Galvenie » 2014 » Februāris » 22 » Tēva Absolūta Vēstījums 20.02.14. Piezīmes uz laukiem
13:14
Tēva Absolūta Vēstījums 20.02.14. Piezīmes uz laukiem
Tēva Absolūta Vēstījums 20.02.14. Piezīmes uz laukiem

1. Nākas atkal un atkal cilvēkiem atkārtot, ka sākas Vēsturiski laiki, kuri prasīs no viņiem visu iekšējo rezervju konsolidāciju, jo jautājums izvirzīsies ne pa jokam un tas skanēs šādi: "jūs ar Dievu vai nē?"! Šajā jautājumā skan nepieciešamība arī cilvēkam veikt savu Vēsturisko izvēli, no kuras būs atkarīga viņa nākotne, viņa dzimtas nākotne, jā, un arī visas cilvēces!
2. Taču šie vārdi iegūst pilnīgi citu skanējumu un pilnīgi citu jēgu priekš tiem cilvēkiem, kuri jau, kā liekas, noteica savu atrašanās vietu, iestājoties Manā Kustībā (atkārtoju: Manā Kustībā), vēl vairāk, deva jau UZTICĪBAS Zvērestu Dievam un pieņēma IESVĒTĪJUMU GAISMAS Dalībniekos - MĪLESTĪBAS Dalībniekos, jo devis ZVĒRESTU Dievam, atteikties no tā bez sekām jau vairs nevar! Jāsaka jums, ka ZVĒRESTS, cilvēka dots Dievam BRĪVI un BRĪVPRĀTĪGI, liek Man mainīt Savus PLĀNUS un Savu NODOMRĪCĪBU, rēķinoties ar šo cilvēku, kā ar PILNĪBAS KLASTERU, ietvertu jau Manā, Dieva NODOMRĪCĪBĀ!
3. Šiem cilvēkiem jāsaprot, ka piekrītot (pasvītroju: BRĪVI un BRĪVPRĀTĪGI) būt GAISMAS Dalībniekam, neiespējami, tā vienkārši, atteikties no saviem pienākumiem, no tās ATBILDĪBAS, kura tika pieņemta Smalkajā plānā, ne tikai cilvēku priekšā, bet galvenais, TĀ priekšā, KURŠ pieņēma lēmumu par Pasauļu un Visumu RADĪŠANU, KURŠ pieņēma lēmumu piepildīt viņus ar Saprātu un MĪLESTĪBU, KURŠ radīja cilvēkus, un KURŠ piekrita Dievu pozīcijai, atrisināt Debesu Lielo strīdu par Dieva daļiņas ApZiņas evolūcijas iespējām līdz Radošā Sākumu Sākuma LīdzZiņas līmenim!
4. Cilvēki, kuri deva ZVĒRESTU Dievam (vēlreiz pasvītroju: BRĪVI un BRĪVPRATĪGI) un piekrita piedalīties Telpas Pārveidošanas Visuma Programmā (bet piekrišanu tam deva cilvēki piederoši pie pamatcivilizācijas (rases), Hiperboreju), tā vienkārši atteikties no saviem pienākumiem nākošo paaudžu priekšā (ES jau vairs nerunāju par pienākumiem pret Mani) nav tiesību!
5. Tādēļ, kad ES šodien runāju par nepieciešamību ievest elementāru kārtību un sakārtotību Manā Kustībā, tad tas nozīmē, ka daži (ES nerunāju - vairākums) dalībnieki (pasvītroju: Manas Kustības) atļaujas uzvesties, bet precīzāk, pāriet uz "komerciālām attiecībām" ar Dievu, kaulējoties ar Mani - izdiņģējot sev kaut kādas preferences un tiesības ņemt atpakaļ vārdus - vārdus, Svēta Zvēresta Dievam!
6. Šodien, kad Kvantiskās pārejas notikumi stāv jau uz sliekšņa un no cilvēku uzvedības rezultāta atkarīga jau ne vienkārši viņu Nākotne, bet visas Planetārās sistēmas Nākotne, ES vienkārši spiests teikt tūliņ visiem Planētas iedzīvotājiem (un vispirms jau Kustības dalībniekiem), ka Planēta jau kuro reizi atdota cilvēku rokās un, ja Piektā rase nespēs nodemonstrēt VIENOTĪBU GARĀ, tad šo cilvēku liktenis atkārtos visu iepriekšējo civilizāciju likteni!
7. Ticiet Man, ES nevaru pieļaut HAOSU uz Planētas, kas var atsaukties uz Visuma AUGSTĀKO KĀRTĪBU! Tagad tikko, tikko atjaunojās DEBESU NEITRALITĀTE, pateicoties Hiperborejiem, izpaudušiem Sākumu Sākuma Lielajā DIEVKOPĪBĀ/ВЕЧЕ VIENPRĀTĪBU GARĀ, un tagad, traucēt nodibināto NEITRALITĀTI, ES vienkārši nevaru un nevienam neļaušu to darīt! Atkārtoju (un ES par to runāju vairākkārt): ja jau reiz jūs, Hiperboreji (Manas Kustības dalībnieki) izpildījāt savu misiju, savu Vēsturisko Misiju un spējāt palīdzēt Man atjaunot DEBESU NEITRALITĀTI un Mūžības AUGSTĀKO KĀRTĪBU, tad jums atliek tikai izrādīt tādu pašu VIENPRĀTĪBU attieksmē pašiem pret sevi! Un tas, ticiet, pavisam ne grūti, ņemot vērā to, ka ES pielietoju neiedomājamas pūles un cenšos apvienot jūs zem Mana KAROGA, Paša Tēva Absolūta KAROGA!
8. Jums jāsaprot, ka tādā Vēsturiskā laikā visu ATBILDĪBU par notiekošo Visumā un visos Viņa līmeņos, jāuzņemas TAM, KURŠ VISU RADĪJA un TAS, VISU radījušais, ir Pats Tēvs Absolūts un, ja Viņš uzaicina cilvēkus SAVĀ KUSTĪBĀ, tad šo uzaicinājumu nākas uzskatīt kā Dieva PERSONĪGO UZAICINĀJUMU būt līdzās Viņam un dalīt ar Viņu visu ATBILDĪBAS dziļumu par Visuma Nākotni!
9. Tādēļ, neskatoties uz vēstījumu brāzmām no Debesīm, ES šodien cilvēkiem gribu teikt pēdējo reizi, ka ES, Tēvs Absolūts, uzņemos visu ATBILDĪBU par Visumu, Manis Paša radītu un sniedzu Zināšanas par Pasaulsēku caur Manis izraudzītu vienu, pēdējo Piektās rases VĒSTNESI, un visi citi vēstījumi ir no krietni zemākiem daudzlīmenīgās Telpas līmeņiem, kuri korelē (коррелируют ?) ar Maniem Vārdiem, taču nenes to ATBILDĪBAS mēru, kuru nesu ES, Tēvs Absolūts!
10. ES jau runāju par to, ka šo ATBILDĪBAS mēru BRĪVI un BRĪVPRĀTĪGI pieņēma uz sevi arī Mans Vēstnesis un viņam Visumā Manā priekšā ATBILDĒT par Kustību Blīvajā plānā, tādēļ viņa lēmums ESMU MANS LĒMUMS, jo, pēc Manas izpaušanās viņa ķermenī, MĒS ESAM VIENS VESELUMS!
11. Gribu teikt, ka apstākļi un pienākušais pārmaiņu Laiks prasa, kā ES teicu, ne tikai cilvēku iekšējās (psihiskās) enerģijas konsolidāciju, bet arī stingru kārtību attiecībā uz to domnodarbi, kuru cilvēki pieņēma uz sevi, piekrituši iestāties Manas Kustības rindās, tādēļ ES vienkārši spiests tikt skaidrībā ar tiem no jums, kuri nesaprot, bet dažreiz arī tīšuprāt, turpina spēlēt spēlītes ar Dievu! Ar Dievu cilvēciskās melu un beztikumīgās spēles nespēlē un ES būšu spiests, dēļ VIENOTĪBAS Kustībā, nosodīt tos, kuri ienes uzskatu Haosu un darbību Haosu Telpas Matricas AUGSTĀKAJĀ KĀRTĪBĀ! Mana Kustība ESMU daļa Visuma, bet tas nozīmē, cilvēkiem, iestājoties Dieva Kustībā, jāvadās pēc Mūžības Kanoniem, bet nekādi ne pēc cilvēciskajiem likumiem, jo Kanoni un likumi pavisam ne viens un tas pats!
12. ES jau jums parādīju, dāvājot Kustības dalībnieka Uzvedības Baušļus, ka nevar sapņot par nākotni, vadoties no Mamona meliem, noteicošiem Piektās rases cilvēku ApZiņu, jo Mamons nevar būt nākotnes cilvēces pamats! Hiperborejiešu mēģinājums uzcelt sociāli taisnīgu sabiedrību, izgāzās un izgāzās tādēļ, ka cilvēki neizdzirdēja Manus VĀRDUS un no tā, ka viņi atteicās no Dieva, taču pat neizdevies mēģinājums parādīja, ka kapitālisms, tomēr, ir pagātne, bet nākotne ir tikai sociāli taisnīga sabiedrība, kurā Dievs cilvēkiem dod TIESĪBAS radīt pašam sevi!
13. Šodien, kad ir vēsturiska iespēja izveidot Augstākā taisnīguma Telpu - Telpu AUGSTĀKAJAI KĀRTĪBAI ar nosaukumu "Dievišķā monarhija", cilvēkiem nav tiesību atteikties no tādas Dieva Veltes, jo Pats PirmRadītājs ne vienkārši ņem dalību šajā Vēsturiskajā Izrādē, bet arī jau vada šo Dievišķo PIRAMĪDU, nosakot to cilvēku Dižo NĀKOTNI, kuri vienreiz glāba Visumu no sagraušanas!
14. Šķita, ka viss jau sakārtojas, jo jūs, Hiperboreji, Paša Tēva Absolūta izraudzīti kļūt PILNĪBAS priekšpostenim ne tikai Saules sistēmas robežās, bet arī visa Visuma robežās un, vēl vairāk, izraudzīti kļūt AUGSTĀKĀS KĀRTĪBAS CENTRAM! GARA PILNĪBAS Piramīdas Kontūras jau sāka izpausties Blīvajā plānā, taču pat starp Hiperborejiem - tiem Dieviem, kuri vienreiz, pēc Mana sauciena, nokāpa no Debesīm - izrādījās cilvēki, kuru ApZiņa sapuva zem Mamona ietekmes un viņos nekas nepalika no Dievcilvēka, bet tas nozīmē, ka viņi pazaudēja TIESĪBAS un vietu būt līdzās Dievam!
15. Cilvēkiem, kuri Kustībai var izdarīt kaitējumu, tātad arī kaitējumu Visumam, no Kustības būs jāaiziet, pagaidām arī tāpat BRĪVI un BRĪVPRĀTĪGI! Pretējā gadījumā ES piemērošu Savu paņēmienu GAISMAS Dalībnieku rindu tīrīšanai no Blīvā plāna drazām! Ticiet Man, ES devu, bet precīzāk, DĀVINĀJU cilvēkiem Brīvās Gribas Tiesības, cerot uz to, ka viņi izvēlēsies pareizo ceļu pie Patiesības, taču, ja šīs TIESĪBAS RADĪT tiks cilvēku izmantotas pret Pašu Dievu (pret Viņa Kustību), tad ES būšu spiests šīs TIESĪBAS atņemt tiem, kuri tā arī nesaprata, ka ar Dievu joku vienkārši nevar būt!
16. Aicinu Mani saprast pareizi: grand Jaunie laiki, citas vibrācijas Telpā, bet precīzāk, grand PirmRadītāja MONĀDES un ieiet šajā AUGSTĀKĀS KĀRTĪBAS Telpā, vai PILNĪBAS Telpā, varēs tikai tie no cilvēkiem, kuri paši ESMU PLNĪBA, kuri paši ESMU GARA PILNĪBA, bet tie, kuri paliks cilvēku ApZiņas līmenī, bet ne cilvēku-Dievu, ieeja šajā Jaunajā Pasaulē būs slēgta!
17. Šodien ES jūsu uzmanību gribu saasināt uz cilvēku iekšējo PILNĪBU, kuriem nav vienaldzīga viņu personīgā Nākotne, jo šodien no viņiem pašiem atkarīgs tas, kas viņus sagaida rīt! Atkārtoju: cilvēku Nākotne šodien atkarīga no viņu izvēles, no viņu Vēsturiskās izvēles un, ja viņu izvēle būs Dievam (Tēvam Absolūtam) par labu, tātad, ja viņu domrīcība sakrīt ar Manu NODOMRĪCĪBU, tad viņu Nākotne priekš Manis skaidra un šī NĀKOTNE ESMU Dižs VIENS VESELUMS "MĒS", taču, ja viņu izvēle būs par labu Mamonam, tad tāda nākotne priekš Manis neinteresanta!

Tēvs Absolūts.
20.02.14.

Avots: http://www.otkroveniya.ru/tolk4/t4-20.02.14.html , pierakstīja Leonīds Maslovs, latviskoja, intuitīvi, Eslauma 21.02.14., latviskojums ievietots saitā: http://spekavots.ucoz.ru/22.02.2014., nosūtīts Latvijas Radio viļņiem 22.02.2014.
Skatījumu skaits: 483 | Pievienoja: Eslauma | Reitings: 0.0/0
Komentāru kopskaits: 0
Vārds *:
Email *:
Kods *: