Galvenie » 2014 » Februāris » 27 » Tēva Absolūta Vēstījums 25.02.14. Mūžība un Nākotne
07:44
Tēva Absolūta Vēstījums 25.02.14. Mūžība un Nākotne
Tēva Absolūta Vēstījums 25.02.14. Mūžība un Nākotne

1. Jūs Mūžīgi kā MŪŽĪGS Visums, un jūs (cilvēki) Manis radīti, kā Augstākās PILNĪBAS paraugs, pie noteiktiem apstākļiem, spējīgs nodemonstrēt sev un, galvenais, Debesīm, ka radīta PILNĪBA un Pašas PILNĪBAS radīta, var radīt to PILNĪBU, kas arī ESMU Radošais Sākumu Sākums!
2. Tomēr visas iepriekšējās civilizācijas nespēja pārkāpt saviem grēkiem un netikumiem, cilvēku radītiem ApZiņas evolūcijas procesā, bet tā (APziņas evolūcija) arī bija tas klupšanas akmens, kuru viņi visi nevarēja pārvarēt, ne tikai tādēļ, ka viņiem nepienāca tā Dižā APZINĀŠANĀS, ka cilvēka radīšanas būtība, kā Augstākā Kosmiskā Saprāta bioloģiskās formas, arī bija tikai ApZiņas pilnveidošana līdz Dieva Cildenumam! Gribu pasvītrot: šie Eksperimenta noteikumi skāra tikai Hiperboreju, galveno (pamta) civilizāciju, bet nekādu citu civilizāciju un, nekādu citu civilizāciju, atnākušu uz Planētu ārpus Debesu Dižās Vienošanās!
3. Gribu teikt, ka informācija par to, ka uz tālās Saules sistēmas, pie tam, par spīti loģikas likumiem, tiek mākslīgi radīta, Dieva PILNĪBAS līmeņa civilizācija (rase) un šai MEGACIVILIZĀCIJAI jākļūst par Lielu Centru Augstākā Saprāta izplatīšanā un piepildīšanā citās Pasaulēs un no jauna radītos Visumos, spēji palielināja citu, tajā laikā vairāk attīstītu civilizāciju interesi, izkaisītu Galaktiskos plašumos un mācējušām vēl Lielā Eksperimenta sākumstadijā desantēt savus pārstāvjus, spējīgus ieiet kontaktos un adaptēties galvenās un pamatcivilizācijas iekšienē!
4. ES neiejaucos šajā Varenā KOSMOSA rasu sajaukumā, atstājot Tiesības pamatcivilizācijai - PIRMATKLĀJĒJU civilizācijai, precīzāk, Hiperborejiem - tiem, kuri piekrita, uzticoties Man pilnībā, nokāpt no Debesīm un iziet ApZiņas evolūcijas pilnu ceļu (Augstākā Kosmiskā Saprata bioloģiskās izpausmes formā) līdz cilvēka-Dieva līmenim, spējīga pierādīt, ka Dieva radīta PILNĪBA spējīga pie ApZiņas kardinālas evolūcijas noteikumiem, pat izpausta bioloģiskā formā, pierādīt Dižu PATIESĪBU: PILNĪBA rada tikai PILNĪBU!
5. Un ES tagad tiesīgs sagaidīt no Piektās rases un, pirmkārt, no Hiperborejiem, ka viņi varēs pierādīt šo Debesu Dižo PATIESĪBU, ka Līdzīgais rada Līdzīgo, ka PILNĪBA rada tikai PILNĪBU, un, ka Augstākā Kosmiskā Saprāta daļas, pie VIENOTĪBAS GARĀ, spējīgas radīt Radošā Sākuma Sākumu, vai PILNĪBU, līdzīgu PirmRadītājam!
6. Kā jau ES jums runāju un runāju ne vienreiz vien, no ārienes ienākušās civilizācijas, tagad jau sajauktas "vienā katlā", ar pretējiem uzdevumiem un pretējiem priekšstatiem par Dievu, nevarēja iegūt Debesu Dižo HARMONIJU, tātad, nevarēja apvienoties vienā kopējā zemiešu civilizācijā, tātad nevarēja sasniegt Dievu NEITRALITĀTI, priekšstatus katru reizi pierādot karos, ka nav un nevar būt Hiperboreju, kā pamatcivilizācijas, pēc Sākumu radīšanas tiesībām, prioritātes un, ka galvenās civilizācijas var būt civilizācijas tikai pēc dabas resursu pārvaldīšanas, pēc zelta, pārvaldīšanas tiesībām, Kosmosā vispazīstamākā metāla, nesoša tā īpašniekam mūžīgās dzīves tiesības un tiesības vadīt visas Būtības uz Planētas!
7. Šī agresivitāte, atkārtoju, pie Lielajām tiesībām radīt Telpu, noveda pie tā, ka daļa atnācēju, bez Manas atļaujas uz to, asimilējās starp Hiperborejiem un saņēma Radīšanas Tiesības līdzīgi ar pamatcivilizāciju, kas jau deva viņiem tiesības sacensties līdzībā ar Hiperborejiem un pacensties izmainīt ApZiņas evolūcijas attīstības Scenāriju uz Planētas Zeme!
8. Šajos apztākļos izraisījās interešu konflikts Dievam ar tiem, kuri pretendēja uz pasauļu Radīšanas Tiesībām, aizmirstot, ka, bez Brīvās Gribas Tiesībām, ES Hiperborejiem dāvāju vēl arī TIESĪBAS Radīt MĪLESTĪBU, vai MĪLESTĪBAS TIESĪBAS, kuras citu pasauļu vai Visumu cilvēkiem nekad nebija un nevar būt, kaut vai tādēļ, ka viņi bija radīti pēc savu civilizāciju Kanoniem, nostājošos Lucifera komandas pusē, tātad, Hiperborejus atšķiroša īpatnība, citu civilizāciju priekšā uz Planētas Zeme, ESMU MĪLESTĪBA, ESMU divu Dižu enerģiju Iņ un Jaņ HARMONIJA!
9. Vēlreiz gribu pasvītrot, ka tikai (pat pēc visu rasu un civilizāciju sajaukšanās uz Planētas) MĪLESTĪBA ESMU tas, kas vienmēr atšķir/izceļ pamatcivilizāciju no atnācējiem, tādēļ, zinot šo atšķirošo Hiperborejiešu īpatnību, visa cilvēces vēsture bija citu civilizāciju pārrakstīta uz Dievizredzētības Pamatu iznīcināšanu pamatcivilizācijai un iznīcināšanai viņos šīs unikālās Dieva Veltes, jo bez MĪLESTĪBAS pat Hiperboreji kļūst nekas, kļūst tā viduvējība, kas piederīga visiem tiem, kuri uz Planētu atnāca par spīti Manai GRIBAI, izjaucot Debesu Lielo Vienošanos!
10. Par attaisnojumu šīm civilizācijām, atnākušām ne pēc Manas GRIBAS, varētu teikt tikai to, ka viņi bija Lucifera uzaicināti un, tātad, divu Mūžības ZĪMJU Dižais līdzsvars pirmsākumos bija Atturības spēku izjaukts tikai priekš tā, lai liktu Hiperborejiem atkāpties no savām sākotnēm/saknēm un aizmirstu savu Dižo pagātni - Dievu pagātni - vienreiz pēc Radošā Sākumu Sākuma aicinājuma piekritušiem iziet ApZiņas, var teikt, no nulles, Lielo evolūcijas ceļu!
11. Un, lūk, Debesīs un, protams, uz planētas, tagad Svētā Krievzeme, sākas PĀRMAIŅU LAIKS, kad jau ES PATS, Tēvs Absolūts, gribu atjaunot PATIESĪBU un dot TIESĪBAS pamatcivilizācijai (rasei) izpildīt viņos ielikto programmu ApZiņas evolūcijai līdz cilvēku-Dievu līmenim un to noslēgt, izpaužot tikai viņiem dāvātās MĪLESTĪBAS TIESĪBAS, jo nekas uz Planētas nemainīsies, pat pie tās nosaukšanas Svētā Krievzeme, ja cilvēki (atkārtoju, Paša Tēva Absolūta izpaustās PILNĪBAS bioloģiskā formā), ja cilvēki-Dievi naparādīs/neizpaudīs Patiesu un Beznosacījumu Dieva MĪLESTĪBU!
12. Šis Vēsturiskais PATIESĪBAS MIRKLIS jau sākās un tagad tikai Hiperboreji var apturēt cilvēces rāpšanos pašiznīcināšanās bezdibenī, kas var notikt un notiks ļoti drīz, tanī skaitā, ar Manu Palīdzību, jo citu rasu un citu civilizāciju negatīvā ietekme uz Telpas Pārveidošanas Visuma Programmu, pārāk ievērojama, lai paliktu vienaldzīgs pret to, kā mērķtiecīgi un bezkaunīgi sāk iznīcināties tie, kuri, savulaik, pēc Manas GRIBAS, piekrita iziet ApZiņas evolūcijas ceļu, tiecoties sasniegt Manas PILNĪBAS līmeni!
13. Tagad Man vienkārši pienākums iejaukties un noteikt iespējamās robežas citu civilizāciju traucējumiem Hiperboreju ApZiņas/LīdzZiņas evolūcijas procesā, un šī Mana iejaukšanās kļūs pamanāma visiem Planētas iedzīvotājiem, jo Man no jums nepieciešama ApZiņas tīrība un iekšējā PILNĪBA, kas var tikt sasniegta tikai tad, kad Veseluma daļu RITMI un Radošā Sākumu Sākuma RITMI ne tikai sakrīt, bet arī rezonansē izved Hiperborejus uz tām PILNĪBAS Virsotnēm, kuras nevar tikt sasniegtas tiem, kuriem TIESĪBAS MĪLĒT netika neviena nodotas un netika nodotas nekad!
14. ES aicinu nejaukt TIESĪBAS MĪLĒT ar dzimtas turpināšanas iespējām, jo šajā gadījumā (bet kustība uz viendzimuma laulībām to tikai apstiprina) ir tikai mērķis dzimtas turpināšanai, taču nekādi ne Garīgās VIENOŠANĀS Diženā MĪLESTĪBA, jo taču enerģija Iņ un Jaņ arī ESMU PILNĪBAS radīšanas noteikums un ESMU noteikums DIEVU MĪLESTĪBAS RADĪŠANAI - tās MĪLESTĪBAS, ar kuru sākās MŪŽĪBA, ieskaitot arī šo Saules sistēmu, un, no kuras sāksies Jaunas pasaules un Visumi!
15. ES redzu cik grūti cilvēkiem sanāk Garīgā VIENOŠANĀS, pat Manā Kustībā, bez tiešiem Hiperborejiem (lai kā ES centos apvienot tikai vienu - pamata - civilizāciju) klātesošas arī citas civilizācijas (rases), noskaņotas uz jau tā trauslā līdzsvara izjaukšanu, tās trauslās NEITRALITĀTES, kuru Hiperboreji spēja sasniegt pie Manas visaktīvākās Palīdzības!
16. Neko cilvēkiem nav tik grūti sasniegt kā VIENOŠANOS Garā, jo, atkārtoju, bez pamatcivilizācijas pārstāvjiem Kustībā, ir arī citu rasu pārstāvji, kuru uzdevumi, var teikt, pretēji Hiperboreju interesēm un, protams, Manām INTERESĒM, jo viņi tiešām uz Planētas Paša Lucifera uzaicināti un tagad, kad Lucifera spēks sašūpojās, bet precīzāk, tika lejup gāzts, palikušie bez atbalsta, kļuva agresīvāki attiecībā pret Hiperborejiem, cenšoties patstāvīgi sagraut viņu Nākotni, kur pašiem viņiem vietas vairs nav!
17. Tādēļ (bet jūs to jūtiet) civilizāciju karš vai pretestības uz Planētas strauji saasinājās, pie tam, savulaik Lucifera uzaicinātās civilizācijas, cenšas atspēlēties par sava Līdera zaudējumu ar visiem pieejamiem un nepieejamiem līdzekļiem! Lūk, kad piemērojama Atturības spēku tēze "visi līdzekļi labi"! Taču Planētas Nākotne jau ne priekš viņiem, un tagad Man nepieciešams, kā dāvanu Hiperborejiem, no Paša Tēva Absolūta, atjaunot civilizāciju līdzsvaru, atdodot visus Planētas plašumus hiperborejiem, nodrošinot viņiem un, pilnīgi pamatoti, TIESĪBAS, LīdzJaunradē ar Mani, radīt Jaunas pasaules un Visumus, bet uz Planētas radīt AUGSTĀKĀS KĀRTĪBAS Telpu - Telpu ar nosaukumu "Dievišķā Monarhija Svētā Krievzeme"!

Tēvs Absolūts
25.02.14.

Avots: http://www.otkroveniya.ru/tolk4/t4-25.02.14.html , pierakstīja Leonīds Maslovs, latviskoja, intuitīvi, Eslauma 26.02.2014., latviskojums ievietots saitā: http://spekavots.ucoz.ru/27.02.2014., nosūtīts Latvijas Radio viļņiem 27.02.2014.
Skatījumu skaits: 388 | Pievienoja: Eslauma | Reitings: 0.0/0
Komentāru kopskaits: 0
Vārds *:
Email *:
Kods *: