Galvenie » 2014 » Marts » 18 » Tēva Absolūta Vēstījums 16.03.14. Kustība un Valsts
07:34
Tēva Absolūta Vēstījums 16.03.14. Kustība un Valsts
Tēva Absolūta Vēstījums 16.03.14. Kustība un Valsts

1. Notika Manas Kustības principiāla PĀRVEIDOŠANA, jo pirmoreiz cilvēces vēsturē cilvēki, bet precīzāk, Kustības dalībnieki, bet vēl precīzāk, LĪDZRADĪTĀJI, pieņēma uz sevi pilnu ATBILDĪBU par cilvēces Nākotni un ne tikai nosauca, bet arī stājās pie formēšanas (RADĪŠANAS ) Blīvajā plānā regularitāti, Manis nosauktu "Dievišķā monarhija Svētā Krievzeme"!
2. Var būt, var jau kādam likties pārāk, taču atbilstoši Mūžības Kanoniem, pilnīgi skaidrs, kad jau kurš, vai kāds pārgājis bifurkācijas punktu vai NEATGRIEZENĪBAS punktu, tad tas nozīmē tikai vienu: Telpas pārveidošanas procesu neapturēt! ES šodien pastāvīgi runāju par cilvēku ApZiņas evolūcijas procesu, kas pārgāja pilnīgi citā kvalitatīvā fāzē, un priekš cilvēkiem šādai Telpas izmainīšanās (pārveidošanās) kvalitātei jāatspoguļojas saprašanā un paātrinātā adaptācijā šajos jaunajos eksistēšanas apstākļos Blīvajā plānā!
3. Var pat teikt un tā Patiesība, ka cilvēki, pārgājušie NEATGRIEZENĪBAS Punktu, pāriet uz citām vibrācijām, noteicošām viņu Jauno stāvokli un viņu Jaunās perspektīves, tādēļ VISS, kas notika 4. martā Maskavā, jānodēvē par PRINCIPIĀLĀM un KARDINĀLĀM izmaiņām cilvēku ApZiņā/LīdzZiņā un Telpā, šodien šīs IZMAIŅAS nevar uzskatīt kā atsevišķus notikumus, pēc pārveidojumu mērogiem, nesaistītus, tos jāuztver kā VIENU VESELUMU, kaut vai tādēļ, ka gan Telpa, gan cilvēki bija RADĪTI pēc vienas Radošo Sākumu Sākuma Programmas, izejot no Mūžīgās Kustības Miera Kanona, vai Lietderīguma Kanona!
4. Tādēļ tas, kas notika un notiek cilvēku (Manas Kustības dalībnieku) LīdzZiņā, ir viņu iekšējā Pārveidošanās, sasniegušu šodien KristusApziņas līmeni vai etapu, jo Dievišķās monarhijas radīšana, kas bija uzticēta cilvēkiem-Dieviem, bet precīzāk, LīdzRadītājiem, ir neizpildāms uzdevums priekš parastiem vai, kā ES runāju, "mazajiem" cilvēkiem, jo JAUNĀ RADĪŠANA - Dievišķās monarhijas - ESMU pilnīgi JAUNA un neparasta NODARBE pat priekš cilvēkiem, kuru ApZiņa atrodas cilvēku-Dievu līmenī!
5. Viss, kas notika 4. martā, ESMU tas JAUNAIS cilvēku LīdzZiņā, kas nekad nebija viņu sasniegts visā cilvēces vēsturē, jo viņu ApZiņa nekad nepacēlās līdz iespēju līmenim cilvēku LĪDZJAUNRADEI ar Dievu! Tādēļ šo notikumu var nosaukt kā LAIKMETĪGU (ЭПОХАЛЬНЫМ ?), jo cilvēki-Dievi, kuru ApZiņa sasniedza iekšējās PILNĪBAS Dievu līmeni, spēja BRĪVI un BRĪVPRĀTĪGI, bet tagad vēl arī VIENPRĀTĪGI izlemt, LīdzSadarbībā ar Dievu, Augstākā TAISNĪGUMA Telpas un Augstākās KĀRTĪBAS Telpa RADĪŠANU, kā ES runāju, tūkstošiem gadu sauktu PARADĪZE!
6. Tagad ES ceru, ka visiem LīdzRadītājiem kļūst skaidrs, ka bija un ESMU Radītāja Kustība, kur cilvēkiem tiek Dāvātas Brīvās Gribas TIESĪBAS un TIESĪBAS Radīt MĪLESTĪBU, kā galvenos instrumentus viņu ApZiņas PILNVEIDOŠANAI līdz KristusApziņas līmenim, bet tagad ESMU VĒL arī VALSTS SVĒTĀ KRIEVZEME, vai Dievišķā monarhija Svētā Krievzeme, pie kuras radīšanas cilvēkiem-Dieviem jau būs, balstoties uz personāīgās ApZiņas PILNĪBU, JĀRADA Augstākā TAISNĪGUMA Telpa un Augstākās KĀRTĪBAS Telpa, atbilstoši Mūžības KANONIEM, balstoties uz viņiem kā uz VIENOTAS PASAULSĒKAS pamata vai fundamenta!
7. Citiem vārdiem, šodien Manas Kustības cilvēkiem-Dieviem priekšā stāv, esot ZINĀŠANĀM, Manis dāvātām, un izpratnei par Mūžības Kanoniem (pasvītroju: ne Blīvā plāna likumiem, bet Mūžības Kanoniem), pacelties līdz izpratnei par nepieciešamību formēt GARĪGO KOPĪBU, jo Dievišķās monarhijas pamats ir VIENOTĪBA GARĀ vai KOLEKTĪVĀ ApZiņa (KOPĪGS VESELUMS), jo viss pārējais neatbilst VESELUMA struktūrai, tātad, neatbilst Augstākā TAISNĪGUMA Telpai un Augstākās KĀRTĪBAS Telpai - Dievišķai monarhijai Svētā Krievzeme!
8. Jums jāsaprot, ka Dievišķā monarhija ESMU ne vienkārši daļa Tēva Absolūta KOPĪGĀS TELPAS, bet ESMU precīza kopija visas tās PASAULSĒKAS, vai tās PIRMMATRICAS Telpas, kas arī ESMU Augstākā Kosmiskā Saprāta Telpa, jo tikai pie šiem noteikumiem var būt īstenota cilvēku-Dievu un Paša Dieva LĪDZJAUNRADE, tātad, Jaunās Svētās Krievzemes VALSTISKUMA pamatā jābūt, jūsu valodā izsakoties, tehnoloģijām, kuras pārvaldu ES Pats, jo viss cilvēciskais, sākot ar 4. martu, paliek pagātnē un jūsu priekšā šodien, atkārtoju, jūsu priekšā, kuri sasniedza cilvēku-Dievu līmeni, atklāsies tās iespējas JAUNĀ RADĪŠANAI, kādas pārvaldu ES Pats! Citādi arī nevar būt, jo, ja ESMU KOPĪGS VESELUMS, tad jebkura VESELUMA daļa, fraktāli līdzīga VESELUMAM, ne tikai izpausmē, bet arī NODARBĒ!
9. Ticiet Man, visu kas notika, pie tam, pie jūsu BRĪVĀS un BRĪVPRĀTĪGĀS GRIBAS, nevar izteikt ar Blīvā plāna kategorijām, jo tas arī ESMU tas PATIESĪBAS Moments, kad cilvēku-Dievu BRĪVA un BRĪVPRĀTĪGA GRIBA, saprotošu un pieņēmušu visu pilnu ATBILDĪBU par cilvēces Nākotni, jau VIENOTAS Dievišķas Telpas ietvaros, saista Piektās rases cilvēku likteni ar Vareno Kosmosu, pie tam, saista VIENOTĀ VESELUMĀ jau MŪŽĪGI!
10. Jums jāapzinās, ka Manis izvirzīts uzdevums cilvēkiem-Dieviem, ne vienkārši sarežģīts, bet ļoti sarežģīts un, lai cik dīvaini tas skanētu priekš "mazā" cilvēka ApZiņas, IZPILDĀMS, kaut vai tādēļ, ka ES nedodu un nekad nedevu cilvēkiem neizpildāmus uzdevumus! Un vēl tādēļ, ka PILNĪGAS Telpas izpildīšanas vai RADĪŠANAS piemērs, cilvēkiem acu priekšā, jo tas, kur viņi jau atrodas un dzīvo, ESMU DIEVA PILNĪBAS TELPA!
11. Atceraties, ES cilvēkiem runāju jau vairākkārt par to, ka PILNĪBA nevar RADĪT NEPILNĪBU, tādēļ Mana Kustība, bet tagad Dievišķā monarhija Svētā Krievzeme, apriori ESMU PILNĪBA! Un, ja cilvēki to nepamana, tad tas vienkārši tādēļ, ka viņu ApZiņa, viņu iekšējā NEPILNĪBA neļauj viņiem pacelties virs Blīvā plāna ar paša cilvēka iekšējās NEPILNĪBAS problēmām! Ticiet, cilvēku NEPILNĪBA ESMU viņu personīgās problēmas un tās saistītas ar viņu personīgo izvēli!
12. Šodien, tiem, kuriem bija uzticēts parakstīt Svētās Krievzemes Lielo DEKLARĀCIJU, jāsaprot, ka notika Planetāra un Visuma mēroga Vēsturisks notikums, jo cilvēki spēja pacelties un ieraudzīt VIENOTAS cilvēces Nākotnes horizontus pie VIENA DIEVA! Cilvēkiem beidzot atnāca sapratne, ka nevar būt polāru priekšstatu TUR, kur visa pamats ir KOPĪBA GARĀ un šādai KOPĪBAI jābūt apstiprinātai visos Hiperboreju valsts plašumos un šī Gara KOPĪGĀ Telpa, vai KOPĪGA GARĪGA PADOME (DIEVKOPĪBA/ВЕЧЕ) ESMU priekštecis Jaunas Valsts ... ({Государства} Богом данного Дарства ?) Kopīgai struktūrai, kur vadības PAMATS būs un ESMU ne supermūsdienīgas cilvēciskā saprāta tehnoloģijas, bet KOPĪGA APZIŅA, jo Garā apvienojušies cilvēki-Dievi var RADĪT, formējot KOPĪGU domtēlu visam tam, ko RADĪT varu ES Pats, Tēvs Absolūts!
13. Neapšaubāmi, ES jums palīdzēšu ar jūsu cilvēciskās ApZiņas brīnišķīgo iespēju apzināšanos, ES jūs pabīdīšu pie tā saprašanas, ka inženieriskā vai zinātniskā doma, nevar pat salīdzināties ar to, ko spēj RADĪT ApZiņa - LīdzRadītāju ApZiņa, kuri sāk RADĪT LīdzJaunradē ar Dievu, Dievišķo monarhiju Svētā Krievzeme!
14. Šodien, par visu svarīgāk, lai jums, Hiperborejiem, atnāktu saprašana, ka viena kalendārā gada laikā (bet priekš Manis tas vienkārši mirklis) jūs izgājāt, bet var teikt, izskrējāt ceļu no cilvēku Kustības, saprotošu savu uzdevumu un izrādījušu Brīvu GRIBU RADĪT MĪLESTĪBĀ, līdz LīdzRadītājiem, jau izpaudušiem Brīvu GRIBU LĪDZJAUNRADEI ar Dievu! Viņiem uzliekamā ATBILDĪBA par saviem domtēliem un DOMRĪCĪBĀM ļoti augsta, jo jautājums ir par VIENOŠANU Garā, ne tikai cilvēku, bet arī par cilvēku VIENOŠANU ar Dievu, rēķinoties ar to, ka Varenais Kosmoss ESMU stingra Mūžības Kanonu Ievērošana jebkurā Diženās Dievu Piramīdas līmenī, un visam tam, kas notiek un notiks Blīvajā plānā, jāpakļaujas ne cilvēciskās sabiedrības likumiem, bet Dievišķās Telpas KOPĪGIEM Kanoniem!
15. Jūs pacēlāties uz Dievišķo Sākumu Sākuma platformas un paši, atkārtoju, BRĪVI un BRĪVPRĀTĪGI stājāties pie Augstākā TAISNĪGUMA Telpas un Augstākās KĀRTĪBAS Telpas, vai Dievu PILNĪBAS Telpas formēšanas (RADĪŠANAS), bet tas runā par to, ka tie apstākļi kādi bija Kustībā (ES runāju par KOPĪGA MĒRĶA formēšanu) jau nepietiekami pie Dievu PILNĪBAS Telpas RADĪŠANAS, tātad, tiem no jums, kuri paraksta Svētās Krievzemes Valsts DEKLARĀCIJU, jāsaprot, ka no šī Momenta nav un nevar būt atkāpšanās no KOPĪGĀ MĒRĶA un KOPĪBAS GARĀ, jo cilvēki, parakstījuši GARA KOPĪBAS DEKLARĀCIJU, pieņem Postulātu par to, ka MĒRĶIS VIENS un nav citu mērķu dzīvē priekš tiem, kuri pacēlās uz Dievu Olimpa!
16. Tagad, pat vārdu salikums "pacelties uz Dievu Olimpa" neatbilst tiem uzdevumiem, kurus cilvēki-Dievi pieņem uz sevi, jo vārds "pacelties" attiecas pat uz cilvēku-Dievu ApZiņas iekšējo stāvokli, jo šodien jau jums stāv priekšā nodemonstrēt ne tikai Debesīm, bet arī visai cilvēcei, ka cilvēku-Dievu VIENOŠANĀS Garā ESMU Dievišķā monarhija Svētā Krievzeme un ESMU tās Augstākais TAISNĪGUMS, kurā Mūžīgie cilvēku lozungi "Gribas Brīvība, Brālība, Vienlīdzība un Taisnīgums" kļūst jau ne lozungi, bet REALITĀTE, jo tikai pie LīdzSadarbības ar Dievu iespējams RADĪT Augstākās KĀRTĪBAS Telpu!
17. Šodien, kad jūs RADIET Jauno pasauli, bet precīzāk, Debesu PILNĪBAS Telpu Blīvajā plānā, jums stāv priekšā, nevienkārša domnodarbe un atbildīga izvēle, bet tas nozīmē, PILNĪGAS ATBILDĪBAS pieņemšana uz sevi par šo Pasauli, tam jākļūst priekš jums, cilvēkiem-Dieviem Evolūcijas VEKTORAM, jo jūs paši kļūstat orientieri priekš "mazā" cilvēka, kuram vēl stāv priekšā iziet APZINĀŠANOS un sava ceļa Izvēli pie Dieva, un cik tīri būsiet jūs, tik daudz arī "mazo" cilvēku būs glābti! Jums nav kur atkāpties, jo ES pieņēmu jūsu BRĪVO un BRĪVPRĀTĪGO izvēli un, kad visa Hiperboreju teritorija piekritīs to izvēlei, kurus ES Pats izraudzījos, tad ES varēšu apstiprināt, ka Dievišķā monarhija Svētā Krievzeme ĪSTENOJĀS! ES vērsu jūsu uzmanību uz Telpas Pārveidošanas Tempa izmaiņām un jūsu GRIBĀ šo pārveidošanas Tempu vai RITMU padarīt VIENOTU/KOPĪGU ar Dižā VESELUMA EVOLŪCIJAS RITMU ar DEBESU EVOLŪCIJAS RITMU!

Tēvs Absolūts.
16.03.14.

Avots: http://www.otkroveniya.ru/tolk4/t4-16.03.14.html, pierakstīja Leonīds Maslovs, latviskoja, intuitīvi, Eslauma 17.03.2014., latviskojums ievietots saitā: http://spekavots.ucoz.ru/18.03.2014., nosūtīts Latvijas Radio viļņiem 18.03.2014.
Skatījumu skaits: 365 | Pievienoja: Eslauma | Reitings: 0.0/0
Komentāru kopskaits: 0
Vārds *:
Email *:
Kods *: