Galvenie » 2016 » Februāris » 22 » Tēva Absolūta Vēstījums 21.02.16. UGUNS APSKAUTA PLANĒTA
00:02
Tēva Absolūta Vēstījums 21.02.16. UGUNS APSKAUTA PLANĒTA

Tēva Absolūta Vēstījums 21.02.16. UGUNS APSKAUTA PLANĒTA

Uguns apskauta Planēta ..................... Огнём обьятая Планета
Soļo Jaunajā Rītausmā! ...................... Шагает в Новую Зарю!
Un Paradīzi, dzejnieku apdziedātu, ...... И Рай, поетами воспетый,
ES cilvēkiem atkal dāvināšu! .............. Я людям снова подарю!

1. Cik sasprindzis stāvoklis Pasaulē, kādas emocijas sagrābj cilvēkus! Visas baznīcas, gluži kā sarunājušas, izmisīgi cenšas atrast kaut kādu izeju no radušās Garīgās krīzes situācijas, ko jau neviens no cilvēkiem nevarēs apturēt, jo ES, Radītājs, noteicu Lielā pārbaudījuma laiku un, vispirms, priekš visām reliģijām Pasaules ŠĪS, jo viņas, un tikai viņas, atbildīgas par Garīgo klimatu uz Planētas!
2. Man viņu kņada saprotama, jo prasīšu par NETICĪBU, par PILNĪGAS DIEVIŠĶĀS Telpas NEPILNĪBU, ES prasīšu no viņām. Viņu Garīgie maldi ieilguši, tādēļ par visu, kas notiek uz Planētas, Man nākas prasīt viņām, jo visās Pasaules malās Tempļi, vai DIEVA Mājas, viņu pārvērstas Garīgās NETICĪBAS, bet precīzāk, Garīgās NEPIEKLĀJĪBAS perēkļos!
3. Viņiem neviens neatļāva apmainīt izpratnes un, par Pasaulesēkas struktūru, patiesības vietā runāt tikai to, kas viņus notur pie varas. Tas taču nepieņemams priekš baznīcas kalpotājiem, jo baznīca, cilvēku saprašanā, ESMU DEBESU Tēva TEMPLIS, tātad, ESMU PATIESĪBA un Beznosacījumu MĪLESTĪBA, bet pats galvenais, ESMU cilvēka, pasvītroju, jebkura cilvēka, tikšanās vieta ar Radītāju!
4. Bet ja tas bija apsmiets un tikšanās vietā ar Dievu, cilvēks Templī tikās ar meliem, lielu apmānu un Mamonu, tad nav vietas šādām Garīgo trūdu gūzmām tur, kur ESMU Pats PirmRadītājs un ja ES Radītājs, Visaugstais, Visaturētājs,..., vadu Planētu, tad Lielās transmutācijas laikā, pirmais, ko ES izdarīšu - sākšu iztīrīt Avgijeviešu {Aвгиевых конюшен?} zirgu staļļus un ne rīt, bet šodien!
5. Priekš Manis cilvēku Pasaule vēl nav zaudēta un "300 spartiešu" pieredze tikai apstiprina, ka cilvēki, lai arī vēl ne Dievi, taču gatavi radīt personīgo Lielo pārveidošanu, tātad, gatavi iziet NOŽĒLU un pacelties pāri reliģiju daudzveidībai uz VIENU DIEVU, jo saprot, ka tikai VIENOTĪBA Dievā glābs cilvēci VIENOTU Garā!
6. Un nevajadzēs meklēt karu iemeslus un vēl mazāk ideoloģiskās pretrunas, pārejošas asiņainā opozīcijā, pie reliģiju VIENOTĪBAS, bet precīzāk, pie Vienotības priekšstatos par Dievu! Reliģiju strīds var būt izbeigts UZ VISIEM LAIKIEM, ja priekš cilvēkiem Dievs ESMU VIENS un VIENĪGS, tātad, priekš visiem cilvekiem ESMU VIENĪGAIS izpausmes mērķis, saucams "PILNVEIDOŠANĀS" vai personīgās ApZiņas Mūžīgā EVOLŪCIJA!
7. Ticiet, cilvēku kārtējai izpausmei nav nekādu mērķu, izņemot KUSTĪBU UZ PRIEKŠU, tātad, Evolūcijas vektors, Manis, Tēva Absolūta, parādītais priekš visiem Planētas cilvēkiem bija noteikts VIENREIZ un UZ MŪŽU! Šī vektora izmainīšana neiespējama, jo Vienu MĒRĶNODOMU kā VIENOTAS EVOLŪCIJAS VEKTORU priekš visa Varenā KOSMOSA arī neviens neatcēla!
8. Cilvēki drīz, pat ļoti drīz, sapratīs, ka Telpas (Planētas) pārveidošana jau sākās un šis gads izmainīs ne tikai Planetāro Telpu, bet pats galvenais, izmainīs arī cilvēka ApZiņas evolūcijas vektoru, jo ES atgriezīšu cilvēkus uz PATIESĪBAS ceļa, lai nepazustu izdīgstošās Sestās rases saknes! ES došu TIESĪBAS "300 spartiešiem", kā jau iepriekš, aizstāvēt cilvēku Pasauli no bezgarīguma nelabumiem, jo bezgarīgums ir pretošanās Radītājam (Mūžīgai Kustībai uz priekšu), kas var novest cilvēku Pasauli pie pašiznīcināšanās!
9. ES jau par to runāju, ka ES, jūsu Radītājs, nekad nepacietu plānus, bremzējošus jūsu PAAUGSTINĀŠANOS GARĀ, un, vēl vairāk, neplānoju novest Pasauli pie iznīcināšanas! Gluži otrādi, priekš Manis ļoti svarīgi, lai Mana fraktālā līdzība sasniegtu GARĪGUMA un Gara PILNĪBAS virsotnes, atverošas cilvēkiem PARADĪZES Vārtus!
10. Pasaule daudzšķautnaina, un KOMPLEMENTARITĀTE vienēr glāba šo Pasauli, jo Telpas daudzveidība un daudzdimensionalitāte nekad neparedzēja opozīciju! Otrādi, pretimnākošās viļņveida plūsmas bija un ESMU pamats PILNVEIDOŠANAI, vai Mūžīgai Kustībai uz priekšu, jo tikai divu Mūžības Zīmju Diženā HARMONIJĀ var tikt sasniegts krustošanās Punkts, apstiprinošs, ka viss no Dieva un VISS ESMU Dievs!
11. Turpinot domu par MŪŽĪGO HARMONIJU, divām Mūžības Zīmēm krustojoties, liecinošai, ka VISS ESMU DIEVS, ES gribu pasvītrot, ka ikviena RADĪŠANA uz Planētas ESMU Radītāja RADĪŠANA, tātad, viss sevī nes ne tikai DIEVIŠĶU izcelšanos, bet arī Dieva daļiņu/daļu, un šie vārdi, pirmām kārtām, jāattiecina uz cilvēci, jo cilvēki ESMU DAĻA Dieva un ESMU Dieva Diženā LĪDZĪBA!
12. Ticiet, cilvēks ESMU PILNĪBA, AUGSTĀKĀS PILNĪBAS radīts un tas, ka cilvēki negrib tam ticēt, ir NETICĪBAS rezultāts un nesaprašana tā, ka cilvēkus RADOŠAIS katrā cilvēkā ielika daļu Dieva, pie personīgās evolūcijas, spējīgu sasniegt Radošā Sākumu Sākuma augstumus, un tas arī ESMU katra cilvēka Lielais mērķis!
13. Šis Lielais mērķis, lai cik dīvaini tas skan tagadējās Pasaules melos, NETICĪBĀ un Mamonā, pēkšņi sāk realizēties un ne kaut kur, bet tieši Krievijā, kurai lemts, saskaņā ar Likteņu grāmatu, kļūt par sākuma Sākumu Jaunajai (Sestajai) civilizācijai un ideoloģijai, kuru senvecajie sauca Dievu Brālības reliģija!
14. Šis Jaunās civilizācijas ASNIŅŠ jau ne vienkārši samanāms, bet viņš jau ESMU, un ES, Tēvs Absolūts, gribu šodien pasvītrot, ka "300 spartieši", ejoši pirmie Jaunajā Pasaulē, beidz savu pārkārtošanos un ir gatavi sākt Planētas Lielo TĪRĪŠANU un nav tagad nekādu šķēršļu, kas varētu apturēt viņu rīcību, bet ES no savas puses, nodrošināšu ne tikai atbalstu Garā, bet arī rindu tīrību, lai nedotu iespēju nodevībai (Tumsai) īstenot pagājušo scenāriju!
15. ES neļaušu apturēt Gaismas darbību, jo Debesu NEITRALITĀTEI, atjaunotai ar Hiperborejiešu-Krievzemiešu palīdzību, jābūt atjaunotai (tagad ar Manu palīdzību) Blīvajā plānā, tātad, visai Varenā KOSMOSA (ieskaitot Blīvo plānu) HARMONIJAI, beidzot, jābūt notiekošai un šis notikums priekš kāda būs Soda diena, bet priekš kāda - pāreja Jaunā dimensijā!
16. Un pirmie šo transmutāciju sajutīs tie, kuri reliģijā, tie, kuri izmainīja Patiesību, tātad, Pašu Radītāju, uz Garīgiem maldiem un neļāva cilvēku Pasaulei pacelties Garā, pacelties līdz VIENOTĪBAI Garā, un tas Liels grēks un atmaksas stunda par šo grēkos krišanu jau pienāca, lai arī kā reliģijas savstarpēji vienojušās! Un taisnība Pontifikam {Понтифик ?}, teikušam ka "Soda diena sāksies šajā gadā", tikai pievienošu: vēl līdz vasaras saulgriežiem!
17. Planēta ietīta liesmās, taču šīs liesmas, vai šo uguni izprovocēja paši cilvēki un vainot tur nepieciešams tikai pašiem sevi, jo NETICĪBA un iekšējā NEPILNĪBA ir tās šķiltavas, kas izšķiļ nepavisam ne dzirksteli, bet īstu liesmu, kuru nodzēst neiespējami, ja vien cilvēki neatgriezīsies pie TICĪBAS, pie VIENA Dieva, kā to izdarīja "300 spartieši", gatavi stāties visas cilvēces aizsardzībā!
Āmen.

Ar Mīlestību uz tiem, kuri stāv TICĪBAS sardzē!
Tēvs Absolūts, vai Augstākais Kosmiskais Saprāts.
21.02.16.

Avots: http://www.otkroveniya.eu/2016./21.02.16.html , pierakstīja Leonīds Maslovs, latviskoja, intuitīvi, Eslauma 21.02.2016., latviskojums ievietots vēstvietnē: http://spekavots.ucoz.ru/21.02.2016. , nosūtīts Latvijas Radio viļņiem 21.02.2016.

Skatījumu skaits: 377 | Pievienoja: Eslauma | Reitings: 0.0/0
Komentāru kopskaits: 0
Vārds *:
Email *:
Kods *: