Galvenie » 2013 » Septembris » 27 » Tēva Absolūta Vēstījums 25.09.13. Koncentrēšanās
07:56
Tēva Absolūta Vēstījums 25.09.13. Koncentrēšanās
Tēva Absolūta Vēstījums 25.09.13. Koncentrēšanās

1. Jūs visi labi ziniet, ka pirms atbildīga lēmuma, bet jo vairāk, darbībām, vienkārši nepieciešams koncentrēties un savā LīdzZiņā izspēlēt visu nākošo scenāriju, it kā noraidot Debesīm, bet precīzāk Man, Tēvam Absolūtam, saskaņošanai visu to, ko jūs vēlētos saņemt!
2. Daudzi no jums, protams, vispirms Kustības dalībnieki, veica tādu LīdzZiņas darbu, vēloties LīdzSaskaņā ar Mani, padarīt savu domnodarbi sekmīgu, kad no cilvēciskās domrīcības atkarīgs cilvēka liktenis, bet varbūt arī viņa nākotne!
3. Ļoti bieži cilvēku intuitīvā vēršanās pie Debesīm glāba viņus no nepārdomātas rīcības, jo vēlēšanās, lai arī intuitīva, glāba cilvēkus no Blīvā plāna problēmām, apstiprinot, ka LīdzSaskaņa ar Dievu ESMU nepieciešams un obligāts noteikums cilvēka patstāvīgai domnodarbei/domrīcībai, tiecoties uz Patiesību!
4. Tāda mērķtiecīga vēršanās pie Dieva tikai apstiprina cilvēku ApZiņā/LīdzZiņā, ka jebkura domnodarbe bez LīdzSaskaņas ar Dievu vai, precīzāk, kas izpildīta bez Dieva dalības, nekad nebūs veiksmīga, jo cilvēka dzīve bez Dieva, zaudē jebkuru jēgu, tātad, mērķtiecīgumu!
5. ES nepārstāju atkārtot, ka bez izpratnes par savu lomu Dieva Lielajā Izrādē zem nosaukuma "Kvantiskā pāreja" cilvēka dzīves būtība zaudē jebkādu jēgu, jo cilvēks tika Dieva RADĪTS, kā Viņa fraktālā līdzība, priekš tā, lai Debesīm nodemonstrētu, ka daļiņa vai PirmRadītāja daļa, izgājusi pilnu kursu Dievu GUDRĪBAS Augsto Skolu, var sasniegt KristusApziņas līmeni un kļūt Pamats Dižam VESELUMAM!
6. Aicinu jūs saprast, ka cilvēki tika RADĪTI kā daļa VESELUMA, nesoša sevī visas iespējas VESELUMA radīšanai, un visas Dieva daļas, sasniegušas Viņa pilnības virsotnes, apvienotas Garā, ESMU Pats DIEVS , tādēļ katrā no jums ESMU Dievs, ESMU jūs aptverošā Varenā Kosmosa Telpa!
7. Jums beidzot JĀAPZINĀS, ka cilvēki (cilvēce) izcēlās/radās no VIENA un VIENĪGĀ VESELUMA un tagad ir jāpierāda, saskaņā ar Telpas Pārveidošanas Visuma Programmu, ka katras atsevišķas Dieva daļas ApZiņas evolūcija jānoved pie Veseluma (EGREGORA) formēšanas, kas ESMU Radošais Sākumu Sākums!
8. ES jau jums paskaidroju, ka pēc vienošanās ar Luciferu, cilvēkiem bija jāvar BRĪVI un BRĪCPRĀTĪGI pacelties līdz Dievišķā Veseluma līmenim un ne tikai sajust sevi kā Garīgi Vienotu Veselumu, bet arī LīdzSaskaņā ar Mani, Tēvu Absolūtu, pierādīt, ka Vienotība ar Dievu ESMU cilvēku atgriezšanās pie Sākumu Sākuma, pie cilvēces radīšanas Sākotnēm!
9. Jūs šo etapu izgājāt sekmīgi, bet tagad pienāca Laiks KONCENTRĒTIES pirms Vēsturiskās Domnodarbes jau ne vienkārši cilvēku-Dievu, bet vispirms Veseluma Vēsturiskās Domnodarbes, kuru jūs nodemonstrējāt Sākumu Sākuma Lielajā Dievkopībā (Вече)!
10. Ticiet, jūs ne tikai glābāt cilvēci, jūs nodemonstrējāt Debesīm, ka jūsu PAŠpilnveidošanās, lai arī ne visiem un katram, taču sasniedza līmeni, kad atsevišķas Būtnes ApZiņa ESMU pilnības Klasters, tātad, jūsu Garīgā Vienotība formē PILNĪGU Telpu, vai Gara Telpu, kuru sagraut jau vairs neiespējami, jo tas ir tas, kas saucas Vienā un Vienīgā vārdā - DIEVS!
11. Tagad krustceļos, kad ES jums dāvāju mirkli GAIDĪŠANAS, bet galvenais mirkli KANCENTRĒŠANĀS, dabīgi, iekšējās Enerģijas koncentrēšanai priekš Vēsturiska soļa Nākotnē, soļa, Dievu cienīga, jums vienkārši nepieciešams apdomāt savu domrīcību - cilvēku-Dievu Domrīcību/Domnodarbi!
12. Jums jāatceras pats galvenais, JĀAPZINĀS, ka katrs no jums tika Dieva RADĪTS un katrā no jums ESMU daļa Dievišķās PILNĪBAS, un katrs no jums ar sevi nes fraktālo līdzību, tādēļ, pie jūsu Izpausto plānu daudzveidības, Garīgi jūs VIENOTI!
13. Šī Lielā APZINĀŠANĀS atnāk pie tiem, kuri katrs caur savu iekšējo "Es", caur savu ApZiņu izlaida Visus PirmRadītāja Vēstījumus, adresētus, ticiet, katram cilvēkam personīgi, tas nepavisam nav bezpersonīski, bet tieši personificēti, jo katrs cilvēks atrodas zem Manas kontroles un līdzvadības un ES nevaru palikt vienaldzīgs, vai atstāt bez uzmanības katru no Savām daļiņām, Manis radītām!
14. Jūs nevarat nesaprast, ka jūs eksistējat pateicoties tam, ka jūs radot, ES jūs ievietoju Telpā, vai uz Planētas, kura arī bija paredzēta tam, lai cilvēki, Varenā Kosmosa perifērijā, PATSTĀVĪGI, vai kā ES runāju, BRĪVI un BRĪVPRĀTĪGI īstenotu PAŠpilnveidošanās VAROŅDARBU un savā evolūcijā sasniegtu Veseluma virsotnes!
15. ES ne tikai radīju ideālus (dabas un klimatiskos) apstākļus cilvēku ApZiņas evolūcijai līdz cilvēku-Dievu līmenim, bet arī nodrošināju aizsardzību no visa tā, kas varētu novest pie cilvēces iznīcināšanas!
16. Līdz pašreizējam momentam, neskatoties uz Lucifera intrigām, ES nodrošināju nepieciešamos apstākļus priekš tā, lai cilvēki eksistētu PARADĪZES apstākļos un domātu, bet precīzāk, nenovērstos no Lielās misijas, kļūt VESELUMAM, kļūt DIEVAM!
17. Tik atklāti ES runāju tikai tagad, jo iepriekšējās simtgadēs, kad cilvēki savā attīstībā (evolūcijā) izgāja etapu vai stadiju no cilvēka-dzīvnieka līdz cilvēka līmenim, nebija jēgas apspriest šo tēmu, jo reliģijas, bet pats galvenais, reliģiskā inkvizīcija vai mūsdienīgi, reliģiskais virziens cīņā ar citādi domājošiem, ļoti spēcīgi nobremzēja Manu daļiņu Lielo evolūciju līdz KristusApziņas līmenim!
18. Jums jāsaprot Mana "bezdarbība" tajos vēsturiskajos laikos, jo ES biju saistīts Lucifera Vienošanās noteikumiem, bet precīzāk, apņemoties neiejaukties cilvēku domrīcībā un bija tiesības tikai Smalkajā plānā (LīdzZiņas līmenī) atbalstīt cilvēkus tiecošos uz Patiesību, pie Dieva!
19. Tādēļ tas ko jūs, Manas Kustības dalībnieki, īstenojāt, neiekļaujas nekādās robežās vai cilvēciskās rīcības rāmjos, jo, nezinot pirmcēloņus, jūs noticējāt Dievam un apvienojāties Radītāja Kustībā un tas arī ESMU Kustības VAROŅDARBS, Dievišķās Domnodarbes cienīgs VAROŅDARBS!
20. Lūk, kādēļ ES šodien runāju tik atklāti, apstiprinot, ka cilvēki-Dievi un Pats Tēvs Absolūts VIENOTI uu VIENOTI UZ MŪŽIEM, bet tas nozīmē, ka jebkuru Savu Domnodarbi ES saskaņoju ar jums, ar tiem, kuri pierādīja Debesīm savu augsto LīdzZiņas līmeni un pierādīja, ka atsevišķas Dieva daļiņas savstarpējā LīdzSaskaņā var RADĪT Veselumu!
21. Tagad jums vienkārši vajag koncentrēties un apzināties, ka Dieva Domrīcība ESMU Viņa daļiņu Domrīcība, bet Viņa daļiņu Domrīcība ESMU Paša Dieva Domrīcība, un šādai apzināšanai jāpalīdz jums saprast, ka Vēsturiskā Izrāde ar nosaukumu "Kvantiskā pāreja", sagatavota un tās sākums tagad atkarīgs no jums, tiem, kuri VIENOTI/KOPĪGI GARĀ un, kuri sevi atzinuši esam cilvēki-Dievi!
22. ES jau jums runāju, ka nekādu dabas anomāliju, bet jo vairāk, katastrofu uz Planētas (tagad, Svētā Krievzeme) nevaru pieļaut, kaut vai tādēļ, ka ES Pats izvēlējos priekš savām daļiņām labāko Visuma Planētu!
23. ES varu pieļaut dabas anomālijas tikai tādā gadījumā, ja cilvēce izvēlētos ceļu savai attīstībai, kas iet pretrunā ar Maniem PLĀNIEM! Taču jūs, Manas Kustības dalībnieki, spējāt glābt situāciju un paspējāt, ņemot uz sevi atbildību par savu domrīcību un savas Tautas domrīcību/domnodarbi un, protams, visas cilvēces domnodarbi, kā ES runāju "uzlekt uz pēdējā vagona, pēdējā pakāpiena" Nākotnē aizejošā vilcienā!
24. Nākotne, priekš kuras APZINĀŠANĀS ES jums dāvāju mirkli pārdomām un KONCENTRĒŠANĀS iespējām, jau vairs nekad nebūs saistīta ar Blīvo plānu, kuru vadīja Lucifers, bet būs saistīta ar PirmMīlestības un Harmonijas vibrācijām, bet precīzāk, ar Dieva Dižo NEITRALITĀTI!
25. Šodien ES jums izvirzu pavisam citus uzdevumus, jo, atkārtoju, PAŠpilnveidošanās etapu jūs, Kustības dalībnieki, jau izgājāt, un tagad jums nāksies, jo tas Mans Jaunais UZDEVUMS, kļūt cilvēces reāliem GLĀBĒJIEM un Tēva Absolūta Pēdējās Uzrunas nesējiem, pagaidām guļošai cilvēcei!
26. Kavantiskā pāreja notiks obligāti, taču, pateicoties jums, tas notiks vismaigākajā veidā, bet tas neatceļ visu Manu daļiņu transmutāciju, sagatavotu priekš eksistēšanas augstu vibrāciju (Radītāja Monādu) apstākļos!
27. Gribu vēlreiz atkārtot, ka katrs cilvēks uz Planētas sevī nes Tēva daļiņu un LīdzSadarbības iespējas ar Dievu, jo cilvēki fraktāli līdzīgi ne tikai Dievam, bet arī viens otram, tādēļ Palīdzības Roku Man vienkārši pienākums pastiept katram, kurš apzinās savu piederību Dievišķai Domnodarbei! Šodien šo GLĀBĒJA Misiju, Mīlestību nesošu, jāizpilda jums, Manai Radītāja Kustībai, glābušai Vareno KOSMOSU no sašķeltības!
28. Jums vēl ir nedaudz laika! Padomājiet par Maniem vārdiem, jo sākas Lielo Pārmaiņu Laiks un uz šīs Vēsturiskās Izrādes skatuves jāuznāk tiem, kuri jau pierādīja Debesīm un paši sev, ka uz Planētas un Visumā ESMU Slāvu-Ariju Etnoss, vai Tauta-GLĀBĒJA, kuras pilnība sasniedza KristusApziņas līmeni!

Tēvs Absolūts.

Avots: http://www.otkroveniya.ru/tolk3/t3-25.09.13.html , pierakstīja Leonīds Maslovs, latviskoja, intuitīvi, Eslauma 26.09.2013., latviskojums ievietots saitā: http://spekavots.ucoz.ru/ 27.09.2013., nosūtīts Latvijas Radio viļņiem 27.09.2013.
Skatījumu skaits: 468 | Pievienoja: Eslauma | Reitings: 0.0/0
Komentāru kopskaits: 0
Vārds *:
Email *:
Kods *: