Galvenie » 2014 » Janvāris » 25 » Tēva Absolūta Vēstījums 23.01.14. Mirklis, izstiepts simtgadēs
13:23
Tēva Absolūta Vēstījums 23.01.14. Mirklis, izstiepts simtgadēs
Tēva Absolūta Vēstījums 23.01.14. Mirklis, izstiepts simtgadēs

1.Visa cilvēciskā dzīve, jā, un ne tikai cilvēciskā dzīve, bet pat arī pati Mūžība - Mūžīgās kustības miers, var būt izkārtots mirkļos, kā atsevišķos, tā vēsturiskos, un sastādīt notikumu kaleidoskopu, saistītu nepārtrauktā objektīvās realitātes ķēdē, noteicošā Visuma nākotni!
2. Neiespējami šos mirkļus izdalīt/sadalīt, jo, izejot no tā, ka Mazums ESMU Lielumā, kā arī Lielums ESMU Mazumā, viss Mūžībā savstarpēji saistīts cēloņu-seku sakaros! It sevišķi, ka cilvēki var un vienkārši nepieciešams, uzskatīt dzīvi, tiešām, kā mirkļu kaleidoskopu, kuri Manā līmenī tiek uzskatīti kā veselums, kā izpaustās cilvēces viens Liels mirklis Blīvajā plānā!
3. ES domāju, ka katrs cilvēks, ja viņš godīgs, bet galvenais, ja viņš TICĪBAS cilvēks, var viegli izdalīt savas dzīves liktenīgos mirkļus, kad viena kustība, viens žests, pat viena doma varēja izmainīt viņa likteni, pie kam, izmainīt ne vienai dienai un ne mirklim, bet uz daudziem gadiem, liekot šim cilvēkam ļoti ilgi nožēlot to rīcību, kas priekš viņa izrādījās vēsturiska!
4. Ticiet, cilvēkiem pārāk daudz dots, bet ATBILDĪBAS trūkums par savu domrīcību, un galvenais, nesaprašana, ka cilvēka jebkurai vēlmei, tātad, katrai domformai, saskaņā ar Brīvās Gribas Tiesībām, jābūt izpildītai vai realizētai, noved pie tā, ka vieglprātība, tātad, atkārtoju, BEZATBILDĪBA domrīcībā, spēlē ar cilvēku ļaunu joku, bieži pārvedot Visuma Augstāko PILNĪBU (cilvēku) dzīvnieka ApZiņas līmenī, priekš kura Dvēselē nav Dieva un nav pat vēlēšanās apzināties, ka viņš ESMU Dieva daļiņa!
5. Atkārtoju: cilvēkiem daudz dots, un galvenais, dotas Brīvās Gribas tiesības - tiesības, kurām apveltīts tikai Dievs, un pat Gaismas Hierarhija - tas PILNĪBAS balsts, kurš izkārtojas Debesīs, vai uz Dievu Olimpa - Brīvās Gribas Tiesības ierobežotas, jo RADĪŠANA ESMU prioritārās TIESĪBAS tikai Radošā Sākuma Sākumam!
6. Cilvēki tā arī nesaprata (un cilvēces šodienas stāvoklis to apstiprina) un pat negrasās saprast, ka viņi ESMU PILNĪBAS virsotne, ka viņi ESMU daļa Diženās PILNĪBAS (Dieva) un ka PILNĪBAS daļa, pēc nosacījuma, nevar būt NEPILNĪBA, tādēļ Paša PirmRadītāja - Radošā Sākumu Sākuma - radīti, ESMU arī Radošais Sākumu Sākums visos savos līmeņos - mikrolīmenis Visuma mērogos!
7. Un jūsu (cilvēku) mirkļi, noteicoši cilvēciskās dzīves jēgu un virzienus, Visuma mērogos ir mirklis nekādi neatspoguļojošamies Veseluma evolūcijā, Varenā Kosmosa Telpas evolūcijā, bet atspoguļojas un, protams, atspoguļojas liktenīgi, cilvēka ceļā - fraktālās un informatīvās līdzības Dievam, daļiņas ceļā!
8. Priekš Manis, jūs radījušā, ļoti svarīga ne atsevišķas Būtnes dzīve (kaut bez atsevišķas Būtnes nav arī Kolektīvās ApZiņas), bet Garā Vienota Būtība, jo VIŅA ESMU priekštecis Kolektīva VESELUMA formēšanai un tad, katras atsevišķas Būtnes Dievišķā enerģija (informācija) apvienota, radīs VIENOTU, ļoti jaudīgu KLASTERU, kurš, savukārt, formēs radošu EGREGORU!
9. Lūk, tad visiem lēmumu pieņemšanas mirkļiem jābūt stingri, ticiet, ļoti stingri pārbaudītiem un saskaņotiem, jo ja ESMU Kārtība, tad nav Haosa, bet tas nozīmē, jūsu KOPĪGĀ VĒSTĪJUMA koncentrētā enerģija, šajā momentā, šajā mirklī, var sasniegt Radītāja Sākumu Sākuma līmeni, tātad šis vēsturiskais mirklis var izmainīt pat Dievišķo Telpu!
10. Kad ESMU priekšnosacījuma, bet pats galvenais, ESMU Garīgās VIENOŠANAS nepieciešamības apzināšanās, tad arī tiešām veidojas mirklis, vēsturisks mirklis, var teikt, izstiepts gadsimtos, jo tikai tāds mirklis nosaka cilvēces nākotni uz nākošajiem 26000 gadu! Priekš kāda tas var likties kā utopija un tā būs utopija NETICĪBAS cilvēkam, kura domnodomi nesaskaņojas ar Maniem, Tēva Absolūta, NODOMIEM, tādēļ šī cilvēka mirklis priekš Manis neinteresants!
11. ES to runāju priekš tam, lai jūs saprastu (ES vēršos pie Kustības dalībniekiem, bet precīzāk, pie Hiperboreju pēcnācējiem), ka šodien cilvēku mirkļi iegūst patiesi vēsturisku skanējumu, kaut vai tādēļ, ka Atgriezšanās uz Dievu Olimpa Dižā DIEVKOPĪBA/ВЕЧЕ kļūs pēdējais Patiesības mirklis un, kad jūs VIENPRĀTĪGI, vienā Garīgās APSKAIDRĪBAS mirklī izteiksiet "JĀ", tad šis mirklis atsauksies Jaunās Ēras Varenajā Atbalsī, cilvēku-Dievu rases - Sestās rases ērā!
12. Ļoti īsā laikā, ES teiktu, neiedomājami īsā laikā priekš cilvēkiem, jūs, Hiperboreji, izgājāt DIVUS Dižus mirkļus, kad jūs vienā mirklī izlēmāt Kustībai BŪT un, kad izlēmāt, BŪT Dievišķai monarhijai, vai Augtākās kārtības Telpai!
13. Jūs vienā mirklī izdarījāt to, ko neviens no cilvēkiem pat nepacentās izdarīt! Jūs izdarījāt, vai RADĪJĀT vienā mirklī sevi, kā Augstākās PILNĪBAS fraktālo daļu, un tas jūsu lēmums (atkārtoju, mirkļa lēmums) noteica ne tikai jūsu Nākotni, bet arī DEBESU NĀKOTNI, apturot paredzēto Debesu sadalīšanu, un vienā mirklī atjaunoja Lielo NEITRALITĀTI, dodot TIESĪBAS jums būt cilvēkiem-Dieviem!
14. Tajā mirklī jūs nodemonstrējāt sev un Mums, Debesīm, ka mirkļi tiešām var izmainīt ne tikai Dievišķo Telpu, tie var atsaukties arī uz Nākotni un, dotajā gadījumā, jūsu mirklis atsaucās uz pilnīgi Jaunu gadskaitīšanu kārtējiem 26000 gadu un Jaunas rases formēšanu LīdzJaunradē ar Pašu Tēvu Absolūtu, Jaunu pasauļu un Visumu noteikšanai vai radīšanai!
15. Ticiet, Pasaule izausta no atsevišķiem mirkļiem un šodien jūsu mirkļi - to mirkļi, kuri mācēja atjaunot Debesu NEITRALITĀTI - ļoti svarīgi, jo jūs tikko, tikko stāvat pie jūsu Nākotnes sākumiem, tādēļ šodien, tagad jums vienkārši nav tiesību kļūdīties, jo ar saviem Diviem vēsturiskiem soļiem (mirkļiem), apstiprinot Pirmajā Lielajā Saeimas sanāksmē un Dižajā Sākumu Sākuma DIEVKOPĪBĀ/ВЕЧЕ savu Dievišķo izcelšanos, jūs parādījāt sev un Mums (Gaismas Hierarhijai), ka jūs ESMU cilvēki-Dievi, nesoši sevī Dieva PILNĪBU bez tiesībām kļūdīties!
16. Atkārtoju, cilvēki-Dievi, pēc nozīmes, nedrīkst kļūdīties, tādēļ tiem, kuri Manā Kustībā deva Zvērestu Dievam, un, kuri pieņēma Gaismas Dalībnieka Iesvētījumu, tiem jāvar iekšēji, savā iekšējā "Es", radīt PILNĪBU, kas nosaka vai formē ārējo PILNĪBU!
17. Manā Kustībā, kā nākošās Dievišķās monarhijas prototipā, nav vietas kļūdām, Haosam un, protams, Garīgiem maldiem, jo pretējā gadījumā, visi Mūžīgās evolūcijas vēsturiskie mirkļi var pēkšņi izrādīties Garīgā regresa mirkļi un, kā ES teicu Baušļos "ja nav Garīgās KOPĪBAS, tad nav arī jēgas Kustībai"!
18. ES devu Manas Kustības - Nākotnes Kustības dalībnieka Baušļus, kuri paredz, ka Kustībā nedrīkst būt pat mirkļa Haosa un Garīgas demoralizēšanas mirkļa, jo Dievam un cilvēkiem-Dieviem nav un nevar būt veltīgas laika (informācijas) tērēšanas, jo katrs mirklis veidojas un pakļaujas lietderības Kanonam, tātad, katrs mirklis ir solis uz priekšu, uz Tēva Absolūta PILNĪBAS virsotnēm!
19. Atkārtoju, nedrīkst būt liekas laika tērēšanas, katrs to cilvēku mirklis, kurus izraudzījās un sapulcināja Pats Dievs, ESMU JAUNRADES mirkļi, ESMU pastāvīgas evolūcijas (PAŠpilnveidošanās) mirkļi, no kuriem sastādas Dievišķā Mūžība - Mūžīgās kustības miers!
20. Priekš Manis nav laika kategoriju, laiks arī ESMU mainīgs lielums, taču pat jums, pārejas etapā uz Jauno Telpu dotas TIESĪBAS RADĪT Laiku, jo laiks priekš jums ESMU mirklis un šie mirkļi, šīs domnodarbes, tagad izstiepsies uz gadsimtiem!
21. Mācieties novērtēt laiku! Jums Manā Telpā dotas TIESĪBAS saprast, ka LAIKS ESMU MIRKLIS, ESMU moments, noteicošs "LĪDZ" un "PĒC" un ESMU dzīves mirklis "starp pagātni un nākotni" un par šo mirkli šodien ATBILDĪBU nesat jūs, Mana Kustība! Un, ja nav SAVSTARPĒJĀS SAPRATNES, tad nav arī Kustības, tātad, nav arī nākotnes Piektai rasei!
22. ES jums vairākkārt runāju par to, ka jūs glābāt cilvēci no pašiznīcināšanas un šodien, dažiem no jums, parādījās eiforija par padarīto, bet dažiem radās iespaids, ka mirkļi, izstiepti simtgadēs, pieder jau viņiem! Tādēļ gribu teikt visiem Kustības dalībniekiem, ka cilvēku LīdzJaunrades mirkļi ar Dievu, tagad pieder tikai Man (un tas bija Brīvs un Brīvprātīgs cilvēku lēmums Dižajā Sākumu Sākuma DIEVKOPĪBĀ/ВЕЧЕ), tādēļ LīdzJaunrades mirkļus ES apsveicu, taču tajos jābūt izslēgtiem Garīgo maldu mirkļiem, kā arī jābūt izslēgtiem cilvēkiem, kuriem šķita, ka viņi jau Garīgie skolotāji!
23. Garīgos skolotājus nozīmēju ES Pats, jo Garīgais skolotājs, kurš zina "KĀ", ESMU cilvēks-Dievs, Manis atzīts, jo ES nesu ATBILDĪBU ne tikai par Kustību, bet arī par Jaunās cilvēku-Dievu civilizācijas formēšanu, spējīgu saskaņot ar Mani visus vēsturiskos mirkļus viņu augšupcelšanai uz Dievu Olimpu!
24. Aicinu jūs, Kustības dalībniekus, salīdzināt savu domrīcību ar cilvēku-Dievu domrīcību un tad Garīgās Kopības mirkļi kļūs tiešām vēsturiski un vēsturiski ne tikai priekš cilvēkiem, bet arī priekš visas Gaismas Hierarhijas
25. Atceraties: visiem cilvēkiem dotas Brīvās Gribas Tiesības un šīm TIESĪBĀM, bez jums, apveltīts tikai ES, Radošais Sākumu Sākums! Tādēļ izmanojiet tās tā, lai katrs jūsu mirklis Blīvajā plānā kļūtu vēsturisks, jo cilvēces Nākotnes vēsture tagad atkarīga no jums, no jūsu cilvēku-Dievu KOPĪGĀS domrīcības!
26. Jums šodien nav nekādu alternatīvu, jo jūs jau RADAT vēsturiskus mirkļus! Ņemot vērā jūsu pieļaujamo ATBILDĪBU, jūs ESMU tie paši mirkļi, kuri būs izstiepti uz simtgadēm un jums būs pēdējo reizi jāapstiprina tas Dižajā Atgriezšanās DIEVKOPĪBĀ/ВЕЧЕ! Jums ar savu lēmumu būs jāapstiprina, ka cilvēces Nākotne sastādās no izsvērtu lēmumu mirkļiem, no Radošā Sākumu Sākuma daļiņu izsvērtas domrīcības mirkļiem!

Tēvs Absolūts.

Avots: http://www.otkroveniya.ru/tolk4/t4-23.01.14.html , pierakstīja Leonīds Maslovs, latviskoja, intuitīvi, Eslauma 24.01.2014., latviskojums ievietots: http://spekavots.ucoz.ru/25.01.2014., nosūtīts Latvijas Radio viļņiem 25.01.2014.
Skatījumu skaits: 413 | Pievienoja: Eslauma | Reitings: 0.0/0
Komentāru kopskaits: 0
Vārds *:
Email *:
Kods *: