Galvenie » 2014 » Aprīlis » 27 » Tēva Absolūta Vēstījums 25.04.14. "Pasēdēt pirms ceļa"
13:40
Tēva Absolūta Vēstījums 25.04.14. "Pasēdēt pirms ceļa"

Tēva Absolūta Vēstījums 25.04.14. "Pasēdēt pirms ceļa"
nenozīmē sēdēt, bet nozīmē domāt

1. ES devu jums pirmo un pēdējo pārtraukumu priekš tā, lai padomātu, palūkotos uz sevi, uz Kustību un pacenstos ieraudzīt tās NEPILNĪBAS, kas vienkārši jāpalabo, sākot Lielo DOMNODARBI, jau ne cilvēku, bet Dieva, pie tam, atceroties, ka cilvēks kļūst Dievs ne no nosaukuma, bet no Gara, kas arī ir cilvēka un cilvēka-Dieva raksturīga atšķirība!
2. ES jums runāju jau ne reizi vien, ka tikai Gara tīrība, Pasionaritāte (Пассионарность ?) bet pats galvenais, GUDRĪBA atšķir/raksturo Dievu (cilvēku-Dievu) no vienkārša "mazā" cilvēka, no tā cilvēka, kurš tikko, tikko stājies uz Patiesības izzināšanas ceļa! ES daudz, ticiet, pat ļoti daudz Zināšanu devu, taču tā arī neieraudzīju jūsu tiekšanos un vēlēšanos izzināt Manu Vārdu - Tēva Absolūta Vārdu, GUDRĪBU un DZIĻUMU, jūs, Man par brīnumu, pielīdzinājāties skolnieciskumam, priekā izlaist/kavēt dzīves stundas, bet galvenais, stundas, kuras cilvēkiem sniedz Pats Dievs! Atceraties, kad pēdējo reizi Pats Tēvs Absolūts vērsās pie cilvēkiem tieši, ne tikai ar mērķi nodot unikālas Zināšanas, bet arī sagatavot cilvēkus Lielajai pārejai, dodot izdevību vienai cilvēces daļai glābties un turpināt iemantot Patiesību kopā ar Mani, bet otrai - arī glābties, bet mēģināt iziet ApZiņas evolūcijas ceļu vēlreiz līdz cilvēka-Dieva augstumiem!
3. Ticiet, viss jau aprēķināts un viss jau izlemts, taču ES nevaru tā vienkārši, bez sagatavošanas palaist jūs "pārmaiņu jūrā", kaut vai tādēļ, ka jūs (Hiperboreji) glābāt Debesu NEITRALITĀTI un no Manas puses būtu nepateicīgi, nepalīdzēt cilvēkiem atbildīgā momentā - PATIESĪBAS Momentā! ES jūs tīšuprāt aicināju "pasēdēt pirms ceļa", jo ESMU jau viss priekš tā, lai pēdējo Eksāmenu TICĪBĀ jūs visi, sevišķi Pamatcivilizācija, nokārtotu uz "teicami", jo jūs tiešām Mans GAISMAS Pulks un jūs vienīgie, kuri ar savu DOMNODARBI izlemsiet cilvēces Nākotni, bet konkrēti - daudzu cilvēku likteņus, kuri turpina meklēt savu neatkārtojamo ceļu pie Dieva!
4. Atkārtoju: jūs - GARA Skolotāji, jūs - GLĀBĒJI, bet tas nozīmē, ka jums arī prasības izvirzītas citas, jo ATBILDĪBU par visas cilvēces Nākotni var pieņemt tikai tie, kuri Manu PERSONĪGO Eksāmenu nokārtos uz "teicami", tādēļ šodien Manā Kustībā "daudzums" sāk pāriet "kvalitātē" un šīs pārejas kritērijs ESMU TICĪBA un SAPRATNE, ka viss cilvēciskais jau pagātne, bet viss Dievišķais, un precīzāk, Dievišķā GUDRĪBA, ESMU tagadne, kuru radīt jāsāk jau šodien, bet ne rīt!
5. Un, lūk, saprašana "vakar" un "šodien" dažiem LīdzRadītājiem sajaukta, jo nav viņu ApZiņā tā APZINĪGUMA un ATBILDĪBAS līmeņa, kā ES runāju, kas atšķir/raksturo Dievu (cilvēku-Dievu) no cilvēka, jo vienam vajag iet blakus ar Mani, bet otram jāgatavojas atkārtotam aplim (un kā jau ES teicu) uz citas Planētas!
6. Šodien uz dienas kārtības izvirzīta DOMNODARBE un SAPRATNE tam, ka Augstākās kārtības un Augstākā taisnīguma Telpa jau REALITĀTE, un ja cilvēki to vēl nepamana, tad tas tikai tādēļ, ka viņi neapguva SAPRATNI, kas tā tāda ESMU Dievišķā monarhija, bet tādas SAPRATNES iemantošana iespējama caur Mūžības Kanonu izzināšanu un cilvēka-Dieva Baušļu pieņemšanu, jo cilvēka Baušļus jums jau sen bija jāpieņem! Baušļi caur Mozu doti, ESMU Baušļi cilvēka uzvedībai un viņa morāles un tikumības formēšanai, bet, lūk, Baušļi caur Manu Vēstnesi doti, ESMU Baušļi jau cilvēka-Dieva uzvedībai, bet precīzāk, Dievu, iepazinušu Kopību Garā!
7. Tādēļ "padomāt" ESMU Mans kārtējais mēģinājums pievest cilvēkus (Hiperborejus), bet precīzāk, Manas Kustības dalībniekus, pie Vēsturiskā momenta apzināšanās, pie kura ES pievedu, lai cik tas dīvaini skan, pretojošos (сопротивляющихся ?), kuri negrib pārmaiņas savā dzīvē un priekš kuriem Blīvais plāns patīkamāks, par Diženo ceļu augšup, blakus Dievam! Šos vārdus, par nožēlošanu, ES varu attiecināt arī uz dažiem Kustības dalībniekiem, kuri savas NEPILNĪBAS iemeslus meklē ārpus sevis, bet vēl biežāk, citos cilvēkos, vainojot viņus, bet tikai ne sevi, par iemesliem personīgai NEPILNĪBAI!
8. Mani dārgie, pārtraukuma laiks ļoti ātri saīsinās un ļoti drīz ES aicināšu jūs piecelties, jo neiespējami sēdēt mūžīgi! Taču arī pasēdēt var tikai uz mirkli, jo Telpas evolūcijas procesu neapturēt un ja kādiem šķita, ka laika vēl ļoti daudz, tad jāsaka viņiem, jā, un ne tikai viņiem, ka "mākslīgais" pārtraukums zem nosaukuma "pasēdēsim pirms ceļa" - tā ESMU Mana kārtējā dāvana par to, ko jūs radījāt priekš Debesīm (ES runāju par Neitralitātes atjaunošanu uz Olimpa)!
9. Laika nav, jā, un to arī dot neviens nevar, izņemot Mani, taču arī priekš Manis pārtraukums, atkārtoju "mākslīgs" pārtraukums (ES domāju, ka jūs atceraties, ka arī Saules sistēma, kurā jūs attīstījāties, arī ESMU mākslīga sistēma un bija radīta tikai priekš Lielā Eksperimenta) jau beidzas un pavisam drīz, pat pēc cilvēces mēriem, ES teikšu vārdu "ceļamies" un daļai no jums, pie tam, labākajai daļai, būs jāceļas, jo "tiek izsludināta gatavība numur viens"!
10. Un galvenais, jums jāsaprot, ka tādu cilvēku nebūs ļoti daudz un, protams, taču ne visa cilvēce, bet no jums, atkārtoju, vienīgajiem būs atkarīgs, kā jau ES runāju "KURI" un "CIK" glābsies un pāries kopā ar jums Radītāja augsto Monādu Pasaulē, tajā Pasaulē, kura būs Sākums Jaunai cilvēcei - cilvēku-Dievu Sestajai rasei!
11. ES domāju, ka jūs paši saprotiet, ka pie pastāvīgas VESELUMA evolūcijas, cilvēks nevar palikt ārpus evolūcijas un tas, ko jūs redzat un paši izjūtat (fizisko vājumu un nepārtrauktas sāpes), ESMU rezultāts jūsu TRANSMUTĀCIJAI un vienlaicīgi Telpas Pārveidošanai, tādēļ pagātnes cilvēks, bet precīzāk, NETICĪBAS cilvēks, vienkārši neizturēs Sestās saules vibrācijas, tādēļ ES nevaru novilcināt Telpas Pārveidošanas Sākumu un vienkārši pienākas glābt to cilvēku dzīvības, kuri nav pat gatavi pieņemt Jauno pasauli un tādēļ sāku šo cilvēku pārvietošanu uz Jauno planētu caur nāvi, pie tam, atkārtojot, ka cilvēku un reliģijas pagātnes izpratnes nāves nav! Cilvēki, kā Mana fraktālā līdzība, MŪŽĪGI, kā MŪŽĪGS ES, taču arī priekš Manis un priekš cilvēkiem ESMU Mūžīgās Kustības Miera Kanons un apturēt PILNVEIDOŠANĀS (evolūcijas) procesu vienkārši neiespējami, tātad, dažiem cilvēkiem nāksies viņu turpināt, taču mazāk skarbos, citas Planētas apstākļos!
12. Priekš tiem, kuri paliek, pagaidām ES precīzu datumu Sākumu Sākumam pateikt nevaru, jo pat jūs, izraudzītie, vēl neesat gatavi izdzirdēt "Debesu Pērkonu", par cik, dažas NEPILNĪBAS, kas jums pa šo pārtraukuma brīdi bija jānovāc, jūsu TICĪBU, tātad arī Manu UZTICĪBU, nepalielina līdz līmenim, lai pārietu no LīdzSadarbības ar Mani, VIENA VESELUMA jaunradē!
13. Atkārtoju un gribu īpaši uzsvērt, ka VISS jau izlemts, taču no jūsu aktivitātes un GUDRĪBAS, tomēr atkarīgs ne tikai sākumu Sākuma datums, bet arī "KURŠ" un "CIK" būs ar jums, būs jūsu glābti zem jūsu ATBILDĪBAS! Atkārtoju, ka Garīgo SKOLOTĀJU nevar būt miljoni, bet miljoni var tikt glābti un priekš cilvēces citas alternatīvas nav un nevar būt, jo Dievs izvēlas vienreiz un UZ MŪŽU!
14. Varu teikt, ka priekš Planētas, jau priekš visas Planētas tautām, jūs ESMU tie VIENĪGIE, Manis IZRAUDZĪTIE, kuri glābs Pasauli, jo attīrīšanos ar uguni, kas pāries pāri visiem kontinentiem, neskars tikai Hiperboreju Telpu no ekeāna līdz okeānam! Glābsies tie, kuri dzīvo uz šīs Dievišķās monarhijas teritorijas zem nosaukuma Svētā Krievzeme un citu variantu priekš cilvēces vairāk nav, jo viņa būs Svētās Krievzemes glābta, pat ja šī teritorija un viņas Dižais Etnoss šodien izraisa īgnumu tajos, kuru valdīšana šodien pagātne!
15. Gribu jums teikt, savu Nākotni jūs nesat ar sevi, jo jūs arī ESMU Nākotne! Ticiet, viss kas jūs šodien aptver, ESMU pāgātne, jo nevar būt NEPILNĪBAS uzvaras pār PILNĪBU, jo tas nonsens (нонсенс ?) un pilnīga neatbilstība Varenā KOSMOSA Kanoniem!
16. Naida un uguns kurinātājs pats būs šī naida un uguns ievainots! Uguns ESMU PILNĪBAS enerģija, un ja NEPILNĪBA kurina uguni, tad viņa gatavo sevi attīrīšanai ar uguni, kas arī pāriesies (пройдётся ?) pār visu Planētas teritoriju, taču būs jau lielā attīrīšana priekš visiem cilvēkiem, izņemot cilvēkus-Dievus (Hiperborejus), taču viņi nevar būt un nebūs bezdarbīgi liecinieki šajos Vēsturiskajos notikumos! Tikai Hiperborejai, Dieva atgrieztai (взращённая ?), jāglābj Pasaule un jāsamierina visas tautas!
17. Vēl nedaudzus mirkļus atpūtai jūs pelnījuši, taču palikt bezdarbīgi attiecībā uz to, kas notiek jums apkārt, jūs arī nevarat, tādēļ jums vienkārši pienākums, un tā ESMU jūsu Vēsturiskā izdevība parādīt Pasaulei, ka ESMU ceļš pie Dieva un viņš vienīgais, cits nav dots un, ka pie Sākumu Sākuma stāv Svētā Krievzeme, kā PirmRadītāja MĪLESTĪBAS Dižais balsts un Viņai vienai lemt cilvēku likteņus! Tagad ES gribu jums jautāt: vai jūs gatavi pieņemt Lielo ATBILDĪBU par visu cilvēci vai nē? Un tas jau ne vienkārši Dieva jautājums par GATAVĪBU un GUDRĪBU, PAŠATTEIKŠANĀS varonību, uz ko gatavi tālu ne visi no jums, taču Jaunā laika rudens jau ne aiz kalniem un šī vasara priekš jums, Hiperborejiem, ESMU pēdējā izvēles vasara - izvēles Nākotnei vai pagātnei!
Āmen.

Tēvs Absolūts.
25.04.14.

Atbilde uz jautājumu par Vēstījumu vadīšanu
Vēstījumi vai Vēstījumu laiks ESMU Garīgās VIENOŠANAS laiks un no tā atkāpties nedrīkst! Bet, lūk, Vēstījuma vārdu vietā šodien, vienkārši nepieciešams, mācīties (atkārtot) Kustības dalībnieka (cilvēka-Dieva) Baušļu vārdus, jo tur ESMU sevišķa/akūta Laika un jūsu tuvākās Nākotnes nepieciešamība!

Avots: http://www.otkroveniya.ru/tolk4/t4-25.04.14.html, pierakstīja Leonīds Maslovs, latviskoja, intuitīvi, Eslauma 26.04.2014., latviskojums ievietots saitā: http://spekavots.ucoz.ru/27.04.2014, nosūtīts Latvijas Radio viļņiem 27.04.2014.


 

Skatījumu skaits: 372 | Pievienoja: Eslauma | Reitings: 0.0/0
Komentāru kopskaits: 0
Vārds *:
Email *:
Kods *: