Galvenie » 2014 » Jūnijs » 20 » Tēva Absolūta Vēstījums 19.06.14. Garīgās Vienošanās Dievišķā Gaisma
11:14
Tēva Absolūta Vēstījums 19.06.14. Garīgās Vienošanās Dievišķā Gaisma

1. ES jau jums par to runāju, ka TICĪBA ESMU pilnīga UZTICĒŠANĀS Man, Tēvam Absolūtam, tātad ESMU Dieva GRIBAS un cilvēka-Dieva brīvas Gribas pilnīga HARMONIJA! Šodien ES jau ierobežoju LīdzJaunrades ar Dievu iespējas priekš vienkārša "mazā" cilvēka, jo tādam cilvēkam ļoti sarežģīti un ļoti ilgi jāiet ApZiņas evolūcijas ceļš priekš tā, lai kļūtu spējīgs būt Harmonijā, Uzticībā, pie tam, pilnā Uzticībā ar Dievu, tātad, kļūtu Patiess LīdzRadītājs!
2. Tādēļ, pirmais un galvenais rezultāts Eksāmena TICĪBĀ sekmīgai nokārtošanai, protams, ESMU LīdzJaunrades ar Dievu tiesības un bez šī Eksāmena, tātad, bez LīdzJaunrades Tiesībām, nevar būt runas par cilvēka dalību LīdzRadītāju KOMANDĀ, tajā cilvēces Avangardā, kurš šodien rada Jauno pasauli, jo ES jau noteicu, kas ESMU kas, Dievišķās monarhijas struktūrā!
3. TICĪBA, Patiesa TICĪBA un BEZNOSACĪJUMU TICĪBA ESMU VISS priekš cilvēka, bet precīzāk, priekš cilvēka-Dieva un bez šī VISGALVENĀ noteikuma nav vērts pat apspriest cilvēces Nākotni, jo ja cilvēki turpinās pieprasīt Manas klātbūtnes pierādījumus, tad nav jēgas atbalstīt tos, kuri netic, jo ES no Savas puses pieprasīšu no cilvēkiem viņu klātbūtnes atbalstīšanu! Ja jau nav Ticības Tēvam Absolūtam, vai Radošajam Sākumu Sākumam (Augstākajam Kosmiskajam Saprātam), tad nav arī pamata uzskatīt, ka cilvēki izpausti, jo viņu parādīšanās vai izpausme ESMU Mana un tikai Mana NODOMRĪCĪBA, un ja radītais netic RADĪTĀJAM, tad priekš kam radītais!
4. Bezšaubām, NETICĪBAS un mūžīgo šaubu cilvēki vienmēr bija un ir, un diezin vai ir vērts cerēt, ka viņi kaut kad apskaidrosies, taču viņi obligāti apskaidrosies, kad Planēta ies cauri caur Fotona joslu (Фотонный поясь ?), kad cilvēku pilna izbrīna acu priekšā Pasaule trīs dienu laikā izcietīs kardinālas izmaiņas, taču tad jau būs pārāk vēlu! Izies un sekmīgi izies šo pārbaudījumu tikai TICĪBAS cilvēki, cilvēki Man, Radītājam, viņus Radījušajam uzticējušies, bet, lūk, NETICĪBAS cilvēki izbaudīs pavisam citas "sajūtas" tajā momentā, kad Planētas magnētiskais lauks izmainīsies un izmainīsies katra cilvēka personīgais magnētiskais lauks!
5. Lūk, kādēļ ES ierunājos par smalko "pavedienu" katra radītā saiknei ar Dievu un, ja ESMU Patiesa TICĪBA, tad katrai Būtnei ar Dievu (atkārtoju: tieši Dievišķai Būtnei ar Dievu) ESMU energoinformatīva saikne un šis, priekš NETICĪBAS cilvēka neredzamais, smalciņais pavediens ESMU KANĀLS, pa kuru plūst energoagāde, bet pats galvenais, notiek visu Dieva daļiņu noregulēšana Telpā pēc attīstības līmeņa, precīzāk, pēc PILNVEIDOŠANĀS līmeņa, šajā Varenā KOSMOSA informatīvajā laukā!
6. Ticiet, VISS Varenā KOSMOSA Telpā turas Augstākajā kārtībā, kuru koriģē Kosmiskās Telpas RITMS un ja cilvēks Tic, Patiesi Tic savai izcelsmei, ka viņš ESMU Dieva NODOMRĪCĪBA, tad viņš atrodas HARMONIJĀ ar Varenā KOSMOSA RITMU un par savu likteni viņš jau var neuztraukties!
7. Tagad svarīgi saprast, ka visi TICĪBAS cilvēki, neatkarīgi no viņu piederības Telpai no okeāna līdz okeānam, atrodas KANĀLĀ, kuru koriģē Radītājs, jo tas ESMU KANĀLS "Radītājs - Viņa radītās daļiņas"!
8. Cilvēki (bet tagad to jūs labi zinat) ESMU ne tikai Manas, Tēva Absolūta, daļas vai Mana fraktālā līdzība, bet arī sabalansētas energoinformatīvas sistēmas, kuras HARMONIJĀ ar Varenā KOSMOSA RITMU formē Augstāko kārtību, demonstrējot VESELUMA VIENOTĪBU!
9. Lūk, šī VIENOTĪBA ar PirmRadītāju pie HARMONIKU rezonanses, pie RITMU rezonanses, vai pie VIENOTA (ar Vareno KOSMOSU) RITMA, Telpā rada Augstāko kārtību, pie tam, kārtības līmeni nosaka frekvenču vibrācijas, kas palielinās, ja visas VESELUMA daļas atrodas savu HARMONIKU rezonansē! Lūk, šeit arī darbojas LIETDERĪGUMA Kanons un jo augstāka HARMONIJA starp VESELUMA daļām, jo arī kārtības līmenis tad augstāks un, savukārt, jo augstāks kārtības līmenis, jo augstāki Veseluma daļu frekvenču raksturojumi un šī PAŠREGULĀCIJA paceļ vai noved TICĪBAS cilvēkus pie iespējām TIEŠAM KONTAKTAM ar Dievu!
10. Tādēļ tādu VIENOŠANOS Garā, par kuru ES tik ilgi runāju, iespējams sasniegt tikai priekš TICĪBAS cilvēkiem, bet tas nozīmē, tikai priekš cilvēkiem-Dieviem, jo viņu HARMONIJA Garā (VIENOŠANĀS Garā) arī ESMU Debesu Dižā HARMONIJA vedoša pie tā, ka Radītāja daļiņu frekvenču vibrācijas Garā krasi paaugstinās, radot Augstākās kārtības Telpu, radot saskanīgu RITMU ar Radošo Sākumu Sākumu, tātad, radot apstākļus TIEŠAI LīdzJaunradei ar Dievu!
11. Gribu paskaidrot, ka TIEŠA LīdzJaunrade, pat cilvēkiem-Dieviem ar Mani, Tēvu Absolūtu parastos apstākļos neiespējama, kaut vai tādēļ, ka vibrāciju līmenis (vibrāciju frekvence) Dieva un cilvēku (pat cilvēku-Dievu) nesalīdzināmas! Taču, ja ESMU VIENOŠANĀS Garā, bet tas nozīmē, ESMU iespēja visu VESELUMA daļu Harmoniku REZONANSEI, tad VIENOŠANĀS Garā (un tikai šajā vienīgajā gadījumā) rada apstākļus, pie kuriem Dieva daļas REZONANSĒ var pacelties līdz Manu vibrāciju līmenim, tātad, rodas apstākļi, cilvēku-Dievu TIEŠAI LīdzJaunradei ar Radošo Sākumu Sākumu!
12. Šodien jums svarīgi saprast, ka jūs visi un katrs atsevišķi tikāt radīti kā Dievi, glabājoši sevī Dievu HARMONIKAS un tādēļ, ja jūs, TICĪBAS cilvēki, apzināties sevi Diženā VESELUMA daļu, tad priekš jums nevar būt problēmu vai šķēršļu pārejai Dievišķās klātbūtnes stāvoklī!
13. Taču šī Dievišķā klātbūtne notiek (tiek sasniegta) tikai tādā gadījumā, ja "KOPĀ" un kopā sapulcināti, precīzāk, Manis izraudzīti tikai TICĪBAS cilvēki, jo frekvenču rezonansē tikai šīs VESELUMA daļas iespēj atveidot VESELUMA RITMU, bet TICĪBAS cilvēku RITMA Garā un Tēva Absolūta Varenā RITMA HARMONIJA rada apstākļus LīdzJaunradei ar Dievu un rada Diženā MĒS radījumu!
14. Tādēļ Lielajā DIEVKOPĪBĀ/ВЕЧЕ "MĒS GATAVI", jums, TICĪBAS cilvēkiem (atkārtoju: tikai TICĪBAS cilvēkiem) jānodemonstrē ne tikai un ne tik daudz Debesīm, cik pašiem sev, ka pie VIENOŠANĀS Garā sākas visu daļu HARMONIJA, bet tas nozīmē, VESELUMA daļu RITMA un VESELUMA RITMA Varenā HARMONIJA, ļaujoša izpaust Augstāko kārtību un Augstāko PILNVEIDOŠANU Dievišķai monarhijai "Svētā Krievzeme"!

15. Tādēļ, sapulcējoties Blīvā plāna Lielajā un PĒDĒJĀ DIEVKOPĪBĀ/ВЕЧЕ, atceraties, ka no jūsu VIENOŠANĀS Garā atkarīga visu VESELUMA daļu ar VESELUMU vibrāciju HARMONIJAS sasniegšana un, ja HARMONIJA Garā būs jūsu nodemonstrēta, tad ticiet, jūs savu Augstāko HARMONIKU REZONANSĒ spēsiet pacelties līdz RITMAVADĪTĀJA RITMA(VESELUMA) augstumam un tad daļu RITMA ar Radošā Sākumu Sākuma RITMA REZONANSĒ, Dievišķā monarhija būs izpausta kā Dievu PILNĪBA!
16. Atkārtoju: Lielajā DIEVKOPĪBĀ/ВЕЧЕ jums jāizpauž ne pūļa vienošana, bet TICĪBAS cilvēku, cilvēku-Dievu, VIENOŠANĀS un tad (tikai tad) jūsu PILNĪBU REZONANSĒ jūs sasniegsiet Dieva PILNĪBU! Atkārtoju: šajos un tikai šajos apstākļos Dievišķā monarhija kā iekšējās PILNĪBAS paraugs, radoša ārējo PILNĪBU, būs izpausta!
17. Sākas Patiesības Moments un šajā Patiesības Momentā vēl ESMU arī RITMU HARMONIJAS MOMENTS, visu VESELUMA daļu ar VESELUMU un tikai pie šiem noteikumiem Dievišķā monarhija var būt ne tikai izpausta, bet arī materializēta, taču šī BRĪNUMA noteikums, PARADĪZES izpausmei Blīvajā plānā, ir TICĪBAS cilvēku, cilvēku-Dievu VIENOŠANĀS Garā, kā visu "KOPĀ" un ja "MĒRĶIS VIENS", bet tas ESMU daļu transformācija VESELUMĀ un tas ESMU Diženais MĒS!
Āmen.

Tēvs Absolūts, vai Augstākais Kosmiskais Saprāts.
19.06.14.

Avots: http://www.otkroveniya.ru/tolk4/t4-19.06.14.html, pierakstīja Leonīds Maslovs, latviskoja, intuitīvi, Eslauma 19.06.2014., latviskojums ievietots saitā:http://spekavots.ucoz.ru/20.06.2014., nosūtīts Latvijas Radio viļņiem 20.06.2014.

Skatījumu skaits: 367 | Pievienoja: Eslauma | Reitings: 0.0/0
Komentāru kopskaits: 0
Vārds *:
Email *:
Kods *: