Galvenie » 2014 » Jūlijs » 29 » Tēva Absolūta Vēstījums 20.07.14. Monarhija priekš Manis, tevis un cilvēkiem
08:25
Tēva Absolūta Vēstījums 20.07.14. Monarhija priekš Manis, tevis un cilvēkiem
Tēva Absolūta Vēstījums 20.07.14. Monarhija priekš Manis, tevis un cilvēkiem

1. Jautājums par Monarhiju pavisam ne vienkāršs un, droši vien, pats aktuālākais, jo neviens no cilvēkiem pat nestādās priekšā, ko viņiem gatavo Debesis un konkrēti ES, Tēvs Absolūts, ņemot uz sevi visu ATBILDĪBU par cilvēku nākotni, vai par Dieva fraktālās līdzības daļiņu pilnīgi Jaunos apstākļos, jo cilvēku vai Jauno cilvēku Telpas vibrācijas, jau pieņem augstu frekvenču veidu, lai arī vēl ne Dievišķās Telpas, bet jau precīzi ne Blīvā plāna!
2. Kas tad tas ir, augstas vibrācijas (augstas frekvences)? Lai atbildētu uz šo jautājumu, jāatgriežas pie tās elementārās vai neelementārās fizikas, ko jūs (cilvēki) apguvāt skolā. Tātad, augstas vibrācijas vai augstas frekvences ESMU Telpa, kuras ritms atbilst augstfrekvenču laukam, pie kā elementārām daļiņām vai molekulām ir cita iekšējā struktūra un cits informācijas apmaiņas mehānisms kā Objekta iekšienē (dotajā gadījumā - cilvēciskās Būtnes iekšienē) tā arī Objekta ārienē ar Radītāju. Iekšējais mehānisms ir Radītāja plānota Augstākā Kosmiskā Saprāta veida (izpausmes) formēšana, bet ārējais ir informācijas apmaiņa starp Objektu un Radošā Sākuma Sākumu!
3. Šajā sakarā Monarhija ESMU Informācijas Telpa, koncentrēta realizācijai (un tas visvienkāršākais) un uz ārējo informācijas apmaiņas mehānisma aktivizēšanu starp Objektu (cilvēcisko Būtni) un Radītāju, tādēļ Baušļi, cilvēkiem doti, ir nepieciešamais noteikums starp ārējā informācijas sakaru Kanāla nodibināšanas diviem Sākumiem - Dieva un cilvēka, jo, ieejot Jaunajā Telpā, cilvēkiem vienkārši nepieciešams precīzi zināt un stingri/неукоснительно izpildīt tos stingros Kanonus, bez kuriem viņiem (cilvēkiem) Jaunajos apstākļos (augstfrekvenču vibrācijās) neeksistēt!
4. Tev jāsaprot un jāpaskaidro cilvēkiem, ka Jaunajā pasaulē ieejošajam jākļūst par daļu, pie tam ne fraktālas (līdzības) daļu kā bija Blīvajā plānā, bet neatņemamu un funkcionējošu daļu tās, jau Dievišķās pasaules, un jāatrodas PILNĪGĀKAJĀ HARMONIJĀ ar Debesīm, jo RĪT/RĪTDIENA priekš cilvēkiem Esmu Debesis, bet ne Matērija!

5. Tādēļ RĪT/RĪTDIENA priekš cilvēkiem ESMU Jauni apstākļi, kuros Haoss AIZLIEGTS ne tikai Nodarbēs, bet arī DOMJAUNRADĒS, jo Varenais KOSMOSS arī kļuva Varenais (KOSMOSS) tādēļ, ka Viņā VISS pakļauts stingrai matemātiskai virzībai tikai uz vienu MĒĶI - PILNVEIDOŠANOS vai Mūžīgu EVOLŪCIJU, kur nav vietas, pēc cilvēciskiem mēriem (sapratnēm), pļāpāšanai, demagoģijai, (ES jau vairs nerunāju par Mamonu un Garīgiem meliem), šajos apstākļos iekšējā PILNĪBA ESMU Dievu ārējās PILNĪBAS turpinājums un otrādi! Tici, Varenais KOSMOSS necieš NEPILNĪBU un HARMONIJAS trūkumu, jo VISS Viņā saskaņots tiešām ar matemātisku precizitāti, tādēļ radīti (izveidoti) kaut kādi Objekti vai struktūras VIENMĒR ieslēdzas/iekļaujas VIENOTĀ PASAULSĒKAS sistēmā priekš noteikta MĒRĶA, tādēļ MĒRĶTIECĪGUMS un MĒRĶLIETDERĪGUMS ESMU Debesu Diženās HARMONIJAS PAMATS, kurā cilvēce, bet precīzāk, daļa cilvēces, bet vēl precīzāk, Hiperboreji uzskatāmi kā Būtnes (Dievi), gatavas būt ietvertas/включёнными Lielajā Telpas evolūcijas virpulī!
6. Jaunajā pasaulē ieejošajam nav tiesību ignorēt "Debesu spēles Noteikumus", tādēļ Monarhija priekš Manis, tevis un cilvēkiem pavisam ne cilvēciska sabiedrība, vai kaut kāda nebūt sabiedriska struktūra, lai arī runājoša par Augstākā taisnīguma iespējām, bet vienalga runājoša par pagātni! Jaunajos apstākļos (Dievišķajā Monarhijā) jau nevar būt cilvēka, kā vienkārša cilvēka, jo cilvēks, kā ES runāju, ESMU daļiņa, nesoša tikai Dieva līdzību, cilvēks taču kāpjošs/ejošs augšup uz Dievu Olimpu, ESMU jau organiska DIEVA DAĻA, un ja ES runāju cilvēkiem par MŪSU, tagad UZ MŪŽIEM "MĒS", tad tas nozīmēja, ka Jaunais cilvēks kļūst Dievišķās Telpas aktīva daļa, ieņemot to GAISMAS HIERARHIJAS līmeni, to Dievišķās monarhijas līmeni, kuram atbilst un ir spējīgs turp pacelties atbilstoši savas IEKŠĒJĀS PILNĪBAS līmenim!
7. Tādēļ Dieva Monarhija, vai Dievišķā monarhija, paredz, ka katrai Dieva DAĻAI tiks dots līmenis GAISMAS HIERARHIJĀ, kas tiešām būs iekšējās PILNĪBAS pakāpes apstiprināts, bet tas nozīmē, ka katrs cilvēks-Dievs ieņems to vietu GAISMAS HIERARHIJĀ (apstiprinot to ar savu PILNĪBU), kas atbilst viņa iekšējam "Es". Par cik Dievišķā monarhija ESMU PILNĪBAS PIRAMĪDA ar Tēvu Absolūtu virsotnē, tad Lielajā un Pēdējā DIEVKOPĪBĀ/ВЕЧЕ Blīvajā plānā notiks cilvēku izdalīšana pēc iekšējās PILNĪBAS līmeņiem, jo nākošā DIEVKOPĪBA/ВЕЧЕ ESMU OLIMPS uz kuru jums jāpaceļas izejot/veicot desmit PAKĀPIENUS Mūžībā!
8. Cilvēki izgāja/veica, un ļoti ātri, visus Garīgās VIENOŠANĀS pakāpienus pa horizontāli, tomēr, soļus augšup, uz Olimpa Virsotni ies/veiks jau ne vienkārši cilvēki, bet cilvēki-Dievi, tādēļ cilvēkiem vai nu jāpiekrīt stingras kārtības noteikumiem, vai, bez tā pat domāt par Debesīm bezjēdzīgi, vai arī būs jāatsakās no Debesīm un jāatgriežas Blīvajā plānā. Augstākais taisnīgums ESMU sekas tādai stingrai, pavisam ne cilvēciskai kārtībai, jo cilvēku disciplīna, pilnīgs kārtības un iekšējās kontroles trūkums, ir apspriežama, bet Dievu disciplīna ESMU stingra/неукоснительный PAŠkontrole un pilnīga HARMONIJA domjaunradē ar Augstāko Radošo Sākuma Sākumu!
9. Tādēļ visām informācijas apmaiņas formām jābūt pārskatāmām un uz OLIMPA izies (pacelsies) tikai tas, kurš pieņēma reiz un uz visiem laikiem GAISMAS Dalībnieka IESVĒTĪJUMU/ПОСТРИГ, jo tikai GAISMAS Dalībnieki arī ESMU cilvēki-Dievi, ņēmuši uz saviem pleciem ATBILDĪBU par cilvēces nākotni un noliedzoši/отрицающие tagad visus zemes pieradumus/земное, jo izpratne "zemes/земное" un "Debesu", Dievišķās monarhijas Telpā nesavienojami!
10. Dievišķās monarhijas Pirmais noteikums tas, lai Baušļus ne mācītos/учить, bet tos izmantotu un dzīvotu tā kā teikts, jo Baušļi ESMU iekšējās kārtības (PILNĪBAS) pamats un tad Baušļu pirmajiem vārdiem jākļūst par Sākumu cilvēku-Dievu augšupkāpumam uz OLIMPU, jo VIENLĪDZĪBA Debesīs ESMU PIRMAIS NOTEIKUMS, kas tiek stingri izpildīts jebkuros apstākļos, jo šī līmeņa kritērijs, kurš jāzina ieejošajam, ESMU iekšējā PILNĪBA, kas nedod privilēģijas, bet dod TIESĪBAS kalpot vienam mērķim - mūžīgai EVOLŪCIJAI!
11. Tādēļ DIEVKOPĪBĀ/ВЕЧЕ jābūt noslēgtam UZ MŪŽIEM cilvēku iedomātajam dalīšanas faktoram kastās vai priekšrocībās vieniem pār citiem, jo viņi paceļas TURP, kur rakstīts: "VISI DIEVA PRIEKŠĀ VIENLĪDZĪGI" un citiem vārdiem nav jābūt, jo šie vārdi runā par to, ka ATBILDĪBA par KOPĪGU un VIENU DOMRĪCĪBU visu vienlīdzīgi pieņemta un tā arī ESMU VIENOTS MĒRĶNODOMS/MĒRĶTIECĪBA!
12. Tādēļ šodien ES prasu tevi un visus, ka "viens par visiem un visi par vienu" ESMU galvenais noteikums priekš tiem, kuri tiecas uz Debesīm un kuri paceļas uz jaunu pakāpienu, vedošu viņus uz Paradīzi - TUR, kur mīt Tēvs Absolūts! Tādēļ DIEVKOPĪBĀ/ВЕЧЕ, ejošajam uz Paradīzi būs nepieciešams atteikties no savām ambīcijām un no visa tā, kas apgrūtina personīgās nepilnības nesamo, jo ejošais bez grēkiem un netikumiem ESMU DIEVS, bet tas, kurš tikai veic izvēli, ir cilvēks, vēl negatavs šodien DIEVKOPĪBĀ/ВЕЧЕ ieiet Jaunajā pasaulē!
13. Pēdējā DIEVKOPĪBĀ/ВЕЧЕ tev būs jāuzdod jautājums tiem, kuri atnāca uz DIEVKOPĪBU/ВЕЧЕ nākotnes dēļ: vai viņi gatavi izmainīt savu iekšējo pasauli, izmainīt paši sevi, jo ar pagātni, cilvēcisko pagātni, uz OLIMPA pacelties, ja nesamais pildīts ar grēkiem un netikumiem, neļaus veikt pat pussolīti pie Dieva, bet ES Debesīs pieņemu tikai tos, kurš TĪRS un ESMU Mana TĪRĪBAS un GAISMAS līdzība!
14. Brīdini cilvēkus par to, ka šodien DIEVKOPĪBĀ/ВЕЧЕ nedrīkst izlikties/лукавить pie vārdiem par gatavību iziet GAISMAS Dalībnieka IESVĒTĪJUMU/ПОСТРИГ, tātad, pie lēmuma Garīgai augšupcelšanai, jo vienreiz melojis slēdz sev ceļu pie Dieva UZ MŪŽIEM, tādēļ cilvēkiem jāsaprot, ka DIEVKOPĪBĀ/ВЕЧЕ ESMU tikai divi lēmumi: ar Dievu uz OLIMPU, vai bez Dieva uz citu Planētu, trešais cilvēku izlikšanās/лукавства ceļš ved uz pašiznīcināšanu!
15. Dievišķā monarhija arī neparedz IZVĒLĪBU, jo izvēlīgums ir cilvēku lēmums, bet priekš Manis, Tēva Absolūta, viss maksimāli skaidrs, kas ir kas, un nav jēgas ar Mani "spēlēt paslēpes", ES caur Savu Monarhijas Kuratoru nozīmēšu tos, kuri spējīgi Hiperborejas reģionos būt Mans atbalsts, atceroties, ka VIENOTĀ Telpā ESMU VIENOTA ATBILDĪBA un nav svarīgi par kādu Hiperborejas daļu ir runa, jo visi VIENLĪDZĪGI un visi VIENS tanī ATBILDĪBĀ, kuru viņi pieņem!
16. ES saprotu, ka ne visi Lielajā un Pēdējā DIEVKOPĪBĀ/ВЕЧЕ pāries LAIKU robežu, bet taču Solis jau veikts pat tiem, kuri raujas uz Olimpu, aizmirstot, ka cietējs/страждущий DIEVKOPĪBĀ/ВЕЧЕ būs Debesīs, bet šaubītājies paliks pagātnē!
17. DIEVKOPĪBA/ВЕЧЕ galīgi atdalīs cilvēkus no cilvēkiem-Dieviem un pirmie paliks Kustībā, jo negatavi, bet citi piekritīs būt Monarhijā, saprotot, ka ES visos laikos būšu līdzās, jo cietējs/страждущий jau ESMU Dievs, jau ESMU daļa Manis, spējīga sasniegt visaugstāko Virsotni priekš cilvēkiem - DIEVU OLIMPU, jo ne visi atgriezīsies TURP, kur ES! Visiem nāksies lemt, kur viņi, jo pēc DIEVKOPĪBAS/ВЕЧЕ daudz kas notiks un daudz kas izmainīsies, taču viss izmainīsies uz LABU gan cilvēkiem, gan tev un Man, Tēvam Absolūtam! DIEVKOPĪBA/ВЕЧЕ galīgi lems kurš ir kurš, bet tieši - kurš Kustībā, bet kurš Dievišķā monarhijā!
Āmen.

Tēvs Absolūts, vai Augstākais Kosmiskais Saprāts.
20.07.14.

Avots: http://www.otkroveniya.ru/tolk4/t4-20.07.14.html, pierakstīja Leonīds Maslovs, latviskoja, intuitīvi, Eslauma 28.07.2014., latviskojums ievietots saitā: http://spekavots.ucoz.ru/29.07.2014. , nosūtīts Latvijas Radio viļņiem 29.07.2014.


 

Skatījumu skaits: 437 | Pievienoja: Eslauma | Reitings: 0.0/0
Komentāru kopskaits: 0
Vārds *:
Email *:
Kods *: