Galvenie » 2014 » Novembris » 2 » Tēva Absolūta Vēstījums 25.10.14. Mēs kopā uz Ēru sliekšņa
19:47
Tēva Absolūta Vēstījums 25.10.14. Mēs kopā uz Ēru sliekšņa

Tēva Absolūta Vēstījums 25.10.14. Mēs kopā uz Ēru sliekšņa

1. ES nekādi nevaru teikt tos Pedējos vārdus, kuri beidzot un uz visiem laikiem noteiks Jauno laiku, un viss tikai tādēļ, ka Hipreborejiešu-Krievzemiešu galvenā masa (vairākums) nekādi nevar izlemt, kurā pusē viņi, un viņiem iet kopā ar Dievu vai nē!
2. Viss negaidīti sāka atdurties cilvēku ApZiņā, kuri apstājās krustcelēs, nesaprotot, ka stāvēt ilgi ar paceltu kāju priekš vēsturiskā soļa veikšanas, vienkārši neiespējami, un šo soli veikt vienalga nāksies, bet kāds tas būs, jālemj jums, jo ES savu izvēli jau izdarīju un, atteikties no Sava lēmuma, ES, Augstākais Kosmiskais Saprāts, jau negribu!
3. ES jau jums runāju, ka Scenāriji vispār divi un tie abi būs kardināli ne tikai priekš Hiperborejiešiem-Krievzemiešiem, bet visai cilvēcei! Un, vai nu cilvēce beidzot ieies Manu Monādu Jaunajā pasaulē, vai viņa apstasies savā attīstībā un galīgi nolaidīsies Garīgā pagrimuma miglā, tātad, Sestā rase savu ceļu sāks no tīras lapas un tas viss, neskatoties uz to, ka Telpas Parveidošanas Visuma Programma, kā ES runāju, pateicoties GARA cilvēku saujiņai, tomēr pabeigta un pabeigta priekš cilvēkiem sekmīgi!
4. Jautājums, kas tad notika un kāda priekš cilvēces būs RĪTDIENA? Lai piedod Man visas tautas un civilizācijas, taču viņu RĪTDIENA atkarīga no ŠODIEN tikai (pasvītroju: tikai) no Hipreborejiešu-Krievzemiešu BRĪVA un BRĪVPRĀTĪGA lēmuma (izvēles), jo viņiem vieniem Manis dotas TIESĪBAS lemt cilvēces likteni. ES vairākkārt vērsu jūsu uzmanību uz to, ka tikai divi procenti iedzīvotāju no visa cilvēku skaita uz Planētas, lems Planētas likteni un jūs (Hiperborejieši-Krievzemieši) arī ESMU tie divi procenti, kuri var, taču pagaidām negrib, pieņemt uz sevi ATBILDĪBU par cilvēces glābšanu!
5. Paskataties uz sevi uzmanīgi, atceraties savu vēsturi, kaut jūs to vēl arī nezināt, jo īstā vēsture neatbilst tam, ko runā, Mamona Pasaule nekādi nevar piekrist, ka kāds, gandrīz civilizācijas nomalē, malā no "zelta miljarda", var risināt galveno jautājumu - būt vai nebūt cilvēcei!
6. Paskataties kā plosās politiskās un sociālās kaislības, jo laikmetīgā valdība nebūtu laikmetīga, ja nezinātu, ka pasaule stāv uz Ēru robežas un ka no Krievzemes šodien atkarīga viņas nākotne, taču piekrist Dieva izvēlei, lai cik dīvaini, Mamona pasaule negrib, cenšoties dažādām taisnībām un netaisnībām, pat pie Tēva Lucifera neesamības, nobremzēt vēsturi, ne tikai cilvēces, bet arī Visuma, kas, bez šaubām, neiespējami. Vēl vairāk, priekš viņiem tas arī vēl bīstami, jo pat mākslīga cilvēku pārvietošana uz citām Planētām un pārrunas ar citām ārējām civilizācijām, viņus vienalga neglābs, jo viņu domrīcība virzīta pret Mūžības evolūciju, bet precīzāk, pret Dievu, bet tas ESMU Liels pārkāpums un pretnostāšanās Mūžības Kanoniem, ko ES nepieļauju nekad!
7. Arī Man nepatīkami, ka tā cilvēces daļa, kurai jau vēsturiski ir visas iespējas palīdzēt ne tik daudz Man, cik visiem Planētas iedzīvotājiem izdarīt pēdējo un drošo soli Nākamībā kopā ar Mani, mīdās uz vietas, personīgās NETICĪBAS postīta, Pasaule jau šodien viņas rokās un Pats Tēvs Absolūts sagatavoja visu nepieciešamo priekš tā, lai viņi, šie laimīgākie no cilvēkiem, izdarītu savu vēsturisko izvēli tanī Momentā, kad viss būs sagatavots priekš viņiem - priekš diviem procentiem Planētas iedzīvotāju, spējīgiem izmainīt vēstures gaitu un, protams, cilvēces Nākotnes labā!
8. ES saprotu, ka Tumsas spēkiem vēl ir pretestības potenciāls, taču Gaismas vai Gara potenciāls, kuru ES nododu cilvēkiem caur Atklāsmēm, bet precīzāk, caur dialogu ar jūsu Augstāko "Es", dod Man CERĪBU, ka tas viss nav veltīgi. Aatkārtoju: ES saprotu, ka jūsu tikai divi procenti, ES arī saprotu, ka jūsu rindas, par nožēlošanu, nav MONOLĪTAS, jo jūsos iekšēji vēl nav Vienotības GARĀ, taču ESMU vēl Saprāts, kuram pat NETICĪBAS cilvēkus jānoved pie TICĪBAS, kaut vai caur vēlēšanos glābties!
9. ES gribu vēlreiz, jau "uz papīra" izveidot, dialogu ar jūsu ApZiņām/LīdzZiņām! Taču viss tas būs veltīgi, ja jūs nepārvarēsiet savu NETICĪBU, jo jums visiem, bet precīzāk, visai cilvēcei bez TICĪBAS, nav ko darīt TUR, kur valda Dievs, tādēļ Manas CERĪBAS, Manas gaidas šodien, var izrādīties tukšas gaidas un šajā gadījumā, neskatoties uz Manu tik aktīvo uzrunu izraudzītajiem, tiem, kuri saprot Manu klātbūtni katrā Augstākajā "Es", ES būšu spiests jautājumu risināt par cilvēces nākotni PATSTĀVĪGI un, protams, ne Piektās rases labā!
10. Atkārtoju, ES jūs nebiedēju un runāju pilnīgu Patiesību, jo kari, jau notiekoši Hiperborejiešu teritorijā, ir Tumsas uzvara un, ja jums vienalga, bet varu turošie cilvēki tiešām, abi varas atzari, demonstrē pilnīgu vienaldzību), tad Man nepavisam nav vienaldzīgi un tas Mani bīda uz aktīvu rīcību, vēl arī tādēļ, ka "mazā" cilvēka gaidas nekādi nerealizējas dzīvē. Hiperboreji nekādi nesasniegs to kritisko masu, trīssimt spartiešu veidolā, kas varētu šodien pāršķirt Planētas vēstures lappusi.
11. ES saprotu, ka DIEVKOPĪBA/ВЕЧЕ ar nosaukumu "MĒS MŪŽĪBĀ", parādīs Man "kas ESMU kas" Manā Kustībā un ES varēšu pārskatīt tos trīs simt spartiešus, kuri arī sastādīs Jaunās civilizācijas KODOLU (ES, protams runāju par Hiperborejiešiem-Krievzemiešiem, vai tiem, kuri bija pirmie daudzas tūkstošgades atpakaļ)!
12. Ticiet, jebkurā gadījumā ES meklēšu tos no jums, kuri sevi apzinājās par Dievu, jo bez šīs APZINĀŠANĀS un APSKAIDROŠANĀS, cilvēkam nav nekādu izredžu kļūt Dievam un pacelties TUR, no kurienes atnāca, pēc Mana lūguma, daudzas tūkstošgades atpakaļ!
13. Vēsture šodien vairāk nevar paciest cilvēku vārdu maldus, jo cilvēki pļāpā, bet Dievs rada un tā ne aksioma, bet Mūžības galvenais Kanons! ES par to atgādinu, jo DIEVKOPĪBĀ/ВЕЧE jums jābūt izdarītai izvēlei un šo izvēli ES pārkontrolēšu Pats, bet ar Savu KLĀTBŪTNI gribu apstiprināt, ka izvēle būs VĒSTURISKA, jo tikties tāpat vien, nav nekādas jēgas!
14. Izvēle vienmēr ESMU un to vajag nodemonstrēt, tomēr, šodien jums ko demonstrēt pilnīgi nekā nav, jo iekšējie.../распри demonstrē tikai jūsu NEPILNĪBU un, lai cik arī ES par to runātu, pie tam, runāju ne ar mājieniem, kā tas bija agrāk, bet tiešā uzrunā jūsu ApZiņām, jūs turpinat Mani nedzirdēt! Tādēļ ES nosaucu tuvojošos DIEVKOPĪBU/ВЕЧЕ par PEDĒJO, jo klausīties vārdus un neredzēt darbus, vai domnodarbi, ES vairāk nevaru un negribu!
15. Pasaules karš uz sliekšņa un šis karš var kļūt vispostošākais visā cilvēces vēsturē, jo uz Hipreboreju robežas šajā karā savācas ne Austrumi un Rietumi, bet galvenie Tumsas un Gaismas spēki! Pagaidām pārspēks Tumsas pusē, Hiperborejiešu-Krievzemiešu pasivitātes dēļ, un ja šis pārspēks pieaugs, tad Man nāksies atteikties no atbalsta jums, jo esot jau cilvēciskā genoma "kontrolpaketei", ES varu atlaist situāciju, kas priekš cilvēkiem nekavējoties pagriezīsies par pēdējo karu Pasaulē!
16. Visi pareģojumi par Krievzemes lielo nākotni var vienā stundā pagriezties par spriedelējumiem pēc principa "kaut būtu" un viņai, kā neizpildījušai DIEVA NORĀDĪJUMUS, nāksies izbaudīt tādu kritienu bezgarīguma bezdibenī, ka daudzas cilvēku paaudzes cietīs jūsu nepieklājības un NETICĪBAS dēļ!
17. Ticiet, ES negribu un vairāk par visiem ieinteresēts, lai jūs beidzot nodemonstrētu LAIMĪGAS BEIGAS! Vēl vairāk, paziņojums par to, ka Dievs un Dievcilvēki piekrita MŪŽĪGI būt Lielais MĒS, tad Man, lai arī pēdējā, tomēr, CERĪBA, ka MĒS, stāvoši kopā uz ĒRU sliekšņa, veiksim soli virs NETICĪBAS bezdibeņa un atvērsim šaubošamies cilvēcei izeju Jaunajā pasaulē - Nākotnes Pasaulē un Dievcilvēku LīdzJaunrades ar Dievu, Pasaulē! Atkārtoju: atslēgas uz Jauno pasauli jūsu rokās un sagaidāmajā DIEVKOPĪBĀ/ВЕЧЕ, ES gaidu no jums izlemjošas darbības, kas arī noteiks Manu PĒDĒJO LĒMUMU!
Āmen.

Tēvs Absolūts, vai Augstākais Kosmiskais Saprāts.
25.10.14.

Avots: http://www.otkroveniya.ru/tolk4/t4-25.10.14.html, pierakstīja Leonīds Maslovs, latviskoja, intuitīvi, Eslauma 27.10.2014., latviskojums ievietots saitā: http://spekavots.ucoz.ru/02.11.2014. , nosūtīts Latvijas Radio viļņiem 02.11.2014.

Skatījumu skaits: 467 | Pievienoja: Eslauma | Reitings: 0.0/0
Komentāru kopskaits: 0
Vārds *:
Email *:
Kods *: