Galvenie » 2014 » Aprīlis » 19 » Tēva Absolūta Vēstījums 16.04.14. Pirms Vēstījuma
17:43
Tēva Absolūta Vēstījums 16.04.14. Pirms Vēstījuma

Tēva Absolūta Vēstījums 16.04.14. Pirms Vēstījuma

1. Katra minūte, katrs mirklis šodien kļūst "zelta vērtē", jo tas, kas ļoti drīz notiks uz Planētas Svētā Krievzeme, būs tas notikums, tas Vēsturiskais notikums, kas atsauksies uz Planētas cilvēku ne vienu paaudzi, jo sākās jaunā gadskārtu skaitīšana, vai Jaunā vēsture - vēsture jau ne cilvēku, bet cilvēku-Dievu, atklājušu priekš sevis Pasaulsēkas uzbūvi!
2. Šodien pat Vēstījumi, jums ieteikti kā Garīgās VIENOŠANĀS formēšanas instrumenti, iegūst jaunu skanējumu, jo tas, ko jūs sauciet Vienotas domformas LīdzRadīšana, zaudē savu spēku, RADĪT taču nāksies ne domformas, bet Telpu, un nāksies RADĪT to, ko neviens no cilvēkiem pat necentās RADĪT - dzīvi MŪŽĪGO, jo bija kurls uz Vārdiem Maniem!
3. Šodien, kā nekad, tiešām svarīga VIENPRĀTĪBA un Garīgo spēku koncentrēšana ap Radītāju, jo dažāda izšķirtība/разобщение, kā jau ES runāju, ESMU Haoss, tas pats cilvēciskais uzskatu Haoss, kas nepieļaujams Augstākās kārtības Telpā - Gara Telpā, ne Matērijas! Gribu pasvītrot, ka viedokļu/uzskatu Haoss par Mūžību, pieļauts tiek tikai Blīvajā plānā, kur jums, Dieviem, nākas izpausties vai iemiesoties priekš Dievu iekšējās personīgās PILNĪBAS līmeņa pārbaudes vai korekcijas!
4. Taču priekš jums jau atveras VĀRTI pilnīgi Jaunai pasaulei - Pasaulei ne tikai augstu vibrāciju, bet arī, kas pats galvenais, daudzlīmenīgas Telpas Pasaulei, kas no vienas puses cilvēkus izdalīs pēc Dievu iekšējās PILNĪBAS līmeņiem, bet no otras puses, visus izvietos pa Garīguma līmeņiem, veidojot no cilvēkiem Dižena Gara piramīdu, kura, atkārtoju, necieš Haosu un pakļauta tikai (pievērsiet uzmanību uzsvaram: tikai) Mūžības Kanoniem, kuros jūs sapināties galīgi!
5. Tādēļ šodien, kad sākas PATIESĪBAS Moments, bet var jau teikt, sākās, piedāvāju jums, vēl līdz galam negataviem, bet precīzāk, vēl nepacēlušamies līdz cilvēku-Dievu Garīguma līmenim, izmantot ne Kanonus, bet BAUŠĻUS Kustības dalībniekam - dalībniekam Jaunajā cilvēku formācijā (sociālajā) zem Dievišķās monarhijas nosaukuma, jo Jaunajos desmit Baušļos ES devu jums cilvēku-Dievu uzvedības pamatus, ticiet, un tikai priekš cilvēkiem-Dieviem, taču ne priekš cilvēkiem, tajos Planetārajos apstākļos, kādi jau sāk ne tikai formēties, bet arī kļūst sajūtami ne tikai jums, Hiperborejiem, bet arī vienkāršajam "mazajam" cilvēkam.
6. Kari, ieskaitot pilsoņu, un konflikti, jau uz Hiperboreju teritorijas, ESMU pēdējie pārbaudījumi ar UGUNI, kurus jāiziet tiem, kuri bija pirmie, jo tikai caur attīrīšanos un nožēlu var ieiet Jaunajā pasaulē - Gara Pasaulē un Garīgās KOPĪBAS Dievišķās GAISMAS Pasaulē!
7. Lai jūs nemulsina tas, ka kari skāra daļu Hiperborejas! Atkārtoju, tie ne Mamonu kari ar Mamonu, kā bija pirmajā momentā, šī ESMU GAISMAS Pulka pēdējā cīņa ar Tumsas spēku paliekām bez sava Līdera, jo saskaņā ar Debesu Lielo VIENOŠANOS, Telpas Pārveidošanas Visuma Programma izpildīta un izpildīta sekmīgi Tēva Absolūta labā un Debesīs atjaunota NEITRALITĀTE, bet tas nozīmē, ka tagad Telpa VIENA un pakļaujas VIENĪGAM Sākumu Sākumam!
8. Par cik, bet jūs to labi zinat, "kas AUGŠĀ, tas arī APAKŠĀ", tātad, ja Debesīs atjaunota Dievu NEITRALITĀTE, tad tādai cilvēku-Dievu NEITRALITĀTEI jābūt atjaunotai arī uz Cietības, lūk, šo atjaunošanu jūs šodien arī novērojat! Jūs novērojat sen paredzēto Pasauļu cīņu, kas iegāja pēdējā fāzē, un priekš GAISMAS spēku pēdējās UZVARAS sasniegšanas nepieciešams (un tas ESMU obligāts noteikums), lai Planēta un Viņas iedzīvotāji izietu attīrīšanos ar UGUNI!
9. Nav nekādu alternatīvu, bet ESMU attīrīšana ar UGUNI, ko jūs jau novērojat Ukrainā! Atkārtoju, tas ne karš, bet jo mazāk pilsoņu karš, aicinu jūs, nepārnesiet pagātnes priekšstatus uz to, ko rada Jaunās vibrācijas un saprotiet, ka Telpa uz Lielās ATTĪRĪŠANAS robežas un tuvākā Nākotne jums visiem parādīs, ka nav karu, bet ESMU, atkārtoju, Lielā attīrīšana ar UGUNI un uz to nepieciešams būt gataviem!
10. Teritoriju no okeāna līdz okeānam ES jau sen nedalu pēc valstīm vai tautām, šodien tā ESMU KOPĪGA teritorija, šodien tas Garā KOPĪGS Etnoss - tas Etnoss, kurš jau sastāda Sestās rases pamatu un sazināšanās valoda uz šīs teritorijas, bet tagad jau uz visas planētas, ESMU KRIEVU, jo šī valoda ar dažādām modifikācijām ir vēsturiski KOPĪGA un VIENĪGĀ saziņas valoda cilvēkiem-Dieviem ar Pašu Dievu! Tā bija, ESMU un būs MŪŽĪGI!
11. ES bez kādiem jokiem piedāvāju jau ne tikai Pamatcivilizācijai, bet visiem tiem, kuri savulaik bez Manas atļaujas desantējās uz šīs Planētas, mācīties šo tagad jau priekš visiem cilvēkiem-Dieviem VIENĪGO sazināšanās valodu, jo tikai caur šo Hiperboreju valodu (protams, mūsdienīguma modificētu) ES varu sniegt un sniedzu to informācijas pilnību un enerģijas dziļumu, kas šodien tik nepieciešams cilvēcei priekš tā, lai patstāvīgi atvērtu Vārtus Paradīzei - Augstākās KĀRTĪBAS Telpai, bet precīzāk, tai PILNĪBAS Telpai, kuru sevī un ar sevi nes tikai Dievi uz Olimpu.
12. Tādēļ atkārtoju: kad jau viss pateikts un izteiktsts, cilvēkiem-Dieviem nākas stāties pie NODARBES! Mēģiniet saprast, ka domtēlu laiks un fantāziju laiks par Dieva tēmu, bet precīzāk, par tēmu cilvēku-Dievu saistībai ar Tēvu Absolūtu, aizgāja pagātnē neatgriezeniski un tagad tikai LĪDZJAUNRADE ar Dievu ESMU ĪSTENĪBA/TIEŠAMĪBA, ar kuru jums nāksies saskarties ļoti drīz! Ticiet, kad ES runāju "ļoti drīz", tad tas tiešām ļoti drīz, taču ES nenosaucu konrētu datumu tikai tādēļ, lai saglabātu jūsu mierīgumu un jūsu koncentrēšanos uz VIENOŠANOS Garā, jo Glābsies tikai cilvēki Garā un cits nav dots!
13. Pirms VĒSTĪJUMA var jau teikt, pirms pagātnes pēdējā VĒSTĪJUMA, ES gribu jums vēl papildināt, ka Pasaule (Telpa) izmainīsies par tik, par cik jūs būsiet spējīgi pieņemt šīs izmaiņas (Pārveidošanas) tādēļ, ka, no vienas puses, Es cenšos saglabāt pēc iespējas vairāk cilvēku (cilvēces), bet no otras puses, svarīga jūsu reakcija - jūsu VIENOTĀ reakcija, kas var ienest korekcijas, jo jūs jau protat vadīt Telpu pēc savas saprašanas!
14. Tas vienkārši brīnišķīgi, ka visu jūsu VĒSTĪJUMU iepriekšējā laikā, jūs spējāt sevī noformēt LĪDZJAUNRADES ar Dievu TĒLU un mazos mērogos jūs, Hiperboreji, radiet un pat vadiet Blīvo plānu (jums pieejāmās LīdzSadarbības iespējās), taču par cik jūs jau ieejat augstu vibrāciju Pasaulē, tad dažāda "pašdarbība" būs aizliegta, jo cilvēku-Dievu KOPĪBA Garā jau ESMU Dievs (Egregors), radošs Jaunas pasaules LīdzJaunradē ar Pašu Tēvu Absolūtu!
15. Tādēļ šodien ES jums piedāvāju "pasēdēt uz celiņa", padomāt, ko jūs ņemsiet sev līdzi Jaunajā pasaulē un, protams, runājot šos vārdus, ES no jums sagaidu ne Blīvā plāna sapulces, bet sava iekšējā Garīguma, iekšējās PILNĪBAS līmeņa izsvērtu, Prātīgu/Мудрого analīzi un sapratni tā, ko katrs no jums gatavs piedāvāt Dievam, jo šodien vārdi "Dievam Dieva" skan, kā vēl nekad, REĀLI , tādēļ ES arī iesaku pasēdēt pirms tā ceļa, uz kura neviens no cilvēkiem vēl nekad neizgāja!
16. Šodien ES jums runāju par Jauno ceļu, kas saucas Dievu Mūžība, jo tas, ko jūs tādos saīsinātos termiņos RADĪJĀT, ir cieņas un apbrīnas vērts, un tas, ka Kustībā viss vēl ne tik gludi, ticiet, nekas briesmīgs, jo ceļš, kas šodien atklājas jūsu priekšā, ESMU VIENS un VIENĪGS ceļš pie Dieva, bet galvenais, ka uz šo ceļu izgājāt PATSTĀVĪGI, kā arī pienācās pēc Debesu Lielās NORUNAS noteikumiem!
17. Tagad, kad VISS pabeigts, kad jūs stāvat uz Lielās pārveidošanas sliekšņa, vienkārši nepieciešams pasēdēt, padomāt un atpūsties, jo jūs šo atpūtas MIRKLI nopelnījāt ar savu skrupulozo/кропотливым darbu (domnodarbi) un, ja nu kādam no jums šķita, ka tas viss mīts vai pasaka, tad ticiet Man, kad ne uz mirkli neapstājas Veseluma evolūcija un Mūžīgā pilnveidošanās ESMU Mūžīgās Kustības Miers, Man, Tēvam Absolūtam, absolūti nav laika un vēlēšanās stāstīt jums pasakas! Pasakas ir tikai priekš bērniem un, pie tam, tās ir pieaugušo cilvēku iedomas, kuri paši tā arī nespēs kļūt pieauguši! Šī pieaugušu cilvēku mūžīgā bērnība pārāk ieilga uz šīs Planētas un tikai, pateicoties jūsu PRĀTĪGUMAM, ES beidzot satiku pieaugušus cilvēkus-Dievus, ar kuriem ES gatavs RADĪT Mūžību!
Āmen.

Tēvs Absolūts.
16.04.14.

Avots: http://www.otkroveniya.ru/tolk4/t4-16.04.14.html, pierakstīja Leonīds Maslovs, latviskoja, intuitīvi, Eslauma 18.04.2014., latviskojums ievietots saitā: http://spekavots.ucoz.ru/19.04.2014., nosūtīts Latvijas Radio viļņiem 19.04.2014.


 

Skatījumu skaits: 457 | Pievienoja: Eslauma | Reitings: 0.0/0
Komentāru kopskaits: 0
Vārds *:
Email *:
Kods *: