Galvenie » 2014 » Augusts » 21 » Tēva Absolūta Vēstījums 19.08.14. Ticiet un piepildīsies
22:19
Tēva Absolūta Vēstījums 19.08.14. Ticiet un piepildīsies

Tēva Absolūta Vēstījums 19.08.14. Ticiet un piepildīsies

1. Nav nekā vienkāršāka, kā apspriest gaidāmo, nav nekā vienkāršāka, kā runāt par to, pie kā pašam nav nekāda sakara, un nav nekā vienkāršāka, kā gaidīt to, kas tev nepieder, taču pienāk tas Lielais laiks, kad pēkšņi no tevis paša atkarīga Nākotne, pie tam, ne tikai tava personīgā Nākotne, bet visas Civilizācijas Nākotne!
2. Protams, tā nemēdz būt, ka mainās cilvēces Nākotne, bet pats cilvēks paliek it kā sāņus/malā, taču šodien izmaiņas priekš cilvēces ir izšķirošas/определяющими priekš katras Būtnes (cilvēka), jo LIELAIS šodien atspoguļojas MAZAJĀ un cits nevar būt, jo LIELAIS (VESELUMS) šodien svarīgāks par MAZO/MAZUMU! Atkārtoju: šodien MAZĀ/MAZUMA izmaiņa šajā Vēsturiskajā momentā daudzkārt atkarīga no VESELUMA !
3. Nesaraut evolucionējošo ķēdīti un, protams, princips "kā LIELAJĀ tā arī MAZAJĀ" paliks Mūžības galvenais pamats, taču Mūžības SVĀRSTS/МАЯТНИК eksistē un no LIELĀ atkarīgs MAZĀ liktenis un no tā neaiziet/neizvairīties, jo cilvēku likteņu SVĀRSTA vektors atkarīgs arī no viņiem pašiem, no viņu iekšējās PILNĪBAS līmeņa!
4. Taču "mazo" cilvēku lēmums priekš cilvēces Lielā likteņa ļoti svarīgs, jo VESELUMA likteņa SVĀRSTS novirzas no sava vektora tikai pateicoties "mazo" cilvēku domformām un domrīcībai un ES, Tēvs Absolūts, sekoju visu cilvēku likteņiem, bet labāk teikt, sekoju katram cilvēkam, ejošam savu ceļu pie Patiesības, nosakot, kad tad jāiestājas Patiesības Momentam un uz kādu pusi jābūt novirzītam visas cilvēces likteņa Svārstam, nosakot Nākotni!
5. ES pārsteigts, taču pirmo reizi likteņa SVĀRSTS sašūpojies kā vajag, un tanī momentā, kad tā skaņa sasniegs cilvēku ausis, varēs teikt, ka cilvēcei (atkārtoju: pateicoties Hiperborejiem, bet mūsdienīgi - pateicoties Krievzemei un šeit ne pielikt ne atņemt) ir Dižena Nākotne un faktiski var rēķināties ar atgriešanos pie Sākumiem - kad Dievi nokāpa uz Cietības, jo cilvēku saujiņas, Hiperboreju pēcnācēju izvēlētais ceļš noteica ne tikai visas Krievzemes Nākotni, bet arī priekš visas cilvēces - to Nākotni, kuru visas iepriekšējās civilizācijas nespēja sasniegt, pierādot, ka ceļu (nākotnei) priekš cilvēkiem bez Dieva nav un nevar būt nekad!
6. Atkārtoju priekš dažiem cilvēkiem, esošiem uz visu savam viedoklim, atšķirīgam no Manējā un apspriedošu to, kas viņiem neredzams un nebūs redzams nekad: notikumi par kuriem ir runa, tomēr ESMU tas, kas gaidāms visiem Planētas cilvēkiem, taču vieniem tas pavērsīsies Gara paaugstināšanā, tātad glābšanā, bet priekš citiem pavērsīsies personīgā traģēdijā, jo Dievam pretim stājies jau pazudis/обречён! PirmRadītājs nevar samierināties ar to, ka Viņa radāmais vai radītais NEPILNĪGS līdz tādai pakāpei, ka iedrošinās runāt pretī/перечить un pat sacelties pret to, kas ir viņa Sākums, Augstākai kārtībai un Augstākai pilnībai, bet tas DAUDZLĪMENĪGĀ Telpā jau netiek piedots!
7. Pasaule, vai Telpa, piegriezta/скроен pēc Pasaulsēkas Kanoniem, tātad, Pasaule un viss Viņā, dzīvais un nedzīvais, arī radīts PILNĪGS, bet cilvēkam, bez visa tā, vēl dotas TIESĪBAS radīt ne tikai sevi, savu iekšējo "Es", bet radīt arī viņu aptverošo Pasauli un no cilvēku centības, no viņu iekšējās PILNĪBAS atkarīgs LIELAIS/БОЛЬШОЕ! ES runāju par Dabu ES runāju par pašu Planētu, jo, neskatoties uz to, ka Planētas (cilvēces) Nākotne Hiperboreju noteikta, kā Nākotnes Dievcilvēku LīdzJaunrade ar Dievu, cilvēki tomēr nepierādīja Man, ka TIESĪBAS, viņiem dāvātas - RADĪT - tiktu izmantotas Labumam, jo nepilnīgais zog PILNĪBU, bet PILNĪGAIS palielina PILNĪBU, paceļoties savā domnodarbē līdz Dievu virsotnēm!
8. Gribu vēlreiz jums atgādināt Patiesību, kuru jūs visi labi zinat, tomēr, kaut kādi aizmirstat, pastāvīgi uzkāpjot "uz viena un tā paša grābekļa". ES runāju par sakāmvārdu "kā sauc, tā atskan", jo jūsu attieksme pašiem pret sevi un Planētu, bet tagad arī Visumu, ar sevi parāda cilvēka patērētāja attieksmi - cilvēks uz stundu, taču tagad jau jūs visi labi zinat, ka Pasaule mūžīga, ka mūžīgi cilvēki, radīti pēc Manas līdzības un tas nozīmē, ka katra domforma atspoguļojas uz jums, uz jūsu likteni! ES jums vēl pirmajā Atklāsmju grāmatā runāju un brīdināju ar vārdiem "kā domāsiet, tā arī dzīvosiet"!
9. Tas, kas pašlaik notiek ar jums, ar jūsu likteņiem un, galu galā, cilvēces (VESELUMA) likteni, izpauž ar sevi Sākuma Sākumu, jo apskaidrotais jau nevar apstāties, jo redzīgais ESMU pie Dieva ejošais un redzošo apturēt nevar nekas! Šodien, lai arī ne visa cilvēce, taču redzošie var tikt skaidrībā paši, kur Patiesība, kur Taisnība un kur arī meli, bet pats galvenais, var tikt skaidrībā un atvērt acis tiem, kuri vēl nespēja saraut Mamona tīklus, jo Mamons cilvēkus ved tumsā, bet redzošie cilvēkus ved uz Gaismu!
10. Tādēļ šodien redzošo, vai savu ceļu pie Dieva atradušo, aktivitāte ļoti svarīga, jo redzošie cilvēkus ved uz Gaismu, tātad, redzošie cilvēkus ved uz Nākotni, bet Nākotnes bez Dieva cilvēkiem vienkārši nav! Atkārtoju: cilvēku Nākotne ESMU Dievs, ESMU Mana klātbūtne dzīvēs un likteņos, ne tikai redzošajiem, bet pagaidām arī neredzošajiem!
11. Cilvēku Nākotne ESMU DIEVVALSTĪBA, jūsu un Manis nosaukta kā Dievišķā monarhija Svētā Krievzeme un cilvēku Nākotne ietverta tikai šajos vārdos, tikai šajā Augstākās kārtības un Augstākā taisnīguma struktūrā, kurā šai Dievcilvēku saujiņai vai, kā ES agrāk runāju, šiem trīssimt spartiešiem, dotas TIESĪBAS nosargāt Gaismu, tātad cilvēces Nākotni!
12. Ceļš nevienkāršs, varu pat teikt, sarežģīts, jo iet ar Gaismu tumšā izstabā, kur cilvēci Mamons iedzina, nedroši, taču tumšās ēnas pazūd tikai tad, kad visas tautas no Krievzemes rokām uztvers Gaismu un sapratīs, ka šī Gaisma ESMU DIEVA GAISMA, Patiesības Gaisma!
13. Taču visgrūtākais ceļš ar Dievu Dvēselē, bet tieši šis ceļš tika Hiperborejai, tagad Krievzemei, vienalga ESMU ceļš uz GARĪGUMA Virsotnēm, kuram bez LīdzJaunrades ar Dievu nav jēgas un tikai ar Mani, tikai ar Dievu, ar Vienīgo Dievu, Krievzeme atgriezīs sev TIESĪBAS būt cilvēces Garīgajam pavadonim!
14. Taču priekš tā viņai jāattīrās no visām iepriekšējām dogmām un kļūdām ceļā uz Garīgo paaugstināšanu, jo Nākotne priekš viņas un visas cilvēces ESMU Nākotne caur nožēlu un attīrīšanos Garā, jo pārāk daudz problēmu bija neredzošo uzkrāts un šīs problēmas atrisināt, tātad, iesoļot Dievcilvēku Nākotnē un atgriezties pie Sākumiem bez acu atvēršanas, bet tas ir, bez redzošā domrīcības, vienkārši neiespējami!
15. Pirmajiem ejamais ceļš, kaut arī ar Gaismu no Dieva, nesalds, taču LīdzJaunrade ar Dievu ESMU apstiprinājums tam, ka jūs jau gandrīz pie mērķa un, jo ātrāk jūs, Mani GAISMAS Dalībnieki, palīdzēsiet cilvēkiem apskaidroties/kļūt redzīgiem, jo ātrāk izmainīsies Pasaule un jūs (ES nerunāju par vienkāršiem "mazajiem" cilvēkiem) nepazīsies ne tikai Krievzemi, bet arī visu Planētu Svētā Krievzeme, jo priekš Manis tas jau sen viens un tas pats un ja neredzošo vēl ļoti daudz, tad tā ne Hiperborejas un ne Krievzemes vaina, bet viņu pašu, jo viņi sen iekrita Mamona bezdibenī, izmainot Gaismu uz Tumsu!
16. Tumsā ejošais jau vēl sev uzdauzīs punus un nobrāzumus, taču DIEVA GAISMA viņus glābs, jo visos cilvēkos Radītājs un apskaidrība/redzīgums iestāsies ļoti drīz un tā būs apskaidrošanās Garā! Apskaidrošanās jau noteikta, jo GAISMA, dzimusi teritorijā no okeāna līdz okeānam, izplatīsies pa visu Planētu! Tā izlāmu ES Pats, Tēvs Absolūts!
17. Viss jau gatavs Telpas TRANSMUTĀCIJAI atbilstoši Mūžības Kanoniem, bet pats galvenais, sakarā ar Maniem Plāniem, kurus ES, kā arī Savu GAISMU, nemainu nekad, bet tas nozīmē, ka jūsu Nākotne jau iepriekš nolemta, tādēļ, vēršoties pie jums ar pēdējiem vārdiem pirms Kvantiskās pārejas, gribu jums teikt: TICIET, UN PIEPILDĪSIES! Taču, lai PIEPILDĪTOS, jums nepieciešams izrādīt AKTIVITĀTI - tieši to, ko ES tagad novēroju pa visu Krievzemes teritoriju, un teikt savu vārdu - kādus jūs gribat redzēt sevi, Krievzemi un Svēto Krievzemi, jo pateicoties jums, Gaismas Dalībniekiem, šī teritorija atgrieza sev TIESĪBAS būt cilvēces Garīgajam pavadonim!
18. Cilevēce šodien pietiekami agresīvi noskaņota pret Krieviju, bet ticiet, tā noskaņoti ne cilvēki, bet tie, kuri uzurpirēja/узурпировали TIESĪBAS lemt Diecilvēku likteņus, pie tam, paliekot NEPILNĪGI, tātad, no pagātnes, kas vairs nekad neatgriezīsies! Nākotne priekš cilvēkiem, klauvējas no Krievzemes un neviens, ticiet, neviens no cilvēkiem neiebildīs, kad DIEVA KAROGS, Krievzemes pacelts, kā CERĪBU UN MĪLESTĪBAS KAROGS, pārklās visu Planētu! Gribu vēlreiz atkārtot Savus vārdus: TICIET, un PIEPILDĪSIES, jo Dieva teiktais ESMU Patiesība, ESMU NĀKOTNE!
Āmen.

Tēvs Absolūts, vai Augstākais Kosmiskais Saprāts.
19.08.14.

Avots: http://www.otkroveniya.ru/tolk4/t4-19.08.14.html, pierakstīja Leonīds Maslovs, latviskoja, intuitīvi, Eslauma 20.08.2014., latviskojums ievietots saitā: http://spekavots.ucoz.ru/21.08.2014. , nosūtīts Latvijas Radio viļņiem 21.08.2014.
 

Skatījumu skaits: 431 | Pievienoja: Eslauma | Reitings: 0.0/0
Komentāru kopskaits: 0
Vārds *:
Email *:
Kods *: