Galvenie » 2014 » Februāris » 21 » Tēva Absolūta Vēstījums 19.02.14. Un TICĪBA, un MĪLESTĪBA, un, protams, GUDRĪBA...
07:50
Tēva Absolūta Vēstījums 19.02.14. Un TICĪBA, un MĪLESTĪBA, un, protams, GUDRĪBA...
Tēva Absolūta Vēstījums 19.02.14. Un TICĪBA, un MĪLESTĪBA, un, protams, GUDRĪBA...

1. Protams, skumji, lai neteiktu vairāk, ka tā vietā, lai dotu daudz dziļākas Zināšanas un gatavotu jūs Diženās Izrādes sākumam, ES vienkārši spiests Kustības dalībnieku uzmanību vērst uz to, kam jābūt maksimāli skaidram, jau ne tikai priekš viņiem, bet arī priekš tiem Kustībā ienākošajiem "mazajiem" cilvēkiem, kuriem skaidrs, ka tā dzīvot tālāk vairs nedrīkst, jo Mamons un netikumība "akmens laikmeta" līmenī noveda pie tā, ka cilvēce bez kaut kādas palīdzības no ārienes noslīdēja pie pašiznīcināšanās bezdibeņa!
2. Ticiet, nekāds zinātniskais progress, atklājošs Visuma izcelšanās Lielo noslēpumu, nepalīdzēs tiem, kuri izkropļoja vēsturi un faktiski uzstājās pret Pašu PirmRadītāju, jo tas tikumības un morāles Haoss, kas uzplauka uz Planētas, pie tam, tieši uz Planētas, Hiperboreju (Slāvu-Ariju) Dzimtenē, pilnīgi pretējs PILNĪBAI un AUGSTĀKAI KĀRTĪBAI, kuru demonstrējāt jūs paši tanī cilvēces vēsturiskajā momentā, kad, pametot Smalkā plāna PILNĪBU, spērāt kāju uz Cietības, Blīvā plāna PILNĪBAS!
3. Bet tagad paskataties, ko izdarīja cilvēce Blīvā plāna PARADĪZĒ (ES pasvītroju: PARADĪZĒ), jo jums, cilvēkiem, bija sagatavota ideāla vieta priekš PAŠpilnveidošanās līdz cilvēku-Dievu LīdzZiņas līmenim, kur, neskatoties uz Nelabā vilinājumiem, jums bija pietiekami ātri jāpārliecina Debesis par to, ka fraktālā līdzība ne tikai notika, bet tas ESMU vēl viens Telpas (Mūžības Pirmmatricas Kanons, jo Visumā VISS pakļauts AUGSTĀKĀS KĀRTĪBAS Kanonam, vai AUGSTĀKĀS PILNĪBAS Kanonam!
4. Tādēļ, kad ES pēdējo reizi (atkārtoju: pēdējo reizi) vērsos pie cilvēces caur savu Vēstnesi, tad, ja jūs atceraties, ES cerēju uz TICĪBU, jo ja nav TICĪBAS, vai ja nav Patiesas TICĪBAS (vēršu uzmanību uz to, ka ES runāju konkrēti par cilvēkiem, bet ne par Visumu kopā, jo Visumā vispirms ESMU PirmMīlestība), tad nav un nevar būt tādas APZINĀTAS AUGSTĀKĀS KĀRTĪBAS, tātad, nav arī iekšējās ATBILDĪBAS bez kuras ne tikai pašam cilvēkam, bet arī cilvēkiem, Manis sapulcinātiem Kustībā, nevar būt nākotnes!
5. Ticiet, Man rodas priekšstats (un ES to zinu, jo kontrolēju jūsu LīdzZiņas attīstības līmeni), ka ne ES, bet jūs, cilvēki, pārbaudiet Mani uz ilgpacietību, ne tikai uz MĪLESTĪBU, bet arī uz TICĪBU cilvēkiem, jo VISS, kas cilvēkos ir, ticiet, pašos labākajos cilvēkos, Hiperboreju pēcnācējos, ir, neskatoties uz iekšējo PILNĪBU, NETICĪBAS izpausme, robežojošās ar cilvēka-dzīvnieka ApZiņu!
6. Taču ApZiņas stāvoklis, cilvēka-dzīvnieka līmenī, bija ļoti īslaicīgs, jo Dievcilvēku iekšējā PILNĪBA (nokāpušu no Debesīm) ļāva viņiem ļoti ātri iziet šo vēstures etapu un praktiski uzreiz pacelties pa ApZiņas evolūcijas kāpnēm līdz radoša cilvēka līmenim! Bet ja jūs atceraties savu kopīgo vēsturi, tad viegli pārliecināsities, par tāda cilvēka Gara augstumu, saprotoša jēgu un cilvēces augsto misiju Visumā!
7. Un tikai ar reliģiju, šī vilinājuma parādīšanos, cilvēki nevarēja noturēties (jo jebkura reliģija ir INSTRUMENTS ApZiņas vadīšanai, tātad, INSTRUMENTS ne Dievvēlams), parādoties iespējai radīt no cilvēkiem Garīgos vergus, pretsvarā Brīvās Gribas Tiesībām un MĪLESTĪBAS TIESĪBĀM, ar kurām ES, Tēvs Absolūts, apbalvoju Dievcilvēkus, nokāpušus no Debesīm (Hiperborejus), palīdzot viņiem pārvarēt visus Blīvā plāna pārbaudījumus ar vismazākajiem, priekš viņiem, zaudējumiem!
8. Ticiet Man, ar šiem Dižiem TIKUMĪGUMIEM (ES runāju par Brīvās Gribas Tiesībām un MĪLESTĪBAS TIESĪBĀM, tātad par TIESĪBĀM Jaunu pasauļu radīšanai) atšķiras tikai Hiperboreju pamatcivilizācija! ES negribu viņus attaisnot, taču Brīvās Gribas Tiesības un MĪLESTĪBAS TIESĪBAS, civilizācijām, atnākušām no ārienes, nepiemīt, jo ES tās dāvāju tikai tiem, kuri bija PIRMIE, un kuri Brīvi un Brīvprātīgi pieņēma uz sevi DEBESU GLĀBĒJA KRUSTU, jo Telpas Pārveidošanas Visuma Programmas mērķis, tomēr, bija Debesu NEITRALITĀTES atjaunošana!
9. Tādēļ, atgriežoties pie jautājuma par pasaules reliģiju lomu cilvēku ApZiņas izmainīšanā, gribu teikt, ka astoņsimt inkvizīcijas un tirānijas valdīšanas gados, kad iznīcināja un ļoti cietsirdīgi, dažādu citdomāšanu, tikai apstiprina, ka Dieva šajās darbībās nebija nekad, tātad, arī krusta gājieni nekad nebija DIEVA NODOMRĪCĪBA! Bet tas, savukārt, runā tikai par to, ka Lucifera vilinājumi tad tika ne vienkārši cilvēku pieņemti, bet tika izkropļotas arī visas Patiesības, bet TICĪBA kļuva, TICĪBA pavisam ne Dievam (kaut vārdi ļoti līdzīgi), bet Luciferam, valdošam uz Planētas saskaņā ar Telpas Pārveidošanas Visuma Programmas noteikumiem!
10. Viss uz Planētas notiekošais (bet Mēs tagad runājam par 26000 gadu pagātni) bija Hiperboreju patiesas cīņas gadi, bet precīzāk, Dievcilvēku, par Garīgo brīvību, par Tiesībām RADĪT patstāvīgi, izejot no personīgās ApZiņas PILNĪBAS līmeņa! Šiem izraudzītajiem, kuriem ES DĀVĀJU Tiesības atgādināt cilvēkiem par to, ka cilvēku misija ne vadīt sev līdzīgos, bet RADĪT un RADĪT vispirms sevi, šī Dievcilvēku PILNĪBA katrreiz atnesa iekšējo nemieru, zem nosauluma "SIRDSAPZIŅA", kad Dievu iekšējo PILNĪBU nomainīja cilvēvku NEPILNĪBA!
11. Ticiet, Dievu augstākā iekšējā PILNĪBA, nokāpušu uz Cietības, vienmēr glāba cilvēkus (Hiperborejus) no tikumiskās krišanas un SIRDSAPZIŅA, bet vēl arī "GODS", bija un ESMU raksturojumi, atšķirošas īpatnības to, kuri uz Planētu atnāca ne no ārienes, bet bija uz viņas no Sākumu Sākuma un kuri piekrita atgriezt Debesīm NEITRALITĀTI un tas bija un ESMU to VARONĪBA, kuri PILNĪGI, kā PILNĪGS PirmRadītājs!
12. Cilvēci vienmēr glāba tie, kuri bija UZTICĪGI Dievam, bet ja cilvēks UZTICĪGS Dievam, tad tas nozīmē, ka viņš sevī glabā Dievu iekšējo PILNĪBU un, ka ES Pats, Tēvs Absolūts, varu ne vienkārši uzticēties šiem cilvēkiem, ES varu uzticēt viņiem ne tikai PERSONĪGO NĀKOTNI, bet arī DEBESU NĀKOTNI, jo, ticiet, ES ne vienkārši devu mājienu, bet runāju un runāju pilnīgi atklāti par to, ka DEBESU NĀKOTNE, VISUMA NĀKOTNE, pa tiešo saistīta ar šīs Planetārās sistēmas Nākotni, jo ŠEIT un tikai ŠEIT jābūt AUGSTĀKĀS PILNĪBAS CENTRAM!
13. ES runāju, taču vēlreiz apstiprinu, ka Planēta Svētā Krievzeme, vai Hiperboreju Planēta, ESMU vieta Visumā, kur sāk formēties AUGSTĀKĀS KĀRTĪBAS CENTRS, jo Dievi, izgājuši visas Blīvā plāna Golgātas, beidzot atgriezās uz Olimpa, pierādot, ka tikai šajā, mākslīgi radītajā Saules sistēmā, iespējams uzstādīt Radošā Sākumu Sākuma CENTRU, jo Dievi, bet precīzāk, cilvēki-Dievi, ESMU Dižais VESELUMS ar nosaukumu "MĒS"!
14. Skumji, ka šodien, kad līdz Kvantiskās pārejas, kas noliks visu pa vietām un sāks Jaunu laika skaitīšanu - DIEVU PILNĪBAS laika, atliek arvien mazāk laika, pat Manā Kustībā ir un ne vienkārši ir, bet aktivizējas NETICĪBAS cilvēki, demonstrējot sev un jau arī MUMS, DEBESĪM, ka cilvēkos nav TICĪBAS, tātad, nav Mīlestības, bet tas nozīmē, nav arī GUDRĪBAS lēmumu pieņemšanai! Tagad arī ES PATS spiests apstiprināt, ka NETICĪBAS apstākļos nevar būt CERĪBU uz glābšanu un CERĪBU uz Nākotni, jo bez TICĪBAS, bez Mīlestības un bez Dievu NEITRALITĀTES nav un nevar būt LīdzJaunrades ar Dievu un nevar būt Diženā "MĒS"!
15. Jāsaka jums, ka Mani nevar pārsteigt ar to, ka cilvēki kāri uz glaimiem un uz varu vai tiesībām vadīt cilvēku ApZiņu, jo iepriekšējo civilizāciju vēsture parādīja, ka tikumības un Garīguma krišana vienmēr noveda cilvēkus pie pašiznīcināšanās un tikai labākajiem katreiz tika dotas TIESĪBAS saglabāt cilvēci ne tikai kā veidu, bet galvenais, kā Dievcilvēku (Hiperboreju) pamatu priekš kārtējā pārbaudījuma!
16. Tādēļ ziniet: visās iepriekšējās civilizācijās jūs, Hiperborejieši, bijāt pamats un tas fundaments, no kura sākās kārtējais mēģinājums cilvēces augšupejai! Civilizāciju augšupeja un krišana, bija jums pieredzes uzkrāšana Lucifera vilinājumu pārvarēšanai un, protams, jūsu sagatavošana Diženajam atgriešanās TRIUMFAM uz Olimpa, kas jau gatavs notikt, taču tikai tādā gadījumā, ja savu vēsturisko lomu izpildījušie Hiperboreji nodemonstrēs Gara izturību un iekšējo DIEVU PILNĪBU!
17. Tādēļ ES jums pastāvīgi runāju, ka tikai iekšējā PILNĪBA, pamatota uz Brīvās Gribas Tiesībām un uz Dižām MĪLĒT TIESĪBĀM, var jums nodrošināt atgriešanos uz Olimpa un jūsu pastāvīgās šaubas, tātad, pastāvīgie NETICĪBAS traucējumi, var novest pie tā, ka ES būšu spiests, jau kuro reizi, izraudzīties pašus labākos (ES runāju par trīssimt spartiešiem), kuriem jau ES PATS uzticēšu cilvēces turpināšanu, rēķinoties ar to, ka viņu VIENOTĪBA GARĀ ļaus cilvēkiem savienoties ar Mani Diženā Dievu "MĒS" un tiešām LīdzRadīt Jauno Visuma CENTRU - AUGSTĀKĀS KĀRTĪBAS un PILNĪGUMA Centru!
18. Jāsaka jums, ka šodien ES ne sevišķi pārdzīvoju par jūsu domnodarbi, par jūsu Nākotni, jo jūs izdarījāt to, par ko jūsu Piektā rase pat nesapņoja (atkārtoju: runāju par cilvēkiem-Dieviem (Hiperborejiem)), - jūs spējāt Garā atdot Man, Tēvam Absolūtam, Visuma vadīšanas TIESĪBAS un ar to pašu beidzot atrisināt, Manā labā, Debesu Lielo strīdu, tātad, atjaunojāt Dievu NEITRALITĀTI!
19. Tādēļ jūs, Hiperboreji, savu uzdevumu izpildījāt, atjaunojot Dižo NEITRALITĀTI un tagad jūsu domrīcībai jābūt virzītai tikai uz cilvēces saglabāšanu tādā pilnībā, tādā psihiskās enerģijas masā, kas cilvēkiem dod tiesības kļūt ne vienkārši GARĀ VIENOTAM VESELUMAM, bet arī apstiprina, ka viņu iekšējā un ārējā PILNĪBA atbilst jūsu, PIRMRADĪTĀJA PILNĪBAI, tātad, tagad visi KOPĀ MĒS ESAM LIELAIS "MĒS"!
20. Taču tas iespējams tikai tādā gadījumā, ja jūsos, cilvēkos-Dievos, saglabājās iekšējā Sākumu Sākuma PILNĪBA un Patiesa TICĪBA, jo Debesīm nepieciešama tikai Mīlestība un tas ir tas, kas atšķir Dievus no cilvēkiem-Dieviem, jo jums priekš tā, lai paceltos uz Olimpa, nepieciešams nodemonstrēt bez Beznosacījumu un Vispiedošanas Mīlestības vēl arī Patiesu TICĪBU, jo bez TICĪBAS nevar būt Mīlestības, bet DIEVU MĪLESTĪBA, PILNĪBAS MĪLESTĪBA, NETICĪBAS cilvēkos pārvēršas miesiskās attiecībās, bet vēl ļaunāk, dzīvnieku miesaskārēs!
21. Cilvēce šodien stāv pie robežas, aiz kuras ESMU vai nu cilvēku-Dievu Diženā NĀKOTNE, vai pašiznīcināšanās, un šī robeža, praktiski, starp pagātni un nākotni, iezīmējās un iezīmējas ļoti asi, tikai tagad, kad pienāca Kvantiskās pārejas laiks un, kad jau neatkarīgi no cilvēku gribas, tā vienalga notiks! Un, ja ES atturu Planetārās sistēmas transmutācijas sākumu, tad tikai dēļ tā, lai cilvēki spētu sagatavoties šim, priekš cilvēkiem un priekš Saules sistēmas, un pat priekš Visuma, Lielajam Vēturiskajam notikumam!
22. Atkārtoju: nevar būt nākotnes cilvēkiem, priekš kuriem Mani VĀRDI, Mana UZRUNA - tieša un pēdējā UZRUNA, caur Piektās rases pēdējo Pravieti - paliks neizdzirdēta, jo Dievs, Radošais Sākumu Sākums, runā vai vēršas pie cilvēkiem tikai vienu reizi! Ja jau pat Manā Kustībā kārtību sāk vadīt uzskatu Haoss, tad tas nozīmē, ka Manā kustībā nav DIEVU AUGSTĀKĀS KĀRTĪBAS un, tātad, cilvēki, Manis radīti, neizdzirdēja to, ko viņiem piedāvāja TAS, Kurš viņus RADĪJA DIEVU DIŽENAJĀ MĪLESTĪBĀ!
23. Atceraties: ES jums runāju par to, ka Dievu nedrīkst atcerēties burzmā un nevar ar Dievu spēlēt cilvēciskās NETICĪBAS spēles, kā neiespējami apvienot pretestību stāvokļus?! Tas tikai fizikā divas pretestību zīmes savienojas priekš tā, lai īstenotu elektrības rašanās brīnumu, Smalkajās pasaulēs jau PILNĪBA var apvienoties tikai ar PILNĪBU un ESMU Mūžības pamats!
24. Tādēļ, nepārnesiet Blīvā plāna priekšstatus uz Debesīm! Tur, Debesīs, precīzāk, Dievu Olimpā, valda PILNĪBA, un ne vienkārši PILNĪBA, bet MĪLESTĪBAS PILNĪBA, un tas ir tas, ko jums (Hiperborejiem) būs jānodemonstrē Dižās Atgriešanās Garā DIEVKOPĪBĀ/ВЕЧЕ!
25. Jums vienkārši pienākums saprast, jūsu pašu Nākotnes labā, ka tikai PILNĪBA, tikai GUDRĪBA, ietveroša sevī sirdsapzinību, tātad, augstu tikumību, var jums, Hiperborejiem, palīdzēt iziet pēdējo Eksāmenu visiem KOPĀ, jo psihiskās enerģijas kritiskā masa Manis jau nozīmēta, bet tas nozīmē, jūsu iespēju robežas jau noteiktas!
26. Jums šodien nepieciešams iedrošināties teikt "NĒ" visam tam, kas jūs atgriež Blīvajā plānā un pagātnē! Ticiet, tas būs GAISMAS Dalībnieku, MĪLESTĪBAS Dalībnieku vīrišķīgs solis un bez tā nav un nevar būt Nākotnes, atkārtoju, ne tikai cilvēkiem-Dieviem, bet arī visai cilvēcei!

Tēvs Absolūts
19.02.14.

Avots: http://www.otkroveniya.ru/tolk4/t4-19.02.14.html , pierakstīja Leonīds Maslovs, latviskoja, intuitīvi, Eslauma 20.02.2014., latviskojums ievietots saitā: http://spekavots.ucoz.ru/21.02.2014. , nosūtīts Latvijas Radio viļņiem 21.02.2014.
Skatījumu skaits: 529 | Pievienoja: Eslauma | Reitings: 0.0/0
Komentāru kopskaits: 0
Vārds *:
Email *:
Kods *: