Galvenie » 2014 » Marts » 23 » Tēva Absolūta Vēstījums 20.03.14. Viens GARS, viena Teritorija, viena Valsts
12:22
Tēva Absolūta Vēstījums 20.03.14. Viens GARS, viena Teritorija, viena Valsts
Tēva Absolūta Vēstījums 20.03.14. Viens GARS, viena Teritorija, viena Valsts

1. Sākas tas Garīgās VIENOŠANĀS Diženais laiks, kas lielā mērā noteiks tagad jau VIENOTAS civilizācijas Nākotni, jo Hiperboreju Augstais GARS savu lietu paveica un visu zemiešu VIENOŠANA zem Hiperboreju un Paša Dieva VIENOTĀ AICINĀJUMA kļūst realitāte! Tagad Piektās rases, bet precīzāk, visu Planētas civilizāciju iznīcināšanas draudu priekšā, cilvēki izdzirdēja Manu brīdinājumu un saprata, ka KOPĪBA/ЕДИНСТВО, ejoša no Hiperborejiem, priekš viņiem ESMU PATIESĪBA, bet no Patiesības vēl neviens neatteicās!
2. Visām tautām un īpaši teritorijā no okeāna līdz okeānam, senās un Diženās Hiperborejas teritorijā - cilvēces Dzimtenē, jāapzinās, bet apstākļi priekš šīs apzināšanās Paša Dieva radīti, ka Pasaule ripo uz katastrofu un tikai cilvēki-Dievi, tikai Hiperboreji (Slāvi-Ariji) spējīgi apturēt cilvēciskās ģints pašiznīcināšanās iespējas, pie tam, apturēt ar sevi, savu Nesavtīgu TICĪBU un Dievu Beznosacījumu MĪLESTĪBAS DOMRĪCĪBU!
3. Atkārtoju, ka šodien šie DIEVA VĀRDI (pasvītroju: DIEVA PRAVIETISKIE VĀRDI) priekš kādiem cilvēkiem, bet sevišķi varuturošiem, skan ne sevišķi pārliecinoši, taču ļoti drīz, bet priekš kādiem pavisam drīz, tie nograndīs kā pērkons no skaidrām debesīm, jo Patiesības Moments, vai Lielais Pārmaiņu laiks sākās un šo Lielo Pārmaiņu zīmes atkal ar sevi vēsta Hiperboreji, jo viņi PIRMIE un PIRMOREIZ sāk, SADARABĪBĀ ar Dievu, radīt Jaunu pasauli, kas cilvēku-Dievu cienīga, PILNĪBAS Pasauli, Blīvajā plānā (satrūdējušā no pašu cilvēku grēkiem un netikumiem, neizpratušiem savu dzīves jēgu un savu uzdevumu)!
4. Bet līdz šim Slavenajam notikumam, līdz kura sasniegšanai atlika pavisam nedaudz laika, Hiperboreji paspēs iziet vēl ne vienu vien pašu radītu Eksāmenu VIENPRĀTĪBAI, jo, kā ES jums jau runāju, ja nav VIENPRĀTĪBAS, tad nav arī Manas Kustības, bet tagad var teikt, ka nav arī VALSTS Svētā Krievzeme, bet ja visa tā nav, tad nav jēgas ne tikai Manai Kustībai, bet arī pašai civilizācijai!
5. Jūs vispirms Hiperboreji un, ja jūs sevi tādus uzskatiet (jo civilizācija kļūst civilizācija ne pēc nosaukuma, bet pēc GARA), tad cilvēkiem, Manām fraktālajām līdzībām ap jums, ne tikai jāapvienojas, viņiem vispirms jāapvienojas, vai labāk teikt, JĀSAVIENOJAS GARĀ un MĪLESTĪBĀ, jo vienkāršie "mazie" cilvēki atšķias MĪLESTĪBĀ no cilvēkiem-Dieviem, priekš kuriem MĪLESTĪBAS dāvāšana un MĪLESTĪBAS radīšana ESMU pastāvīga DOMRĪCĪBA un šī DOMRĪCĪBA ESMU DIEVA NODOMRĪCĪBA, ja ESMU VIENS Mērķis un viens par visiem un visi par vienu!
6. Šodien visas tautas apvienotas zem viena nosaukuma, zem VIENA Gara un dzīvojošiem uz Hiperboreju Vēsturiskās teritorijas, jānodemonstrē, ka GARĀ VIENOTA DIEVVALSTĪBA un DIEVIŠĶĪBA, ESMU pamats Jaunajam valstiskumam, kas saucas Svētā Krievzeme, jo šodien, kā ES redzu, nav citu teritoriju, kas varētu būt pamats atjaunotajai Hiperborejai! Visās teritorijās, izņemot Krievzemi, nav Zināšanu un nav pat mēģinājumu panākt VIENOŠANOS Garā, tādēļ snobisms un TICĪBAS trūkums dara neiespējamu to gaidīto teritoriju vienošanu KOPĪGĀ VESELUMĀ, kas vēl vakar šķita samanāms!
7. Ticiet, nevar būt vienotas teritorijas, ja nav VIENOTĪBAS/KOPĪBAS Garā un nevar būt VIENA DIEVA, ja katrai tautai, katrai nacionalitātei, savs priekšstats par sevi pašu un savs priekšstats par Mani! Cilvēki visu laiku aizmirst, ka ES radīju VIENOTU/VIENU cilvēku (bet precīzāk, Hiperboreji-Dievi, nokāpuši no Debesīm, - un bija VIENOTI daudzlīmenīgā Dievišķā Telpā, un Dievs ESMU vadošā PIRAMĪDA, kuras līmeņi, APZINĀTĪBAS līmeņa un sagatavotības līmeņa nosacīti Telpas vadīšanai un viss pakļaujas Mūžības KOPĪGIEM KANONIEM un kā stingrai, atkārtoju, stingrai PASAULSĒKAS struktūrai) un, ja, iesākumā VIENOTAI civilizācijai vai iesākumā VIENOTAI Garā cilvēcei, saradās milzīgs daudzums dzimtu un tautu, tad tas gadījās Hiperboreju iekšienē, (ES tagad nerunāju par atnācējiem) tikai tādēļ, ka cilvēki pārstāja sajust to VIENOTĪBU Garā, kas vēl bija Dievcilvēkos (Hiperborejos)!
8. Šodien ļoti svarīgi saprast, ka ES jau jums izvirzīju uzdevumus un gatavs nodot "Dievu tehnoloģijas" priekš Dievišķās monarhijas Svētā Krievzeme uzcelšanas Blīvajā plānā, bet ES jums gribu jautāt par to, kuram ES varu uzticēt to, kas, ticiet, pēc savām spējām, tātad, pēc sekām nevar salīdzināties ne ar ko uz Planētas, jo pie izkropļotas ApZiņas, izkropļots arī cilvēciskais Saprāts un šis izkropļojums var izrādīties briesmīgāks par "mazā" cilvēka saprātu, tikko iegājuša GARA Pasaulē, un tas var novest Planetāro sistēmu pie izzušanas!
9. Šodien VIENOŠANĀS Garā pārbaudi iziet visas Hiperboreju tautas un tautības un, kā liecina pēdējie notikumi, ne visi, vai gandrīz ne visi, nav gatavi pieņemt Manus spēles noteikumus, vai Manus noteikumus cilvēku DOMRĪCĪBAI, jo emocijas, lepnums un NETICĪBA, pat priekš Manas Kustības dalībniekiem, neveicina VIENOTĪBU. Nākas runāt šos vārdus, jo ApZiņas attīrīšana un NOŽĒLA vēl nav tādā apmērā, kādā jābūt cilvēku līmenim LīdzSadarbībai ar Dievu un pat LŪGŠANA priekš daudziem cilvēkiem paliek tikai nepieciešamais noteikums priekš dalības Manā Kustībā, tādēļ, TICIET, ja arī Manā Kustībā drebulīgums (лихорадит ?), tātad, cilvēki Eksāmenu VIENOŠANAI Garā, pagaidām, nav nokārtojuši un vajadzēs ne tikai pacietību Man, bet arī darba mīlestību viņiem un tikai tādā gadījumā ESMU reālas izredzes, ka divas Dižas GRIBAS - DIEVA RADĪŠANAS GRIBA un cilvēku LīdzRadītāju GRIBA - sakritīs!
10. Šodien viss sasprindzis līdz krīzes līmenim un viss, kas var gadīties, ierakstīts jūsu ApZiņā/LīdzZiņā un jūsu iekšējā Augstākajā "Es", jo gan tas, gan tas esmu Dievišķās izcelšanās izpausme, tātad Dievišķā Sākumu Sākums, ko, par nožēlošanu, cilvēki nekādi nevar APZINĀTIES, un viss tādēļ, ka uzkrātie grēki un netikumi jūs ļoti noenkurojuši Blīvajā plānā, tur, kur pagaidām balli rīko Mamons, pat Pašam Luciferam prom esot!
11. Uz Planētas bija un ir NETICĪBA un tas pamanāms pat Kustības rindās, tādēļ, ja jūs (Hiperboreji) RADĪSIET Jaunu valstiskumu, tad viss, kas pieņemams Kustībā - Kopīga Gara ŠŪPULĪ, nepieņemams Augstākā TAISNĪGUMA Telpā, Augstākās KĀRTĪBAS Telpā! Man nākas (caur Manu Vēstnesi) pastiprināt prasības to ApZiņas līmenim, kuri RADĪS Dievišķo regularitāti, jo ESMU sabiedriska Kustība un ESMU Dievu PILNĪBA !
12. Tam, kurš nesaprot situāciju, kāda ATBILDĪBA gulstas uz Hiperboreju pleciem, atgriežoties uz Olimpu, tūkstoš reizes jāpadomā, pirms dod pēdējo ZVĒRESTU Dievišķai monarhijai, jo Blīvā plāna izkropļojumi un NETICĪBA nedrīst tikt ielaisti Jaunajā Telpā un nedrīkst tikt ielaisti nekad! Mazākā NETICĪBA, pat mazākā pazīme uz NETICĪBU, ESMU nāve Dievišķai monarhijai Svētā Krievzeme! Ticiet, Jaunais KLASTERS vai Dievu PILNĪBAS KRISTĀLS, vai no izkropļota dīgļa, nekas nevar augt uz izkropļotas platformas, tādēļ jūsu NETICĪBA šajos apstākļos ESMU katastrofa ne tikai priekš jums, bet arī priekš visas cilvēces!
13. Jā, ES radu apstākļus priekš tā, lai cilvēce ne tikai pievērstu uzmanību, bet būtu pārliecināta par jūsu KOPĪGĀ Gara Dievišķo DOMRĪCĪBU, taču pie tā ES sagaidu, pie pilnīgi objektīviem apstākļiem, ka jūs stāvēsiet augstāk par tukšu deklarēšanu un uzsāksiet Dievu DOMNODARBI! Nevar pieļaut, lai cilvēku NETICĪBA atstātu savus nospiedumus to ApZiņā, kuri RADA PILNĪBAS Pasauli!
14. ES daudzreiz runāju, ka bagātība (Dieva devums [датство ?]) nedibinās [зиждется ?] uz Mamona, bet Garā, radoša Dievišķo Telpu, kuru redzēt un RADĪT/IZVEIDOT var tikai cilvēks-Dievs, tādēļ "mazais" cilvēks nevar RADĪT/IZVEIDOT Dievu PILNĪBAS Telpu, jo, neskatoties uz to, ka "mazajā" cilvēkā ielikta Dievu PILNĪBA, viņš neiespēja izmantot personīgās attīstības iespējas, pilnveidošanās iespējas, līdz tādam ApZiņas līmenim, pie kāda viņā Dieva ieliktā iekšējā PILNĪBA kļūtu Dieva ārējā PILNĪBA!
15. Tagad jūs zinat, ka Dievi, nokāpuši no Debesīm (Hiperboreji) sāk savu Vēsturisko kāpumu, vai sāk savu Dižo ATGRIEZŠANOS uz Dievu Olimpa, bet, ja cilvēki-Dievi KOPĪGI Garā, tad nav jēgas ieviest kaut kādus vadīšanas (varas) mehānismus, jo KOPĪBA Garā paredz mērķtiecības KOPĪBU un, protams, DOMNODARBES KOPĪBU, pie tam, DOMNODARBES bez attālumiem, jo Dievam nav laika un nav attālumu!
16. Un, ja jūs jau kaut mazlietiņ cilvēki-Dievi, tad nav nekādu iemeslu atdalītībai, jo, ja jau ir teritoriālās robežas (lai arī mākslīgas), tad nav KOPĪBAS Garā, tātad, nav KOPĪGAS Hiperboreju teritorijas, bet, ja nav KOPĪBAS Garā, tad nav arī KOPĪGA Dieva, bet, nav KOPĪGA Dieva, tad nav arī tā valstiskuma, kas var kļūt platforma priekš visas cilvēces VIENOŠANAS ap Svēto Krievzemi! Tādēļ gribu lai jūs saprastu: nav Manā KOPĪGA GARA Telpā tāda spēka, kas spētu radīt šķēršļus Manu PLĀNU realizēšanai! Mans PLĀNS jau VIENS un vienīgs: ES gribu, protams, ar jūsu palīdzību un, pie tam, aktīvu dalību, uzcelt Blīvajā plānā Jaunu Augstākā TAISNĪGUMA (Dievišķā monarhija Svētā Krievzeme) valstiskumu, uzcelt to, kas bija daudzas tūkstošgades agrāk un ko cilvēcei, visu iepriekšējo civilizāciju rasēm vai civilizācijām, uzcelt tā arī neizdevās!
17. Šodien, kad Dievišķās monarhijas kontūras sāk pakāpeniski parādīties un kad citu tautību un civilizāciju cilvēki, no jauna ar izbrīnu savus skatus virza uz ziemeļiem, ES gribu pieprasīt no tiem, kuri piekrīt Manam priekšlikumam uzcelt Svētās Krievzemes valsti, ne tikai VIENPRĀTĪBU, bet īstu VIENPRĀTĪBU Garā, kad nav domstarpību, jo visas cilvēciskās domstarpības izskaidrotas un darītas zināmas Manu ATKLĀSMJU minimumā! Ja cilvēki viņās izzinās/iepazīs Dievu, tad, ticiet, VIENOŠANĀS Garā BRĪNUMS uz sevi neliks ilgi gaidīt un, tas galvenais nosacījums, bez kura nav VIENAS teritorijas un nav VIENAS valsts uz Planētas Svētā Krievzeme!

Tēvs Absolūts.
20.03.14.

Avots: http://www.otkroveniya.ru/tolk4/t4-20.03.14.html, pierakstīja Leonīds Maslovs, latviskoja, intuitīvi, Eslauma 22.03.2014., latviskojums ievietots saitā: http://spekavots.ucoz.ru/23.03.2014., nosūtīts Latvijas Radio viļņiem 22.03.2014.
Skatījumu skaits: 453 | Pievienoja: Eslauma | Reitings: 0.0/0
Komentāru kopskaits: 0
Vārds *:
Email *:
Kods *: