EVOLŪCIJA ESMU gan Mazumā, gan Lielumā un izjaukt/pārkāpt šo Lielo HARMONIJU nav lemts nevienam!
21. Ja vēl kāds nav sapratis, kas uz Planētas un Debesīs notika, tad varu atkārtot, ka pateicoties Hiperboreju (Slāvu-Ariju) pēcnācējiem, notika priekš cilvēkiem BRĪNUMS, bet priekš Manis - tik ilgi gaidītais, Lielais notikums, Dižās Harmonijas atjaunošanai Debesīs, precīzāk, Dievu Diženās NEITRALITĀTES atjaunošana un tagad, Mūžīgā VESELUMA EVOLŪCIJAS process, tātad, arī Mazuma EVOLŪCIJAS, IETILPSTOŠAS HARMONIJĀ un šī Lielā EVOLŪCIJAS KOPĪBA, Lieluma Mazumā un Mazuma Lielumā, nekad vairāk netiks izjaukta, jo, atkārtoju, pateicoties Hiperborejiem šī HARMONIJA atjaunota tagad UZ MŪŽIEM!
22. Aicinu jūs, izdzirdiet Mani! Paskatieties uz sevi uzmanīgi, jo arī jūsu iekšējā Harmonija un, galu galā, jūsu veselība atkarīga no Lieluma un Mazuma Harmonijas, un otrādi un tas nozīmē, ka jūsu Harmoniju un jūsu veselību jūs variet atjaunot paši, jo Brīvās Gribas Tiesības ES dāvināju katram jums un izmantot šīs Tiesības vienkārši pienākums, bet izmantot jūs variet, apzinoties savu KOPĪBU ar Lielo VESELUMU - DIEVU!
23. Apzinoties savu Harmoniju ar Dižo VESELUMU, precīzāk, ar Mani, Tēvu Absolūtu, jūs pietiekami vienkārši varat pacelties savā pilnveidošanā, savā EVOLŪCIJĀ līdz cilvēku-Dievu LīdzZiņas līmenim, nesošu sevī ne tikai Brīvās Gribas Tiesības, bet arī Dievu PILNĪBU, sasniegtu ilgā, bet precīzāk daudzgadsimtīgā savas ApZiņas EVOLŪCIJĀ!
24. Nav nekā PILNĪGĀKA kā Radošais Sākumu Sākums, bet nav arī nekā PILNĪGĀKA kā Radošā Sākumu Sākuma daļa un šo KOPĪBU nepieciešams APZINĀTIES, jo, atkārtoju, ES - jūsos, jūs - Manī!
25. ES devu jums Kustības dalībnieka Dižos BAUŠĻUS! Ticiet, BAUŠĻI, cilvēkiem no Dieva, tiek doti ne katru dienu, vajadzēja dažus tūkstošus gadu priekš tā, lai cilvēku ApZiņa paaugstinātos līdz cilvēka-Dieva līmenim, kuram tagad ES atveru ceļu uz Debesīm! Baušļi, kuri jums tika doti, ESMU jau cilvēka-Dieva Baušļi, soļojoša DIEVU Pasaulē!
26. Atceraties: nav atsevišķa Mazuma un nav atsevišķa Lieluma, VISS šajā Dievišķajā Telpā NOLĪDZSVAROTS un VISS nes DIEVU DIŽENĀS GUDRĪBAS (NEITRALITĀTES) zīmogu! Jūs tapāt (состоялись ?) būt Radošā Sākumu Sākuma līmeņa cienīgi, jo jūs (Hiperboreji) pierādījāt, ka Lielums esmu Mazumā un ka Mazums ESMU Lielumā!

Tēvs Absolūts.

Avots: http://www.otkroveniya.ru/tolk4/t4-16.01.14.html , pierakstīja Leonīds Maslovs, latviskoja, intuitīvi, Eslauma 17.01.2014. latviskojums ievietots saitā: http://spekavots.ucoz.ru/18.01.2014 , nosūtīts Latvijas Radio viļņiem 18.01.2014.
Skatījumu skaits: 391 | Pievienoja: Eslauma | Reitings: 0.0/0
Komentāru kopskaits: 0
Vārds *:
Email *:
Kods *: